Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

Ordinul nr. 126/2018 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referință ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcții

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 ianuarie 2018 până la 17 aprilie 2018, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 4494/2018.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2015, cu modificările ulterioare, precum și cu prevederile art. 3 lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Lista cuprinzând indicativele de referință ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcții, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. -

La data publicării prezentului ordin, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, nr. 5.744/2017 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referință ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcții, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 31 august 2017, se abrogă.

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
Paul Stănescu

București, 17 ianuarie 2018.

Nr. 126.

ANEXĂ

LISTA*)
cuprinzând indicativele de referință ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcții

*) Lista cuprinde indicativele de referință ale standardelor române din domeniul produselor pentru construcții care au fost adoptate de Asociația de Standardizare din România (ASRO) până la data de 20.12.2017 și care reprezintă versiunile naționale ale standardelor europene armonizate cuprinse în lista actualizată și publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 435 din 15.12.2017.

Nr. crt. Indicativ Denumirea Indicativul standardului armonizat înlocuit Data punerii în aplicare a standardului armonizat Data la care încetează perioada de coexistență**)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. SR EN 1:2001 Sobe cu combustibil lichid cu arzătoare cu vaporizare, racordate la o conductă de evacuare a produselor de ardere 01.01.2008
SR EN 1:2001/A1:2007 01.01.2008
2. SR EN 40-4:2006 Stâlpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerințe pentru stâlpii pentru iluminatul public de beton armat și beton precomprimat 01.10.2006
SR EN 40-4:2006/AC:2007 01.01.2007
3. SR EN 40-5:2002 Stâlpi pentru iluminat public. Partea 5: Cerințe pentru stâlpi de oțel 01.02.2003
4. SR EN 40-6:2002 Stâlpi pentru iluminat public. Partea 6: Cerințe pentru stâlpi de iluminat de aluminiu 01.02.2003
5. SR EN 40-7:2003 Stâlpi pentru iluminat public. Partea 7: Cerințe pentru stâlpi de iluminat din materiale compozite pe bază de polimeri armate cu fibre 01.10.2003
6. SR EN 54-2+AC:2000 Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 2: Echipament de control și semnalizare 01.01.2008
SR EN 54-2+AC:2000/A1:2007 01.01.2008
7. SR EN 54-3:2002 Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 3: Dispozitive de alarmare la incendiu. Sonerii 01.04.2003
SR EN 54-3:2002/A1:2003 01.04.2003
SR EN 54-3:2002/A2:2006 01.03.2007
8. SR EN 54-4+AC:2000 Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 4: Echipament de alimentare electrică 01.06.2005
SR EN 54-4+AC:2000/A1:2003 01.10.2003
SR EN 54-4+AC:2000/A2:2007 01.06.2007
9. SR EN 54-5:2002 Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 5: Detectoare de căldură. Detectoare punctuale 01.04.2003
SR EN 54-5:2002/A1:2003 01.04.2003
10. SR EN 54-7:2002 Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 7: Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizează dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea 01.04.2003
SR EN 54-7:2002/A1:2003 01.04.2003
SR EN 54-7:2002/A2:2007 01.05.2007
11. SR EN 54-10:2002 Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 10: Detectoare de flacără. Detectoare punctuale 01.09.2006
SR EN 54-10:2002/A1:2006 01.09.2006
12. SR EN 54-11:2002 Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 11: Butoane de semnalizare manuală 01.09.2006
SR EN 54-11:2002/A1:2006 01.09.2006
13. SR EN 54-12:2015 Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 12: Detectoare de fum. Detectoare liniare care utilizează principiul transmisiei unui fascicul de unde optice SR EN 54-12:2003 08.04.2016 08.04.2019
14. SR EN 54-16:2008 Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 16: Echipamente de control și semnalizare vocală a alarmei 01.01.2009
15. SR EN 54-17:2006 Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 17: Izolatori de scurtcircuit 01.10.2006
SR EN 54-17:2006/AC:2008 01.01.2009
16. SR EN 54-18:2006 Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 18: Dispozitive de intrare/ieșire 01.10.2006
SR EN 54-18:2006/AC:2007 01.01.2008
17. SR EN 54-20:2006 Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 20: Detectoare de fum prin aspirație 01.04.2007
SR EN 54-20:2006/AC:2009 01.08.2009
18. SR EN 54-21:2006 Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 21: Echipamente de transmitere a alarmei de incendiu și a semnalului de deranjament 01.03.2007
19. SR EN 54-23:2010 Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 23: Dispozitive de alarmare la incendiu - Dispozitive de alarmare optică 01.12.2010
20. SR EN 54-24:2008 Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 24: Componente ale sistemului de alarmare vocală. Difuzoare 01.01.2009
21. SR EN 54-25:2008 Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 25: Componente care utilizează căi de comunicație radio 01.01.2009
SR EN 54-25:2008/AC:2012 01.07.2012
22. SR EN 179:2008 Feronerie pentru clădiri. Dispozitive pentru ieșiri de urgență acționate printr-un mâner sau o placă de împingere destinate utilizării pe căile de evacuare. Cerințe și metode de încercare SR EN 179:2004 01.01.2009
23. SR EN 197-1:2011 Ciment. Partea 1: Compoziție, specificații și criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale SR EN 197-1:2002 01.07.2012
SR EN 197-4:2004
24. SR EN 295-1:2013 Tuburi și accesorii de gresie și îmbinarea acestora la racorduri și rețele de canalizare. Partea 1: Cerințe pentru tuburi, accesorii și îmbinări SR EN 295-10:2005 01.11.2013
25. SR EN 295-4:2013 Tuburi și accesorii de gresie și îmbinarea acestora la racorduri și rețele de canalizare. Partea 4: Cerințe pentru piese de adaptare, piese de legătură și îmbinări flexibile SR EN 295-10:2005 01.11.2013
26. SR EN 295-5:2013 Tuburi și accesorii de gresie și îmbinarea acestora la racorduri și rețele de canalizare. Partea 5: Cerințe pentru tuburi perforate și accesorii SR EN 295-10:2005 01.11.2013
27. SR EN 295-6:2013 Tuburi și accesorii de gresie și îmbinarea acestora la racorduri și rețele de canalizare. Partea 6: Cerințe pentru componentele căminelor de vizitare și de inspecție SR EN 295-10:2005 01.11.2013
28. SR EN 295-7:2013 Tuburi și accesorii de gresie și îmbinarea acestora la racorduri și rețele de canalizare. Partea 7: Cerințe pentru tuburile și îmbinările lor destinate execuției prin împingere SR EN 295-10:2005 01.11.2013
29. SR EN 331:2002 Robinete cu sferă și robinete cu cep cu fund plat cu acționare manuală utilizate la instalațiile de gaz din construcții 01.09.2011
SR EN 331:2002/A1:2011 01.09.2011
30. SR EN 413-1:2011 Ciment pentru zidărie. Partea 1: Compoziție, specificații și criterii de conformitate SR EN 413-1:2004 01.02.2012
31. SR EN 416-1:2009 Tuburi radiante suspendate echipate cu un singur arzător care utilizează combustibili gazoși, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Securitate 01.12.2009
32. SR EN 438-7:2005 Stratificate decorative de înaltă presiune (HPL). Plăci pe bază de rășini termorigide (denumite, uzual, stratificate). Partea 7: Panouri stratificate compacte și compozite HPL pentru finisarea pereților și tavanelor interioare și exterioare 01.11.2005
33. SR EN 442-1:2015 Radiatoare și convectoare. Partea 1: Specificații și condiții tehnice SR EN 442-1:2000 13.11.2015
SR EN 442-1:2000/A1:2004
34. SR EN 450-1:2012 Cenușă zburătoare pentru beton. Partea 1: Definiții, condiții și criterii de conformitate SR EN 450-1+A1:2008 01.05.2013
35. SR EN 459-1: 2011 Var pentru construcții. Partea 1: Definiții, caracteristici și criterii de conformitate SR EN 459-1:2003 01.06.2011
36. SR EN 490:2012 Țigle și accesorii de beton pentru învelitori de acoperiș și placări de pereți. Specificații de produse SR EN 490:2005 01.08.2012
37. SR EN 492:2012 Plăci și accesorii de fibrociment de tip ardezie pentru acoperiș. Specificație de produs și metode de încercare SR EN 492:2005 01.07.2013
SR EN 492:2005/A1:2006
SR EN 492:2005/A2:2007
38. SR EN 494:2012+A1:2015 Plăci profilate și accesorii de fibrociment pentru acoperiș. Specificații de produs și metode de încercare SR EN 494:2012 08.04.2016
39. SR EN 516:2006 Accesorii prefabricate pentru învelitori de acoperiș. Instalații pentru acces pe acoperiș. Pasarele, podine și trepte 01.11.2006
40. SR EN 517:2006 Accesorii prefabricate pentru învelitori de acoperiș. Cârlige de siguranță 01.12.2006
41. SR EN 520+A1:2010 Plăci de gips-carton. Definiții, specificații și metode de încercări SR EN 520:2005 01.06.2010
42. SR EN 523:2004 Teci de bandă de oțel pentru cabluri de precomprimare. Terminologie, condiții, control de calitate 01.06.2004
43. SR EN 534+A1:2010 Foi bitumate ondulate. Specificații de produse și metode de încercări SR EN 534:2006 01.01.2011
44. SR EN 544:2011 Șindrile bituminoase cu armături minerale și/sau sintetice. Specificație de produs și metode de încercare SR EN 544:2006 01.04.2012
45. SR EN 572-9:2004 Sticlă pentru construcții. Produse de bază. Sticlă silico-calco-sodică. Partea 9: Evaluarea conformității/Standard de produs 01.09.2005
46. SR EN 588-2:2002 Tuburi de fibrociment pentru racorduri și rețele de canalizare. Partea 2: Cămine de vizitare și cămine de inspecție 01.10.2002
