Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

Decizia nr. 60/2018 privind aprobarea cererii de suspendare a activității Societății OCEANIA INSURANCE BROKER - S.R.L.

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) și art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul ședinței din data de 20.12.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a analizat rezultatele controlului inopinat efectuat la Societatea OCEANIA INSURANCE BROKER - S.R.L., cu sediul social în orașul Voluntari, str. Matei Basarab nr. 3, parter, bl. C2, ap. 3, Ansamblul Insieme Rezidenziale, județul Ilfov, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J23/3367/2015, cod unic de înregistrare 33326241/27.06.2014 și înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare și/sau reasigurare cu numărul RBK-781/15.06.2015, reprezentată de către doamna Iosif Mihaela, administrator al societății,

și a constatat următoarele:

1. Prin Hotărârea asociaților Societății OCEANIA INSURANCE BROKER - S.R.L. nr. 1 din 25.06.2017 s-a stabilit "suspendarea activității de broker de asigurare a Societății OCEANIA INSURANCE BROKER - S.R.L. pe o perioadă de 2 ani".

2. Societatea OCEANIA INSURANCE BROKER - S.R.L. a realizat, în anul 2017, numai venituri din activitatea de intermediere în asigurări, în sumă de 1.161 lei. La data de 30.06.2017, societatea a înregistrat pierdere în sumă de 12.185 lei.

3. Societatea OCEANIA INSURANCE BROKER - S.R.L. a notificat toate societățile de asigurare cu care a colaborat cu privire la decizia de suspendare a activității societății și rezilierea contractelor de intermediere.

4. Societatea OCEANIA INSURANCE BROKER - S.R.L. a solicitat tuturor societăților de asigurare cu care a colaborat informații privind situația decontărilor (prime intermediate și documente cu regim special).

5. Societatea OCEANIA INSURANCE BROKER - S.R.L. a notificat singurul client, prin adresă transmisă prin poștă electronică, cu privire la decizia de suspendare a activității societății, ca urmare a deciziei asociaților. Având în vedere faptul că polițele de asigurare în vigoare sunt de tip RCA, pentru un singur client, cu plată integrală a primei de asigurare, acesta a fost consiliat ca la expirarea acestor contracte de asigurare RCA să se îndrepte către societățile de asigurare sau intermediari în asigurări.

6. Societatea OCEANIA INSURANCE BROKER - S.R.L. nu are înregistrat niciun litigiu pe rolul instanțelor de judecată din România cu societăți de asigurare/reasigurare.

7. La data de 30.09.2017, Societatea OCEANIA INSURANCE BROKER - S.R.L. nu înregistrează debite către Autoritatea de Supraveghere Financiară, în contul taxei de funcționare.

Față de motivele de fapt și de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. -

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. f) și art. 8 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea și supravegherea intermediarilor în asigurări și reasigurări, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă, la cerere, suspendarea pentru o perioadă de 2 ani a activității Societății OCEANIA INSURANCE BROKER - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în orașul Voluntari, str. Matei Basarab nr. 3, parter, bl. C2, ap. 3, Ansamblul Insieme Rezidenziale, județul Ilfov, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J23/3367/2015, cod unic de înregistrare 33326241/27.06.2014 și înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare și/sau reasigurare cu numărul RBK-781/15.06.2015, reprezentată de către doamna Iosif Mihaela, administrator al Societății.

Art. 2. -

(1) După data suspendării activității, Societății i se interzic desfășurarea activităților de negociere și încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistență pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum și desfășurarea oricăror operațiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare, Societatea este obligată să comunice Autorității de Supraveghere Financiare fie reluarea activității de asigurare, fie încetarea activității de broker de asigurare.

(3) Reluarea activității Societății se va dispune prin decizie motivată a Autorității de Supraveghere Financiară.

Art. 3. -

Societatea are obligația să aducă la cunoștința clienților săi suspendarea activității Societății, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plății ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 4. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Leonardo Badea

București, 15 ianuarie 2018.

Nr. 60.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...