Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

Ordinul nr. 1665/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Milcov, județul Olt, unitatea administrativ-teritorială Segarcea Vale, județul Teleorman, și unitatea administrativ-teritorială Clinceni, județul Ilfov

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 77 din 26 ianuarie 2018.

În vigoare de la 26 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. -

(1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Milcov, județul Olt, unitatea administrativ-teritorială Segarcea Vale, județul Teleorman, și unitatea administrativ-teritorială Clinceni, județul Ilfov, lucrări ce se desfășoară în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară - etapa I.

(2) Lucrările de înregistrare sistematică cuprind întreg teritoriul unităților administrativ-teritoriale menționate la art. 1 alin. (1).

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
Radu-Codruț Ștefănescu

București, 27 decembrie 2017.

Nr. 1.665.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...