Parlamentul României

Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate

Modificări (1), Referințe (5), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 aprilie 2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

(1) Se aprobă Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, potrivit anexelor nr. I-IV care fac parte integrantă din prezenta lege.

(2) În înțelesul prezentei legi, zone protejate sunt zonele naturale sau construite, delimitate geografic și/sau topografic, care cuprind valori de patrimoniu natural și/sau cultural și sunt declarate ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare a valorilor de patrimoniu.

Art. 2. - Modificări (1)

Legea evidențiază zonele naturale protejate de interes național și identifică valorile de patrimoniu cultural național, care necesită instituirea de zone protejate pentru asigurarea protecției acestor valori.

Art. 3. -

Lucrările de salvare, protejare și de punere în valoare a patrimoniului din zonele protejate sunt de utilitate publică, de interes național.

Art. 4. - Modificări (1)

(1) Zonele naturale protejate de interes național și monumentele naturii, precum și gruparea geografică și localizarea teritorială a zonelor naturale protejate de interes național sunt prevăzute în anexa nr. I la prezenta lege.

(2) Regimul zonelor naturale protejate de interes național se reglementează prin lege specială.

Art. 5. -

(1) Valorile de patrimoniu cultural de interes național sunt prevăzute în anexa nr. III la prezenta lege.

(2) Autoritățile administrației publice locale, cu sprijinul autorităților publice centrale cu atribuții în domeniu, vor delimita, în baza unor studii de specialitate, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, zonele de protecție a valorilor de patrimoniu cultural, prevăzute în anexa nr. III.

(3) În vederea instituirii zonelor protejate autoritățile administrației publice locale vor întocmi documentațiile de urbanism și regulamentele aferente, elaborate și aprobate potrivit legii, care vor cuprinde măsurile necesare de protecție și conservare a valorilor de patrimoniu cultural național din zonă.

(4) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului va întocmi Metodologia de elaborare a documentațiilor de urbanism pentru zone construite protejate, care va fi publicată în Monitorul Oficial al României.

Art. 6. - Modificări (1)

Anexele nr. I și III la prezenta lege se pot reactualiza periodic, pe măsura identificării de noi valori de patrimoniu natural sau cultural, precum și a modificărilor intervenite asupra valorilor protejate. Declararea și delimitarea zonelor protejate aferente noilor valori de patrimoniu se fac potrivit legii.

Art. 7. -

Prevederile Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate sunt obligatorii pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, care vor asigura preluarea acestor prevederi în documentațiile de amenajare a teritoriului județelor, municipiilor, orașelor și comunelor.

Art. 8. -

(1) Lucrările necesare de salvare, cercetare, restaurare, protejare, conservare și de punere în valoare a patrimoniului din zonele protejate de interes național se vor executa numai în baza avizelor și aprobărilor autorităților administrative și forurilor științifice din domeniu, prevăzute de lege. Aceste lucrări se cuprind în listele de investiții anexă la bugetele ordonatorilor principali de credite, pe bază de documentații tehnico-economice elaborate și aprobate potrivit dispozițiilor legale, și se finanțează, în completare, în limita fondurilor aprobate cu această destinație, prin legile bugetare anuale.

(2) Finanțarea totală sau parțială a lucrărilor se poate face și de alți investitori, persoane fizice sau persoane juridice, din donații sau din alte fonduri alocate de organisme internaționale sau din resurse financiare obținute în baza unor convenții bilaterale ori multilaterale, în condițiile stabilite de lege.

Art. 9. -

Nerespectarea măsurilor specifice de conservare și de protejare a zonelor protejate atrage, potrivit legii, răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz.

Art. 10. - Referințe în jurisprudență (2)

(1) Până la delimitarea prin studii de specialitate a zonelor de protecție a valorilor de patrimoniu cultural, prevăzute în anexa nr. III, în condițiile art. 5 alin. (2), se instituie zone de protecție a monumentelor istorice, de 100 metri în municipii și orașe, de 200 metri în comune și de 500 metri în afara localităților.

(2) Distanțele sunt măsurate de la limita exterioară a terenurilor aferente monumentelor istorice definite la art. 1 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural național, aprobată prin Legea nr. 41/1995.

Art. 11. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi dispozițiile referitoare la avizarea lucrărilor în zonele de protecție a monumentelor, prevăzute la art. 6 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 27/1992 privind unele măsuri pentru protecția patrimoniului cultural național, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 august 1992, cu modificările ulterioare, nu se mai aplică în cazul valorilor de patrimoniu cultural național prevăzute în anexa nr. III la prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 28 decembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 8 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VASILE LUPU

București, 6 martie 2000.

Nr. 5.

ANEXA Nr. I

I. ZONE NATURALE PROTEJATE DE INTERES NAȚIONAL
ȘI MONUMENTE ALE NATURII*)

1.0. Rezervații ale biosferei, parcuri naționale sau naturale

Poziţia Denumirea Suprafaţa
(ha)
Judeţul
A Delta Dunării 580.000,00 Tulcea, Constanţa
B Domogled-Valea Cernei 60.100,00 Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj
C Retezat 38.047,00 Hunedoara
D Porţile de Fier 115.655,80 Caraş-Severin, Mehedinţi
E Cheile Nerei-Beuşniţa 37.100,00 Caraş-Severin
F Munţii Apuseni 75.784,00 Alba, Bihor, Cluj
G Rodna 46.399,00 Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Suceava
H Bucegi 32.663,00 Argeş, Braşov, Dâmboviţa, Prahova
I Cheile Bicazului-Hăşmaş 6.575,00 Neamţ, Harghita
J Ceahlău 8.396,00 Neamţ
K Călimani 24.041,00 Bistriţa-Năsăud, Suceava, Mureş
L Cozia 17.100,00 Vâlcea
M Piatra Craiului 14.800,00 Argeş, Braşov
N Grădiştea Muncelului-Cioclovina 10.000,00 Hunedoara
O Semenic-Cheile Caraşului 36.664,80 Caraş-Severin
P Munţii Măcinului 11.321,00 Tulcea
R Balta Mică a Brăilei 17.529,00 Brăila

*) Elaborată în baza datelor existente la data de 1 octombrie 1998, în conformitate cu prevederile Legii nr. 137/1995 privind protecția mediului înconjurător.

Potrivit legii, Delta Dunării are regim de rezervație a biosferei, de sit natural cu valoare de patrimoniu natural mondial și de zonă umedă de importanță internațională (sit Ramsar).

Unele suprafețe din perimetrul parcurilor naționale Retezat și Rodna au regimul de rezervație a biosferei, potrivit programului UNESCO-Omul și Biosfera.

La pct. 2.0 din prezenta anexă, prescurtările PN, DD vor avea următoarele semnificații:

PN - rezervații naturale incluse în perimetrul parcurilor naționale sau naturale;

DD - rezervații naturale incluse în Rezervația Biosferei "Delta Dunării".