47. SR EN 598+A1:2009 Tuburi, racorduri și accesorii din fontă ductilă și îmbinările lor pentru lucrări de canalizare. Condiții și metode de încercare SR EN 598:2008 01.04.2010
48. SR EN 621:2010 Generatoare de aer cald cu convecție forțată, care utilizează combustibili gazoși pentru încălzirea spațiilor, altele decât locuințele, pentru o putere calorică mai mică sau egală cu 300 kW, fără ventilator pentru transportul aerului de ardere și/sau evacuarea produselor de ardere 01.08.2010
49. SR EN 671-1:2012 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 1: Hidranți interiori echipați cu furtunuri semirigide SR EN 671-1:2002 01.03.2013
SR EN 671-1:2002/AC:2003
50. SR EN 671-2:2012 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Partea 2: Hidranți interiori echipați cu furtunuri plate SR EN 671-2:2002 01.03.2013
SR EN 671-2:2002/A1:2004
51. SR EN 681-1:2002 Garnituri de etanșare de cauciuc. Cerințe de material pentru garnituri de etanșare a îmbinărilor de țevi utilizate în domeniul apei și canalizării. Partea 1: Cauciuc vulcanizat 01.01.2003
SR EN 681-1:2002/A1:2002 01.01.2003
SR EN 681-1:2002/A2:2003 01.01.2003
SR EN 681-1:2002/A3:2006 01.01.2008
52. SR EN 681-2:2002 Garnituri de etanșare de cauciuc. Cerințe de material pentru garnituri de etanșare a îmbinărilor de țevi utilizate în domeniul apei și canalizării. Partea 2: Elastomeri termoplastici 01.01.2003
SR EN 681-2:2002/A1:2003 01.01.2003
SR EN 681-2:2002/A2:2006 01.01.2010
53. EN 681-3:2002 Garnituri de etanșare de cauciuc. Cerințe de material pentru garnituri de etanșare a îmbinărilor de țevi utilizate în domeniul apei și canalizării. Partea 3: Materiale celulare de cauciuc vulcanizat 01.01.2003
EN 681-3:2002/A1:2003 01.01.2003
EN 681-3:2002/A2:2006 01.07.2012
54. EN 681-4:2002 Garnituri de etanșare de cauciuc. Cerințe de material pentru garnituri de etanșare a îmbinărilor de țevi utilizate în domeniul apei și canalizării. Partea 4: Garnituri de etanșare de poliuretan turnat 01.01.2003
EN 681-4:2002/A1:2003 01.01.2003
EN 681-4:2002/A2:2006 01.07.2012
55. EN 682:2002 Garnituri de etanșare de cauciuc. Condiții tehnice ale materialelor pentru garnituri de etanșare utilizate la etanșarea conductelor de canalizare și a racordurilor prin care se transportă gaze și hidrocarburi fluide 01.10.2002
EN 682:2002/A1:2006 01.07.2012
56. SR EN 771-1+A1:2015 Specificații ale elementelor pentru zidărie. Partea 1: Elemente pentru zidărie de argilă arsă SR EN 771-1:2011 10.06.2016
57. SR EN 771-2+A1:2015 Specificații ale elementelor pentru zidărie. Partea 2: Elemente pentru zidărie de silico- calcar SR EN 771-2:2011 10.06.2016
58. SR EN 771-3+A1:2015 Specificații ale elementelor pentru zidărie. Partea 3: Elemente pentru zidărie de beton cu agregate (agregate grele și ușoare) SR EN 771-3:2011 10.06.2016
59. SR EN 771-4+A1:2015 Specificații ale elementelor pentru zidărie. Partea 4: Elemente pentru zidărie de beton celular autoclavizat SR EN 771-4:2011 10.06.2016
60. SR EN 771-5+A1:2015 Specificații ale elementelor pentru zidărie. Partea 5: Elemente pentru zidărie de piatră artificială SR EN 771-5:2011 10.06.2016
61. SR EN 771-6+A1:2015 Specificații ale elementelor pentru zidărie. Partea 6: Elemente pentru zidărie de piatră naturală SR EN 771-6:2011 08.04.2016
62. SR EN 777-1:2009 Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoși, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Sistem D -Securitate 01.11.2009
63. SR EN 777-2:2009 Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoși, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 2: Sistem E - Securitate 01.11.2009
64. SR EN 777-3:2009 Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoși, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 3: Sistem F - Securitate 01.11.2009
65. SR EN 777-4:2009 Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoși, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 4: Sistem H - Securitate 01.11.2009
66. SR EN 778:2010 Generatoare de aer cald cu convecție forțată, care utilizează combustibili gazoși pentru încălzirea spațiilor de locuit, care au putere calorică mai mică sau egală cu 70 kW, fără ventilator pentru transportul aerului de ardere și/sau al produselor de ardere 01.08.2010
67. SR EN 845-1+A1:2016 Specificație a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 1: Agrafe, bride de fixare, etriere-suport și console SR EN 845-1:2013 10.03.2017 10.03.2018
68. SR EN 845-2+A1:2016 Specificație a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 2: Buiandrugi SR EN 845-2:2013 10.03.2017 10.03.2018
69. SR EN 845-3+A1:2016 Specificație a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 3: Plase de oțel pentru armarea îmbinărilor orizontale SR EN 845-3:2013 10.03.2017 10.03.2018
70. SR EN 858-1:2002 Separatoare de lichide ușoare (de exemplu, hidrocarburi). Partea 1: Principii pentru proiectare, performanțe și încercări, marcare și controlul calității 01.09.2005
SR EN 858-1:2002/A1:2005 01.09.2005
71. SR EN 877:2004 Tuburi și racorduri de fontă, elemente de legătură și accesorii destinate evacuării apelor din clădiri. Condiții, metode de încercare și asigurarea calității 01.01.2008
SR EN 877:2004/A1:2007 01.01.2008
SR EN 877:2004/A1:2007/AC:2008 01.01.2009
72. SR EN 934-2+A1:2012 Aditivi pentru beton, mortar și pastă. Partea 2: Aditivi pentru beton. Definiții, condiții, conformitate, marcare și etichetare SR EN 934-2:2009 01.03.2013
73. SR EN 934-3+A1:2012 Aditivi pentru beton, mortar și pastă. Partea 3: Aditivi pentru mortar de zidărie. Definiții, condiții, conformitate, marcare și etichetare SR EN 934-3:2010 01.03.2013
74. SR EN 934-4:2009 Aditivi pentru beton, mortar și pastă. Partea 4: Aditivi pentru paste pentru cabluri pretensionate. Definiții, condiții, conformitate, marcare și etichetare SR EN 934-4:2002 01.03.2010
75. SR EN 934-5:2008 Aditivi pentru beton, mortar și pastă. Partea 5: Aditivi pentru beton aplicat prin pulverizare. Definiții, condiții, conformitate, marcare și etichetare 01.01.2009
76. SR EN 969:2009 Tuburi, racorduri și accesorii de fontă ductilă și îmbinările lor pentru conducte de gaz. Cerințe și metode de încercare 01.01.2010
77. SR EN 997:2012 Vase WC și vase WC cu rezervor alăturat, cu sifon integrat SR EN 997:2004 01.12.2012
SR EN 997/AC:2012 01.03.2013
78. SR EN 998-1:2016 Specificație a mortarelor pentru zidărie. Partea 1: Mortare pentru tencuire și gletuire SR EN 998-1:2011 11.08.2017
79. SR EN 998-2: 2016 Specificație a mortarelor pentru zidărie. Partea 2: Mortare pentru zidărie SR EN 998-2:2011 11.08.2017
80. SR EN 1013+A1:2015 Plăci profilate monostrat transparente de material plastic, pentru acoperișuri, pereți și tavane interioare și exterioare. Cerințe generale și metode de încercare SR EN 1013:2013 10.07.2015
81. SR EN 1020:2010 Generatoare de aer cald cu încălzire directă și convecție forțată, care utilizează combustibili gazoși pentru încălzirea spațiilor, altele decât cele casnice, cu o putere calorică mai mică sau egală cu 300 kW, care au încorporate ventilatoare pentru asigurarea aerului de ardere și/sau evacuarea produselor de ardere 01.08.2010
82. SR EN 1036-2:2008 Sticlă pentru construcții - Oglinzi din geam float argintat folosite în interior. Partea 2: Evaluarea conformității/Standard de produs 01.01.2009
83. SR EN 1051-2:2008 Sticlă pentru construcții. Cărămizi de sticlă și dale de sticlă. Partea 2: Evaluarea conformității/Standard de produs 01.01.2009
84. SR EN 1057+A1:2010 Cupru și aliaje de cupru. Țevi rotunde fără sudură de cupru pentru apă și gaz utilizate la instalații sanitare și de încălzire SR EN 1057:2006 01.12.2010
85. SR EN 1090-1+A1:2012 Executarea structurilor de oțel și structurilor de aluminiu. Partea 1: Cerințe pentru evaluarea conformității elementelor structurale SR EN 1090-1:2009 01.09.2012
86. SR EN 1096-4:2004 Sticlă pentru construcții. Geam peliculizat. Partea 4: Evaluarea conformității/Standard de produs 01.09.2005
87. SR EN 1123-1:2002 Tuburi și racorduri de tub pentru rețele de canalizare de oțel galvanizat la cald, sudate longitudinal, cu mufă și capăt drept. Partea 1: Cerințe, încercări, control de calitate 01.06.2005
SR EN 1123-1:2002/A1:2005 01.06.2005
88. SR EN 1124-1:2002 Tuburi și racorduri de tub pentru rețele de canalizare de oțel inoxidabil, sudate longitudinal, cu mufă și capăt drept. Partea 1: Cerințe, încercări, control de calitate 01.06.2005
SR EN 1124-1:2002/A1:2005 01.06.2005
89. SR EN 1125:2008 Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de ieșire antipanică acționate printr-o bară orizontală destinate utilizării pe căile de evacuare. Cerințe și metode de încercare SR EN 1125:2001 01.01.2009
90. SR EN 1154:2001 Feronerie pentru clădiri. Dispozitiv pentru închidere controlată pentru uși. Cerințe și metode de încercare 01.10.2003
SR EN 1154:2001/A1:2003 01.10.2003
SR EN 1154:2001/A1:2003/AC:2006 01.01.2010
91. SR EN 1155:2001 Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de oprire-deschidere acționate electric pentru uși batante. Cerințe și metode de încercare 01.10.2003
SR EN 1155:2001/A1:2003 01.10.2003
SR EN 1155:2001/A1:2003/AC:2006 01.01.2010
92. SR EN 1158:2001 Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de coordonare a canatelor. Cerințe și metode de încercare 01.10.2003
SR EN 1158:2001/A1:2003 01.10.2003
SR EN 1158:2001/A1:2003/AC:2006 01.06.2006
93. SR EN 1168+ A3:2011 Produse prefabricate de beton. Fâșii cu goluri SR EN 1168+ A2:2009 01.07.2012
94. SR EN 1279-5+A2:2010 Sticlă pentru construcții. Elemente de vitraje izolante. Partea 5: Evaluarea conformității SR EN 1279-5 + A1:2009 01.02.2011
95. SR EN 1304:2005 Țigle și accesorii de argilă arsă. Definiții și specificații de produs 01.02.2006
