Ministerul Transporturilor - MT

Ordinul nr. 25/2018 privind modificarea lit. a) și b) ale art. 1 din Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.055/2006 pentru aprobarea parcului auto normat al Autorității Rutiere Române - A.R.R.

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 79 din 26 ianuarie 2018.

În vigoare de la 26 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Referatul Direcției transport rutier nr. 41.211-1 din 5.12.2017 pentru aprobarea Ordinului ministrului transporturilor privind modificarea lit. a) și b) ale art. 1 din Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.055/2006 pentru aprobarea parcului auto normat al Autorității Rutiere Române - A.R.R.,

ținând cont de prevederile:

- art. 2 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea și funcționarea Autorității Rutiere Române - A.R.R., cu modificările și completările ulterioare;

- art. 1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare,

- art. 5 alin. (3) și art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. -

Literele a) și b) ale articolului 1 din Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.055/2006 pentru aprobarea parcului auto normat al Autorității Rutiere Române - A.R.R., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 939 din 21 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) 78 de autoturisme, dintre care 15 autoturisme inscripționate și dotate cu echipamente și aparatură pentru efectuarea activității de inspecție de siguranță rutieră și 8 autoturisme utilizate în vederea efectuării activităților cu caracter administrativ;

b) 46 de autoutilitare din categoria N1, dintre care 45 de autoutilitare inscripționate și dotate cu echipamente și aparatură pentru efectuarea activității de inspecție de siguranță rutieră și o autoutilitară utilizată în vederea efectuării activităților cu caracter administrativ."

Art. II. -

Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin, întocmit într-un exemplar original.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul transporturilor,
Dragoș Titea,
secretar de stat

București, 12 ianuarie 2018.

Nr. 25.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...