2.0. Rezervații și monumente ale naturii

Nr. crt. Denumirea Localizarea Suprafața
(ha)
0 1 2 3
Județul Alba
2.1. Detunata Goală Comuna Bucium 24,00
2.2. Râpa Roșie Orașul Sebeș 25,00
2.3. Detunata Flocoasă Comuna Bucium 5,00
2.4. Pintenii din Coasta Jinei Comuna Șugag, satul Dobra 1,00
2.5 Oul Arșiței Comuna Săsciori, satul Tonea și comuna Pianu 0,20
2.6. Masa Jidovului Comuna Șugag, satul Tău Bistra 0,20
2.7. Stânca Grunzii Comuna Șugag, satul Tău Bistra 0,20
2.8. Piatra Despicată Comuna Roșia Montană 0,20
2.9. Peștera Vânătările Ponorului Comuna Ponor 5,00
2.10. Peștera Ghețarul Scărișoara PN-F Comuna Gârda de Sus (1,00)
2.11. Peștera Ghețarul de la Vârtop PN-F Comuna Arieșeni, satul Casa de Piatră (1,00)
2.12. Cheile Râmețului Comuna Râmeț, satul Valea Mănăstirii 40,00
2.13. Huda lui Papară PN-F Comuna Sălciua, satul Sub Piatră (4,50)
2.14. Pădurea Vidolm Comuna Ocoliș, satul Vidolm 44,20
2.15. Poiana cu narcise de la Negrileasa Comuna Bucium 5,00
2.16. Molhașurile Căpățânei Comuna Bistra 5,00
2.17. Poienile cu narcise din Tecșești Comuna Întregalde, satul Tecșești 2,00
2.18. Iezerul Șurianul Orașul Cugir 20,00
2.19. Calcarele de la Ampoița Comuna Meteș, satul Ampoița 10,00
2.20. Cheile Întregalde Comuna Întregalde, satul Modolești 25,00
2.21 Cheile Vălișoarei Comuna Livezile, satul Vălișoara 20,00
2.22. Șesul Craiului-Scărița Belioara Comuna Poșaga, satul Poșaga de Sus 47,70
2.23. Calcarele cu orbitoline de la Piatra Corbului Comuna Meteș 2,00
2.24. Dealul cu Melci Comuna Vidra 5,00
2.25. Pârâul Bobii Municipiul Aiud, satul Gârbova de Sus 1,50
2.26. Calcarele de la Valea Mică Orașul Zlatna, satul Valea Mică 1,00
2.27. Pădurea Sloboda Municipiul Aiud 20,00
2.28. Iezerul Ighiel Comuna Ighiu, satul Ighiel 20,00
2.29. Tăul fără fund de la Băgău Lopadea Nouă 7,40
2.30. Cheile Gârdișoarei PN-F Comuna Arieșeni (15,00)
2.31. Cheile Ordâncușei PN-F Comuna Gârda de Sus (10,00)
2.32. Cheile Albacului PN-F Comuna Albac (35,00)
2.33. Cheile Văii Morilor Comuna Vidra, satul Ponorel 30,00
2.34. Cheile Poșegii Comuna Poșaga, satul Poșaga de Sus 10,00
2.35. Cheile Runcului Comuna Ocoliș, satul Runc 20,00
2.36. Cheile Pociovaliștei Comuna Ocoliș, satul Runc 25,00
2.37. Cheile Glodului Comuna Almașu Mare, satul Glod 20,00
2.38. Cheile Cibului Comuna Almașu Mare 15,00
2.39. Cheile Caprei Orașul Zlatna, satul Feneș 15,00
2.40. Cheile Ampoiței Comuna Meteș, satul Lunca Ampoiței 15,00
2.41. Cheile Văii Cetății Comuna Galda de Jos 10,00
2.42. Cheile Galdiței și Turcului Comuna Întregalde 80,00
2.43. Cascada Vârciorog Comuna Arieșeni 5,00
2.44. Cascada Pisoaia Comuna Vidra, satul Nemeși 5,00
2.45. Piatra Ceții Comuna Întregalde 75,00
2.46. Luncile Prigoanei Comuna Șugag 15,00
2.47. Piatra Bulbuci Orașul Zlatna, satul Feneș 3,00
2.48. Piatra Tomii Comuna Ceru Băcăinți, satul Bulbuc 1,00
2.49. Piatra Varului Comuna Meteș 1,00
2.50. Piatra Boului Comuna Meteș 3,00
2.51. Piatra Poienii Comuna Ighiu, satul Ighiel 1,00
2.52. Piatra Grohotișului Comuna Ighiu, satul Ighiel 5,00
2.53. Bulzul Gălzii Comuna Galda de Jos 3,00
2.54. Cheile Gălzii Comuna Galda de Jos 1,00
2.55. Cheile Tecșeștilor Comuna Întregalde 5,00
2.56. Cheile Pravului Comuna Râmeț, satul Cheia 3,00
2.57. Cheile Piatra Bălții Comuna Râmeț, satul Cheia 2,00
2.58. Cheile Geogelului Comuna Ponor 5,00
2.59. Cheile Plaiului Comuna Livezile 2,00
2.60. Avenul din Hoanca Urzicarului PN-F Comuna Roșia Montană, satul Vârtop (1,00)
2.61. Coiba Mică PN-F Comuna Arieșeni, satul Casa de Piatră (1,00)
2.62. Coiba Mare PN-F Comuna Arieșeni, satul Casa de Piatră (1,00)
2.63. Peștera Vârtopașu Comuna Arieșeni, satul Casa de Piatră 1,00
2.64. Huda Orbului PN-F Comuna Arieșeni, satul Casa de Piatră (1,00)
2.65. Hodobana PN-F Comuna Arieșeni, satul Hodobana (1,00)
2.66. Avenul cu două intrări PN-F Comuna Arieșeni, satul Hodobana (1,00)
2.67. Izbucul Tăuzului PN-F Comuna Arieșeni, satul Hodobana (1,00)
2.68. Hoanca Apei PN-F Comuna Gârda de Sus (1,00)
2.69. Avenul de la Tău PN-F Comuna Gârda de Sus (1,00)
2.70. Pojarul Poliței PN-F Comuna Gârda de Sus (1,00)
2.71. Avenul din șesuri PN-F Comuna Gârda de Sus (1,00)
2.72. Izbucul Poliței PN-F Comuna Gârda de Sus (0,20)
2.73. Izbucul Cotețul Dobreștilor PN-F Comuna Gârda de Sus (0,20)
2.74. Peștera de sub Zgurăști PN-F Comuna Gârda de Sus (1,00)
2.75. Peștera Poarta lui Ionele PN-F Comuna Gârda de Sus (0,10)
2.76. Peștera Dirninii PN-F Comuna Horea, satul Mătișești (1,00)
2.77. Izbucul Mătișești PN-F Comuna Horea, satul Mătișești (1,00)
2.78. Peșterile Lucia Comuna Sohodol 1,00
2.79. Peștera de la Groși Comuna Sălciua, satul Sub Piatră 1,00
2.80. Cheile Mândruțului Comuna Scărișoara 3,50
2.81. Cheile Silosului Comuna Rimetea, satul Colțești 3,00
2.82. Cheile Mănăstirii Comuna Râmeț, satul Valea Mănăstirii 15,00
2.83. Piatra Corbului Comuna Roșia Montană 5,00
Județul Arad
2.84. Peștera Valea Morii Comuna Moneasa 5,00
2.85. Dosul Laurului Comuna Gurahonț, satul Zimbru 32,20
2.86. Baltele Gurahonț Comuna Gurahonț 2,00
2.87. Runcu-Groși Comuna Bârzava 261,80
2.88. Poiana cu narcise Rovina Orașul Ineu 0,10
2.89. Balta Rovina Orașul Ineu 120,00
2.90. Balta Șoimoș Orașul Lipova 1,00
2.91. Pădurea Sic Comuna Cărand, satul Seliștea 17,80
2.92. Peștera lui Duțu Comuna Săvârșin, satul Căprioara 0,10
2.93. Peștera Sinesie Comuna Săvârșin 0,10
2.94. Locul fosilifer Monorostia Comuna Bârzava 0,10
2.95. Locul fosilifer Zăbalț Comuna Dorgoș, satele Ususău și Zăbalț 5,00
2.96. Pădurea de stejar pufos de la Cărand Comuna Cărand 2,10
2.97. Rezervația de soluri sărăturate Comuna Socodor 95,00
2.98. Arboretul Macea Comuna Macea 20,50
Județul Argeș
2.99. Microrelieful carstic de la Cetățeni Comuna Cetățeni 10,00
2.100. Granitul de la Albești Comuna Albești de Muscel 0,50
2.101. Locul fosilifer Suslănești Comuna Mioarele, satul Suslănești 3,50
2.102. Calcarul numulitic de la Albești Comuna Albești de Muscel 1,50
2.103. Poiana cu narcise Negrași Comuna Negrași 4,10
2.104. Zona carstică - Cheile Dâmbovița - Dâmbovicioara - Brusturet PN-M Comunele Rucăr și Dâmbovicioara (2.000,00)
2.105. Golul alpin Moldoveanu - Capra Comunele Arefu și Nucșoara 5.000,00
2.106. Peștera de la Piscul Negru Comuna Arefu 0,50
2.107. Peștera Dobreștilor Comuna Dâmbovicioara 0,50
2.108. Peștera nr. 15 Comuna Dâmbovicioara 0,50
2.109. Peștera Dâmbovicioara PN-M Comuna Dâmbovicioara (0,50)
2.110. Peștera Uluce PN-M Comuna Dâmbovicioara (0,50)
2.111. Peștera Stanciului PN-M Comuna Dâmbovicioara (0,50)
2.112. Avenul din Grind Comuna Dâmbovicioara 0,50
2.113. Lacul Iezer Comuna Nucșoara 0,60
2.114. Lacul Zârna Comuna Rucăr 0,50
2.115. Lacul Jgheburoasa Comuna Rucăr 2,00
2.116. Lacul Hârtop I Comuna Rucăr 0,30
2.117. Lacul Hârtop II Comuna Rucăr 0,35
2.118. Lacul Hârtop V Comuna Rucăr 1,00
2.119. Lacul Mănăstirii Comuna Rucăr 0,60
2.120. Lacul Valea Rea Comuna Rucăr 0,50
2.121. Lacul Buda Comuna Nucșoara 0,40
2.122. Lacurile Izvorul-Mușeteică Comuna Nucșoara 0,30
2.123. Lacul Scărișoara Galbenă Comuna Rucăr 2,00
2.124. Lacul Galbena IV Comuna Rucăr 0,20
2.125. Valea Vâlsanului Comunele Mușătești, Brăduleț, Arefu, Nucșoara 10.000,00
Județul Bacău
2.126. Dealul Perchiu Municipiul Onești 90,00
2.127. Pădurea Runc Orașul Buhuși, localitatea Runcu 57,50
2.128. Pădurea Izvorul Alb Orașul Dărmănești 3,00
2.129. Pădurea Arsura Comuna Mărgineni 34,50
2.130. Pădurea de pini Orașul Moinești 15,00
2.131. Tuful de la Valea Uzului Orașul Dărmănești 0,10
2.132. Tuful de Falcău Orașul Slănic-Moldova 0,10
2.133. Cineritele de Nutasca-Ruseni Comuna Cleja 0,10
2.134. Rezervația de arini Dofteana Comuna Dofteana 0,10
2.135. Punctul fosilifer La Runc Comuna Gura Văii 0,10
2.136. Punctul fosilifer Cârligata Comuna Mărgineni 0,10
2.137. Strate tip pentru "Formațiunea de Pietrosu" Comuna Mărgineni 0,10
2.138. Puncte fosilifere în conglomeratele de Pietricica Comuna Nicolae Bălcescu 0,10
2.139. Strate tip pentru "Formațiunea de Supan" Orașul Comănești 0,10
2.140. Calcarele cu Litothamnius Orașul Slănic-Moldova, localitatea Cireșoaia 0,10
Județul Bihor
2.141. Groapa Ruginoasă - Valea Seacă PN-F Orașul Nucet, satul Băița (20,40)
2.142. Pietrele Galbenei PN-F Comuna Pietroasa (6,30)
2.143. Piatra Bulzului PN-F Comuna Pietroasa (1,40)
2.144. Ghețarul Focul Viu PN-F Comuna Pietroasa (0,10)
2.145. Avenul Borțigului PN-F Comuna Pietroasa (0,10)
2.146. Vârful Buteasa Comuna Bulz 2,00
2.147. Molhașurile din Valea Izbucelor PN-F Comuna Pietroasa (80,00)
2.148. Fâneața Izvoarelor Crișul Pietros PN-F Comuna Pietroasa (1,00)
2.149. Cetățile Ponorului PN-F Comuna Pietroasa (14,90)
2.150. Valea Galbenei PN-F Comuna Pietroasa (70,50)
2.151. Valea Sighiștelului PN-F Comuna Câmpani, satul Sighiștel (412,60)
2.152. Pietrele Boghii PN-F Comuna Pietroasa (38,40)
2.153. Săritoarea Bohodeiului PN-F Comuna Pietroasa (32,90)
2.154. Cetatea Rădesei PN-F Comuna Budureasa (20,00)
2.155. Poiana Florilor PN-F Comuna Pietroasa (1,00)
2.156. Platoul Carstic Padiș PN-F Comuna Pietroasa (39,00)
2.157. Depresiunea Bălileasa PN-F Comuna Pietroasa -
2.158. Groapa de la Bârsa PN-F Comuna Pietroasa (30,00)
2.159. Vârful Biserica Moțului PN-F Comuna Pietroasa (3,00)
2.160. Platoul carstic Lumea Pierdută PN-F Comuna Pietroasa (39,00)
2.161. Izbucul intermitent de la Călugări Comuna Cărpinet 14,40
2.162. Fâneața Valea Roșie Comuna Cetariu, satul Săldăbagiu de Munte 4,00
2.163. Ferice Plai și Hoanca Comuna Buntești 0,10
2.164. Avenul Câmpeneasa cu Izbucul Boiu Orașul Vașcău 1,00
2.165. Defileul Crișului Repede Comuna Vadul Crișului 219,70
2.166. Peștera Ciurului Ponor Comuna Roșia 1,00
2.167. Peștera Ciurului Izbuc Comuna Roșia 0,10
2.168. Peștera Osoiu Comuna Vârciorog, satul Fâșca 0,10
2.169. Peștera Urșilor-Chișcău Comuna Pietroasa, satul Chișcău 1,00
2.170. Peștera Valea Leșului Comuna Bulz 0,10
2.171. Peștera Vântului Comuna Șuncuiuș 0,10
2.172. Peștera lui Micula Comuna Pietroasa, satul Giulești 0,10
2.173. Peștera Gălășeni Comuna Măgești, satul Gălășeni 0,10
2.174. Defileul Crișului Negru la Borz Comuna Șoimi, satul Borz 12,00
2.175. Pădurea cu narcise din Oșorhei Comuna Oșorhei 2,00
2.176. Vârful Cârligați (Versantul Sudic) PN-F Comuna Budureasa (10,00)
2.177. Pârâul Pețea Comuna Sânmartin 4,00
2.178. Dealul Păcău Comuna Șoimi 15,00
2.179. Poiana cu narcise de la Goroniște Comuna Tinca 1,00
2.180. Piatra Grăitoare (coasta de S-E a Brăiesei) Comuna Budureasa 5,00
2.181. Valea Iadei cu Syringa josichaea Comuna Bulz, satul Remeți 2,00
2.182. Pășunea cu Corynephorus de la Voievozi Comuna Simian 5,00
2.183. Complexul hidrografic Valea Rece Comuna Sălacea 2,00
2.184. Lacul Cicoș Comuna Săcuieni 10,00
2.185. Gruiul Pietrii Comuna Lugașu de Jos 0,40
2.186. Calcarele tortoniene de la Miheleu Comuna Lăzăreni 0,10
2.187. Locul fosilifer de pe Dealul Șimleului Comuna Sânmartin, satul Betfia 5,00
2.188. Calcarele tortoniene de la Tășad Comuna Drăgești 0,40
2.189. Locul fosilifer din Valea Lionii-Peștiș Orașul Aleșd, satul Peștiș 0,01
2.190. Lentila 204 Brusturi - Cornet Comuna Aștileu 0,10
2.191. Calcarele cu hippuriți din Valea Crișului Comuna Bratca 0,40
2.192. Locul fosilifer de la Cornițel Comuna Borod 0,01
2.193. Peștera Meziad Comuna Remetea 0,10
2.194. Colonia de Păsări de la Pădurea Radvani Comuna Cefa 3,00
2.195. Izvoarele mezotermale Răbăgani Comuna Răbăgani 0,50
2.196. Peștera Vacii Comuna Roșia 0,10
2.197. Peștera Grust Comuna Roșia 0,10
2.198. Peștera Igrița Comuna Aștileu 0,10
2.199. Peștera Farcz Comuna Roșia 0,10
2.200. Peștera Toplița Comuna Dobrești 0,10
Județul Bistrița-Năsăud
2.201. Piatra Corbului Comuna Cetate, satul Budacu de Sus 5,00
2.202. Masivul de sare de la Sărățel Comuna Șieu-Măgheruș, satul Sărățel 5,00
2.203. Vulcanii Noroioși La Gloduri Comuna Monor 2,00
2.204. Râpa cu păpuși Comuna Mărișelu, satul Domnești 2,00
2.205. Zăvoaiele Borcutului Comuna Romuli 1,00
2.206. Peștera Tăușoare Comuna Rebrișoara 71,00
2.207. Poiana cu narcise de pe Șesul Mogoșenilor Comuna Nimigea 6,00
2.208. La Sărătură Comuna Șintereag, satul Blăjenii de Jos 5,00
2.209. Poiana cu narcise pe de masivul Saca Comuna Rodna, satul Valea Vinului 5,00
2.210. Poiana cu narcise pe de Șesul Văii Budacului Comuna Cetate, satul Orheiu Bistriței 6,00
2.211. Piatra Fântânele Comuna Prundul Bârgăului 5,00
2.212. Piatra Cușmei Comuna Livezile, satul Cușma 5,00
2.213. Pădurea Poșmus Comuna Șieu-Măgheruș 2,00
2.214. Valea Repedea Comuna Bistrița Bârgăului 222,00
2.215. Tăul Zânelor Comuna Bistrița Bârgăului 15,00
2.216. Lacul Zagra Comuna Zagra 1,00
2.217. Locul fosilifer Râpa Mare Comuna Cetate, satul Budacu de Sus 1,00
2.218. Cheile Bistriței Ardelene Comuna Bistrița Bârgăului 50,00
2.219. Peștera din Valea Cobășelului Comuna Șanț 1,00
2.220. Râpa Verde Comuna Cetate, satul Budacu de Sus 1,00
2.221. Comarnic Comuna Livezile 5,00
2.222. Crovul de la Larion Comuna Lunca Ilvei 250,00
2.223. Izvoarele Mihăiesei Comuna Maieru, satul Anieș 50,00
2.224. Stâncile Tătarului Comuna Bistrița Bârgăului 25,00
2.225. Ineu Lala PN-G Comunele Șanț, Leșu, Rodna (2.568,00)
Județul Botoșani
2.226. Stânca Ștefănești Comuna Ștefănești 1,00
2.227. Turbăria de la Dersca Comuna Dersca 10,00
2.228. Bucecea - Bălțile Siretului Comuna Bucecea 2,00
2.229. Stânca Ripiceni Comuna Ripiceni 1,00
2.230. Pădurea Ciornohal Comuna Călărași 76,50
2.231. Pădurea Tudora Comuna Tudora 117,60
2.232. Arinișul de la Horlăceni Comuna Șendriceni 5,00
2.233. Făgetul secular Stuhoasa Comuna Suharău 60,70
Județul Brașov
2.234. Bucegi (Abruptul Bucșoiu, Mălăești, Gaura) PN-H Orașul Râșnov, comunele Bran, Moieciu (1.634,00)
2.235. Locul fosilifer de la Vama Strunga PN-H Comuna Moieciu (10,00)
2.236. Piatra Craiului PN-M Orașul Zărnești (1.459,00)
2.237. Cheile Zărneșilor PN-M Comuna Moieciu (109,80)
2.238. Stânca bazaltică de la Rupea Orașul Rupea 9,00
2.239. Coloanele de bazalt de la Racoș Comuna Racoș 1,10
2.240. Coloanele de bazalt de la Piatra Cioplită Comuna Comana, satul Comana de Jos 1,00
2.241. Vulcanii Noroioși de la Băile Homorod Comuna Homorod 0,10
2.242. Microcanionul în bazalt de la Hoghiz Comuna Hoghiz 2,00
2.243. Cheile Dopca Comuna Hoghiz 4,00
2.244. Locul fosilifer Ormeniș Comuna Ormeniș 4,00
2.245. Locul fosilifer Carhaga Comuna Racoș 1,60
2.246. Locul fosilifer Purcăreni Comuna Tărlungeni 0,20
2.247. Peștera Bârlogul Ursului Comuna Apața 1,00
2.248. Peștera Valea Cetății Orașul Râșnov 1,00
2.249. Peștera Liliecilor Comuna Moieciu 1,00
2.250. Poienile cu narcise din Dumbrava Vadului Comuna Șercaia, satul Vad 394,90
2.251. Dealul Cetății - Lempeș Comuna Hărman 274,50
2.252. Mlaștina Hărman Comuna Hărman 2,00
2.253. Postăvarul (Muntele) Municipiul Brașov 1.025,50
2.254. Cotul Turzunului Comuna Hoghiz 0,20
2.255. Tâmpa (Muntele) Municipiul Brașov 188,20
2.256. Stejerișul Mare Municipiul Brașov 16,30
2.257. Pădurea Bogății Comunele Măieruș și Hoghiz 8,50
2.258. Pădurea și mlaștinile eutrofe de la Prejmer Comuna Prejmer 252,00
Județul Brăila
2.259. Pădurea Camenița Comuna Șuțești 1,30
2.260. Lacul Jirlău - Vișani Comunele Jirlău, Vișani, Galbenu 930,00
Județul Buzău
2.261. Vulcanii Noroioși Pâclele Mari Comuna Scorțoasa 15,20
2.262. Vulcanii Noroioși Pâclele Mici Comuna Berca 10,20
2.263. Sarea lui Buzău Comuna Viperești 0,80
2.264. Blocurile de calcar de la Bădila Comuna Viperești 1,00
2.265. Pădurea Crivineni Comuna Pătârlagele 14,10
2.266. Pădurea Brădeanu Comuna Brădeanu 5,80
2.267. Platoul Meledic Comuna Mânzălești 67,50
2.268. Pădurea "Lacurile Bisoca" Comuna Bisoca 10,00
2.269. Dealul cu Lilieci Cernătești Comuna Cernătești 3,00
2.270. Pădurea cu tisă Comuna Chiojdu 150,00
2.271. Balta Albă Comuna Balta Albă 600,00
2.272. Balta Amară Comuna Balta Albă 900,00
2.273. Focul Viu - Lopătari Comuna Lopătari 0,03
2.274. Piatra Albă "La Grunj" Comuna Mânzălești 0,025
2.275. Chihlimbarul de Buzău Comuna Colți 2,52
Județul Caraș-Severin
2.276. Rezervația Cheile Nerei - Beușnița PN-E Comunele Sasca Montană și Șopotul Nou (3.081,30)