96. SR EN 1317-5:+A2:2012 Dispozitive de protecție la drumuri. Partea 5: Cerințe referitoare la produse și evaluarea conformității pentru dispozitivele de retenție a autovehiculelor SR EN 1317-5+A1:2008 01.01.2013
SR EN 1317-5+A2/AC:2013 01.03.2013
97. SR EN 1319:2010 Generatoare de aer cald cu convecție forțată care utilizează combustibili gazoși pentru încălzirea locuințelor, prevăzute cu arzătoare cu ventilator, cu putere calorică mai mică sau egală cu 70 kW 01.10.2010
98. SR EN 1337-3:2005 Aparate de reazem pentru structuri. Partea 3: Aparate de reazem din elastomeri 01.01.2006
99. SR EN 1337-4:2004 Aparate de reazem pentru structuri. Partea 4: Aparate de reazem cu rulouri 01.02.2005
SR EN 1337-4:2004/AC:2007 01.01.2008
100. SR EN 1337-5:2005 Aparate de reazem pentru structuri. Partea 5: Aparate de reazem tip oală 01.01.2006
101. SR EN 1337-6:2004 Aparate de reazem pentru structuri. Partea 6: Aparate de reazem cu balansiere 01.02.2005
102. SR EN 1337-7:2004 Aparate de reazem pentru structuri. Partea 7: Aparate de reazem sferice și cilindrice din PTFE SR EN 1337-7:2003 01.12.2004
103. SR EN 1337-8:2008 Aparate de reazem pentru structuri. Partea 8: Aparate de reazem ghidate și aparate de reazem blocate 01.01.2009
104. SR EN 1338:2004 Pavele de beton. Condiții și metode de încercări 01.03.2004
SR EN 1338:2004/AC:2006 01.01.2007
105. SR EN 1339:2004 Dale de beton. Condiții și metode de încercări 01.03.2004
SR EN 1339:2004/AC:2006 01.01.2007
106. SR EN 1340:2004 Elemente de borduri de beton. Condiții și metode de încercări 01.02.2004
SR EN 1340:2004/AC:2006 01.01.2007
107. SR EN 1341:2012 Dale de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiții și metode de încercare SR EN 1341:2002 01.09.2013
108. SR EN 1342:2013 Pavele de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiții și metode de încercare SR EN 1342:2002 01.09.2013
109. SR EN 1343:2012 Borduri de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiții și metode de încercare SR EN 1343:2002 01.09.2013
110. SR EN 1344:2013 Pavele de argilă arsă. Condiții și metode de încercare SR EN 1344:2003 08.08.2014
SR EN 1344:2013/AC:2015
111. SR EN 1423:2012 Produse pentru marcare rutieră. Produse de pulverizare. Microbile de sticlă, granule antiderapante și amestecul celor două componente SR EN 1423:1999 01.11.2012
SR EN 1423:2012/AC:2013 01.07.2013
112. SR EN 1433:2003 Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de pietoni și vehicule. Clasificare, cerințe pentru proiectare și încercare, marcare și evaluarea conformității 01.08.2003
SR EN 1433:2003/A1:2006 01.01.2006
113. SR EN 1457-1:2012 Coșuri de fum. Canale interioare de argilă/ceramice. Partea 1: Canale interioare care funcționează în condiții uscate. Condiții și metode de încercare SR EN 1457:2003 01.11.2012
114. SR EN 1457-2:2012 Coșuri de fum. Canale interioare de argilă/ceramice. Partea 2: Canale interioare care funcționează în condiții umede. Condiții și metode de încercare SR EN 1457:2003 01.11.2012
115. SR EN 1463-1:2009 Produse pentru marcare rutieră. Butoane retroreflectorizante. Partea 1: Condiții inițiale de performanță SR EN 1463- 1:1999 01.01.2010
116. SR EN 1469:2015 Produse de piatră naturală. Plăci pentru pereți. Condiții SR EN 1469:2005 08.04.2016
117. SR EN 1504-2:2005 Produse și sisteme pentru protecția și repararea structurilor de beton. Definiții, condiții, controlul calității și evaluarea conformității. Partea 2: Sisteme de protecție de suprafață pentru beton 01.09.2005
118. SR EN 1504-3:2006 Produse și sisteme pentru protecția și repararea structurilor de beton. Definiții, condiții, controlul calității și evaluarea conformității. Partea 3: Reparație structurală și nestructurală 01.10.2006
119. SR EN 1504-4:2005 Produse și sisteme pentru protecția și repararea structurilor de beton. Definiții, condiții, controlul calității și evaluarea conformității. Partea 4: Lipire structurală 01.09.2005
120. SR EN 1504-5:2005 Produse și sisteme pentru protecția și repararea structurilor de beton. Definiții, condiții, controlul calității și evaluarea conformității. Partea 5: Produse de injecție în beton 01.10.2005
121. SR EN 1504-6:2007 Produse și sisteme pentru protecția și repararea structurilor de beton. Definiții, condiții, controlul calității și evaluarea conformității. Partea 6: Ancorarea armăturii 01.06.2007
122. SR EN 1504-7:2007 Produse și sisteme pentru protecția și repararea structurilor de beton. Definiții, condiții, controlul calității și evaluarea conformității. Partea 7: Protecția armăturii împotriva coroziunii 01.06.2007
123. SR EN 1520:2011 Elemente prefabricate armate de beton cu agregate ușoare cu structură deschisă cu armături structurale și nestructurale SR EN 1520:2003 01.01.2012
124. SR EN 1748-1-2:2004 Sticlă pentru construcții. Produse de bază speciale. Sticlă borosilicatică. Partea 1-2: Evaluarea conformității/Standard de produs 01.09.2005
125. SR EN 1748-2-2:2004 Sticlă pentru construcții. Produse de bază speciale - Vitroceram. Partea 2-2: Evaluarea conformității/Standard de produs 01.09.2005
126. SR EN 1806:2007 Coșuri de fum. Blocuri canal (olane) de argilă/ceramică pentru coșuri de fum cu perete simplu. Condiții și metode de încercare 01.05.2007
127. SR EN 1825-1:2005 Separatoare de grăsimi. Partea 1: Principii pentru proiectare, performanțe și încercări, marcare și controlul calității 01.09.2005
SR EN 1825-1:2005/AC:2006 01.01.2007
128. SR EN 1856-1:2009 Coșuri de fum. Condiții pentru coșuri de fum metalice. Partea 1: Componente ale sistemelor coșurilor de fum SR EN 1856-1:2004 01.03.2010
129. SR EN 1856-2:2009 Coșuri de fum. Condiții pentru coșuri de fum metalice. Partea 2: Tubulaturi și elemente de racordare metalice SR EN 1856- 2:2004 01.03.2010
130. SR EN 1857:2010 Coșuri de fum. Componente. Canale interioare de beton SR EN 1857+A1:2008 01.01.2011
131. SR EN 1858+A1:2011 Coșuri de fum. Componente. Blocuri canal de beton cu pereți simpli sau cu mai mulți pereți SR EN 1858:2009 01.04.2012
132. SR EN 1863-2:2004 Sticlă pentru construcții. Geam de sticlă silico-calco-sodică călit termic. Partea 2: Evaluarea conformității/Standard de produs 01.09.2005
133. SR EN 1873:2006 Accesorii prefabricate pentru acoperiș. Luminatoare de plafon de material plastic. Specificație de produs și metode de încercare 01.10.2006
134. SR EN 1916:2003 Tuburi și accesorii din beton simplu, beton slab armat și beton armat 01.08.2003
SR EN 1916:2003/AC:2008 01.01.2009
135. SR EN 1917:2003 Cămine de vizitare și cămine de racord din beton simplu, beton slab armat și beton armat 01.08.2003
SR EN 1917:2003/AC:2008 01.01.2009
136. SR EN 1935:2003 Accesorii pentru construcții. Balama cu ax simplu. Cerințe și metode de încercare 01.10.2002
SR EN 1935:2003/AC:2004 01.01.2007
137. SR EN 10025-1:2005 Produse laminate la cald din oțeluri pentru construcții. Partea 1: Condiții tehnice generale de livrare 01.09.2005
138. SR EN 10088-4:2009 Oțeluri inoxidabile. Partea 4: Condiții tehnice de livrare pentru table și benzi din oțeluri rezistente la coroziune pentru utilizări la construcții 01.02.2010
139. SR EN 10088-5:2009 Oțeluri inoxidabile. Partea 5: Condiții tehnice de livrare pentru bare, sârme laminate, sârme trase, profile și produse formate la rece din oțeluri rezistente la coroziune pentru utilizări la construcții 01.01.2010
140. SR EN 10210-1:2006 Profile cave finisate la cald pentru construcții, din oțeluri de construcție nealiate și cu granulație fină. Partea 1: Condiții tehnice de livrare 01.02.2007
141. SR EN 10219-1:2006 Profile cave deformate la rece pentru construcții, din oțeluri de construcție nealiate și cu granulație fină. Partea 1: Condiții tehnice de livrare 01.02.2007
142. SR EN 10224:2003 Țevi și racorduri de oțel nealiat pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apă potabilă. Condiții tehnice de livrare 01.04.2006
SR EN 10224:2003/A1:2005 01.04.2006
143. SR EN 10255+A1:2007 Țevi din oțel nealiat pentru sudare și filetare. Condiții tehnice de livrare 01.01.2010
144. SR EN 10311:2005 Asamblări pentru racordarea țevilor de oțel și racorduri pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apei potabile 01.03.2006
145. SR EN 10312:2003 Țevi de oțel inoxidabil sudate pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apă potabilă. Condiții tehnice de livrare 01.04.2006
SR EN 10312:2003/A1:2005 01.04.2006
146. SR EN 10340:2008 Oțeluri turnate pentru construcții 01.01.2010
SR EN 10340:2008/AC:2009 01.01.2010
147. SR EN 10343:2009 Oțeluri pentru călire și revenire utilizate în construcții. Condiții tehnice de livrare 01.01.2010
148. SR EN 12004+A1:2012 Adezivi pentru plăci ceramice. Cerințe, evaluarea conformității, clasificare și notare SR EN 12004:2008 01.04.2013
149. SR EN 12050-1:2002 Stații de pompare a apelor uzate pentru clădiri și terenuri. Principii de construcție și încercare. Partea 1: Stații de pompare pentru ape uzate cu materii fecale 01.11.2001
150. SR EN 12050-2:2002 Stații de pompare a apelor uzate pentru clădiri și terenuri. Principii de construcție și încercare. Partea 2: Stații de pompare pentru ape uzate fără materii fecale 01.10.2001
151. SR EN 12050-3:2002 Stații de pompare a apelor uzate pentru clădiri și terenuri. Principii de construcție și încercare. Partea 3: Stații de pompare cu aplicare limitată pentru ape uzate cu materii fecale 01.10.2001
152. SR EN 12050-4:2002 Stații de pompare a apelor uzate pentru clădiri și terenuri. Principii de construcție și încercare. Partea 4: Robinet de reținere pentru ape uzate cu materii fecale și fără materii fecale 01.10.2001
153. SR EN 12057:2005 Produse de piatră naturală. Plăci modulare. Condiții. 01.09.2005
154. SR EN 12058:2005 Produse de piatră naturală. Plăci pentru pardoseli și scări. Condiții 01.09.2005
