Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

Ordinul nr. 3/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unități administrativ-teritoriale din județul Olt

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

[Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare,

[în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 6 unități administrativ- teritoriale din județul Olt, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Bobicești - sectoarele cadastrale nr. 1, 4, 5, 6, 9, 12 și 28;

b) unitatea administrativ-teritorială Găneasa - sectoarele cadastrale nr. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 29 și 30;

c) unitatea administrativ-teritorială Mihăești - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 și 21;

d) unitatea administrativ-teritorială Priseaca - sectoarele cadastrale nr. 1, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 30 și 31;

e) unitatea administrativ-teritorială Potcoava - sectoarele cadastrale nr. 1, 4, 7, 9, 14 și 37;

f) unitatea administrativ-teritorială Radomirești - sectoarele cadastrale nr. 5, 6, 7, 8, 12, 16 și 17. Modificări (1)

Art. 2. -

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfășoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-6 la prezentul ordin.

Art. 3. -

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
Ileana Spiroiu

București, 5 ianuarie 2018.

Nr. 3.

ANEXA Nr. 1

ANEXA Nr. 2

ANEXA Nr. 3

ANEXA Nr. 4

ANEXA Nr. 5

ANEXA Nr. 6 Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...