2.277. Valea Ciclovei - Ilidia PN-E Comuna Ciclova Română (1.865,60)
2.278. Cheile Șușarei PN-E Comuna Sasca Montană (246,00)
2.279. Izvorul Bigăr PN-E Comuna Bozovici (176,60)
2.280. Lisovacea PN-E Comunele Bozovici și Lăpușnicu Mare (33,00)
2.281. Ducin PN-E Comuna Lăpușnicu Mare (260,70)
2.282. Cheile Carașului PN-O Comuna Carașova (3.028,30)
2.283. Izvoarele Carașului PN-O Orașul Anina (578,00)
2.284. Izvoarele Nerei PN-O Comuna Prigor (5.028,00)
2.285. Cheile Gârliștei PN-O Orașul Anina, comuna Goruia (517,00)
2.286. Bârzavița PN-O Comuna Văliug (3.406,90)
2.287. Buhui-Marghitaș PN-O Orașul Anina (979,00)
2.288. Peștera Comarnic PN-O Comuna Carașova (0,10)
2.289. Peștera Popovăț PN-O Comuna Carașova (0,10)
2.290. Peștera Buhui PN-O Orașul Anina (0,10)
2.291. Groposu PN-O Municipiul Reșița (883,60)
2.292. Rezervația Domogled PN-B Orașul Băile Herculane (2.382,80)
2.293. Coronini - Bedina PN-B Orașul Băile Herculane, comuna Mehadia (3.864,80)
2.294. Iauna - Craiova PN-B Comunele Cornereva și Mehadia (1.545,10)
2.295. Iardașița PN-B Comuna Mehadia (501,60)
2.296. Belareca PN-B Comunele Cornereva și Mehadia (1.665,70)
2.297. Peștera Bârzoni PN-B Comuna Cornereva (0,10)
2.298. Valea Mare PN-D Orașul Moldova Nouă (1.179,00)
2.299. Balta Nera - Dunăre PN-D Comuna Socol (10,00)
2.300. Fâneața cu narcise Zervești Comuna Turnu Ruieni 40,00
2.301. Locul fosilifer Soceni Comuna Ezeriș 0,40
2.302. Cheile Globului Comuna Iablanița 225,00
2.303. Cheile Rudăriei Comuna Eftimie Murgu 250,00
2.304. "Cuptor" - Brădișoru de Jos Orașul Oravița 0,50
2.305. "Sfinxul Bănățean" Comuna Topleț 0,50
2.306. "Râpa Neagră" Comuna Mehadia 5,00
2.307. Râpa cu lăstuni din Valea Divici Comuna Pojejena 5,00
2.308. Dealul Petrolea - Cuptoare Comuna Cornea 5,00
2.309. Valea Greațca Comuna Mehadia 9,00
2.310. Ravena Crouri Comuna Iablanița 7,00
2.311. Ogașul Slătinic Comuna Bozovici 1,00
2.312. Baziaș Comuna Socol 170,90
2.313. Pădurea Ezerișel Comuna Ezeriș 120,00
2.314. Locul fosilifer de la Apadia Comuna Brebu 1,00
2.315. Locul fosilifer de la Delinești Comuna Păltiniș 4,00
2.316. Locul fosilifer de la Ezeriș Comuna Ezeriș 2,00
2.317. Locul fosilifer de la Globu Craiovei Comuna Iablanița 2,00
2.318. Locul fosilifer de la Petroșnița Comuna Bucoșnița 3,00
2.319. Locul fosilifer de la Târnova Comuna Târnova 2,00
2.320. Locul fosilifer de la Tirol Comuna Doclin 0,50
2.321. Locul fosilifer de la Valea Pai Comuna Ramna 2,00
2.322. Locul fosilifer de la Zorlențu Mare Comuna Zorlențu Mare 3,00
Județul Călărași
2.323. Pădurea Ciornuleasa Comuna Mitreni 75,20
Județul Cluj
2.324. Cariera Corabia Comuna Gilău, satul Someșul Rece 2,00
2.325. Peștera Vârfurașu Comuna Mărgău 1,00
2.326. Fânațele Suatu (I și II) Comuna Suatu 9,20
2.327. Fânațele Clujului-Copârșaie Municipiul Cluj-Napoca 1,50
2.328. Fânațele Clujului-Valea lui Craiu Municipiul Cluj-Napoca 1,00
2.329. Valea Morilor Comuna Feleacu 1,00
2.330. Pârâul Dumbrava Comuna Ciurila 0,50
2.331. Cheile Turzii Comuna Mihai Viteazu 104,00
2.332. Lacul Știucilor Comuna Fizeșu Gherlii 26,00
2.333. Valea Legiilor Comuna Geaca 13,50
2.334. Stufărișurile de la Sic Comuna Sic 2,00
2.335. Făgetul Clujului Municipiul Cluj-Napoca 10,00
2.336. Peștera Mare (de pe Valea Firei) PN-F Comuna Mărgău (2,00)
2.337. Peștera din Piatra Ponorului PN-F Comuna Mărgău (2,00)
2.338. Gipsurile de la Leghia Comuna Aghireșu 1,00
2.339. Locul fosilifer Coruș Comuna Baciu 2,00
2.340. Molhașul Mare de la Izbuc Comuna Beliș 8,00
2.341. Cheile Baciului Comuna Baciu 3,00
2.342. Cheile Turenilor Comuna Tureni 25,00
2.343. Sărăturile și Ocna Veche Municipiul Turda 10,00
2.344. Parcul Munții Apuseni PN-F Comuna Beliș (6.200,00)
Județul Constanța
2.345. Vama Veche - 2 Mai (Acvatoriul litoral marin) Comuna Limanu, satul Vama Veche 5.000,00
2.346. Grindul Chituc DD-A Comuna Corbu (2.300,00)
2.347. Grindul Lupilor DD-A Comuna Mihai Viteazu (2.075,00)
2.348. Corbu-Nuntași - Histria DD-A Comunele Istria și Corbu (1.610,00)
2.349. Cetatea Histria DD-A Comuna Istria (350,00)
2.350. Pereții calcaroși de la Petroșani Comuna Deleni 4,80
2.351. Locul fosilifer Aliman Comuna Aliman 15,00
2.352. Reciful neojurasic de la Topalu Comuna Topalu 8,00
2.353. Locul fosilifer Credința Comuna Cobadin 6,00
2.354. Locul fosilifer Cernavodă Orașul Cernavodă 3,00
2.355. Locul fosilifer Seimenii Mari Comuna Seimeni 0,50
2.356. Peștera La Adam Comuna Târgușor 5,00
2.357. Peștera Gura Dobrogei Comuna Târgușor 5,00
2.358. Peștera Limanu Comuna Limanu 1,00
2.359. Valu lui Traian Comuna Valu lui Traian 5,00
2.360. Pădurea Hagieni Comuna Albești 392,90
2.361. Pădurea Dumbrăveni Comuna Dumbrăveni 345,70
2.362. Recifii jurasici Cheia Comuna Târgușor 170,00
2.363. Pădurea Canaraua Fetii Comuna Băneasa 168,30
2.364. Fântânița - Murfatlar Orașul Basarabi 66,40
2.365. Pădurea Esechioi Comuna Ostrov 26,00
2.366. Dunele marine de la Agigea Municipiul Constanța 25,00
2.367. Dealul Alah Bair Comuna Crucea 10,00
2.368. Lacul Agigea Municipiul Constanța, comuna Agigea 86,80
2.369. Canaralele din Portul Hârșova Orașul Hârșova 5,30
2.370. Locul fosilifer Movila Banului Municipiul Mangalia 4,00
2.371. Obanul Mare și Peștera Movile Municipiul Mangalia 12,00
Județul Covasna
2.372. Mestecănișul de la Reci Comuna Reci 48,20
Județul Dâmbovița
2.373. Peștera Cocora (inclusiv Cheile Urșilor) Comuna Moroeni (307,00)
2.374. Cheile Tătarului Comuna Moroeni (144,30)
2.375. Valea Horoabei Comuna Moroeni (5,70)
2.376. Orzea - Zănoaga Comuna Moroeni (841,20)
2.377. Zănoaga - Lucăcilă Comuna Moroeni 259,40
2.378. Rezervația Plaiul Domnesc Comuna Moroeni 0,50
2.379. Peștera Răteiului Comuna Moroeni 1,50
2.380. Turbăria Lăptici Comuna Moroeni 14,90
2.381. Poiana Crucii Comuna Moroeni 0,50
2.382. Rezervația Plaiul Hoților Comuna Moroeni 0,50
2.383. Izvorul de la Corbii Ciungi Comuna Corbii Mari 5,00
Județul Dolj
2.384. Poiana Bujorului din pădurea Plenița Comuna Plenița 50,00
2.385. Valea Rea - Radovan Orașul Șegarcea și comuna Radovan 20,00
2.386. Dunele Dăbuleni ("La Cetate") Comuna Dăbuleni 8,00
2.387. Pajiștea halofilă Gighera Comuna Gighera 4,00
2.388. Pajiștea Cetate (din Lunca Dunării) Comuna Cetate 6,00
2.389. Pajiștea Gogoșu-Ștefănel Comuna Gogoșu 10,00
2.390. Locul fosilifer Bucovăț Comuna Bucovăț 4,00
2.391. Locul fosilifer Drănic Comuna Drănic 6,00
2.392. Ciuperceni-Desa Comuna Ciupercenii Noi 200,00
2.393. Lacul Adunații de Geormana Comuna Bratovoești 102,00
2.394. Complexul lacustru Preajba-Făcăi Municipiul Craiova, localitatea Făcăi și Comuna Malu Mare, satul Preajba 28,00
2.395. Balta Cilieni-Băilești Orașul Băilești 47,00
2.396. Lacul Ionele Comuna Desa 3,20
2.397. Balta Neagră Comuna Desa 1,20
2.398. Balta Lată Comuna Ciupercenii Noi 28,00
2.399. Râurile Desnățui și Terpezița amonte de Fântânele Comuna Teslui, satul Fântânele 80,00 km
2.400. Râul Bălășan amonte de Băilești Comuna Teslui, satul Fântânele 36,00 km
2.401. Lacul Caraula Comuna Caraula 28,00
Județul Galați
2.402. Dunele de nisip de la Hanu Conachi Comuna Fundeni, satul Hanu Conachi 199,30
2.403. Pădurea Gârboavele Municipiul Galați 230,00
2.404. Pădurea Breana-Roșcani Comuna Băneasa 78,30
2.405. Locul fosilifer Tirighina-Barboși Municipiul Galați 1,00
2.406. Locul fosilifer Rateș Municipiul Tecuci 1,50
2.407. Pădurea Fundeanu Comuna Drăgușeni 53,20
2.408. Pădurea Talasmani Orașul Berești 20,00
2.409. Pădurea Buciumeni Comunele Buciumeni și Brăhășești 71,20
2.410. Ostrovul Prut Municipiul Galați 62,00
2.411. Balta Potcoava Comuna Braniștea 49,00
2.412. Balta Talabasca Comuna Tudor Vladimirescu 139,00
2.413. Locul fosilifer Berești Orașul Berești 49,00
2.414. Lunca joasă a Prutului Comuna Cavadinești 81,00
2.415. Lacul Pochina Comuna Suceveni 74,80
2.416. Lacul Vlăscuța Comuna Măstăcani 41,80
2.417. Pădurea Pogănești Comuna Băneasa 33,50
Județul Giurgiu
2.418. Pădurea Oloaga-Grădinari Comuna Comana 248,00
2.419. Pădurea Padina Tătarului Comuna Comana 230,00
2.420. Pădurea Manafu Orașul Ghimpați 28,00
2.421. Rezervația Teșila Comuna Schitu, satul Vlașin 52,50
Județul Gorj
2.422. Piatra Cloșanilor (inclusiv peșterile Cloșani și Cioaca cu Brebenei) PN-B Comuna Padeș, satul Cloșani (1.730,00)
2.423. Ciucevele Cernei PN-B Comuna Padeș, satul Cerna-Sat (1.166,00)
2.424. Peștera Muierii Comuna Baia de Fier 19,00
2.425. Peștera Martel PN-B Comuna Padeș (2,00)
2.426. Cheile Corcoaiei PN-B Comuna Padeș, satul Cerna-Sat (34,00)
2.427. Sfinxul Lainicilor Orașul Bumbești-Jiu 1,00
2.428. Piatra Buha Comuna Săcelu 1,00
2.429. Piatra Andreaua Comuna Tismana, satul Sohodol 1,00
2.430. Piatra Biserica Dracilor Comuna Săcelu, satul Blahnița de Sus 1,00
2.431. Izvoarele Izvernei Comuna Tismana 500,00
2.432. Izbucul Jaleșului Comuna Runcu 20,00
2.433. Peștera Gura Plaiului Comuna Tismana 10,00
2.434. Peștera Lazului Comuna Padeș 2,00
2.435. Peștera Iedului Comuna Baia de Fier 1,00
2.436. Cotul cu Aluni Comuna Tismana 25,00
2.437. Rezervația botanică Cioclovina Comuna Tismana 12,00
2.438. Pădurea Tismana-Pocruia Comuna Tismana 51,60
2.439. Pădurea Gorganu Comuna Padeș, satul Motru Sec 21,30
2.440. Pădurea Polovragi Comuna Polovragi 10,00
2.441. Formațiunile eocene de la Săcelu Comuna Săcelu 1,00
2.442. Cheile Sohodolului Comuna Runcu 350,00
2.443. Muntele Oslea Comunele Padeș și Tismana 280,00
2.444. Cheile Oltețului și Peștera Polovragi Comuna Polovragi 150,00
2.445. Cornetul Pocruiei Comuna Tismana 70,00
2.446. Piatra Boroștenilor Comuna Pestișani 28,00
2.447. Locul fosilifer Groșera Comuna Aninoasa 1,00
2.448. Locul fosilifer Gârbovu Comuna Turceni 1,00
2.449. Locul fosilifer Buzești Comuna Crasna 1,00
2.450. Locul fosilifer Săulești Comuna Săulești 1,00
2.451. Locul fosilifer Valea Desului Comuna Vladimir 1,00
2.452. Valea Sodomului Comuna Săcelu 1,00
2.453. Valea Ibanului Comuna Scoarța, satul Bobu 1,00
2.454. Pădurea Barcului Orașul Novaci 25,00
2.455. Stâncile Rafaila Orașul Bumbești-Jiu 1,00
2.456. Izvoarele minerale Săcelu Comuna Săcelu 1,00
2.457. Dealul Gornăcelu Comuna Schela, satul Gornăcel 1,00
Județul Harghita
2.458. Muntele de sare Praid Comuna Praid 60,00
2.459. Rezervația geologică de la Sâncrăieni Comuna Sâncrăieni 10,00
2.460. Lacul Rat Comuna Mugeni 10,00
2.461. Dealul Melcului (Firtuș) Comuna Corund 8,00
2.462. Vulcanii Noroioși de la Filiaș Orașul Cristuru Secuiesc 1,00
2.463. Peștera Șugău Comuna Suseni 17,00
2.464. Avenul Licaș PN-I Orașul Gheorgheni, localitatea Lacul Roșu (5,00)
2.465. Tinovul Luci Comuna Sâncrăieni 273,00
2.466. Mlaștina După Luncă Comuna Voșlăbeni 40,00
2.467. Tinovul de la Plăieșii de Jos Comuna Plăieșii de Jos 15,00
2.468. Poiana narciselor de la Vlăhița Orașul Vlăhița 20,00
2.469. Piemontul Nyeres Comuna Joseni 20,00
2.470. Pietrele Roșii Comuna Tulgheș 10,00
2.471. Mlaștina cea Mare Comuna Remetea 4,00
2.472. Mlaștina Valea de Mijloc Comuna Tușnad, satul Tușnadu Nou 4,00
2.473. Mlaștina Beneș Comuna Tușnad, satul Vrabia 4,00
2.474. Pârâul Dobreanului Comuna Bilbor 4,00
2.475. Mlaștina Bușșșdos - Sântimbru Comuna Sâncrăieni 3,00
2.476. Mlaștina Nadas Comuna Tușnad, satul Tușnadul Nou 4,00
2.477. Mlaștina Dumbrava Harghitei Comuna Lueta 2,00
2.478. Mlaștina Borsaros-Sâncrăieni Comuna Sâncrăieni 1,00
2.479. Scaunul Rotund Orașul Borsec 40,00
2.480. Rezervația Lacul Iezer din Călimani PN - K Orașul Toplița (322,00)
2.481. Rezervația botanică Borsec Orașul Borsec 2,00
2.482. Cheile Bicazului și Lacul Roșu PN-I Orașul Gheorgheni (2.128,00)
2.483. Masivul Hășmașul Mare, Piatra Singuratică- Hășmașul Negru PN-I Comuna Sândominic (800,00)
2.484. Piatra Șoimilor Orașul Băile Tușnad 1,00
2.485. Cheile Vârghișului și peșterile din chei Comuna Merești 800,00
2.486. Lacul Sfânta Ana Comuna Sânmartin, satul Lăzărești 240,00
2.487. Tinovul Mohoș Comuna Sânmartin, satul Lăzărești 240,00
2.488. Dealul Firtuș Comuna Corund 40,00
2.489. Popasul păsărilor de la Sânpaul Comuna Mărtiniș 10,00
2.490. Mlaștina Nyirkert Comuna Tușnad 4,00
2.491. Cascada de apă termală Orașul Toplița 0,50
2.492. Mlaștina Csemo-Vrabia Comuna Tușnad 5,00
2.493. Lacul Dracului Comuna Cârța 20,00
Județul Hunedoara
2.494. Rezervația științifică Gemenele PN-C Comuna Râu de Mori (1.629,40)
2.495. Peștera cu Corali PN-C Orașul Uricani, satul Câmpu lui Neag (0,50)
2.496. Peștera Zeicului PN-C Orașul Uricani, satul Câmpu lui Neag (1,00)
2.497. Complexul carstic Ponorici - Cioclovina PN-N Comuna Boșorod (1,50)
2.498. Piatra Crinului Municipiul Petroșani 0,50
2.499. Peștera Șura Mare Comuna Pui 5,00
2.500. Peștera Tecuri Comuna Baru, satul Baru Mare 2,00
2.501. Locul fosilifer Lăpugiu de Sus Comuna Lăpugiu de Jos 5,00
2.502. Locul fosilifer cu dinozauri de la Sânpetru Comuna Sântămăria-Orlea, satul Sânpetru 5,00
2.503. Peștera Cizmei Comuna Bulzeștii de Sus 1,00
2.504. Dealul Colț și Dealul Zănoaga Municipiul Deva 78,40
2.505. Fânațele Pui Comuna Pui 13,00
2.506. Fânațele cu narcise Nucșoara Comuna Sălașu de Sus 20,00
2.507. Mlaștina Peșteana Comuna Densuș, satul Peșteana 2,00
2.508. Calcarele de la Fața Fetii Comuna Râu de Mori 3,00
2.509. Vârful Poieni Comuna Sălașu de Sus, satul Ohaba de sub Piatră 0,80
2.510. Măgurile Săcărâmbului Comuna Certeju de Sus, satul Săcărâmb 13,00
2.511. Pădurea Chizid Municipiul Hunedoara 50,00
2.512. Pădurea Bejan Municipiul Deva 70,00
2.513. Locul fosilifer Ohaba - Ponor Comuna Pui, satele Ohaba și Ponor 10,00
2.514. Muntele Vulcan Comuna Buceș 5,00
2.515. Podul natural de la Grohot Comuna Bulzeștii de Sus, satul Grohot 1,00
2.516. Pădurea Slivuț Orașul Hațeg 40,00
2.517. Calcarele din Dealul Măgura Comuna Băița, satul Crăciunești 120,00
2.518. Dealul Cetății Deva Municipiul Deva 30,00
2.519. Măgura Uroiului Orașul Simeria 10,00
2.520. Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna Comuna Rapoltu Mare 12,50
2.521. Cheile Madei Comuna Balșa, satul Mada 10,00
2.522. Cheile Crivadiei Comuna Bănița, satul Crivadia 10,00
2.523. Dealul și Peștera Bolii Comuna Bănița 10,00
2.524. Arboretumul Simeria Orașul Simeria 70,00
2.525. Codrii seculari pe Valea Dobrișoarei și Prisloapei Comuna Bătrâna 139,30
2.526. Pădurea Pojoga Comuna Zam, satul Pojoga 20,00
2.527. Calcarele de la Godinești Comuna Zam, satul Godinești 6,00
2.528. Cheile Jiețului Orașul Petrila 10,00
2.529. Cheile Ribicioarei și Uibăreștilor Comuna Ribița 20,00
2.530. Cheile Cernei Comuna Lunca Cernii de Jos 2,00
2.531. Cheile Taia Orașul Petrila 2,00
2.532. Apele mezotermale Geoagiu-Băi Comuna Geoagiu 8,00
2.533. Rezervația Boholț Comuna Șoimuș, satul Boholț 1,00
2.534. Calcarele de la Boiul de Sus Comuna Gurasada 50,00
2.535. Paleofauna reptiliană Țuștea Comuna Unirea, satul Țuștea 0,50
Județul Iași
2.536. Fânețele seculare Valea lui David Comuna Lețcani 46,36
2.537. Făgetul Secular Humosu Comuna Sirețel 73,30
2.538. Pădurea Uricani Comuna Miroslava, satul Uricani 68,00
2.539. Pădurea Roșcani Comuna Trifești 34,60
2.540. Pădurea Cătălina-Cotnari Comuna Cotnari 7,60
2.541. Locul fosilifer Dealul Repedea Comuna Bârnova 5,80
2.542. Bohotin - Pietrosu Comuna Răducăneni, satul Bohotin 0,91
2.543. Poiana cu Schit Comuna Grajduri 9,50
2.544. Poieni - Cărbunăriei Comuna Schitu Duca 9,20
2.545. Pădurea Frumușica Comuna Mădârjac 97,30
2.546. Pădurea Tătăruși Comuna Tătăruși 49,90
2.547. Pietrosu Comuna Dobrovăț 83,00
2.548. Pădurea Icușeni Comuna Victoria 11,60
2.549. Lunca Mircești (Vasile Alecsandri) Comuna Mircești 26,30
2.550. Punctul fosilifer Băiceni Comuna Cucuteni, satul Băiceni 3,23
2.551. Sărăturile din Valea Ilenei Comuna Dumești 5,90
2.552. Prutețul Bălălău Comuna Probota 24,89
2.553. Balta Teiva Vișina Comuna Popricani 6,90
2.554. Cotul Bran pe Râul Prut Comuna Golăiești, satul Bran 10,00
2.555. Cotul Sălăgeni Comuna Grozești 5,81
2.556. Râul Prut Comunele Bivolari, Trifești, Golăiești, Probota, Țuțora, Prisăcani, Gorban 4.316,00
2.557. Acumularea Chirița Comuna Holboca 78,00
2.558. Acumularea Pârcovaci Orașul Hârlău 50,00
2.559. Pădurea Dancu-Iași Comuna Holboca 10,80
Județul Ilfov
