Guvernul României

Hotărârea nr. 24/2018 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 867 alin. (1), art. 868 și 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă transmiterea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, pentru realizarea unui Centru informatic și de comunicații.

Art. 2. -

Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se efectuează pe bază de protocol încheiat între Ministerul Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală și Serviciul de Telecomunicații Speciale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. -

Autoritățile publice implicate în aplicarea prevederilor prezentei hotărâri și Ministerul Finanțelor Publice operează modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU, INTERIMAR,
MIHAI-VIOREL FIFOR

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Ionuț Mișa
Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,
Ionel-Sorinel Vasilca

București, 25 ianuarie 2018.

Nr. 24.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilului aflat în domeniul public al statului care se transmite din administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale

Locul unde este situat Persoana juridică de la care se transmite Persoana juridică la care se transmite Caracteristicile tehnice ale imobilului supus transmiterii Valoarea contabilă
- lei -
Nr. M.F.P./ Cod clasificație
1 2 3 4 5 6
Localitatea București, Splaiul Independenței nr. 323 A Ministerul Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală
CUI 16031712
Serviciul de Telecomunicații Speciale
CUI 4267230
S teren = 10.219 mp
Număr cadastru: 226885
820.930 159763/8.19.01

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...