155. SR EN 12094-1:2004 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 1: Cerințe și metode de încercare pentru dispozitive electrice automate de comandă și temporizare 01.02.2004
156. SR EN 12094-2:2004 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 2: Cerințe și metode de încercare pentru dispozitive neelectrice automate de comandă și temporizare 01.02.2004
157. SR EN 12094-3:2004 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 3: Cerințe și metode de încercare pentru dispozitive manuale de declanșare și de oprire 01.01.2004
158. SR EN 12094-4:2004 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 4: Cerințe și metode de încercare pentru ansambluri de supape și declanșatoarele lor 01.05.2005
159. SR EN 12094-5:2006 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 5: Condiții și metode de încercare pentru distribuitoare de înaltă și joasă presiune și declanșatoarele lor SR EN 12094-5:2002 01.02.2007
160. SR EN 12094-6:2006 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 6: Condiții și metode de încercare pentru dispozitivele neelectrice de scoatere din funcțiune SR EN 12094-6:2002 01.02.2007
161. SR EN 12094-7:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 7: Condiții și metode de încercare pentru duzele sistemelor cu CO2 01.10.2001
SR EN 12094-7:2002/A1:2005 01.11.2005
162. SR EN 12094-8:2006 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 8: Condiții și metode de încercare pentru racorduri 01.02.2007
163. SR EN 12094-9:2004 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 9: Cerințe și metode de încercare pentru detectoare speciale de incendiu 01.01.2004
164. SR EN 12094-10:2004 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 10: Cerințe și metode de încercare pentru manometre și presostate 01.02.2004
165. SR EN 12094-11:2004 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 11: Cerințe și metode de încercare pentru dispozitive mecanice de cântărire 01.01.2004
166. SR EN 12094-12:2004 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 12: Cerințe și metode de încercare pentru dispozitive de alarmare pneumatice 01.01.2004
167. SR EN 12094-13:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 13: Condiții și metode de încercare pentru clapete antiretur 01.01.2002
SR EN 12094-13:2002/AC:2002 01.01.2010
168. SR EN 12101-1:2006 Sisteme pentru controlul fumului și al gazelor fierbinți. Partea 1: Specificație pentru barierele de fum 01.06.2006
SR EN 12101-1:2006/A1:2006 01.12.2006
169. SR EN 12101-2:2004 Sisteme pentru controlul fumului și al gazelor fierbinți. Partea 2: Specificații pentru ventilatoare de evacuare naturală a fumului și gazelor fierbinți 01.04.2004
170. SR EN 12101-3:2015 Sisteme pentru controlul fumului și al căldurii. Partea 3: Specificații pentru ventilarea fumului și a degajărilor de căldură SR EN 12101-3:2003 08.04.2016
SR EN 12101- 3:2003/AC:2005
171. SR EN 12101-6:2005 Sisteme pentru controlul fumului și al gazelor fierbinți. Partea 6: Specificații pentru sisteme cu presiune diferențială - Kituri 01.04.2006
SR EN 12101-6:2005/AC:2007 01.01.2007
172. SR EN 12101-7:2011 Sisteme pentru controlul fumului și al gazelor fierbinți. Partea 7: Canale (tubulaturi) de control al fumului 01.02.2012
173. SR EN 12101-8:2011 Sisteme pentru controlul fumului și al gazelor fierbinți. Partea 8: Trape de control al fumului 01.02.2012
174. SR EN 12101-10:2006 Sisteme pentru controlul fumului și al gazelor fierbinți. Partea 10: Echipament de alimentare cu energie 01.10.2006
SR EN 12101-10:2006/AC:2007 01.01.2008
175. SR EN 12150-2:2004 Sticlă pentru construcții. Geam de securitate de sticlă silico-calco-sodică securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformității/Standard de produs 01.09.2005
176. SR EN 12209:2004 Feronerie pentru clădiri. Broaște îngropate și aplicate și plăci opritor, acționate mecanic. Cerințe și metode de încercare 01.12.2004
SR EN 12209:2004/AC:2006 01.06.2006
177. SR EN 12259-1+A1:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere și cu apă pulverizată. Partea 1: Sprinklere 01.04.2002
SR EN 12259-1+A1:2002/A2:2004 01.03.2005
SR EN 12259-1+A1:2002/A3:2006 01.11.2006
178. SR EN 12259-2:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere și cu apă pulverizată. Partea 2: Sistem de supape de alarmă apă-apă 01.01.2002
SR EN 12259-2:2002/A1:2002 01.01.2002
SR EN 12259-2:2002/A2:2006 01.09.2006
SR EN 12259-2:2002/AC:2003 01.06.2005
179. SR EN 12259-3:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere și cu apă pulverizată. Partea 3: Sisteme de supapă de alarmă apă-aer 01.01.2002
SR EN 12259-3:2002/A1:2003 01.01.2002
SR EN 12259-3:2002/A2:2006 01.09.2006
180. SR EN 12259-4:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere și cu apă pulverizată. Partea 4: Dispozitive de alarmare cu motor hidraulic 01.01.2002
SR EN 12259-4:2002/A1:2003 01.01.2002
181. SR EN 12259-5:2003 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere și cu apă pulverizată. Partea 5: Detectoare de curgere a apei 01.07.2003
182. SR EN 12271:2007 Tratamente bituminoase. Cerințe 01.01.2008
183. SR EN 12273:2008 Straturi bituminoase turnate la rece. Cerințe 01.01.2009
184. SR EN 12285-2:2005 Rezervoare de oțel executate în atelier. Partea 2: Rezervoare cilindrice orizontale cu pereți simpli sau dubli pentru depozitarea deasupra solului a lichidelor inflamabile și neinflamabile care poluează apa 01.01.2006
185. SR EN 12326-1:2014 Produse de ardezie și piatră pentru învelitori și placări discontinue. Partea 1: Specificație de produs SR EN 12326-1:2004 13.02.2015
186. SR EN 12337-2:2004 Sticlă pentru construcții. Geam de sticlă silico-calco-sodică securizat chimic. Partea 2: Evaluarea conformității/Standard de produs 01.09.2005
187. SR EN 12352:2006 Echipament pentru dirijarea traficului. Dispozitive luminoase de avertizare și de securitate 01.02.2007
188. SR EN 12368:2006 Echipament pentru dirijarea traficului. Semafoare 01.02.2007
189. SR EN 12380:2003 Supape de echilibrare a presiunii pentru sisteme interioare de canalizare. Cerințe, metode de încercare și evaluarea conformității 01.10.2003
190. SR EN 12446:2011 Coșuri de fum. Componente. Anvelope exterioare de beton SR EN 12446:2004 01.04.2012
191. SR EN 12467:2012 Plăci plane de fibrociment. Specificații de produse și metode de încercare SR EN 12467:2006 01.07.2013
SR EN 12467:2006/A1:2006
SR EN 12467:2006/A2:2007
192. SR EN 12566-1:2002 Stații mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 1: Fose septice prefabricate. Kituri 01.12.2004
SR EN 12566-1:2002/A1:2004 01.12.2004
193. SR EN 12566-3+A2:2013 Stații mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 3: Stații de epurare a apelor uzate menajere prefabricate și/sau asamblate in situ SR EN 12566-3+A1:2009 08.08.2014
194. SR EN 12566-4:2008 Stații mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 4: Fose septice asamblate in situ din elemente prefabricate 01.01.2009
195. SR EN 12566-6:2013 Stații mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 6: Unități prefabricate de tratament pentru efluenții de fose septice 01.11.2013
196. SR EN 12566-7:2013 Stații mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 7: Unități de tratare terțiară prefabricate 08.08.2014
197. SR EN 12591:2009 Bitum și lianți bituminoși. Specificații pentru bitumuri rutiere 01.01.2010
198. SR EN 12602:2016 Elemente prefabricate armate de beton celular autoclavizat SR EN 12602+A1:2013 10.03.2017 10.03.2018
199. SR EN 12620+A1:2008 Agregate pentru beton SR EN 12620:2003 01.01.2009
200. SR EN 12676-1:2002 Sisteme rutiere antiorbire. Partea 1: Performanțe și caracteristici 01.02.2004
SR EN 12676-1:2002/A1:2004 01.02.2004
201. SR EN 12737+A1:2008 Produse prefabricate de beton. Plăci de pardoseală pentru adăposturi de animale 01.01.2009
202. SR EN 12764+A1:2008 Obiecte sanitare. Specificații pentru băi cu sistem de barbotare a apei SR EN 12764:2005 01.01.2009
203. SR EN 12794+A1:2007 Produse prefabricate de beton. Piloți de fundație SR EN 12794:2006 01.02.2008
SR EN 12794+A1:2007/AC:2009 01.08.2009
204. SR EN 12809:2003 Boilere de uz casnic cu combustibil solid. Putere de încălzire nominală până la 50 kW. Cerințe și metode de încercare 01.07.2005
SR EN 12809:2003/A1:2005 01.07.2005
SR EN 12809:2003/AC:2006 01.01.2008
SR EN 12809:2003/A1:2005/AC:2008 01.01.2008
205. SR EN 12815:2003 Aparate de gătit casnice cu combustibil solid. Cerințe și metode de încercare 01.07.2005
SR EN 12815:2003/A1:2005 01.07.2005
SR EN 12815:2003/AC:2006 01.01.2007
SR EN 12815:2003/A1:2005/AC:2008 01.01.2008
206. SR EN 12839:2012 Produse prefabricate de beton. Elemente pentru împrejmuiri SR EN 12839:2002 01.10.2012
207. SR EN 12843:2005 Produse prefabricate de beton. Stâlpi 01.09.2005
208. SR EN 12859:2011 Plăci de ipsos. Definiții, condiții și metode de încercare SR EN 12859:2008 01.12.2011
209. SR EN 12860:2003 Lianți-adezivi pe bază de ipsos pentru plăci de ipsos. Definiții, caracteristici și metode de încercare 01.04.2002
SR EN 12860:2003/AC:2003 01.01.2010
210. SR EN 12878:2005 Pigmenți pentru colorarea materialelor de construcție pe bază de ciment și/sau var. Specificații și metode de încercare 01.03.2006
SR EN 12878:2005/AC:2006 01.01.2007
211. SR EN 12899-1:2007 Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 1. Panouri fixe 01.01.2009
212. SR EN 12899-2:2007 Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 2. Borne verticale luminoase 01.01.2009
213. SR EN 12899-3:2007 Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 3. Stâlpi de dirijare pentru balizajul permanent și dispozitive reflectorizante 01.01.2009
214. SR EN 12951:2005 Accesorii prefabricate pentru învelitoare de acoperiș. Scări de acoperiș fixate permanent. Specificație de produs și metode de încercări 01.09.2005