2.560. Lacul Snagov Comuna Snagov 100,00
2.561. Pădurea Snagov Comuna Snagov 10,00
Județul Maramureș
2.562. Izvorul Bătrâna PN-G Comuna Moisei (0,50)
2.563. Pietrosul Mare PN-G Orașul Borșa (3.300,00)
2.564. Lacul Albastru Orașul Baia Sprie 0,50
2.565. Rezervația fosiliferă Chiuzbaia Orașul Baia Sprie, localitatea Chiuzbaia 50,00
2.566. Peștera Vălenii Șomcuței Comuna Șomcuța Mare 5,00
2.567. Peștera cu Oase Comuna Băiuț 0,50
2.568. Lacul Morărenilor Comuna Ocna Șugatag, satul Breb 20,00
2.569. Stâncăriile Sâlhoi-Zâmbroslavele Orașul Borșa 5,00
2.570. Mlaștina Poiana Brazilor Comuna Săpânța 3,00
2.571. Mlaștinile Vlăschinescu Municipiul Baia Mare 3,00
2.572. Tăul lui Dumitru Municipiul Baia Mare, satul Firiza 3,00
2.573. Pădurea Ronișoara Comuna Rona de Sus 62,00
2.574. Pădurea Crăiasa Comuna Ocna Șugatag 44,00
2.575. Pădurea Bavna Comuna Satulung, satul Fersig și comuna Mireșu Mare 26,00
2.576. Pădurea de larice Coștui Comuna Rona de Sus 0,70
2.577. Creasta Cocoșului Comuna Desești, satul Mara 50,00
2.578. Cheile Tătarului Comuna Desești, satul Mara 15,00
2.579. Cheile Babei Comuna Coroieni, satul Beba 15,00
2.580. Cornu Nedeii - Ciungii Bălășinii Orașul Borșa 800,00
2.581. Arboretul de castan comestibil de la Baia Mare Municipiul Baia Mare 500,00
2.582. Peștera și izbucul Izvorul Albastru al Izei Comuna Săcel 100,00
2.583. Cheile Lăpușului (între Groapele și Împreunături) Orașul Târgu Lăpuș 25,00 km
2.584. Pădurea cu pini Comja Orașul Seini 0,50
2.585. Arcer - Țibleș Bran Comuna Suciu de Sus, satul Groșii Țibleșului 150,00
2.586. Vârful Fărcău - lacul Vinderelu - Vârful Mihăilescu Comuna Repedea 100,00
2.587. Peștera Boiu Mare Comuna Boiu Mare 0,50
2.588. Poiana cu narcise Tomnatec - Sehleanu Comuna Repedea 100,00
2.589. Piatra Rea Orașul Borșa 50,00
2.590. Mlaștina Iezerul Mare Comuna Desești 5,00
2.591. Coloanele de la Limpedea Municipiul Baia Mare 3,00
2.592. Rozeta de piatră Ilba Comuna Cicârlău, satul Ilba 0,50
2.593. Dealul Solovan Municipiul Sighetu Marmației 1,02
2.594. Mlaștina Tăul Negru Comuna Băiuț, satul Strâmbu-Băiuț 1,00
Județul Mehedinți
2.595. Peștera Epuran Comuna Cireșu, satul Jupânești 1,00
2.596. Izvorul și stâncăriile de la Câmana Comuna Podeni 25,00
2.597. Gura Văii-Vârciorova PN-D Municipiul Drobeta-Turnu Severin, localitatea Gura Văii (305,00)
2.598. Valea Oglănicului Comuna Breznița-Ocol 150,00
2.599. Lunca Vânjului Orașul Vânju Mare 14,00
2.600. Pădurea de liliac Ponoarele Comuna Ponoarele 20,00
2.601. Tufărișurile mediteraneene de la Isverna Comuna Isverna 10,00
2.602. Vârful lui Stan PN-B Comuna Isverna (120,00)
2.603. Valea Țesna PN-B Comuna Balta (160,00)
2.604. Pădurea Borovăț Comuna Bălvănești 30,00
2.605. Pădurea Bunget Comuna Burila Mare 18,20
2.606. Pădurea Drăghiceanu Comuna Obârșia-Cloșani 60,00
2.607. Dealul Duhovnei Comuna Ilovița 50,00
2.608. Dealul Vărănic Comuna Breznița-Ocol 350,00
2.609. Cazanele Mari și Cazanele Mici PN-D Comuna Dubova (215,00)
2.610. Locul fosilifer Șvinița PN-D Comuna Șvinița (95,00)
2.611. Locul fosilifer Bahna PN-D Comuna Ilovița (10,00)
2.612. Pădurea Stârmina Comuna Hinova 100,30
2.613. Complexul carstic de la Ponoarele Comuna Ponoarele 00,00
2.614. Pereții calcaroși de la Izvoarele Coșuștei Comuna Balta 60,00
2.615. Cheile Coșuștei Comuna Balta 50,00
2.616. Cornetul Babelor și Cerboanei Comuna Balta 40,00
2.617. Cornetul Piatra Încălecată Comuna Isverna 12,00
2.618. Cheile Topolniței și Peștera Topolniței Comuna Cireșu 60,00
2.619. Cornetul Bălții Comuna Balta 30,00
2.620. Cornetul Văii și Valea Mănăstirii Orașul Baia de Aramă 40,00
2.621. Locul fosilifer Malovăț Comuna Malovăț 6,00
2.622. Cracul Găioara PN-D Municipiul Drobeta-Turnu Severin, localitatea Gura Văii (5,00)
2.623. Tufărișurile mediteraneene Cornetul Obârșia-Cloșani Comuna Obârșia-Cloșani 60,00
2.624. Cracul Crucii PN-D Municipiul Drobeta-Turnu Severin, localitatea Gura Văii (2,00)
2.625. Fața Virului PN-D Municipiul Drobeta-Turnu Severin, localitatea Vârciorova (6,00)
2.626. Locul fosilifer Pietrele Roșii Comuna Husnicioara 1,00
Județul Mureș
2.627. Rezervația de bujori Zău de Câmpie Comuna Zău de Câmpie 3,10
2.628. Pădurea Mociar Comuna Solovăstru 48,00
2.629. Pădurea Sabed Comuna Ceuașu de Câmpie 59,00
2.630. Rezervația cu lalea pestriță Vălenii de Mureș Comuna Brâncovenești 2,50
2.631. Lacul Fărăgău Comuna Fărăgău 35,00
2.632. Rezervația de stejar pufos Municipiul Sighișoara 11,90
2.633. Molidul de rezonanță din pădurea Lăpușna Comuna Gurghiu 77,80
2.634. Arboretul cu Chamaecyparis lawsoniana Comuna Sângiorgiu de Pădure 5,80
2.635. Stejarii seculari de la Breite Municipiul Sighișoara 70,00
2.636. Lacul Ursu și arboretele de pe sărături Orașul Sovata 79,00
2.637. Poiana cu narcise Gurghiu Comuna Gurghiu 3,00
2.638. Defileul Deda-Toplița Comunele Deda și Stânceni 6.000,00
2.639. Defileul Mureșului Comunele Lunca Bradului și Răstolnița 7.733,00
2.640. Stejarii seculari de la Sângiorgiu de Mureș Comuna Sângiorgiu de Mureș 0,10
Județul Neamț
2.641. Polița cu Crini PN-J Comuna Ceahlău (370,00)
2.642. Cascada Duruitoarea PN-J Comuna Ceahlău (1,00)
2.643. Cheile Bicazului PN-I Comuna Bicaz-Chei ( 11.600,00)
2.644. Stânca Șerbești Comuna Ștefan cel Mare 5,00
2.645. Rezervația forestieră Dobreni Comuna Dobreni 37,00
2.646. Piatra Teiului Comuna Poiana Teiului 0,20
2.647. Peștera Toșorog Comuna Bicazul Ardelean 0,10
2.648. Peștera Munticelu Comuna Bicazul Ardelean 1,00
2.649. Dealul Vulpii-Botoaia (Ochiul de Stepă) Municipiul Piatra-Neamț 2,00
2.650. Pădurea Goșman Comuna Tarcău 175,00
2.651. Locul fosilifer Cozla Municipiul Piatra-Neamț 10,00
2.652. Cheile Șugăului Comuna Bicaz-Chei 90,00
2.653. Locul fosilifer Cernegura Municipiul Piatra-Neamț 198,20
2.654. Locul fosilifer Pietricica Municipiul Piatra-Neamț 39,50
2.655. Locul fosilifer Agircia Municipiul Piatra-Neamț 1,00
2.656. Codrii de Aramă Comuna Agapia 7,00
2.657. Codrii de Argint Comuna Agapia 2,00
2.658. Rezervația de Zimbri - Neamț Comuna Vânători-Neamț 11.500,00
2.659. Rezervația forestieră Pângărați Comuna Pângărați 2,00
2.660. Pârâul Borcuța Comuna Borca 1,20
2.661. Lacul Izvorul Muntelui Orașul Bicaz 150,00
2.662. Rezervația faunistică Brateș Comuna Tarcău 30,70
2.663. Rezervația faunistică Borca Comuna Borca 357,00
Județul Olt
2.664. Pădurea Seaca Optășani Comuna Spineni, satul Optășani 135,00
2.665. Pădurea Braniștea Catârilor Comunele Obârșia și Ștefan cel Mare 301,30
2.666. Pădurea Călugărească Comuna Radomirești, satul Crăciunel 40,00
2.667. Casa Pădurii din Pădurea Potelu Comuna Ianca 1,50
2.668. Rezervația de bujori a Academiei Comuna Stoicănești 54,90
2.669. Rezervația de arborete de gârniță Comuna Poboru 121,00
Județul Prahova
2.670. Muntele de Sare Slănic Prahova Orașul Slănic 2,00
2.671. Locul fosilifer Plaiul Hoților Orașul Sinaia 6,00
2.672. Abruptul Prahovean Bucegi PN-H Orașele Bușteni și Sinaia (3.478,00)
2.673. Munții Colții lui Barbeș PN-H Orașul Sinaia (1.513,00)
2.674. Tigăile din Ciucaș Comuna Măneciu, satul Cheia 3,00
2.675. Arinișul de la Sinaia-Cumpătul Orașul Sinaia 32,10
Județul Satu Mare
2.676. Pădurea Urziceni Comuna Urziceni 38,00
2.677. Dunele de nisip Foieni Comuna Foieni 10,00
2.678. Tinoavele din Munții Oaș Comuna Cămârzana 1,00
2.679. Mlaștina Vermeș Comuna Sanislău 10,00
2.680. Cursul inferior al Râului Tur Comuna Călinești-Oaș 43,00 km
2.681. Pădurea Runc Comuna Pomi, satul Borlești 68,50
Județul Sălaj
2.682. Grădina Zmeilor Comuna Bălan, satul Gâlgău Almașului 3,00
2.683. Pietrele Moșu și Baba Comuna Napradea, satul Someș Guruslău 0,20
2.684. Poiana cu narcise de la Racâș-Hida Comuna Hida, satul Racâș 1,50
2.685. Calcarele de Rona Orașul Jibou, localitatea Rona 0,50
2.686. Balta Cehei Orașul Șimleu Silvaniei, localitatea Cehei 18,20
2.687. Lunca cu lalea pestriță - Valea Sălajului Orașul Cehu Silvaniei 10,00
2.688. Rezervația peisagistică Stâna Clițului Comuna Băbeni, satul Cliț 16,00
2.689. Gresiile de pe Stânca Dracului Comuna Hida 1,00
2.690. Rezervația peisagistică Tusa-Barcău Comuna Sâg, satul Tusa 15,00
2.691. Mlaștina de la Iaz Comuna Plopiș, satul Iaz 10,00
2.692. Pădurea "La Castani" Comuna Ileanda, satul Rogna 7,80
2.693. Stejărișul Panic Comuna Hereclean, satul Panic 2,20
2.694. Stejărișul de baltă Panic Comuna Hereclean, satul Panic 1,70
Județul Sibiu
2.695. Lacul fără fund Ocna Sibiului Orașul Ocna Sibiului 0,20
2.696. Calcarele eocene de la Turnu Roșu - Porcești Comuna Turnu Roșu 60,00
2.697. Calcarele cu hippuriți de la Cisnădioara Orașul Cisnădie, localitatea Cisnădioara 1,00
2.698. Dealul Zackel Municipiul Sibiu, comuna Slimnic 11,00
2.699. Suvara Sașilor Orașul Tălmaciu 20,00
2.700. Canionul Mihăileni Comuna Mihăileni 16,00
2.701. Valea Bâlii Comuna Cârțișoara 180,00
2.702. Vulcanii Noroioși Hașag Comuna Loamneș, satul Hașag 1,00
2.703. La Grumaji Comuna Jina 2,00
2.704. Pintenul din coasta Jinei Comuna Jina 2,00
2.705. Iezerele Cindrelului Comuna Gura Râului 609,60
2.706. Parcul Natural Dumbrava Sibiului Municipiul Sibiu 993,00
2.707. Parcul Natural Cindrel Comuna Jina 9.873,00
2.708. Masa Jidovului Comuna Jina 2,00
2.709. Golul Alpin al Munților Făgăraș între Podragu - Suru Comuna Arpașu de Jos și orașul Avrig 6.989,20
Județul Suceava
2.710. Doisprezece Apostoli PN-K Comuna Dorna Cândrenilor (200,00)
2.711. Rezervația Bila-Lala PN-G Comuna Cârlibaba (325,10)
2.712. Moara Dracului Municipiul Câmpulung Moldovenesc 1,30
2.713. Piatra Țibăului Comuna Cârlibaba 20,30
2.714. Piatra Buhei Municipiul Câmpulung Moldovenesc 2,00
2.715. Tinovul Poiana Stampei Comuna Poiana Stampei 681,80
2.716. Fânațele montane Todirescu Municipiul Câmpulung Moldovenesc 44,30
2.717. Tinovul Șarul Dornei Comuna Șarul Dornei 36,00
2.718. Fânațele seculare Ponoare Comuna Bosanci 24,50
2.719. Fânațele seculare Frumoasa Comuna Moara 9,50
2.720. Tinovul Găina - Lucina Comuna Moldova-Sulița 1,00
2.721. Pădurea (Quercetumul) Crujana Comuna Pătrăuți 39,40
2.722. Pietrele Doamnei Municipiul Câmpulung Moldovenesc 253,00
2.723. Codrul Secular Slătioara Comuna Stulpicani, satul Slătioara 1.064,20
2.724. Codrul Secular Giumalău Comuna Pojorâta 309,50
2.725. Răchitișul Mare Comuna Moldova-Sulița 116,40
2.726. Făgetul Dragomirna Comuna Mitocul Dragomirnei 134,80
2.727. Pădurea Zamostea - Luncă Comuna Zamostea 107,60
2.728. Cheile Zugrenilor Orașul Vatra Dornei 150,10
2.729. Cheile Lucavei Comuna Moldova-Sulița 24,30
2.730. Jnepenișul cu Pinus cembra-Călimani PN-K Orașul Vatra Dornei (384,20)
2.731. Piatra Pinului și Piatra Șoimului Orașul Gura Humorului 0,50
2.732. Clipa de calcare triasice Pârâul Cailor Comuna Breaza 0,10
2.733. Stratele cu Aptychus de la Pojorâta Comuna Fundu Moldovei 1,00
2.734. Fânațele seculare de la Calafindești Comuna Calafindești 17,30
Județul Timiș
2.735. Pădurea Cenad Comuna Cenad 279,20
2.736. Lunca Pogănișului Comunele Tormac și Sacoșu Turcesc 75,50
2.737. Movila Sisitak Comuna Sânpetru Mare 0,50
2.738. Arboretumul Bazoș Comuna Remetea Mare 60,00
2.739. Locul fosilifer Rădmănești Comuna Bara 4,00
2.740. Mlaștinile Satchinez Comuna Satchinez 236,00
2.741. Pădurea Bistra Comuna Ghiroda 19,90
2.742. Beba Veche Comuna Beba Veche, satul Pordeanu 2.187,00
2.743. Mlaștinile Murani Comuna Pișchia, satul Murani 200,00
2.744. Insula Mare Cenad Comuna Cenad 3,00
2.745. Insula Igriș Comuna Sânpetru Mare 3,00
2.746. Sărăturile Diniaș Comuna Peciu Nou 4,00
2.747. Pajiștea cu narcise Batești Orașul Făget 20,00
2.748. Lacul Surduc Comuna Fârdea 362,00
Județul Tulcea
2.749. Sărăturile Murighiol DD-A Comuna Murighiol (87,00)
2.750. Roșca - Buhaiova DD-A Comuna Chilia Veche (9.625,00)
2.751. Pădurea Letea DD-A Comuna C.A. Rosetti (2.825,00)
2.752. Grindul și Lacul Răducu DD-A Comuna C.A. Rosetti (2.500,00)
2.753. Lacul Nebunu DD-A Comuna Pardina (115,00)
2.754. Complexul Vătafu - Lunguleț DD-A Orașul Sulina (1.625,00)
2.755. Pădurea Caraorman DD-A Comuna Crișan (2.250,00)
2.756. Arinișul Erenciuc DD-A Comuna Sfântu Gheorghe (50,00)
2.757. Insula Popina DD-A Comuna Sarichioi (98,00)
2.758. Complexul Sacalin Zătoane DD-A Comuna Sfântu Gheorghe ( 21.410,00)
2.759. Complexul Periteasca - Leahova DD-A Comunele Jurilovca și Murighiol (4.125,00)
2.760. Capul Doloșman DD-A Comuna Jurilovca (125,00)
2.761. Lacul Potcoava DD-A Comuna Sfântu Gheorghe (652,00)
2.762. Lacul Belciug DD-A Comuna Sfântu Gheorghe (110,00)
2.763. Lacul Rotundu DD-A Orașul Isaccea (228,00)
2.764. Pădurea Valea Fagilor PN-P Comuna Luncavița (154,00)
2.765. Rezervația Naturală Dealul Bujorului Orașul Babadag 50,80
2.766. Rezervația de liliac Valea Oilor Orașul Babadag 0,35
2.767. Rezervația de liliac Fântâna Mare Comuna Ciucurova, satul Fântâna Mare 0,30
2.768. Vârful Secarul Comuna Ciucurova, satul Atmagea 34,50
2.769. Rezervația botanică Korum Tarla Orașul Babadag 2,00
2.770. Locul fosilifer Dealul Bujoarele Comuna Turcoaia 8,00
2.771. Rezervația Geologică Agighiol Comuna Valea Nucarilor, satul Agighiol 9,70
2.772. Pădurea Niculițel Comuna Niculițel 11,00
Județul Vaslui
2.773. Locul fosilifer Mălușteni Comuna Mălușteni 10,00
2.774. Locul fosilifer Nisipăria Hulubăț Municipiul Vaslui 2,50
2.775. Movila lui Burcel Comuna Miclești 12,00
2.776. Tanacu - Coasta Rupturile Comuna Tanacu 6,00
2.777. Pădurea Bădeana Comuna Tutova 126,70
2.778. Pădurea Hârboanca Comuna Ștefan cel Mare 43,10
2.779. Pădurea Bălteni Comuna Bălteni 22,00
2.780. Fâneața de la Glodeni Orașul Negrești, satul Glodeni 6,00
Județul Vâlcea
2.781. Piramidele din Valea Stăncioiului Municipiul Râmnicu Vâlcea, comuna Goranu 12,00
2.782. Piramidele de la Slătioara Comunele Slătioara și Stroești 10,50
2.783. Peștera Caprelor Orașul Băile Olănești 0,50
2.784. Avenul Piciorul Boului Comuna Câineni 0,10
2.785. Peștera Liliecilor Comuna Costești 1,00
2.786. Peștera Munteanu - Murgoci Orașul Olănești 1,00
2.787. Peștera Pagodelor Orașul Olănești 0,30
2.788. Peștera Rac Orașul Olănești 0,20
2.789. Peștera Valea Bistrița Orașul Olănești 0,25
2.790. Peștera cu Lac Orașul Olănești 0,10
2.791. Peștera cu Perle Orașul Olănești 0,50
2.792. Peștera Arnăuților Orașul Olănești 0,40
2.793. Peștera Clopot Orașul Olănești 0,10
2.794. Jnepenișul Stricatul Comuna Voineasa 15,00
2.795. Mlaștina Mosoroasa Orașul Olănești 0,25
2.796. Pădurea Tisa Mare Comuna Lungești 50,00
2.797. Pădurea Silea Comuna Lungești, satul Fumureni 25,00
2.798. Pădurea Călinești - Brezoi Orașul Brezoi 200,00
2.799. Căldarea Gâlcescu Comuna Voineasa 200,00
2.800. Rezervația Miru-Bora Comuna Voineasa 25,00
2.801. Rezervația Ocnele Mari Orașul Ocnele Mari 15,00
2.802. Rezervația Rădița - Mânzu Orașul Olănești 10,00
2.803. Iezerul Latorița Comuna Malaia 10,00
2.804. Muntele Stogu Orașul Olănești 10,00
2.805. Pădurea Latorița Comuna Malaia 7,10
2.806. Rezervația Sterpu-Dealul Negru Comuna Voineasa 5,00
2.807. Rezervația Cristești Comuna Voineasa 3,00
2.808. Pădurea Valea Cheii Orașul Olănești 1,50
2.809. Rezervația paleontologică Golești Comuna Golești 10,00
Județul Vrancea
2.810. Căldările Zăbalei - Zârna Mică - Răoaza Comuna Năruja 350,00
2.811. Focul Viu de la Andreiașu de Jos Comuna Andreiașu de Jos 12,00
2.812. Muntele Goru Comuna Năruja 388,10
2.813. Lacul Negru - Cheile Nărujei I Comuna Nistorești 20,00
2.814. Pădurea Verdele - Cheile Nărujei II Comuna Nistorești 250,00
2.815. Pădurea Cenaru Comuna Andreiașu de Jos 383,20
2.816. Pădurea Lepșa-Zboina Comuna Tulnici, satul Lepșa 210,70
2.817. Pădurea Schitu-Dălhăuți Comuna Cârligele 188,20
2.818. Cascada Mișina Comuna Nistorești 183,50
2.819. Groapa cu Pini Comuna Tulnici 11,10
2.820. Pădurea Reghiu - Scruntaru Comuna Reghiu 95,70
2.821. Râpa Roșie - Dealul Morii Comuna Tulnici 49,60
2.822. Strâmtura - Coza Comuna Tulnici 15,00
2.823. Rezervația Algheanu Comuna Vrâncioaia 10,00
2.824. Cascada Putnei Comuna Tulnici, satul Lepșa 10,00
2.825. Pârâul Bozu Comuna Valea Sării, satul Prisaca 5,00
2.826. Valea Tișiței Comuna Tulnici 307,00
2.827. Lunca Siretului Municipiul Focșani 388,40

