Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 131/2004 de impunere a unor măsuri restrictive împotriva Sudanului
Număr celex: 32004R0131

Modificări (1)

În vigoare de la 28 ianuarie 2004 până la 10 iulie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 131/2004 AL CONSILIULUI
din 26 ianuarie 2004
de impunere a unor măsuri restrictive împotriva Sudanului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 60 și 301,

având în vedere Poziția comună 2004/31/PESC a Consiliului din 9 ianuarie 2004 privind impunerea unui embargo de arme, muniții și echipamente militare împotriva Sudanului1,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) Având în vedere continuarea războiului civil în Sudan, Poziția comună 2004/31/PESC menține embargoul de arme impus împotriva acestei țări prin Decizia 94/165/PESC a Consiliului2 și întărește acest embargo prin includerea unei interdicții de asistență tehnică și de alte servicii aferente activităților militare, precum și o interdicție de asistență financiară pentru activități militare.

(2) Poziția comună 2004/31/PESC introduce, de asemenea, derogări cu titlu umanitar de la embargoul de arme, în special în ceea ce privește vânzarea, livrarea, transferul și exportul de echipamente și materiale destinate operațiunilor de deminare din Sudan.

(3) Embargoul impus pentru anumite activități de asistență tehnică și financiară se înscrie în cadrul Tratatului. De aceea, în scopul evitării denaturării concurenței, este necesar să fie adoptată o legislație comunitară pentru aplicarea, pe teritoriul Comunității, a embargoului în cauză. În sensul prezentului regulament, se consideră că teritoriul Comunității înglobează teritoriile statelor membre în care se aplică Tratatul, în condițiile stabilite de acest Tratat.

(4) Pentru a se garanta eficiența măsurilor adoptate de prezentul regulament, este necesar ca acesta să intre în vigoare de îndată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 6, 10.1.2004, p. 55.

2 JO L 75, 17.3.1994, p. 1. Decizie abrogată de Poziția comună 2004/31/PESC.

Articolul 1

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții.

Prin "asistență tehnică" se înțelege asistența tehnică pentru activități de reparații, dezvoltare, fabricare, montare, testare, întreținere sau orice alte servicii tehnice, care pot îmbrăca următoarele forme: instruire, consultanță, formare profesională, transmitere de cunoștințe sau calificări operaționale sau servicii de consultanță. Asistența tehnică include asistența acordată pe cale verbală.

Articolul 2

Sunt interzise următoarele:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...