215. SR EN 12966-1+A1:2010 Semnalizare rutieră verticală. Indicatoare rutiere cu mesaj variabil. Partea 1: Standard de produs SR EN 12966-1:2006 01.08.2010
216. SR EN 13024-2:2004 Sticlă pentru construcții. Geam de securitate borosilicatic securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformității/standard de produs 01.09.2005
217. SR EN 13043:2003 Agregate pentru amestecuri bituminoase și pentru finisarea suprafețelor, utilizate la construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic 01.07.2003
SR EN 13043:2003/AC:2004 01.06.2006
218. SR EN 13055-1:2003 Agregate ușoare. Partea 1: Agregate ușoare pentru betoane, mortare și paste de ciment 01.03.2003
SR EN 13055-1:2003/AC:2004 01.01.2010
219. SR EN 13055-2:2004 Agregate ușoare. Partea 2: Agregate ușoare pentru amestecuri hidrocarbonate, tratamente superficiale și pentru straturi tratate și netratate 01.05.2005
220. SR EN 13063-1+A1:2007 Coșuri de fum. Sisteme de coșuri de fum cu pereți interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 1: Condiții și metode de încercare corespunzătoare determinării rezistenței la focul din coș SR EN 13063-1:2006 01.05.2008
221. SR EN 13063-2+A1:2007 Coșuri de fum. Sisteme de coșuri de fum cu pereți interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 2: Cerințe și metode de încercare în condiții umede SR EN 13063-2:2005 01.05.2008
222. SR EN 13063-3:2007 Coșuri de fum. Sisteme de coșuri de fum cu pereți interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 3: Condiții și metode de încercare pentru sisteme de canale de aer/gaze de ardere 01.05.2008
223. SR EN 13069:2006 Coșuri de fum. Anvelope exterioare de argilă arsă/ceramice pentru sisteme de coșuri de fum. Condiții și metode de încercare 01.05.2006
224. SR EN 13084-5:2005 Coșuri independente. Partea 5: Materiale pentru canale interioare de argilă arsă. Specificație de produs 01.04.2006
SR EN 13084-5:2005/AC:2006 01.01.2007
225. SR EN 13084-7:2013 Coșuri independente. Partea 7: Specificații de produs ale prefabricatelor cilindrice de oțel pentru coșuri de oțel cu pereți simpli și canale interioare de oțel SR EN 13084-7:2006 01.09.2013
SR EN 13084- 7:2006/AC:2009
226. SR EN 13101:2003 Trepte pentru cămine de vizitare. Cerințe, marcare, încercări și evaluarea conformității 01.08.2003
227. SR EN 13108-1:2006 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice 01.03.2007
SR EN 13108-1:2006/AC:2008 01.01.2009
228. SR EN 13108-2:2006 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 2: Betoane asfaltice pentru straturi foarte subțiri 01.03.2007
SR EN 13108-2:2006/AC:2008 01.01.2009
229. SR EN 13108-3:2006 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 3: Betoane asfaltice suple 01.03.2007
SR EN 13108-3:2006/AC:2008 01.01.2009
230. SR EN 13108-4:2006 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 4: Mixturi asfaltice tip Hot Rolled Asphalt 01.03.2007
SR EN 13108-4:2006/AC:2008 01.01.2009
231. SR EN 13108-5:2006 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 5: Beton asfaltic cu conținut ridicat de mastic 01.03.2007
SR EN 13108-5:2006/AC:2008 01.01.2009
232. SR EN 13108-6:2006 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 6: Asfalt rutier turnat 01.03.2007
SR EN 13108-6:2006/AC:2008 01.01.2009
233. SR EN 13108-7:2006 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 7: Betoane asfaltice drenante 01.03.2007
SR EN 13108-7:2006/AC:2008 01.01.2009
234. SR EN 13139:2003 Agregate pentru mortare 01.03.2003
SR EN 13139:2003/AC:2004 01.01.2010
235. SR EN 13160-1:2003 Sisteme de detectare a scurgerilor. Partea 1: Principii generale 01.03.2004
236. SR EN 13162+A1:2015 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată minerală (MW). Specificație SR EN 13162:2012 10.07.2015
237. SR EN 13163+A1:2015 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din polistiren expandat (EPS). Specificație SR EN 13163:2012 10.07.2015
238. SR EN 13164+A1:2015 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificație SR EN 13164:2012 10.07.2015
239. SR EN 13165+A2:2016 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă rigidă de poliuretan (PU). Specificație SR EN 13165+A1:2015 14.10.2016
240. SR EN 13166+A2:2016 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă fenolică (PF). Specificație SR EN 13166+A1:2015 14.10.2016
241. SR EN 13167+A1:2015 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din sticlă celulară (CG). Specificație SR EN 13167:2012 10.07.2015
242. SR EN 13168+A1:2015 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată de lemn (WW). Specificație SR EN 13168:2012 10.07.2015
243. SR EN 13169+A1:2015 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din perlit expandat (EPB). Specificație SR EN 13169:2012 10.07.2015
244. SR EN 13170+A1:2015 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din plută expandată (ICB). Specificație SR EN 13170:2012 10.07.2015
245. SR EN 13171+A1:2015 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din fibre de lemn (WF). Specificație SR EN 13171:2012 10.07.2015
246. SR EN 13224:2012 Produse prefabricate de beton. Elemente de planșeu cu nervuri SR EN 13224+A1:2007 01.08.2012
247. SR EN 13225:2013 Produse prefabricate de beton. Elemente liniare de structură SR EN 13225:2005 08.08.2014
SR EN 13225:2005/AC:2007
248. SR EN 13229:2003 Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi. Cerințe și metode de încercare 01.07.2005
SR EN 13229:2003/A1:2004 01.06.2006
SR EN 13229:2003/A2:2005 01.07.2005
SR EN 13229:2003/AC:2006 01.07.2007
SR EN 13229:2003/A2:2005/AC:2008 01.01.2008
249. SR EN 13240:2003 Sobe cu combustibil solid. Cerințe și metode de încercare 01.07.2005
SR EN 13240:2003/A2:2005 01.07.2005
SR EN 13240:2003/AC:2006 01.01.2007
SR EN 13240:2003/A2:2005/AC:2007 01.01.2008
250. SR EN 13241+A2:2016 Uși pentru uz industrial, comercial și pentru garaje. Standard de produs, caracteristici de performanță. SR EN 13241-1+A1:2011 01.11.2016 01.11.2019
251. SR EN 13242+A1:2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în ingineria civilă și în construcții de drumuri SR EN 13242:2003 01.01.2009
252. SR EN 13245-2:2009 Materiale plastice. Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru utilizări în construcții. Partea 2: Profile PVC-U și PVC- UE pentru finisări de pereți și plafoane interioare și exterioare 01.07.2010
SR EN 13245-2:2008/AC:2010 01.07.2010
253. SR EN 13249:2016 Geotextile și produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcția de drumuri și alte zone de circulație (cu excepția căilor ferate și a straturilor de uzură) SR EN 13249+A1:2015 10.03.2017 10.03.2018
254. SR EN 13250:2016 Geotextile și produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcția de căi ferate SR EN 13250+A1:2015 10.03.2017 10.03.2018
255. SR EN 13251:2016 Geotextile și produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrările de terasamente, fundații și structuri de susținere SR EN 13251+A1:2015 10.03.2017 10.03.2018
256. SR EN 13252:2016 Geotextile și produse înrudite. Caracteristici impuse pentru a fi utilizate în sistemele de drenaj SR EN 13252+A1:2015 10.03.2017 10.03.2018
257. SR EN 13253:2016 Geotextile și produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrările de control al eroziunii (protecții costiere, apărări de maluri) SR EN 13253+A1:2015 10.03.2017 10.03.2018
258. SR EN 13254:2016 Geotextile și produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcții de rezervoare și baraje SR EN 13254+A1:2015 10.03.2017 10.03.2018
259. SR EN 13255:2016 Geotextile și produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcția de canale SR EN 13255+A1:2015 10.03.2017 10.03.2018
260. SR EN 13256:2016 Geotextile și produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcția de tuneluri și structuri subterane SR EN 13256+A1:2015 10.03.2017 10.03.2018
261. SR EN 13257:2016 Geotextile și produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrările de depozitare a deșeurilor solide SR EN 13257+A1:2015 10.03.2017 10.03.2018
262. SR EN 13263-1+A1:2009 Silice ultrafină pentru beton. Partea 1: Definiții, condiții și criterii de conformitate SR EN 13263-1:2005 01.01.2010
263. SR EN 13265:2016 Geotextile și produse înrudite. Caracteristici cerute pentru utilizarea în proiecte de depozitare a deșeurilor lichide SR EN 13265+A1:2015 10.03.2017 10.03.2018
264. SR EN 13279-1:2009 Ipsos și tencuieli pe bază de ipsos. Partea 1: Definiții și condiții SR EN 13279-1:2005 01.10.2009
265. SR EN 13282-1:2013 Lianți hidraulici rutieri. Partea 1: întărirea rapidă a lianților hidraulici rutieri. Compoziție, specificații și criterii de conformitate 01.11.2013
266. SR EN 13310:2004 Spălătoare de bucătărie. Condiții de funcționare și metode de încercare 01.02.2004
267. SR EN 13341+A1:2011 Rezervoare termoplastice statice pentru depozitarea deasupra solului a combustibililor pentru încălzire, a benzinei și a motorinei pentru uz casnic. Rezervoare de polietilenă injectată prin suflare, de polietilenă injectată prin centrifugare și de poliamidă 6 prin polimerizare anionică. Cerințe și metode de încercare SR EN 13341:2005 01.10.2011
268. SR EN 13361:2005 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcția de rezervoare și baraje 01.09.2005
SR EN 13361:2005/A1:2007 01.06.2007
269. SR EN 13362:2005 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcția de canale 01.02.2006
270. SR EN 13383-1:2003 Agregate pentru anrocamente. Partea 1: Specificații 01.03.2003
SR EN 13383-1:2003/AC:2004 01.01.2010
Valoarea minimă a densității stabilită în clauza 5.2 a standardului EN 13383-1:2002 este exclusă din domeniul de aplicare al referinței, conform Deciziei Comisiei 2016/1610.