II. GRUPAREA GEOGRAFICĂ ȘI LOCALIZAREA TERITORIALĂ
A ZONELOR NATURALE PROTEJATE, DE INTERES NAȚIONAL

1.0. Carpații și Subcarpații Orientali

1.1. Rezervații ale biosferei și parcuri naționale sau naturale

Simbolul Denumirea Judeţul
G Rodna Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Suceava
H Bucegi Argeş, Dâmboviţa, Braşov, Prahova
I Cheile Bicazului-Hăşmaş Neamţ, Harghita
J Ceahlău Neamţ
K Călimani Suceava, Mureş, Bistriţa-Năsăud

1.2. Zone care cuprind rezervații și monumente ale naturii

Judeţul
Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Suceava, Mureş, Neamţ, Harghita, Bacău, Covasna, Braşov, Vrancea, Buzău, Prahova, Dâmboviţa

2.0. Carpații Meridionali și Subcarpații Getici

2.1. Rezervații ale biosferei și parcuri naționale

Simbolul Denumirea Judeţul
B Domogled-Valea Cernei Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj
C Retezat Hunedoara
L Cozia Vâlcea
M Piatra Craiului Argeş, Braşov
N Grădiştea Muncelului-Cioclovina Hunedoara

2.2. Zone care cuprind rezervații și monumente ale naturii

Judeţul
Alba, Argeş, Caraş-Severin, Gorj, Hunedoara, Mehedinţi, Sibiu, Timiş, Vâlcea

3.0. Munții și dealurile Banatului

3.1. Rezervații ale biosferei și parcuri naționale sau naturale

Simbolul Denumirea Judeţul
D Porţile de Fier Caraş-Severin, Mehedinţi
E Cheile Nerei-Beuşniţa Caraş-Severin
O Semenic-Cheile Caraşului Caraş-Severin

3.2. Zone care cuprind rezervații și monumente ale naturii

Judeţul
Caraş-Severin, Mehedinţi

4.0. Munții Apuseni și Dealurile Crișanei

4.1. Rezervații ale biosferei și parcuri naționale sau naturale

Simbolul Denumirea Judeţul
F Munţii Apuseni Alba, Arad, Bihor, Cluj

4.2. Zone care cuprind rezervații și monumente ale naturii

Judeţul
Alba, Arad, Bihor, Cluj, Hunedoara, Sălaj

5.0. Dealurile Clujului

5.1. Rezervații ale biosferei și parcuri naționale sau naturale - nu cuprind

5.2. Zone care cuprind rezervații și monumente ale naturii

Judeţul
Alba, Cluj, Mureş

6.0. Podișul Someșan

6.1. Rezervații ale biosferei și parcuri naționale sau naturale - nu cuprind

6.2. Zone care cuprind rezervații și monumente ale naturii

Judeţul
Maramureş, Sălaj

7.0. Podișul Sucevei și Câmpia Moldovei

7.1. Rezervații ale biosferei și parcuri naționale sau naturale - nu cuprind

7.2. Zone care cuprind rezervații și monumente ale naturii

Judeţul
Botoşani, Iaşi, Suceava

8.0. Podișul Bârladului

8.1. Rezervații ale biosferei și parcuri naționale sau naturale - nu cuprind

8.2. Zone care cuprind rezervații și monumente ale naturii

Judeţul
Iaşi, Galaţi, Neamţ, Vaslui

9.0. Podișul Dobrogei

9.1. Rezervații ale biosferei și parcuri naționale sau naturale

Simbolul Denumirea Judeţul
P Munţii Măcinului Tulcea

9.2. Zone care cuprind rezervații și monumente ale naturii

Judeţul
Constanţa, Tulcea

10.0. Câmpia Careilor

10.1. Rezervații ale biosferei și parcuri naționale sau naturale - nu cuprind

10.2. Zone care cuprind rezervații și monumente ale naturii

Judeţul
Bihor, Satu Mare

11.0. Câmpia Mureșului și Timișului

11.1. Rezervații ale biosferei și parcuri naționale sau naturale - nu cuprind

11.2. Zone care cuprind rezervații și monumente ale naturii

Judeţul
Arad, Timiş

12.0. Câmpia Vlăsiei

12.1. Rezervații ale biosferei și parcuri naționale sau naturale - nu cuprind

12.2. Zone care cuprind rezervații și monumente ale naturii

Judeţul
Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov

13.0. Lunca Dunării

13.1. Rezervații ale biosferei și parcuri naționale sau naturale

Simbolul Denumirea Judeţul
R Balta Mică a Brăilei Brăila

13.2. Zone care cuprind rezervații și monumente ale naturii

Judeţul
Brăila, Călăraşi, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Mehedinţi, Olt, Teleorman

14.0. Delta Dunării

14.1. Rezervații ale biosferei și parcuri naționale sau naturale

Simbolul Denumirea Judeţul
A Delta Dunării Constanţa, Tulcea

NOTĂ:

Gruparea geografică a zonelor naturale protejate cuprinsă în prezenta anexă se regăsește în anexa nr. II.

ANEXA Nr. II


A TERITORIULUI NAȚIONAL SECȚIUNEA A III - A - ZONE PROTEJATE
ZONE NATURALE

ANEXA Nr. III Referințe în jurisprudență (1)

I. VALORI DE PATRIMONIU CULTURAL DE INTERES NAȚIONAL
(MONUMENTE ISTORICE DE VALOARE NAȚIONALĂ EXCEPȚIONALĂ)

1. Monumente și ansambluri de arhitectură

a) Cetăți

Nr. Denumirea Unitatea administrativ-teritorială Judeţul
a)1. Cetatea Alba Carolina Municipiul Alba Iulia Alba
a)2. Cetatea Câlnic Comuna Câlnic, satul Câlnic Alba
a)3. Cetatea Greavilor Comuna Gârbova, satul Gârbova Alba
a)4. Cetatea Aradului Municipiul Arad Arad
a)5. Cetatea Şoimoş Oraşul Lipova Arad
a)6. Cetatea Poenari Comuna Arefu, satul Căpăţânenii Ungureni Argeş
a)7. Cetatea Oratia Comuna Dâmbovicioara, satul Podul Dâmboviţei Argeş
a)8. Cetatea Biharia Comuna Biharia, satul Biharia Bihor
a)9. Donjonul Cheresig Comuna Girişu de Criş, satul Cheresig Bihor
a)10. Cetatea Oradea Municipiul Oradea Bihor
a)11. Cetatea Bran Comuna Bran, satul Bran Braşov
a)12. Cetatea Făgăraş Municipiul Făgăraş Braşov
a)13. Cetatea Râşnov Oraşul Râşnov Braşov
a)14. Cetatea Rupea Oraşul Rupea Braşov
a)15. Cetatea Feldioara Comuna Feldioara, satul Feldioara Braşov
a)16. Cetatea lui Negru Vodă Comuna Lisa, satul Breaza Braşov
a)17. Cetatea Dăbâca Comuna Dăbâca, satul Dăbâca Cluj
a)18. Cetatea Bologa Comuna Poieni, satul Bologa Cluj
a)19. Cetatea Balvanyos Comuna Turia, satul Turia Covasna
a)20. Fortificaţii oraş Târgovişte Municipiul Târgovişte Dâmboviţa
a)21. Cetatea Giurgiu Municipiul Giurgiu Giurgiu
a)22. Turnul Crivadia Comuna Băniţa, satul Crivadia Hunedoara
a)23. Cetatea Deva Municipiul Deva Hunedoara
a)24. Cetatea Mălăieşti Comuna Sălaşu de Sus, satul Mălăieşti Hunedoara
a)25. Cetatea Colţi Comuna Râu de Mori, satul Suseni Hunedoara
a)26. Cetatea Chioarului Comuna Remetea Chioarului, satul Berchez Maramureş
a)27. Cetatea Severinului Municipiul Drobeta-Turnu Severin Mehedinţi
a)28. Cetatea Târgu Mureş Municipiul Târgu Mureş Mureş
a)29. Cetatea Saschiz Comuna Saschiz, satul Saschiz Mureş
a)30. Cetatea Neamţului Oraşul Târgu-Neamţ Neamţ
a)31. Cetatea Turnu Roşu Oraşul Tălmaciu, satul Boiţa Sibiu
a)32. Cetatea Slimnicului Comuna Slimnic, satul Slimnic Sibiu
a)33. Cetatea de scaun a Sucevei Municipiul Suceava Suceava
a)34. Cetatea Turnu Municipiul Turnu Măgurele Teleorman
a)35. Cetatea Enisala Comuna Sarichioi, satul Enisala Tulcea

b) Ansambluri curți domnești ruinate

Nr. Denumirea Unitatea administrativ-teritorială Judeţul
b)1. Vestigiile curţii domneşti Municipiul Curtea de Argeş Argeş
b)2. Ruinele curţii domneşti cu Turnul Chindiei şi incinta fortificată Municipiul Târgovişte Dâmboviţa
b)3. Vestigiile curţii domneşti Municipiul Iaşi Iaşi
b)4. Vestigiile curţii domneşti Municipiul Suceava Suceava
b)5. Ruinele curţii domneşti Curtea Veche Municipiul Bucureşti

