Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 608/2004 privind etichetarea produselor alimentare și a ingredientelor alimentare cu adaos de fitosteroli, esteri de fitosterol, fitostanoli și/sau esteri de fitostanol (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32004R0608

Modificări (...)

În vigoare de la 01 aprilie 2004 până la 12 decembrie 2014

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 608/2004 AL COMISIEI
din 31 martie 2004
privind etichetarea produselor alimentare și a ingredientelor
alimentare cu adaos de fitosteroli, esteri de fitosterol, fitostanoli
și/sau esteri de fitostanol (Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la etichetarea și prezentarea produselor alimentare, precum și la publicitatea acestora1, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2003/89/CE2, în special articolul 4 alineatul (2) și articolul 6 alineatul (7),

întrucât:

(1) Fitosterolii, esterii de fitosterol, fitostanolii și esterii de fitostanol reduc nivelurile colesterolului, dar pot să reducă și nivelurile beta-carotenului din plasma sanguină. În consecință, statele membre și Comisia au consultat Comitetul Științific pentru Alimentație (CSPA) cu privire la efectele consumului de fitosteroli, esteri de fitosterol, fitostanoli și esteri de fitostanol din surse multiple.

(2) Comitetul Științific pentru Alimentație (CSPA), în avizul său "Privire generală asupra efectelor pe termen lung a ingestiei unor niveluri ridicate de fitosteroli din diverse surse alimentare, cu o atenție deosebită acordată efectelor asupra beta-carotenului" din 26 septembrie 2002, a confirmat necesitatea etichetării fitosterolilor, esterilor de fitosterol, fitostanolilor și a esterilor de fitostanol în conformitate cu Decizia 2000/500/CE a Comisiei din 24 iulie 2000 privind autorizarea introducerii pe piață a "produselor tartinabile din grăsime galbenă cu adaos de esteri de fitosterol" ca produs alimentar nou sau ca ingredient alimentar nou în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului3. CSPA a menționat, de asemenea, că nu există nici o dovadă de beneficii suplimentare în cazul unui consum mai mare de 3 g/zi și că un consum ridicat poate avea efecte nedorite, fiind prin urmare prudent să se evite un consum de sterol vegetal mai mare de 3 g/zi.

(3) În consecință, produsele care conțin fitosteroli/fitostanoli ar trebui prezentate în porții unice, conținând maxim 3 g sau maxim 1 g de fitosteroli/fitostanoli, calculați ca fitosteroli/fitostanoli liberi. Atunci când nu este cazul, trebuie să existe o indicație clară cu privire la ce înseamnă o porție standard de produs alimentar, exprimată în g sau ml, precum și cantitatea de fitosteroli/fitostanoli, calculată sub formă de fitosteroli/fitostanoli liberi, conținută de fiecare porție standard. În oricare dintre cazuri, compoziția și etichetarea produselor trebuie să fie astfel realizate, încât să permită utilizatorilor să își restricționeze cu ușurință consumul la maximum 3 g/zi de fitosteroli/fitostanoli, fie prin folosirea unei porții care conține maximum 3 g, fie prin folosirea a trei porții care conțin maximum 1 g fiecare.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...