271. SR EN 13407:2007 Pisoare de perete. Cerințe de funcționare și metode de încercări 01.01.2008
272. SR EN 13450:2003 Agregate pentru balast de cale ferată 01.10.2003
SR EN 13450:2003/AC:2004 01.01.2007
273. SR EN 13454-1:2005 Lianți, lianți compoziți și amestecuri preparate în fabrică pentru șape pe bază de sulfat de calciu. Partea 1: Definiții și specificații 01.07.2005
274. SR EN 13479:2005 Materiale pentru sudare. Standard general de produs pentru metale de adaos și fluxuri pentru sudarea prin topire a materialelor metalice 01.10.2005
275. SR EN 13491:2005 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea ca bariere hidraulice în construcția de tunele și de structuri subterane 01.09.2005
SR EN 13491:2005/A1:2007 01.06.2007
276. SR EN 13492:2005 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcția de depozite de deșeuri lichide, stații de transfer sau lucrări secundare de stocare 01.09.2005
SR EN 13492:2005/A1:2007 01.06.2007
277. SR EN 13493:2005 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcția de depozite de deșeuri solide și amplasamente de depozitare 01.03.2006
278. SR EN 13502:2003 Coșuri de fum. Terminale de argilă arsă/ ceramice. Condiții și metode de încercare 01.08.2003
279. SR EN 13561+A1:2009 Jaluzele exterioare. Cerințe de performanță, inclusiv de securitate SR EN 13561:2004 01.08.2009
280. SR EN 13564-1:2003 Clapete împotriva refulării pentru clădiri. Partea 1:Cerințe 01.05.2003
281. SR EN 13616:2004 Dispozitive pentru limitarea umplerii rezervoarelor statice pentru combustibili petrolieri lichizi 01.05.2005
SR EN 13616:2004/AC:2006 01.06.2006
282. SR EN 13658-1:2005 Plase și profiluri metalice. Definiții, specificații și metode de încercare. Partea 1: Tencuieli interioare 01.03.2006
283. SR EN 13658-2:2005 Plase și profiluri metalice. Definiții, specificații și metode de încercări. Partea 2: Tencuieli exterioare 01.03.2006
284. SR EN 13659+A1:2009 Elemente de închidere pentru goluri echipate cu ferestre. Cerințe de performanță, inclusiv de securitate SR EN 13659:2004 01.08.2009
285. SR EN 13693+A1:2009 Produse prefabricate de beton. Elemente speciale de acoperiș SR EN 13693:2005 01.05.2010
286. SR EN 13707+A2:2009 Foi flexibile pentru hidroizolații. Foi bituminoase armate pentru hidroizolarea acoperișului. Definiții și caracteristici SR EN 13707:2005 01.04.2010
287. SR EN 13747+A2:2010 Produse prefabricate de beton. Predale pentru sisteme de planșee SR EN 13747+A1:2009 01.01.2011
288. SR EN 13748-1:2004 Plăci de mozaic. Partea 1: Plăci de mozaic pentru utilizări la interior 01.06.2005
SR EN 13748-1:2004/A1:2005 01.04.2006
SR EN 13748-1:2004/AC:2005 01.06.2005
289. SR EN 13748-2:2004 Plăci de mozaic. Partea 2: Plăci de mozaic pentru utilizări la exterior 01.04.2005
290. SR EN 13808:2013 Bitum și lianți bituminoși. Cadrul specificațiilor pentru emulsiile cationice de bitum SR EN 13808:2005 08.08.2014
291. SR EN 13813:2003 Materiale pentru șape și pardoseli. Materiale pentru șape. Caracteristici și cerințe 01.08.2003
292. SR EN 13815:2007 Produse de ipsos cu fibre. Definiții, condiții și metode de încercări 01.06.2007
293. SR EN 13830:2004 Fațade cortină. Standard de produs 01.12.2004
294. SR EN 13859-1:2010 Foi flexibile pentru hidroizolații. Definiții și caracteristici ale substraturilor. Partea 1: Substraturi pentru învelitori de acoperiș discontinue SR EN 13859-1+A1:2009 01.04.2011
295. SR EN 13859-2:2010 Foi flexibile pentru hidroizolații. Definiții și caracteristici ale substraturilor. Partea 2: Substraturi pentru pereți SR EN 13859-2+A1:2009 01.04.2011
296. SR EN 13877-3:2005 Îmbrăcăminți rutiere de beton. Partea 3: Specificații pentru gujoanele utilizate la îmbrăcămințile de beton 01.09.2005
297. SR EN 13915:2008 Plăci prefabricate de gips-carton cu miez de carton celular. Definiții, condiții și metode de încercări 01.06.2008
298. SR EN 13924:2006 Bitum și lianți bituminoși. Specificații pentru bitumuri rutiere dure 01.01.2010
SR EN 13924:2006/AC:2007 01.01.2010
299. SR EN 13950:2014 Panouri compozite din plăci de gips-carton pentru izolare termică/acustică. Definiții, condiții și metode de încercări SR EN 13950:2006 13.02.2015
300. SR EN 13956:2013 Foi flexibile pentru hidroizolații. Foi hidroizolante de material plastic și cauciuc pentru acoperiș. Definiții și caracteristici SR EN 13956:2006 01.10.2013
SR EN 13956:2006/ AC:2006
301. SR EN 13963:2005 Materiale de rostuire pentru îmbinarea panourilor de gips-carton. Definiții, condiții și metode de încercare 01.03.2006
SR EN 13963:2005/AC:2006 01.01.2007
302. SR EN 13964:2014 Plafoane suspendate. Condiții și metode de încercare SR EN 13964:2004 08.04.2016
303. SR EN 13967:2012 Foi flexibile pentru hidroizolații. Foi de material plastic și de cauciuc de etanșare împotriva umezelii, inclusiv foi de material plastic și de cauciuc pentru etanșarea cuvelajelor. Definiții și caracteristici SR EN 13967:2005 01.03.2013
304. SR EN 13969:2005 Foi flexibile pentru hidroizolații. Foi bituminoase de etanșare împotriva umezelii, inclusiv foi bituminoase pentru etanșarea cuvelajelor. Definiții și caracteristici 01.09.2005
SR EN 13969:2005/A1:2007 01.01.2008
305. SR EN 13970:2005 Foi flexibile pentru hidroizolații. Foi bituminoase utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definiții și caracteristici 01.09.2005
SR EN 13970:2005/A1:2007 01.01.2008
306. SR EN 13978-1:2005 Produse prefabricate de beton. Garaje prefabricate de beton. Partea 1: Condiții pentru garaje de beton monolit armat sau compuse din elemente individuale de dimensiunile unei camere 01.03.2006
307. SR EN 13984:2013 Foi flexibile pentru hidroizolații. Foi de material plastic și de cauciuc utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definiții și caracteristici SR EN 13984:2005 01.11.2013
308. SR EN 13986+A1:2015 Plăci pe bază de lemn destinate construcției. Caracteristici, evaluarea conformității și marcare SR EN 13986:2005 13.11.2015
309. SR EN 14016-1:2004 Lianți pentru șape pe bază de magnezită. Magnezita caustică și clorură de magneziu. Partea 1: Definiții, cerințe 01.12.2004
310. SR EN 14023:2010 Bitum și lianți bituminoși. Cadru pentru specificațiile bitumurilor modificate cu polimeri 01.01.2011
311. SR EN 14037-1:2016 Panouri radiante de plafon alimentate cu apă cu temperatura sub 120 grade C. Partea 1: Specificații și condiții tehnice SR EN 14037-1:2004 10.03.2017 10.03.2018
312. SR EN 14041:2004 Îmbrăcăminte rezistentă la șoc, textilă și stratificată pentru pardoseală. Caracteristici esențiale 01.01.2006
SR EN 14041:2004/AC:2007 01.01.2007
313. SR EN 14055:2011 Rezervoare de spălare cu apă pentru WC-uri și pisoare 01.09.2011
314. SR EN 14063-1:2005 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolație termică formată in situ pe bază de agregate ușoare de argilă expandată (LWA). Partea 1: Specificație de produse în vrac înainte de instalare 01.06.2005
SR EN 14063-1:2005/AC:2007 01.01.2008
315. SR EN 14064-1:2010 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolație termică formată in situ pe bază de vată minerală (MW). Partea 1: Specificație pentru produsele în vrac înainte de instalare 01.12.2010
316. SR EN 14080:2013 Structuri de lemn. Lemn lamelat încleiat. Cerințe SR EN 14080:2005 08.08.2014
317. SR EN 14081-1+A1:2011 Structuri de lemn. Lemn de construcții cu secțiune dreptunghiulară clasificat după rezistență. Partea 1: Cerințe generale SR EN 14081- 1:2006 01.10.2011
318. SR EN 14178-2:2004 Sticlă pentru construcții. Produse de bază de sticla silico-alcalino-pamântoasă. Partea 2: Evaluarea conformității/Standard de produs 01.09.2005
319. SR EN 14179-2:2005 Sticlă pentru construcții. Geam de securitate de sticlă silico-calco-sodică securizat termic și tratat Heat Soak. Partea 2: Evaluarea conformității/Standard de produs 01.03.2006
320. SR EN 14188-1:2005 Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 1: Specificații pentru produsele de colmatare aplicate la cald 01.07.2005
321. SR EN 14188-2:2005 Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 2: Specificații pentru produsele de colmatare aplicate la rece 01.10.2005
322. SR EN 14188-3:2006 Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 3: Specificații pentru produse prefabricate de colmatare a rosturilor 01.11.2006
323. SR EN 14190:2014 Produse realizate prin prelucrarea secundară a plăcilor de gips-carton. Definiții, condiții și metode de încercare SR EN 14190:2005 13.02.2015
324. SR EN 14195:2005 Componentele structurii metalice pentru sisteme de plăci de gips-carton. Definiții, condiții și metode de încercare 01.01.2006
SR EN 14195:2005/AC:2006 01.01.2007
325. SR EN 14209:2006 Cornișe din plăci de gips-carton preformate. Definiții, condiții și metode de încercare 01.09.2006
326. SR EN 14216:2015 Ciment. Compoziție, specificații și criterii de conformitate ale cimenturilor speciale cu căldură de hidratare foarte redusă SR EN 14216:2004 08.04.2016
327. SR EN 14229:2011 Lemn pentru structuri. Stâlpi de lemn pentru linii aeriene 01.09.2011
328. SR EN 14246:2006 Elemente de ipsos pentru plafoane suspendate. Definiții, condiții și metode de încercare 01.04.2007
SR EN 14246:2006/AC:2007 01.01.2008
329. SR EN 14250:2010 Structuri de lemn. Cerințe pentru produse referitoare la elemente de structură prefabricate, asamblate cu elemente de fixare cu placă metalică ambutisată SR EN 14250:2005 01.11.2010
330. SR EN 14296:2005 Instalații sanitare. Lavoare colective 01.03.2006