c) Biserici fortificate - cetăți

Nr. Denumirea Unitatea administrativ-teritorială Judeţul
c)1. Cetatea sătească cu biserică Comuna Hărman, satul Hărman Braşov
c)2. Cetatea sătească cu biserică Comuna Prejmer, satul Prejmer Braşov
c)3. Cetatea sătească cu biserică Comuna Homorod, satul Homorod Braşov
c)4. Cetatea sătească cu biserica evanghelică Comuna Sânpetru, satul Sânpetru Braşov
c)5. Cetatea sătească cu biserica evanghelică Comuna Buneşti, satul Viscri Braşov
c)6. Cetatea sătească cu biserica evanghelică fortificată Comuna Caţa, satul Drăuşeni Braşov
c)7. Cetatea sătească cu biserica evanghelică Comuna Caţa, satul Caţa Braşov
c)8. Cetatea sătească cu biserica unitariană Comuna Dârjiu, satul Dârjiu Harghita
c)9. Cetatea sătească cu biserică Comuna Vânători, satul Archita Mureş
c)10. Cetatea sătească cu biserica evanghelică Comuna Aţel, satul Aţel Sibiu
c)11. Biserica evanghelică cu cetatea Comuna Biertan, satul Biertan Sibiu
c)12. Biserica cu incintă Comuna Biertan, satul Richiş Sibiu
c)13. Cetatea sătească cu biserică Oraşul Cisnădie Sibiu
c)14. Cetatea sătească cu biserică Comuna Merghindeal, satul Dealu Frumos Sibiu
c)15. Biserica evanghelică cu fortificaţii Comuna Laslea, satul Mălâncrav Sibiu
c)16. Cetatea sătească cu biserică Comuna Moşna, satul Moşna Sibiu
c)17. Cetatea sătească cu biserică Comuna Valea Viilor, satul Valea Viilor Sibiu
c)18. Cetatea sătească cu biserica evanghelică fortificată Comuna Bazna, satul Bazna Sibiu
c)19. Cetatea sătească cu biserica evanghelică Comuna Brateiu, satul Buzd Sibiu
c)20. Cetatea sătească cu biserica evanghelică Comuna Dârlos, satul Curciu Sibiu
c)21. Cetatea sătească cu biserica evanghelică Oraşul Mediaş, satul Ighişu Nou Sibiu
c)22. Cetatea sătească cu biserica evanghelică Oraşul Dumbrăveni, satul Saroş pe Târnave Sibiu

d) Castele, conace, palate

Nr. Denumirea Unitatea administrativ-teritorială Judeţul
d)1. Castelul Bethlen-Haller Comuna Cetatea de Baltă, satul Cetatea de Baltă Alba
d)2. Castelul Bethlen Comuna Şona, satul Sânmiclăuş Alba
d)3. Castelul Macea Comuna Macea Arad
d)4. Ansamblul fortificat al conacului Goleştilor Comuna Bălileşti, satul Goleşti Argeş
d)5. Castelul Banffy Comuna Bonţida, satul Bonţida Cluj
d)6. Castelul-Cetate Oraşul Gherla Cluj
d)7. Castelul Kornis Comuna Mica, satul Mânăstirea Cluj
d)8. Ansamblul Palatului Brâncovenesc Comuna Potlogi, satul Potlogi Dâmboviţa
d)9. Conacul Coţofenilor Comuna Almăj, satul Coţofenii din Faţă Dolj
d)10. Casa de piatră Udrişte Năsturel Comuna Hotarele, satul Hereşti Giurgiu
d)11. Palatul Drugănescu Comuna Floreşti-Stoeneşti, satul Stoeneşti Giurgiu
d)12. Castelul Lăzar Comuna Lăzarea, satul Lăzarea Harghita
d)13. Castelul Corvinilor Municipiul Hunedoara Hunedoara
d)14. Ruinele Curţii cneziale a Cândeştilor cu paraclisul Comuna Râu de Mori, satul Râu de Mori Hunedoara
d)15. Palatul Cantacuzino-Paşcanu Oraşul Paşcani Iaşi
d)16. Palatul Alexandru Ioan Cuza Comuna Ruginoasa, satul Ruginoasa Iaşi
d)17. Ansamblul Biserica Adormirea Maicii Domnului, Conacul Cantacuzino-Deleanu, zidul de incintă Comuna Deleni, satul Deleni Iaşi
d)18. Ansamblul Palatului Brâncovenesc şi biserica Comuna Mogoşoaia, satul Mogoşoaia Ilfov
d)19. Castelul Bethlen Comuna Daneş, satul Criş Mureş
d)20. Palatul Teleky Comuna Gorneşti, satul Gorneşti Mureş
d)21. Ruinele palatului postelnicului Constantin Cantacuzino Comuna Filipeştii de Târg, satul Filipeştii de Târg Prahova
d)22. Conacul Filipescu Comuna Filipeştii de Târg, satul Filipeştii de Târg Prahova
d)23. Ansamblul Castelului Peleş Oraşul Sinaia Prahova
d)24. Castelul Lonyai Comuna Medieşu Aurit, satul Medieşu Aurit Satu Mare
d)25. Castelul Karoly Municipiul Carei Satu Mare
d)26. Castelul Bathory Oraşul Şimleu Silvaniei Sălaj
d)27. Conacul Rosetti - Balş Comuna Codăeşti, satul Pribeşti Vaslui
d)28. Conacul Rosetti - Solescu Comuna Soleşti, satul Soleşti Vaslui

e) Cule

Nr. Denumirea Unitatea administrativ-teritorială Judeţul
e)1. Cula Izvoranu Comuna Brabova, satul Brabova Dolj
e)2. Cula Cernat Comuna Cernăteşti, satul Cernăteşti Dolj
e)3. Cula Cornoiu Oraşul Bumbeşti-Jiu, satul Curtişoara Gorj
e)4. Casa culă Cartianu Comuna Turcineşti, satul Cartiu Gorj
e)5. Casa culă a Glogovenilor Comuna Glogova, satul Glogova Gorj
e)6. Cula Cioabă Comuna Slivileşti, satul Şiacu Gorj
e)7. Cula Crăsnaru Comuna Aninoasa, satul Groşerea Gorj
e)8. Casa culă Cuţui Comuna Broşteni, satul Broşteni Mehedinţi
e)9. Cula Tudor Vladimirescu Comuna Şimian, satul Cerneţi Mehedinţi
e)10. Cula Duca Comuna Măldăreşti, satul Măldăreşti Vâlcea
e)11. Cula Greceanu Comuna Măldăreşti, satul Măldăreşti Vâlcea

f) Clădiri civile urbane

Nr. Denumirea Unitatea administrativ-teritorială Judeţul
f)1. Palatul voievodal Municipiul Alba Iulia Alba
f)2. Palatul baroc Municipiul Oradea Bihor
f)3. Primăria Municipiul Oradea Bihor
f)4. Ansamblul de clădiri "Şirul canonicilor" Municipiul Oradea Bihor
f)5. Casa Ioan Zidarul Municipiul Bistriţa Bistriţa-Năsăud
f)6. Casa Argintarului Municipiul Bistriţa Bistriţa-Năsăud
f)7. Şirul Şugălete Municipiul Bistriţa Bistriţa-Năsăud
f)8. Aşezămintele Sofian Municipiul Botoşani Botoşani
f)9. Casa Sfatului Municipiul Braşov Braşov
f)10. Casa Hirscher Municipiul Braşov Braşov
f)11. Şcoala Românească din Schei Municipiul Braşov Braşov
f)12. Hotel "Aro" Municipiul Braşov Braşov
f)13. Teatrul vechi Oraşul Oraviţa Caraş-Severin
f)14. Casa Matei Corvin Municipiul Cluj-Napoca Cluj
f)15. Palatul Banffy Municipiul Cluj-Napoca Cluj
f)16. Teatrul Naţional Municipiul Cluj-Napoca Cluj
f)17. Palatul Toldalagyi - Korda Municipiul Cluj-Napoca Cluj
f)18. Casa Bathory Municipiul Turda Cluj
f)19. Hotel "Rex" Municipiul Constanţa-Mamaia Constanţa
f)20. Casa Glogovenilor Municipiul Craiova Dolj
f)21. Casa Băniei Municipiul Craiova Dolj
f)22. Prefectura Municipiul Craiova Dolj
f)23. Palatul Mihail Municipiul Craiova Dolj
f)24. Palatul Administrativ Municipiul Galaţi Galaţi
f)25. Palatul Justiţiei Municipiul Galaţi Galaţi
f)26. Magna Curia Municipiul Deva Hunedoara
f)27. Casa Dosoftei Municipiul Iaşi Iaşi
f)28. Casa Başotă Municipiul Iaşi Iaşi
f)29. Casa Balş Municipiul Iaşi Iaşi
f)30. Palatul Rosetti - Roznoveanu Municipiul Iaşi Iaşi
f)31. Palatul domnitorului Alexandru Ioan Cuza Municipiul Iaşi Iaşi
f)32. Teatrul Naţional Municipiul Iaşi Iaşi
f)33. Palatul Culturii Municipiul Iaşi Iaşi
f)34. Casa Vlad Dracul Municipiul Sighişoara Mureş
f)35. Casa cu cerb Municipiul Sighişoara Mureş
f)36. Teatrul Naţional Municipiul Caracal Olt
f)37. Casa Hagi Prodan Municipiul Ploieşti Prahova
f)38. Halele Centrale Municipiul Ploieşti Prahova
f)39. Casa Nicolae Iorga Oraşul Vălenii de Munte Prahova
f)40. Turnul Sfatului Municipiul Sibiu Sibiu
f)41. Casa Thomas Altenberger, Casa Johann Lula formând Ansamblul vechii primării Municipiul Sibiu Sibiu
f)42. Palatul Brukenthal Municipiul Sibiu Sibiu
f)43. Hanul Domnesc Municipiul Suceava Suceava
f)44. Hanul Manuc Municipiul Bucureşti
f)45. Casa Melik Municipiul Bucureşti
f)46. Palatul Ghica-Tei Municipiul Bucureşti
f)47. Casa Şuţu Municipiul Bucureşti
f)48. Palatul Ştirbei Municipiul Bucureşti
f)49. Ateneul Român Municipiul Bucureşti
f)50. "Bufetul" - Arhitect Mincu Municipiul Bucureşti
f)51. Şcoala Centrală de Fete Municipiul Bucureşti
f)52. Palatul Justiţiei Municipiul Bucureşti
f)53. Blocul "Aro" Municipiul Bucureşti
f)54. Ansamblul Palatului Cotroceni Municipiul Bucureşti
f)55. Hotel "Bulevard" Municipiul Bucureşti
f)56. Casa Vernescu Municipiul Bucureşti
f)57. Palatul C.E.C. Municipiul Bucureşti
f)58. Palatul Poştelor Municipiul Bucureşti
f)59. Palatul Cantacuzino Municipiul Bucureşti
f)60. Casa Oprea Soare Municipiul Bucureşti
f)61. Vila Minovici Municipiul Bucureşti
f)62. Şcoala de Arhitectură Municipiul Bucureşti
f)63. Muzeul Ţăranului Român Municipiul Bucureşti
f)64. Primăria Capitalei Municipiul Bucureşti
f)65. Facultatea de Drept Municipiul Bucureşti
f)66. Ministerul Industriilor Municipiul Bucureşti
f)67. Academia Militară Municipiul Bucureşti
f)68. Palatul Consiliului de Miniştri Municipiul Bucureşti
f)69. Casa din şos. Kiseleff nr. 49 Municipiul Bucureşti
f)70. Parcul de locuinţe UCB Municipiul Bucureşti

g) Ansambluri urbane

Nr. Denumirea Unitatea administrativ-teritorială Judeţul
g)1. Ansamblul urban fortificat Municipiul Alba Iulia Alba
g)2. Ansamblul urban fortificat Oraşul Sebeş Alba
g)3. Centrul istoric Comuna Roşia Montană, satul Roşia Montană Alba
g)4. Centrul istoric al oraşului Municipiul Câmpulung Argeş
g)5. Centrul istoric al oraşului Municipiul Curtea de Argeş Argeş
g)6. Ansamblul urban fortificat Municipiul Bistriţa Bistriţa-Năsăud
g)7. Centrul istoric al oraşului Municipiul Botoşani Botoşani
g)8. Ansamblul urban fortificat Municipiul Braşov Braşov
g)9. Centrul istoric al oraşului Municipiul Brăila Brăila
g)10. Ansamblul urban fortificat Municipiul Cluj-Napoca Cluj
g)11. Centrul istoric Oraşul Gherla Cluj
g)12. Centrul istoric Târgovişte Municipiul Târgovişte Dâmboviţa
g)13. Ansamblul monumental creat de Constantin Brâncuşi Municipiul Târgu Jiu Gorj
g)14. Ansamblul urban fortificat Municipiul Sighişoara Mureş
g)15. Centrul istoric al oraşului Municipiul Caracal Olt
g)16. Ansamblul urban fortificat Municipiul Sibiu Sibiu
g)17. Ansamblul urban fortificat Municipiul Mediaş Sibiu
g)18. Centrul istoric al oraşului Municipiul Timişoara Timiş
g)19. Centrul istoric Sulina Oraşul Sulina Tulcea
g)20. Centrul istoric al oraşului Municipiul Bucureşti

h) Biserici din lemn

Nr. Denumirea Unitatea administrativ-teritorială Judeţul
h)1. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Berghin, satul Ghirbom Alba
h)2. Biserica Sfânta Treime Comuna Vidra, satul Goieşti Alba
h)3. Biserica Sfinţii Arhangheli Comuna Ponor, satul Geogel Alba
h)4. Biserica Sfinţii Arhangheli Comuna Vadu Moţilor, satul Lăzeşti Alba
h)5. Biserica de lemn veche Sfinţii Arhangheli Comuna Fărău, satul Şilea Alba
h)6. Biserica de lemn Comuna Brazii, satul Buceava-Şoimuş Arad
h)7. Biserica Pogorârea Sfântului Duh Comuna Hălmagiu, satul Bodeşti Arad
h)8. Biserica Înălţarea Domnului Comuna Pleşcuţa, satul Budeşti Arad
h)9. Biserica Înălţarea Domnului Comuna Coseşti, satul Jupâneşti Argeş
h)10. Biserica Vovidenia Comuna Mărgineni, satul Luncani Bacău
h)11. Biserica de lemn a fostului schit Pogleţu Comuna Corbasca, satul Pogleţ Bacău
h)12. Biserica Sfinţii Arhangheli Comuna Pomezeu, satul Câmpani de Pomezeu Bihor
h)13. Biserica Adormirea Maicii Domnului Comuna Sâmbăta, satul Copăceni Bihor
h)14. Biserica Sfântul Gheorghe Comuna Ţeţchea, satul Hotar Bihor
h)15. Biserica Sfântul Teodor Tiron Comuna Rieni, satul Rieni Bihor
h)16. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Derna, satul Sacalasău Bihor
h)17. Biserica Sfinţii Voievozi Comuna Băluşeni, satul Băluşeni Botoşani
h)18. Biserica Adormirea Maicii Domnului Comuna Brăeşti, satul Brăeşti Botoşani
h)19. Biserica Sfinţii Arhangheli Comuna Bobâlna, satul Cremenea Cluj
h)20. Biserica Pogorârea Sfântului Duh Comuna Mănăstireni, satul Dretea Cluj
h)21. Biserica Sfinţii Arhangheli Comuna Căpuşu Mare, satul Păniceni Cluj
h)22. Biserica Sfinţii Arhangheli "din deal" Comuna Câţcău, satul Sălişca Cluj
h)23. Biserica de lemn Comuna Chinteni, satul Săliştea Veche Cluj
h)24. Biserica Sfinţii Arhangheli Comuna Sic, satul Sic Cluj
h)25. Biserica Sfinţii Voievozi Comuna Bălăneşti, satul Bălăneşti Gorj
h)26. Biserica Cuvioasa Paraschiva Comuna Bălăneşti, satul Glodeni Gorj
h)27. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Leleşti, satul Leleşti Gorj
h)28. Biserica "Intrarea în Biserică" Comuna Cruşeţ, satul Slăvuţa Gorj
h)29. Biserica Sfântul Dumitru Comuna Schela, satul Schela Gorj
h)30. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Bilbor, satul Bilbor Harghita
h)31. Biserica Sfântul Gheorghe Comuna Sândominic, satul Sândominic Harghita
h)32. Biserica fostei Mânăstiri Sfântul Ilie din Săuceni Oraşul Topliţa Harghita
h)33. Biserica Cuvioasa Paraschiva Comuna Mirosloveşti, satul Mirosloveşti Iaşi
h)34. Biserica Sfântul Gheorghe Comuna Dumeşti, satul Păuşeşti Iaşi
h)35. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Bogdan Vodă, satul Bogdan Vodă Maramureş
h)36. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Budeşti, satul Budeşti Maramureş
h)37. Biserica Naşterea Maicii Domnului Comuna Călineşti, satul Călineşti Maramureş
h)38. Biserica Naşterea Maicii Domnului Comuna Ieud, satul Ieud Maramureş
h)39. Biserica Naşterea Maicii Domnului ("din deal") Comuna Ieud, satul Ieud Maramureş
h)40. Biserica Sfânta Paraschiva Comuna Poienile Izei, satul Poienile Izei Maramureş
h)41. Biserica Sfinţii Arhangheli Comuna Şişeşti, satul Plopiş Maramureş
h)42. Biserica Sfinţii Arhangheli Comuna Şişeşti, satul Şurdeşti Maramureş
h)43. Biserica Sfinţii Arhangheli Comuna Remetea Chioarului, satul Remetea Chioarului Maramureş
h)44. Biserica Sfinţii Arhangheli Oraşul Târgu Lăpuş, satul Rogoz Maramureş
h)45. Biserica Sfinţii Arhangheli Comuna Rozavlea, satul Rozavlea Maramureş
h)46. Biserica Cuvioasa Paraschiva Comuna Ocna Şugatag, satul Sat-Şugatag Maramureş
h)47. Biserica Adormirea Maicii Domnului Comuna Săcălăşeni, satul Săcălăşeni Maramureş
h)48. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Bârsana, satul Bârsana Maramureş
h)49. Biserica Sfântul Dumitru Oraşul Baia de Aramă, satul Negoeşti Mehedinţi
h)50. Biserica Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul Comuna Broşteni, satul Căpăţâneşti Mehedinţi
h)51. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Balta, satul Costeşti Mehedinţi
h)52. Biserica Sfântul Gheorghe Comuna Tâmna, satul Valea Ursului Mehedinţi
h)53. Biserica Sfinţii Arhangheli Comuna Lunca, satul Băiţa Mureş
h)54. Biserica Sfântul Ioan Botezătorul Comuna Ceauşu de Câmpie, satul Porumbeni Mureş
h)55. Biserica Sfinţii Arhangheli Comuna Pănet, satul Pănet Mureş
h)56. Biserica de lemn Sfântul Nicolae Oraşul Reghin Mureş
h)57. Biserica Sfinţii Arhangheli Comuna Sărmaşu, satul Sărmăşel Mureş
h)58. Biserica Sfinţii Arhangheli Comuna Găleşti, satul Troiţa Mureş
h)59. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Acăţari, satul Văleni Mureş
h)60. Biserica de lemn Sfânta Troiţă a fostului schit Cozla - Draga Municipiul Piatra-Neamţ Neamţ
h)61. Biserica Schimbarea la Faţă Municipiul Piatra-Neamţ, localitatea Văleni Neamţ
h)62. Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva Comuna Fărcaşa, satul Fărcaşa Neamţ
h)63. Biserica Adormirea Maicii Domnului Comuna Leleasca, satul Leleasca Olt
h)64. Biserica Sfinţii Arhangheli Comuna Socond, satul Soconzel Satu Mare
h)65. Biserica Sfinţii Arhangheli Comuna Hida, satul Baica Sălaj
h)66. Biserica Sfinţii Arhangheli Comuna Românaşi, satul Ciumărna Sălaj
h)67. Biserica Pogorârea Sfântului Duh Comuna Fildu de Jos, satul Fildu de Sus Sălaj
h)68. Biserica Naşterea Maicii Domnului Comuna Românaşi, satul Păuşa Sălaj
h)69. Biserica Sfinţii Arhangheli Comuna Românaşi, satul Poarta Sălajului Sălaj
h)70. Biserica Sfânta Maria Comuna Letca, satul Letca Sălaj
h)71. Biserica Adormirea Maicii Domnului Comuna Năpradea, satul Vădurele Sălaj
h)72. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Broşteni, satul Broşteni Suceava
h)73. Biserica Sfântul Spiridon Comuna Drăguşeni, satul Drăguşeni Suceava
h)74. Biserica Intrarea în Biserică după Tradiţie Comuna Putna, satul Putna Suceava
h)75. Biserica de lemn Sfântul Nicolae a fostului schit Strâmba Comuna Puieşti, satul Cetăţuia Vaslui
h)76. Biserica Sfântul Gheorghe Comuna Lipovăţ, satul Lipovăţ Vaslui
h)77. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Soleşti, satul Ştioborăni Vaslui
h)78. Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva Comuna Vaideeni, satul Mariţa Vâlcea
h)79. Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului Comuna Costeşti, satul Pietreni Vâlcea
h)80. Biserica Cuvioasa Paraschiva Comuna Rugineşti, satul Rugineşti Vrancea
h)81. Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva Comuna Valea Sării, satul Valea Sării Vrancea

