Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 36/2004 privind siguranța aeronavelor țărilor terțe care folosesc aeroporturile comunitare
Număr celex: 32004L0036

Modificări (...), Doctrine (1)

În vigoare de la 30 aprilie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2004/36/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 21 aprilie 2004
privind siguranța aeronavelor țărilor terțe care folosesc
aeroporturile comunitare

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 80, alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat,3 având în vedere textul comun aprobat de Comitetul de conciliere la 26 februarie 2004,

întrucât:

(1) Rezoluția referitoare la catastrofa aeriană din largul coastelor Republicii Dominicane, adoptată de Parlamentul European la 15 februarie 1996,4 subliniază necesitatea adoptării de către Comunitate a unei atitudini mai active și a dezvoltării unei strategii pentru a îmbunătăți siguranța cetățenilor săi care călătoresc cu avionul sau trăiesc în apropierea aeroporturilor.

___________

1 JO C 103 E, 30.4.2002, p. 351.

2 JO C 241, 7.10.2002, p. 33.

3 Avizul Parlamentului European din 3 septembrie 2002 (JO C 272 E, 13.11.2003, p. 343), poziția comună a Consiliului din 13 iunie 2003 (JO C 233 E, 30.9.2003 p. 12) și poziția Parlamentului European din 9 octombrie 2003 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 1 aprilie 2004 și Decizia Consiliului din 30 martie 2004.

4 JO C 65, 4.3.1996, p. 172.

(2) Comisia a adresat Parlamentului European și Consiliului un comunicat intitulat "Definirea unei strategii comunitare de îmbunătățire a siguranței aeriene".

(3) Comunicatul arată clar că siguranța poate fi sporită eficient prin garantarea conformității depline a aeronavelor cu standardele de siguranță internaționale prevăzute în anexele Convenției privind aviația civilă internațională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944 ("Convenția de la Chicago").

(4) Pentru a stabili și menține un nivel ridicat și unitar al siguranței aviației civile în Europa, este necesar să se introducă o abordare armonizată cu privire la aplicarea eficientă a standardelor internaționale de siguranță în Comunitate. În acest scop este necesar să se armonizeze standardele și procedurile de inspecție la sol a aeronavelor din țările terțe care aterizează pe aeroporturi situate în statele membre.

(5) Prin abordarea armonizată a aplicării eficiente a standardelor internaționale de către statele membre se vor evita denaturările concurenței. Afirmarea unei atitudini comune în privința aeronavelor țărilor terțe care nu sunt conforme cu standardele de siguranță internaționale va servi poziției statelor membre.

(6) Aeronavele care aterizează în statele membre ar trebui să fie inspectate în cazul în care se presupune că nu sunt conforme cu standardele de siguranță internaționale.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...