331. SR EN 14303+A1:2013 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri și instalații industriale. Produse fabricate industrial din vată minerală (MW). Specificație SR EN 14303:2010 1.11.2013
332. SR EN 14304+A1:2013 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri și instalații industriale. Produse fabricate industrial din spumă elastomerică flexibilă (FEF). Specificație SR EN 14304:2010 1.11.2013
333. SR EN 14305+A1:2013 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri și instalații industriale. Produse fabricate industrial din sticlă celulară (CG). Specificație SR EN 14305:2010 1.11.2013
334. SR EN 14306+A1:2013 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri și instalații industriale. Produse fabricate industrial din silicat de calciu (CS). Specificație SR EN 14306:2010 1.11.2013
335. SR EN 14307+A1:2013 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri și instalații industriale. Produse fabricate industrial din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificație SR EN 14307:2010 1.11.2013
336. SR EN 14308+A1:2013 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri și instalații industriale. Produse fabricate industrial din spumă rigidă de poliuretan (PUR) și din spumă de poliizocianurat (PIR). Specificație SR EN 14308:2010 1.11.2013
337. SR EN 14309+A1:2013 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri și instalații industriale. Produse fabricate industrial din polistiren expandat (EPS). Specificație SR EN 14309:2010 1.11.2013
338. SR EN 14313+A1:2013 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri și instalații industriale. Produse fabricate industrial din spumă de polietilenă (PEF). Specificație SR EN 14313:2010 1.11.2013
339. SR EN 14314+A1:2013 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri și instalații industriale. Produse fabricate industrial din spumă fenolică (PF). Specificație SR EN 14314:2010 1.11.2013
340. SR EN 14315-1:2013 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse formate in situ din spumă rigidă de poliuretan (PUR) și din spumă de poliizocianurat (PIR). Partea 1: Specificații pentru sistemele de pulverizare cu spumă rigidă înainte de instalare 1.11.2013
341. SR EN 14316-1:2005 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolație termică formată in situ pe bază de produse de perlit expandat (EP). Partea 1: Specificație de produse liate și în vrac înainte de instalare 01.06.2005
342. SR EN 14317-1:2005 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolație termică formată in situ pe bază de vermiculit exfoliat (EV). Partea 1: Specificație de produse liate și în vrac înainte de instalare 01.06.2005
343. SR EN 14318-1:2013 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse formate in situ injectate din spumă rigidă de poliuretan (PUR) și din spumă de poliizocianurat (PIR). Partea 1: Specificații pentru sistemele de injectare cu spumă rigidă înainte de instalare 01.11.2013
344. SR EN 14319-1:2013 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri și instalații industriale. Produse formate in situ injectate din spumă rigidă de poliuretan (PUR) și din spumă de poliizocianurat (PIR). Partea 1: Specificații pentru sistemele de injectare cu spumă rigidă înainte de instalare 01.11.2013
345. SR EN 14320-1:2013 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri și instalații industriale. Produse formate in situ pulverizate din spumă rigidă de poliuretan (PUR) și din spumă de poliizocianurat (PIR). Partea 1: Specificații pentru sistemele de pulverizare cu spumă rigidă înainte de instalare 01.11.2013
346. SR EN 14321-2:2006 Sticlă pentru construcții. Geam de securitate de sticlă silico-alcalino- pământoasă securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformității/Standard de produs 01.06.2006
347. SR EN 14339:2006 Hidranți de incendiu subterani 01.05.2006
348. SR EN 14342:2013 Pardoseli și parchet de lemn. Caracteristici, evaluarea conformității și marcare SR EN 14342+A1:2008 08.08.2014
Clauza 4.4 din standardul EN 14342:2013 este exclusă din domeniul de aplicare al trimiterii publicate.
349. SR EN 14351-1+A2:2016 Ferestre și uși. Standard de produs, caracteristici de performanță. Partea 1: Ferestre și uși exterioare pentru pietoni SR EN 14351-1+A1:2010 01.11.2016 01.11.2019
Fraza referitoare la "capacitatea de deblocare" din clauza 1 - Domeniul de aplicare a standardului EN 14351-1:2006 + A2:2016 este exclusă din domeniul de aplicare al referinței.
350. SR EN 14353 + A1:2010 Profiluri metalice și profile caracteristice pentru utilizare la plăcile de gips-carton. Definiții, caracteristici și metode de încercare SR EN 14353:2007 01.11.2010
351. SR EN 14374:2005 Structuri de lemn. LVL (Lemn stratificat). Cerințe 01.09.2005
352. SR EN 14384:2006 Hidranți de incendiu supraterani 01.05.2006
353. SR EN 14388:2006 Dispozitive de reducere a zgomotului din traficul rutier. Specificații 01.05.2006
SR EN 14388:2006/AC:2008 01.01.2009
354. SR EN 14396:2004 Scări fixe pentru cămine de vizitare 01.12.2004
355. SR EN 14399-1:2015 Asamblări de înaltă rezistență cu șuruburi pretensionate pentru structuri metalice. Partea 1: Cerințe generale SR EN 14399-1:2005 08.04.2016
356. SR EN 14411:2012 Plăci și dale ceramice. Definiții, clasificare, caracteristici și marcare SR EN 14411:2007 01.07.2013
357. SR EN 14428+A1:2008 Incintă de duș. Condiții de funcționare și metode de încercare SR EN 14428:2005 01.01.2009
358. SR EN 14449:2005 Sticlă pentru construcții. Geam stratificat și geam de securitate stratificat. Evaluarea conformității/Standard de produs 01.03.2006
SR EN 14449:2005/AC:2006 01.06.2006
359. SR EN 14471+A1:2015 Coșuri de fum. Sisteme de coșuri de fum cu canale interioare de material plastic. Condiții și metode de încercare SR EN 14471:2014 10.07.2015
360. SR EN 14496:2006 Adezivi pe bază de ipsos pentru panouri compozite din plăci de gips-carton pentru izolare termică/acustică. Definiții, condiții și metode de încercare 01.09.2006
361. SR EN 14509:2013 Panouri sandviș autoportante, izolante, cu peliculă dublă de acoperire metalică. Produse fabricate. Specificații SR EN 14509:2007 08.08.2014
SR EN 14509:2007/AC:2009
362. SR EN 14516.+A1:2011 Căzi de baie pentru scopuri casnice 01.05.2011
363. SR EN 14527+A1:2011 Căzi de duș pentru scopuri casnice 01.05.2011
364. SR EN 14528:2007 Bideuri. Condiții de funcționare și metode de încercare SR EN 14528:2005 01.01.2008
365. SR EN 14545:2009 Structuri de lemn. Piese de fixare. Cerințe 01.08.2009
366. SR EN 14566+A1:2010 Prinderi mecanice pentru sisteme de plăci de gips-carton. Definiții, condiții și metode de încercare SR EN 14566:2008 01.05.2010
367. SR EN 14592+A1:2012 Structuri de lemn. Elemente de fixare. Cerințe SR EN 14592:2009 01.03.2013
368. SR EN 14604:2006 Dispozitive de alarmă de fum 01.05.2006
SR EN 14604:2006/AC:2009 01.08.2009
369. SR EN 14647:2006 Ciment de aluminat de calciu. Compoziție, specificații și criterii de conformitate 01.08.2006
SR EN 14647:2006/AC:2007 01.01.2008
370. SR EN 14680:2007 Adezivi pentru sisteme de canalizare din materiale termoplastice fără presiune. Specificații 01.01.2008
371. SR EN 14688:2007 Obiecte sanitare. Lavoare. Cerințe de funcționare și metode de încercare 01.01.2008
372. SR EN 14695:2010 Foi flexibile pentru hidroizolații. Foi hidroizolante bituminoase armate pentru hidroizolarea tablierelor de pod de beton și a altor suprafețe de beton circulate de autovehicule. Definiții și caracteristici 01.10.2010
373. SR EN 14716:2005 Plafoane tensionate. Condiții și metode de încercare 01.10.2005
374. SR EN 14782:2006 Placă metalică autoportantă pentru învelitoare de acoperiș, placări la exterior și căptușiri la interior. Specificație de produs și cerințe 01.11.2006
375. SR EN 14783:2013 Foi și benzi metalice sprijinite complet pentru acoperiri, placări la interior și la exterior. Specificație de produs și cerințe SR EN 14783:2007 08.08.2014
376. SR EN 14785:2006 Aparate de încălzire de uz casnic cu convecție cu peleți din lemn. Cerințe și metode de încercare 01.01.2010
377. SR EN 14800:2007 Racorduri flexibile metalice ondulate de securitate pentru conectarea aparatelor de uz casnic care utilizează combustibili gazoși 01.01.2008
378. SR EN 14814:2007 Adezivi pentru sisteme de canalizare din materiale termoplastice pentru lichide sub presiune. Specificații 01.01.2008
379. SR EN 14843:2007 Produse prefabricate de beton. Scări 01.01.2008
380. SR EN 14844+A2:2012 Produse prefabricate de beton. Chesoane subterane SR EN 14844+A1:2009 01.09.2012
381. SR EN 14846:2009 Feronerie pentru clădiri. Broaște și zăvoare. Broaște și plăci-opritor acționate electromecanic. Cerințe și metode de încercare 01.09.2011
382. SR EN 14889-1:2007 Fibre pentru beton. Partea 1: Fibre de oțel. Definiții, specificații și conformitate 01.06.2007
383. SR EN 14889-2:2007 Fibre pentru beton. Partea 2: Fibre de polimer. Definiții, specificații și conformitate 01.06.2007
384. SR EN 14891:2012 Produse de impermeabilizare față de apă utilizate în stare lichidă pentru lipirea cu adezivi a plăcilor ceramice. Specificații, metode de încercare, evaluarea conformității, clasificare și notare 01.03.2013
SR EN 14891/AC:2012 01.03.2013
385. SR EN 14904:2006 Suprafețe pentru activități sportive. Suprafețe pentru activități multisportive în sală. Specificație 01.02.2007
Nota 1 din anexa ZA.1 la standardul EN 14904:2006 este exclusă din domeniul de aplicare al trimiterii publicate.