i) Muzee etnografice în aer liber

Nr. Denumirea Unitatea administrativ-teritorială Judeţul
i)1. Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Comuna Ştefăneşti, satul Goleşti Argeş
i)2. Muzeul Etnografic al Transilvaniei Municipiul Cluj-Napoca Cluj
i)3. Muzeul Etnografic Curţişoara Oraşul Bumbeşti-Jiu, satul Curtişoara Gorj
i)4. Muzeul Etnografic al Maramureşului Municipiul Sighetu Marmaţiei Maramureş
i)5. Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale Municipiul Sibiu Sibiu
i)6. Muzeul Etnografic Comuna Bujoreni, satul Bujoreni Vâlcea
i)7. Muzeul Satului Municipiul Bucureşti

j) Biserici rupestre

Nr. Denumirea Unitatea administrativ-teritorială Judeţul
j)1. Schitul Negru Vodă Comuna Cetăţeni, satul Cetăţeni Argeş
j)2. Schitul Corbii de Piatră Comuna Corbi, satul Jgheaburi Argeş
j)3. Complexul de biserici şi chilii rupestre Comuna Bozioru, satul Nucu Buzău
j)4. Ansamblul monastic rupestru: biserici, încăperi, galerii Oraşul Basarabi, satul Basarabi Constanţa
j)5. Complexul rupestru Comuna Independenţa Constanţa
j)6. Chilia lui Daniil Sihastrul Comuna Putna, satul Putna Suceava

k) Biserici și ansambluri mănăstirești

Nr. Denumirea Unitatea administrativ-teritorială Judeţul
k)1. Catedrala romano-catolică Sfântul Mihail Municipiul Alba Iulia Alba
k)2. Catedrala Sfânta Treime Municipiul Blaj Alba
k)3. Biserica fostei mănăstiri ortodoxe Comuna Stremţ, satul Geoagiu de Sus Alba
k)4. Mănăstirea Râmeţ Comuna Râmeţ, satul Râmeţ Alba
k)5. Biserica Sfântul Gheorghe Comuna Lupşa, satul Lupşa Alba
k)6. Biserica Sfântul Nicolae Oraşul Zlatna Alba
k)7. Biserica evanghelică Oraşul Sebeş Alba
k)8. Mănăstirea Hodoş Bodrog Comuna Pecica, satul Bodrogu Vechi Arad
k)9. Biserica Adormirea Maicii Domnului Comuna Hălmagiu, satul Hălmagiu Arad
k)10. Biserica Radna Oraşul Lipova, localitatea Radna Arad
k)11. Biserica Sfântul Gheorghe Municipiul Piteşti Argeş
k)12. Ansamblul Mănăstirii Negru Vodă Municipiul Câmpulung Argeş
k)13. Biserica Sfântul Nicolae (Domnească) Municipiul Curtea de Argeş Argeş
k)14. Biserica Episcopală a Mănăstirii Argeşului Municipiul Curtea de Argeş Argeş
k)15. Ansamblul fostei Mănăstiri Aninoasa Comuna Aninoasa, satul Aninoasa Argeş
k)16. Fosta Mănăstire Tutana Comuna Băiculeşti, satul Tutana Argeş
k)17. Fosta Mănăstire Valea Comuna Ţiţeşti, satul Valea Mănăstirii Argeş
k)18. Biserica Hârteşti Comuna Ţiţeşti, satul Bucşeneşti-Lotaşi Argeş
k)19. Biserica Adormirea Maicii Domnului, cu ruinele curţii lui Mareş Băjescu Comuna Bălileşti, satul Băjeşti Argeş
k)20. Biserica fostului schit Brădet Comuna Brăduleţ, satul Brădet Argeş
k)21. Biserica Mănăstirii Cotmeana Comuna Cotmeana, satul Cotmeana Argeş
k)22. Biserica Precista Municipiul Bacău Bacău
k)23. Biserica Adormirea Maicii Domnului Municipiul Oneşti, localitatea Borzeşti Bacău
k)24. Catedrala romano-catolică Municipiul Oradea Bihor
k)25. Biserica ortodoxă "cu Lună" Municipiul Oradea Bihor
k)26. Biserica evanghelică Comuna Galaţii Bistriţei, satul Herina Bistriţa-Năsăud
k)27. Biserica Sfântul Nicolae - Popăuţi, cu turnul Municipiul Botoşani Botoşani
k)28. Biserica Întâmpinarea Domnului şi Sfinţii Împăraţi (Ruset) Municipiul Botoşani Botoşani
k)29. Biserica Uspenia (Adormirea Maicii Domnului), cu clopotniţa Municipiul Botoşani Botoşani
k)30. Biserica domnească Sfântul Gheorghe, cu clopotniţa Municipiul Botoşani Botoşani
k)31. Biserica Sfântul Nicolae, cu clopotniţa Municipiul Dorohoi Botoşani
k)32. Biserica Neagră Municipiul Braşov Braşov
k)33. Biserica Sfântul Bartolomeu Municipiul Braşov Braşov
k)34. Biserica Sfântul Nicolae din Schei Municipiul Braşov Braşov
k)35. Biserica brâncovenească Sfântul Nicolae Municipiul Făgăraş Braşov
k)36. Biserica ortodoxă Sfântul Nicolae Oraşul Râşnov Braşov
k)37. Biserica mănăstirii brâncoveneşti Comuna Voila, satul Sâmbăta de Sus Braşov
k)38. Biserica evanghelică Comuna Şercaia, satul Hălmeag Braşov
k)39. Fosta Mănăstire Măxineni Comuna Măxineni, satul Măxineni Brăila
k)40. Biserica Sfântul Arhanghel Mihail Municipiul Brăila Brăila
k)41. Ansamblul fostei mănăstiri Municipiul Râmnicu Sărat Buzău
k)42. Ansamblul fostei Mănăstiri Bradu Comuna Tisău, satul Haleş Buzău
k)43. Biserica fostei Mănăstiri Plătăreşti Comuna Plătăreşti, satul Plătăreşti Călăraşi
k)44. Biserica romano-catolică Sfântul Mihail Municipiul Cluj-Napoca Cluj
k)45. Catedrala Arhiepiscopiei Ortodoxe Municipiul Cluj-Napoca Cluj
k)46. Biserica reformată Matia Municipiul Cluj-Napoca Cluj
k)47. Mănăstirea Franciscanilor Municipiul Cluj-Napoca Cluj
k)48. Biserica Adormirea Maicii Domnului a fostei Mănăstiri Feleac Comuna Feleacu, satul Feleacu Cluj
k)49. Biserica armenească Oraşul Gherla Cluj
k)50. Biserica ortodoxă a Episcopiei Vadului şi Feleacului Comuna Vad, satul Vad Cluj
k)51. Geamia Esmahan Sultan Municipiul Mangalia Constanţa
k)52. Ruinele bisericii şi vestigiile complexului medieval Comuna Brăduţ, satul Filia Covasna
k)53. Biserica reformată Municipiul Sfântu Gheorghe, satul Chilieni Covasna
k)54. Biserica romano-catolică Comuna Ghelinta, satul Ghelinta Covasna
k)55. Mănăstirea Dealu Municipiul Târgovişte Dâmboviţa
k)56. Biserica Domnească Municipiul Târgovişte Dâmboviţa
k)57. Biserica Sfânta Vineri Municipiul Târgovişte Dâmboviţa
k)58. Mănăstirea Stelea Municipiul Târgovişte Dâmboviţa
k)59. Biserica Târgului Municipiul Târgovişte Dâmboviţa
k)60. Biserica fostei Mănăstiri Cobia Comuna Cobia, satul Mănăstirea Dâmboviţa
k)61. Mănăstirea Bucovăţ Municipiul Craiova, localitatea Mofleni Dolj
k)62. Biserica fostei Mănăstiri Jitianu Comuna Podari, satul Balta Verde Dolj
k)63. Biserica Precista Municipiul Galaţi Galaţi
k)64. Mănăstirea Comana Comuna Comana, satul Comana Giurgiu
k)65. Mănăstirea Polovragi Comuna Polovragi, satul Polovragi Gorj
k)66. Mănăstirea Tismana Comuna Tismana, satul Tismana Gorj
k)67. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Mugeni, satul Porumbenii Mari Harghita
k)68. Turnul şi vestigiile bisericii medievale Comuna Cârţa, satul Tomeşti Harghita
k)69. Biserica reformată Comuna Ulieş, satul Daia Harghita
k)70. Biserica romano-catolică Comuna Ciucsângeorgiu, satul Armăşeni Harghita
k)71. Mănăstirea Franciscană şi capelele de pe dealul Şumuleul Mic Municipiul Miercurea-Ciuc Harghita
k)72. Biserica reformată Comuna Mugeni, satul Mugeni Harghita
k)73. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Hărău, satul Bârsău Hunedoara
k)74. Biserica Adormirea Maicii Domnului Comuna Crişcior, satul Crişcior Hunedoara
k)75. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Densuş, satul Densuş Hunedoara
k)76. Biserica Sfântul Ilie Comuna Densuş, satul Peşteana Hunedoara
k)77. Biserica Sfântul Mihail Comuna Gurasada, satul Gurasada Hunedoara
k)78. Biserica Sfântul Nicolae Municipiul Hunedoara Hunedoara
k)79. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Veţel, satul Leşnic Hunedoara
k)80. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Ribiţa, satul Ribiţa Hunedoara
k)81. Biserica Sfântul Gheorghe Comuna Sântămăria-Orlea, satul Sânpetru Hunedoara
k)82. Biserica reformată, fostă ortodoxă Comuna Sântămăria-Orlea, satul Sântămăria-Orlea Hunedoara
k)83. Biserica Adormirea Maicii Domnului Oraşul Călan, satul Strei Hunedoara
k)84. Biserica Sfântul Gheorghe Oraşul Călan, localitatea Streisângeorgiu Hunedoara
k)85. Biserica cnezilor Cânde Comuna Râu de Mori, satul Suseni Hunedoara
k)86. Biserica domnească Sfântul Nicolae Municipiul Iaşi Iaşi
k)87. Biserica Mănăstirii Golia Municipiul Iaşi Iaşi
k)88. Biserica Trei Ierarhi Municipiul Iaşi Iaşi
k)89. Biserica Sfântul Sava Municipiul Iaşi Iaşi
k)90. Biserica Barnovschi Municipiul Iaşi Iaşi
k)91. Ansamblul Mănăstirii Galata Municipiul Iaşi Iaşi
k)92. Ansamblul Mănăstirii Cetăţuia Municipiul Iaşi Iaşi
k)93. Ansamblul Mănăstirii Frumoasa Municipiul Iaşi Iaşi
k)94. Ansamblul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei: Catedrala Întâmpinarea Domnului, Biserica Sfântul Gheorghe, Palatul Mitropoliei, clădirile administrative Municipiul Iaşi Iaşi
k)95. Ansamblul Mănăstirii Bârnova Comuna Bârnova, satul Bârnova Iaşi
k)96. Biserica fostei Mănăstiri Comuna Dobrovăţ, satul Dobrovăţ Iaşi
Coborârea Sfântului Duh
k)97. Biserica Sfânta Paraschiva Comuna Cotnari, satul Cotnari Iaşi
k)98. Biserica Sfântul Gheorghe Oraşul Hârlău Iaşi
k)99. Biserica fostului schit Hlincea Comuna Ciurea, satul Hlincea Iaşi
k)100. Biserica Sfântul Spiridon (Rotundă) Comuna Leţcani, satul Leţcani Iaşi
k)101. Sinagoga Mare Municipiul Iaşi Iaşi
k)102. Ansamblul Mănăstirii Snagov Comuna Snagov, satul Snagov Ilfov
k)103. Ansamblul Mănăstirii Gura Motrului Comuna Butoieşti, satul Gura Motrului Mehedinţi
k)104. Ansamblul Mănăstirii Strehaia Oraşul Strehaia Mehedinţi
k)105. Schitul Topolniţa Comuna Izvoru Bârzii, satul Schitu Topolniţei Mehedinţi
k)106. Ruinele Mănăstirii Vodiţa Municipiul Drobeta-Turnu Severin Mehedinţi
k)107. Biserica din Deal Municipiul Sighişoara Mureş
k)108. Biserica Sfântul Ioan Botezătorul şi turnul Municipiul Piatra-Neamţ Neamţ
k)109. Ansamblul Mănăstirii Neamţ Comuna Vânători-Neamţ, satul Mănăstirea Neamţ Neamţ
k)110. Ansamblul Mănăstirii Secu Comuna Vânători-Neamţ, satul Vânători-Neamţ Neamţ
k)111. Ansamblul Mănăstirii Bistriţa Comuna Viişoara, satul Bistriţa Neamţ
k)112. Biserica Sfântul Mihail Comuna Războieni, satul Războieni Neamţ
k)113. Ansamblul Mănăstirii Tazlău Comuna Tazlău, satul Tazlău Neamţ
k)114. Biserica Mănăstirii Pângăraţi Comuna Pângăraţi, satul Pângăraţi Neamţ
k)115. Ansamblul Mănăstirii Agapia Comuna Agapia, satul Agapia Neamţ
k)116. Biserica Armenească Municipiul Roman Neamţ
k)117. Ansamblul Mănăstirii Brâncoveni Comuna Brâncoveni, satul Brâncoveni Olt
k)118. Ansamblul Mănăstirii Căluiu Comuna Oboga, satul Călui Olt
k)119. Ansamblul Mănăstirii Brebu Comuna Brebu, satul Brebu Prahova
K)120. Ansamblul fostei Mănăstiri Apostolache Comuna Apostolache, satul Apostolache Prahova
k)121. Mănăstirea Sinaia Oraşul Sinaia Prahova
k)122. Biserica reformată a fostei Comuna Acâş, satul Acâş Satu Mare
mănăstiri benedictine
k)123. Biserica evanghelică Sfânta Maria Municipiul Sibiu Sibiu
k)124. Biserica evanghelică Sfânta Margareta, cu fortificaţiile Municipiul Mediaş Sibiu
k)125. Biserica Sfinţii Arhangheli Oraşul Ocna Sibiului Sibiu
k)126. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Turnu Roşu, satul Turnu Roşu Sibiu
k)127. Biserica evanghelică cu incintă fortificată Oraşul Cisnădie Sibiu
k)128. Ansamblul fostei mănăstiri cisterciene Comuna Cârţa, satul Cârţa Sibiu
k)129. Biserica evanghelică Oraşul Cisnădie, localitatea Cisnădioara Sibiu
k)130. Biserica Sfântul Gheorghe Mirăuţi Municipiul Suceava Suceava
k)131. Biserica Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou Municipiul Suceava Suceava
k)132. Biserica Sfântul Dumitru Municipiul Suceava Suceava
k)133. Biserica Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul (Coconilor) Municipiul Suceava Suceava
k)134. Ansamblul Mănăstirii Zamca Municipiul Suceava Suceava
k)135. Biserica Sfântul Nicolae (Bogdana) Municipiul Rădăuţi Suceava
k)136. Biserica Sfânta Treime Oraşul Siret Suceava
k)137. Ruinele bisericii catolice Comuna Baia, satul Baia Suceava
k)138. Biserica Sfântul Gheorghe (Alba) Comuna Baia, satul Baia Suceava
k)139. Biserica Adormirea Maicii Domnului Comuna Baia, satul Baia Suceava
k)140. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Grămeşti, satul Bălineşti Suceava
k)141. Ansamblul Mănăstirii Putna Comuna Putna, satul Putna Suceava
k)142. Biserica Sfânta Paraschiva Comuna Dolheşti, satul Dolheştii Mari Suceava
k)143. Ansamblul Mănăstirii Dragomirna Comuna Mitocu Dragomirnei, satul Mitocu Dragomirnei Suceava
k)144. Biserica Înălţării Sfintei Cruci Comuna Volovăţ, satul Volovăţ Suceava
k)145. Biserica Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul Comuna Udeşti, satul Reuseni Suceava
k)146. Biserica Tuturor Sfinţilor Comuna Todireşti, satul Părhăuţi Suceava
k)147. Ansamblul Mănăstirii Slatina Comuna Slatina, satul Slatina Suceava
k)148. Biserica Înălţarea Sfintei Cruci Comuna Pătrăuţi, satul Pătrăuţi Suceava
k)149. Biserica Mănăstirii Voroneţ Oraşul Gura Humorului, localitatea Voroneţ Suceava
k)150. Biserica Sfântul Ilie Comuna Scheia, satul Sfântu Ilie Suceava
k)151. Biserica Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul Comuna Arbore, satul Arbore Suceava
k)152. Ansamblul Mănăstirii Probota Comuna Dolhasca, satul Probota Suceava
k)153. Ruinele vechii Biserici Sfântul Nicolae din Poiană Comuna Dolhasca, satul Probota Suceava
k)154. Ansamblul Mănăstirii Humorului Comuna Mănăstirea Humorului, satul Mănăstirea Humorului Suceava
k)155. Ruinele vechii biserici Comuna Mănăstirea Humorului, satul Mănăstirea Humorului Suceava
k)156. Ansamblul Mănăstirii Moldoviţa Comuna Vatra Moldoviţei, satul Vatra Moldoviţei Suceava
k)157. Ruinele vechii biserici Comuna Vatra Moldoviţei, satul Vatra Moldoviţei Suceava
k)158. Ansamblul Mănăstirii Râşca Comuna Râşca, satul Râşca Suceava
k)159. Ansamblul Mănăstirii Suceviţa Comuna Suceviţa, satul Suceviţa Suceava
k)160. Catedrala romano-catolică Municipiul Timişoara Timiş
k)161. Catedrala Sfinţii Trei Ierarhi Municipiul Timişoara Timiş
k)162. Ansamblul Mănăstirii Partoş Comuna Banloc, satul Partoş Timiş
k)163. Biserica Sfinţii Arhangheli Comuna Banloc, satul Partoş Timiş
k)164. Biserica Schimbarea la Faţă a Mănăstirii Săraca Comuna Gătaia, satul Şemlacu Mic Timiş
k)165. Bazilica cu criptă (martirium) Comuna Niculiţel, satul Niculiţel Tulcea
k)166. Biserica Sfântul Atanasie Comuna Niculiţel, satul Niculiţel Tulcea
k)167. Geamia Ali Gazi Paşa Oraşul Babadag Tulcea
k)168. Biserica domnească Sfântul Ioan Botezătorul Municipiul Vaslui Vaslui
k)169. Mănăstirea Arnota Comuna Costeşti, satul Bistriţa Vâlcea
k)170. Mănăstirea Bistriţa Comuna Costeşti, satul Bistriţa Vâlcea
k)171. Ansamblul Mănăstirii Cozia Oraşul Călimăneşti, localitatea Căciulata Vâlcea
k)172. Biserica bolniţei Mănăstirii Cozia Oraşul Călimăneşti, localitatea Căciulata Vâlcea
k)173. Biserica Naşterii Maicii Domnului a schitului Ostrov Oraşul Călimăneşti Vâlcea
k)174. Ansamblul Mănăstirii Dintr-un Lemn Comuna Frânceşti, satul Dezrobiţi Vâlcea
k)175. Schitul Fedeleşoiu Comuna Dăeşti, satul Fedeleşoiu Vâlcea
k)176. Ansamblul Mănăstirii Govora Comuna Mihăeşti, satul Govora Vâlcea
k)177. Ansamblul Mănăstirii Horezu Oraşul Horezu, satul Romanii de Jos Vâlcea
k)178. Biserica Intrarea în Biserică şi Sfântul Ioan Botezătorul Oraşul Horezu, satul Urşani Vâlcea
k)179. Ansamblul Mănăstirii Mamul Comuna Lungeşti, satul Stăneşti-Lunca Vâlcea
k)180. Biserica Adormirea Maicii Domnului Comuna Lungeşti, satul Stăneşti-Lunca Vâlcea
k)181. Schitu Cornetu Comuna Racoviţa, satul Tuţuleşti Vâlcea
k)182. Fostul schit Dobruşa, Biserica Vovidenia Comuna Ştefăneşti, satul Dobruşa Vâlcea
k)183. Ansamblul fostei Mănăstiri Mera Comuna Mera, satul Mera Vrancea
k)184. Biserica Armenească Municipiul Focşani Vrancea
k)185. Biserica Curtea Veche Municipiul Bucureşti
k)186. Biserica Mărcuţa Municipiul Bucureşti
k)187. Biserica Mihai Vodă Municipiul Bucureşti
k)188. Biserica Radu Vodă Municipiul Bucureşti
k)189. Ansamblul Mănăstirii Plumbuita Municipiul Bucureşti
k)190. Biserica Patriarhiei Municipiul Bucureşti
k)191. Biserica Antim Municipiul Bucureşti
k)192. Biserica Fundenii Doamnei Municipiul Bucureşti
k)193. Biserica Stavropoleos Municipiul Bucureşti
k)194. Biserica Creţulescu Municipiul Bucureşti
k)195. Biserica Doamnei Municipiul Bucureşti
k)196. Biserica Colţei Municipiul Bucureşti
k)197. Sinagoga (Muzeul de Istorie al comunităţii evreieşti) Municipiul Bucureşti

