Cumpără forma actualizată
  •  

Articol unic. -

Anexa nr. 1 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Neamț" la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al județului Neamț, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Neamț, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 și 628 bis din 23 august 2002, cu modificările și completările ulterioare, secțiunea I "Bunuri imobile" se modifică după cum urmează:

a) poziția 67 se modifică după cum urmează:

- coloana 2 va avea următorul cuprins:

"

Spitalul Județean de Urgență - Secția boli infecțioase";

- coloana 3 va avea următorul cuprins:

"

Piatra-Neamț, bd. Traian nr. 1-3, D + P + 2E, Sc = 404 mp, Sd = 1.522 mp, NC 50412-C32";

- coloana 5 va avea următorul cuprins:

"

1.448.343,00";

- coloana 6 va avea următorul cuprins:

"

Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 250/2017, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 300/2017; CF Piatra-Neamț nr. 50412";

b) poziția 70 se modifică după cum urmează:

- coloana 2 va avea următorul cuprins:

"

Spitalul Județean de Urgență - Secția psihiatrie";

- coloana 3 va avea următorul cuprins:

"

Piatra-Neamț, bd. Traian nr. 1-3, D + P + 4E, Sc = 316 mp, Sd = 1.896 mp, NC 50412-C1";

- coloana 5 va avea următorul cuprins:

"

1.662.263,00";

- coloana 6 va avea următorul cuprins:

"

Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 250/2017, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 300/2017; CF Piatra-Neamț nr. 50412";

c) poziția 482 se modifică după cum urmează:

- coloana 2 va avea următorul cuprins:

"

Spitalul Județean de Urgență - Secția anatomie patologică și medicină legală";

- coloana 3 va avea următorul cuprins:

"

Piatra-Neamț, bd. Traian nr. 1-3, D + P + 2E, Sc = 280 mp, Sd = 1.120 mp, NC 50412-C2";

- coloana 5 va avea următorul cuprins:

"

1.344.948,56";

- coloana 6 va avea următorul cuprins:

"

Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 250/2017, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 300/2017; CF Piatra Neamț nr. 50412".

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 26/2018 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al județului Neamț, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Neamț. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...