386. SR EN 14909:2012 Foi flexibile pentru hidroizolații. Foi hidroizolante de material plastic și cauciuc de etanșare la umiditate. Definiții și caracteristici SR EN 14909:2006 01.03.2013
387. SR EN 14915:2013 Lambriuri și placări de lemn masiv. Caracteristici, evaluarea conformității și marcare SR EN 14915:2007 08.08.2014
SR EN 14915:2007/AC:2007
388. SR EN 14933:2008 Produse termoizolante și de rambleiere pentru aplicații de inginerie civilă. Produse fabricate industrial din polistiren expandat (EPS). Specificație 01.07.2008
389. SR EN 14934:2008 Produse termoizolante și de rambleiere pentru aplicații de inginerie civilă. Produse fabricate industrial din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificație 01.07.2008
390. SR EN 14963:2007 Învelitori de acoperiș. Luminatoare continue de material plastic cu sau fără montanți. Clasificare, cerințe și metode de încercare 01.08.2009
391. SR EN 14964:2007 Substraturi rigide pentru învelitoare de acoperiș cu montare discontinuă. Definiții și caracteristici 01.01.2008
392. SR EN 14967:2006 Foi flexibile pentru hidroizolații. Foi bituminoase de etanșare la umiditate. Definiții și caracteristici 01.03.2007
393. SR EN 14989-1:2007 Coșuri de fum - condiții și metode de încercare pentru coșuri de fum metalice și canale de alimentare cu aer din materiale diferite pentru aparate de încălzire etanșe. Partea 1: Terminale verticale aer/gaze de ardere pentru aparate tip C6 01.01.2008
394. SR EN 14989-2:2008 Coșuri de fum. Condiții și metode de încercare pentru coșuri de fum metalice și canale de alimentare cu aer din materiale diferite pentru aparate de încălzire etanșe. Partea 2: Canale pentru gaze de ardere și alimentare cu aer pentru aparate de încălzire etanșe 01.01.2009
395. SR EN 14991:2007 Produse prefabricate de beton. Elemente de fundație 01.01.2008
396. SR EN 14992+A1:2012 Produse prefabricate de beton. Elemente de pereți SR EN 14992:2007 01.04.2013
397. SR EN 15037-1:2008 Produse prefabricate de beton. Sisteme de planșee din grinzi și blocuri de umplutură. Partea 1: Grinzi 01.01.2010
398. SR EN 15037-2+A1:2011 Produse prefabricate de beton. Sisteme de planșee din grinzi și blocuri de umplutură. Partea 2: Blocuri de beton 01.12.2011
399. SR EN 15037-3+A1:2011 Produse prefabricate de beton. Sisteme de planșee din grinzi și blocuri de umplutură. Partea 3: Blocuri de argilă 01.12.2011
400. SR EN 15037-4+A1:2013 Produse prefabricate de beton. Sisteme de planșee din grinzi și blocuri de umplutură. Partea 4: Blocuri de polistiren expandat SR EN 15037-4:2010 08.08.2014
401. SR EN 15037-5:2013 Produse prefabricate de beton. Sisteme de planșee din grinzi și blocuri de umplutură. Partea 5: Blocuri ușoare pentru cofraje simple 08.08.2014
402. SR EN 15048-1:2007 Asamblări cu șuruburi nepretensionate pentru structuri metalice. Partea 1: Cerințe generale 01.01.2008
403. SR EN 15050+A1:2012 Produse prefabricate de beton. Elemente pentru poduri SR EN 15050:2007 01.12.2012
404. SR EN 15069:2008 Racorduri cu conexiune de securitate pentru furtunuri flexibile metalice utilizate la conectarea aparatelor de uz casnic care utilizează combustibili gazoși 01.01.2009
405. SR EN 15088:2006 Aluminiu și aliaje de aluminiu. Produse pentru structuri în construcții. Condiții tehnice pentru inspecție și livrare 01.10.2006
406. SR EN 15102+A1:2011 Tapete decorative. Tapete în rulouri și panouri SR EN 15102:2008 01.07.2012
407. SR EN 15129:2010 Dispozitive antiseismice 01.08.2010
408. SR EN 15167-1:2007 Zgură granulată de furnal înalt măcinată pentru utilizare în beton, mortar și pastă. Partea 1: Definiții, specificații și criterii de conformitate 01.01.2008
409. SR EN 15250:2007 Aparate de încălzire de uz casnic cu combustibil solid cu degajare lentă a căldurii. Cerințe și metode de încercare 01.01.2008
410. SR EN 15258:2009 Produse prefabricate din beton. Elemente pentru ziduri de sprijin 01.01.2010
411. SR EN 15274:2015 Adezivi structurali pentru aplicații generale. Cerințe și metode de încercare SR EN 15274:2008 13.11.2015
412. SR EN 15275:2015 Adezivi structurali. Caracterizarea adezivilor anaerobi pentru asamblări metalice coaxiale în structuri de clădiri și în construcții civile SR EN 15275:2008 13.11.2015
413. SR EN 15283-1+ A1:2010 Plăci de ipsos armate cu fibre - Definiții, condiții și metode de încercări - Partea 1 - Plăci de ipsos armate cu țesătură sau împâslitură SR EN 15283-1:2008 01.06.2010
414. SR EN 15283-2 + A1:2010 Plăci de ipsos armate cu fibre - Definiții, condiții și metode de încercări - Partea 2 - Plăci de ipsos armare cu fibre SR EN 15283-2:2008 01.06.2010
415. SR EN 15285:2008 Piatră aglomerată - Plăci modulare pentru pardoseli și scări (interioare și exterioare) 01.01.2009
SR EN 15285:2008/AC:2008 01.01.2009
416. SR EN 15286:2013 Piatră aglomerată - Dale și plăci pentru finisări de pereți (interioare și exterioare) 08.08.2014
417. SR EN 15322:2013 Bitum și lianți bituminoși. Specificații-cadru pentru lianți bituminoși fluidificați și fluxați SR EN 15322:2010 08.08.2014
418. SR EN 15368 + A1:2010 Liant hidraulic pentru aplicații nestructurale. Definiție, specificații și criterii de conformitate 01.09.2011
419. SR EN 15381:2009 Geotextile și produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrări de drumuri și pentru straturi de uzură asfaltice 01.01.2010
420. SR EN 15382:2013 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrări de infrastructură în transporturi SR EN 15382:2009 08.08.2014
421. SR EN 15435:2008 Produse prefabricate de beton. Blocuri de cofraj din beton normal și ușor. Proprietăți și performanțe ale produsului 01.02.2009
422. SR EN 15497:2014 Îmbinări cu dinți multipli în lemn masiv de construcție. Cerințe de performanță și cerințe minime de producție 10.10.2014
423. SR EN 15498:2008 Produse prefabricate de beton. Blocuri de cofraj de beton cu așchii de lemn. Proprietăți și performanțe ale produsului 01.02.2009
424. SR EN 15501:2013 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri și instalații industriale. Produse fabricate din perlit expandat (EP) și din vermiculit exfoliat (EV). Specificație 08.08.2014
425. SR EN 15599-1:2010 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri și instalații industriale. Izolație termică in situ formată din produse de perlit expandat (EP). Partea 1: Specificație pentru produse liate și în vrac înainte de instalare 01.04.2011
426. SR EN 15600-1:2010 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri și instalații industriale. Izolație termică in situ formată din produse de vermiculit exfoliat (EV). Partea 1: Specificație pentru produse liate și în vrac înainte de instalare 01.04.2011
427. SR EN 15650:2010 Ventilarea în clădiri. Clapete antifoc 01.09.2011
428. SR EN 15651-1:2012 Chituri de etanșare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcții imobiliare și trasee pietonale. Partea 1: chituri de etanșare pentru fațade 01.07.2013
429. SR EN 15651-2:2012 Chituri de etanșare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcții imobiliare și trasee pietonale. Partea 2: chituri de etanșare pentru vitraje 01.07.2013
430. SR EN 15651-3:2012 Chituri de etanșare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcții imobiliare și trasee pietonale. Partea 3: chituri de etanșare pentru rosturi sanitare 01.07.2013
431. SR EN 15651-4:2012 Chituri de etanșare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcții imobiliare și trasee pietonale. Partea 4: chituri de etanșare pentru trasee pietonale 01.07.2013
432. SR EN 15681-2:2017 Sticlă pentru construcții. Produse pe bază de sticlă de aluminosilicat. Partea 2: Evaluarea conformității/Standard de produs 11.08.2017 11.08.2018
A treia frază din clauza 4.2.2.10 este exclusă din domeniul de aplicare al referinței publicate.
433. SR EN 15682-2:2013 Sticlă pentru construcții. Sticlă de siguranță alcalino-pământoasă securizată termic și tratată Heat Soak. Partea 2: Evaluarea conformității/Standard de produs 08.08.2014
434. SR EN 15683-2:2014 Sticlă pentru construcții. Profil de sticlă de siguranță silico-calcio-sodică, securizată termic. Partea 2: Evaluarea conformității/Standard de produs 08.08.2014
435. SR EN 15732:2012 Materiale de umplere ușoare și produse termoizolante destinate utilizării la clădiri civile. Produse pe bază de agregate ușoare de argilă expandată (LWA) 01.08.2013
436. SR EN 15743+A1:2015 Ciment supersulfatat. Compoziție, specificații și criterii de conformitate SR EN 15743:2010 13.11.2015
437. SR EN 15814+A2:2014 Acoperiri groase din bitum modificat cu polimeri pentru hidroizolații. Definiții și cerințe SR EN 15814+A1:2012 10.07.2015
438. SR EN 15821:2011 Sobe cu aprindere multiplă, pentru saună, cu combustibil solid 01.07.2011
439. SR EN 15824:2009 Specificații pentru tencuieli exterioare și interioare pe bază de lianți organici 01.04.2010
440. SR EN 16034:2014 Uși pentru pietoni, uși și ferestre, pentru uz industrial, comercial și pentru garaje. Standard de produs, caracteristici de performanță. Caracteristici de rezistență la foc și/sau etanșeitate la fum 01.11.2016 01.11.2019
EN 16034:2014 se aplică numai împreună cu EN 13241 + A2:2016 sau EN 14351-1:2006 + A2:2016.
441. SR EN 16069+A1:2015 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă polietilenică (PEF) SR EN 16069:2013 10.07.2015
442. SR EN 16153+A1:2015 Plăci multistrat plane transparente de policarbonat (PC), utilizate pentru acoperișuri, pereți și tavane interioare și exterioare. Cerințe și metode de încercare SR EN 16153:2013 10.07.2015
443. SR EN 16240:2014 Plăci solide plane transparente de policarbonat (PC) utilizate pentru acoperișuri, pereți și tavane interioare și exterioare. Cerințe și metode de încercare 10.03.2017 10.03.2018
444. SR EN 50575:2015 Cabluri de energie, comandă și de comunicații. Cabluri pentru aplicații generale în lucrări de construcții care sunt conforme cu prescripțiile privind reacția la foc 10.06.2016
SR EN 50575:2015/A1:2016 Cabluri de energie, comandă și de comunicații. Cabluri pentru aplicații generale în lucrări de construcții care sunt conforme cu prescripțiile privind reacția la foc 10.06.2016

**) Data la care încetează perioada de coexistență reprezintă data la care încetează coexistența standardului european armonizat cu specificațiile tehnice naționale existente referitoare la același produs.

NOTĂ:

După această dată, pentru evaluarea performanței produsului se vor aplica prevederile standardului armonizat prevăzut în coloana a 2-a.

În cazul în care un standard armonizat este înlocuit cu o nouă versiune, ambele versiuni ale standardului pot fi utilizate pentru evaluarea performanței produsului, până la data la care încetează perioada de coexistență prevăzută în coloana a 6-a.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...