Guvernul României

Hotărârea nr. 23/2018 privind actualizarea descrierii tehnice a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași și transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași în administrarea Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației Naționale

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 867 alin. (1) și art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă actualizarea descrierii tehnice a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Se aprobă transmiterea unui imobil, construcție și teren, înscris în Cartea funciară nr. 143659, aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași în administrarea Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației Naționale, potrivit anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. -

Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. -

Ministerul Public și Ministerul Educației Naționale își vor actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, vor opera modificarea corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU, INTERIMAR,
MIHAI-VIOREL FIFOR

Contrasemnează:
Ministrul educației naționale,
Liviu-Marian Pop
p. Ministrul justiției,
Sofia Mariana Moț,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Ionuț Mișa

București, 25 ianuarie 2018.

Nr. 23.

ANEXA Nr. 1

DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilului aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași care își schimbă descrierea tehnică

Nr. MFP Codul de clasificație Denumirea bunului care face obiectul actului normativ Persoana juridică care administrează bunul
C.U.I.
Descrierea tehnică Descrierea tehnică actualizată Adresa Valoarea de inventar
- lei -
106846 8.28.08 Imobil (garaj+teren) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași Ministerul Public
C.U.I. 4364748 - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași
C.U.I. 16734054
Construcție garaj, suprafață teren = 4.058 mp, CF 143659, nr. cad. 17263/2 Clădire garaj, Sc = 27 mp, Steren = 4.058 mp CF 143659 Iași, nr. cadastral 143659 Județul Iași, municipiul Iași, Str. Sărăriei nr. 200 1.336.224, din care: construcție 12.082 lei, teren: 1.324.142 lei

ANEXA Nr. 2

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului care se transmite din administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași în administrarea Universității "Alexandru Ioan Cuza" Iași, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației Naționale

Nr. MFP Codul de clasificație Codul de clasificație, după transfer Denumirea bunului care face obiectul actului normativ Denumirea bunului care face obiectul actului normativ, după transfer Administratorul de la care se transferă bunul
C.U.I.
Persoana juridică la care se transmite bunul/C.U.I. Elemente-cadru de descriere tehnică ale bunului care face obiectul transferului conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.718/2011 Adresa Valoarea totală a bunului care face obiectul transferului
- lei -
106846 8.28.08 8.28.13 Imobil (garaj+teren) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași Imobil Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza" Iași Ministerul Public
C.U.I. 4364748 - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași
C.U.I. 16734054
Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza" Iași - C.U.I. 4701126, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației Naționale - C.U.I. 13729380 Clădire garaj, Sc = 27 mp, Steren = 4.058 mp
CF 143659 Iași, nr. cadastral 143659
Județul Iași, municipiul Iași, Str. Sărăriei nr. 200 1.336.224, din care: construcție 12.082 lei, teren: 1.324.142 lei

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...