l) Arhitectura industrială; amenajări căi de comunicație

Nr. Denumirea Unitatea administrativ-teritorială Judeţul
l)1. Galeriile romane ale exploatărilor miniere aurifere Comuna Roşia Montană, satul Roşia Montană Alba
l)2. Furnal Municipiul Reşiţa Caraş-Severin
l)3. Podul "Inginer Anghel Saligny" Oraşul Cernavodă Constanţa
l)4. Mina Adamul Vechi Comuna Baia de Criş, satul Căraci Hunedoara
l)5. Furnalul Vechi Comuna Ghelari, satul Govăjdia Hunedoara
l)6. Galeria de mină "Treptele romane" a exploatării miniere Barza Municipiul Brad, satul Ruda-Brad Hunedoara
l)7. Furnal Oraşul Călan Hunedoara
l)8. Gara Târgu Frumos Oraşul Târgu Frumos Iaşi
l)9. Podul de piatră Comuna Ştefan cel Mare, satul Cănţălăreşti Vaslui
l)10. Uzinele Malaxa Municipiul Bucureşti
l)11. Sucursala Ford (Floreasca) Municipiul Bucureşti
l)12. Gara Filaret Municipiul Bucureşti
l)13. Moara lui Asan Municipiul Bucureşti

m) Monumente de arhitectură populară (locuințe sătești)

Nr. Denumirea Unitatea administrativ-teritorială Judeţul
m)1. Case de lemn - secolul al XIX-lea Comuna Vidra, satul Goieşti Alba
m)2. Case - secolele al XVIII-lea - al XIX-lea Comuna Roşia Montană, satul Roşia Montană Alba
m)3. Case - secolul al XVIII-lea Comuna Vadu Moţilor, satul Vadu Moţilor Alba
m)4. Casa Avram Iancu Comuna Avram Iancu, satul Avram Iancu Alba
m)5. Casa Hagi Tudorache Comuna Budeasa, satul Budeasa Mare Argeş
m)6. Casa Cartianu Comuna Turcineşti, satul Cartiu Gorj
m)7. Porţi secuieşti Comuna Brădeşti, satul Satu Mare Harghita
m)8. Casa de lemn Deac Vasile Moşu Comuna Bogdan Vodă, satul Bogdan Vodă Maramureş
m)9. Casa de lemn Iurca Comuna Deseşti, satul Hărniceşti Maramureş
m)10. Casa Polina Omir Comuna Şişeşti, satul Şişeşti Mehedinţi
m)11. Casa de lemn Maria Moacă Comuna Izvoru Bârzii, satul Schitu Topolniţei Mehedinţi
m)12. Casa Buzescu Comuna Strejeşti, satul Strejeştii de Sus Olt
m)13. Casa Mărcuţ Iacob al lui Gligor Comuna Călineşti-Oaş, satul Călineşti-Oaş Satu Mare
m)14. Gospodăria Matisievici Ecaterina Comuna Moldoviţa, satul Demacuşa Suceava
m)15. Complexul gospodăresc cu ocol întărit Maria Veruleac Comuna Breaza, satul Breaza de Sus Suceava

n) Ansambluri tradiționale rurale

Nr. Denumirea Unitatea administrativ-teritorială Judeţul
n)1. Dârstă cu pivă Comuna Rucăr, satul Rucăr Argeş
n)2. Mori şi vâltori Comuna Prigor, satul Putna Caraş-Severin
n)3. Mori Comuna Ciclova Română Caraş-Severin
n)4. Pivniţe de deal Comuna Bălăneşti, satul Glodeni Gorj
n)5. Trei mori de lemn cu ciutură Comuna Ponoarele, satul Ponoarele Mehedinţi
n)6. Crama lui Buzescu Comuna Priseaca, satul Buiceşti Olt
n)7. Moară de apă Comuna Ţifeşti, satul Vităneşti Vrancea

2. Monumente și situri arheologice

a) Complexe paleolitice

Nr. Denumirea Unitatea administrativ-teritorială Judeţul
a)1. Aşezare din paleoliticul superior (în punctul "Malu Galben") Comuna Mitoc, satul Mitoc Botoşani
a)2. Aşezare paleolitică (în punctul "Izvor") Comuna Ripiceni, satul Ripiceni Botoşani
a)3. Vestigii de locuire din epocile: epipaleolitic, neolitic, eneolitic şi bronz (în punctul "Peştera Hoţilor") Oraşul Băile Herculane Caraş-Severin
a)4. Niveluri de locuire din paleoliticul mijlociu şi postpaleolitic cu unelte în special din cuarţ (în punctul "Peştera Muierilor") Comuna Baia de Fier, satul Baia de Fier Gorj
a)5. Niveluri de locuire musteriană (în punctul "Peştera Bordul Mare") Comuna Pui, satul Ohaba Ponor Hunedoara
a)6. Peşteră cu pictură rupestră din paleoliticul superior (în cariera de piatră) Comuna Letca, satul Cuciulat Sălaj

b) Așezări neolotice și eneolitice

Nr. Denumirea Unitatea administrativ-teritorială Judeţul
b)1. Tell neolitic - culturile Precucuteni şi Cucuteni (în punctul "Dealul Ghindaru") Comuna Poduri, satul Poduri Bacău
b)2. Aşezare - cultura Cucuteni Comuna Traian, satul Zăpodia Bacău
b)3. Aşezare - cultura Cucuteni (în punctul "Dealul Boia") Comuna Frumuşica, satul Rădeni Botoşani
b)4. Aşezare neolitică de tip tell Oraşul Hârşova Constanţa
b)5. Aşezare eponimă a culturii Cucuteni (în punctul "Dâmbu Morii") Comuna Cucuteni, satul Băiceni Iaşi
b)6. Aşezare - cultura Cucuteni (în punctul "La Silişte") Comuna Strunga, satul Hăbăşeşti Iaşi
b)7. Aşezare - cultura Cucuteni (în punctul "Cetăţuia Frumuşica") Comuna Bodeşti, satul Bodeştii de Jos Neamţ
b)8. Aşezare - cultura Cucuteni (în punctul "Dealul Nedeea") Comuna Bârgăuani, satul Ghelăieşti Neamţ
b)9. Aşezare - cultura Cucuteni şi cetate dacică Comuna Piatra Şoimului, satul Piatra Şoimului Neamţ
b)10. Aşezare - cultura Cucuteni (în punctul "Dealul Fântânilor") Comuna Zăneşti, satul Traian Neamţ
b)11. Telluri neolitice (staţiune eponimă pentru cultura Hamangia), tumuli funerari Comuna Baia, satul Baia Tulcea

c) Așezări și necropole din epoca bronzului

Nr. Denumirea Unitatea administrativ-teritorială Judeţul
c)1. Aşezare fortificată, staţiune eponimă a culturii Otomani (în punctul "Cetăţuia") Comuna Sălacea, satul Otomani Bihor
c)2. Aşezare eponimă a culturii Monteoru (bronz mijlociu), aşezare Cucuteni, necropolă de incineraţie; vestigii de locuire (în punctul "Cetăţuia") Comuna Merei, satul Sărata Monteoru Buzău
c)3. Necropole tumulare epoca bronzului final - grupul Lăpuş Comuna Lăpuş, satul Lăpuş Maramureş
c)4. Aşezare eponimă a culturii Suciu de Sus (bronz final) şi aşezări aparţinând culturii Suciu de Sus Comuna Suciu de Sus, satul Suciu de Sus Maramureş
c)5. Aşezare eponimă a culturii Gârla Mare (bronz mijlociu) (în punctul "La Gârloasca") Comuna Gârla Mare, satul Gârla Mare Mehedinţi
c)6. Aşezare - cultura Monteoru; aşezare dacică (în punctul "Cetăţuia") Comuna Dumbrăveni, satul Cândeşti Vrancea

d) Fortificații și așezări din prima epocă a fierului (hallstattiene)

Nr. Denumirea Unitatea administrativ-teritorială Judeţul
d)1. Fortificaţie Comuna Ciugud, satul Teleac Alba
d)2. Fortificaţie Comuna Sântana, satul Sântana Arad
d)3. Fortificaţie (în punctul "Dealul Bobeica") Comuna Mihai Eminescu, statul Stânceşti Botoşani
d)4. Fortificaţie (staţiune eponimă pentru cultura Babadag) Oraşul Babadag Tulcea
d)5. Aşezare getică Oraşul Babadag Tulcea
d)6. Fortificaţie romană Oraşul Babadag Tulcea
d)7. Fortificaţie hallstattiană (în punctul "Piatra lui Sava") Comuna Mahmudia, satul Beştepe Tulcea
d)8. Cetate getică (în punctul "Cetăţuia") Comuna Mahmudia, satul Beştepe Tulcea
d)9. Fortificaţie Comuna Beidaud, satul Beidaud Tulcea

e) Fortificații dacice

Nr. Denumirea Unitatea administrativ-teritorială Judeţul
e)1. Fortificaţie dacică (în punctul "La Cetate") Comuna Săsciori, satul Căpâlna Alba
e)2. Fortificaţie dacică; necropolă tumulară (în punctul "Cetăţuie") Oraşul Cugir Alba
e)3. Cetatea dacică Apoulon (în punctul "Piatra Craivii") Comuna Cricău, satul Craiva Alba
e)4. Davă antică; complexe arheologice reprezentând aşezări succesive din neolitic (Cucuteni A-B) şi epoca bronzului (cultura Costişa şi Monteoru) (în punctul "Zargidava") Comuna Negri, satul Brad Bacău
e)5. Dava antică Tamasidava; necropolă tumulară; fortificaţie din epoca bronzului, cultura Monteoru (în punctul "Cetăţuie") Comuna Horgeşti, satul Răcătău de Jos Bacău
e)6. Fortificaţie dacică, zona sanctuarelor Comuna Ormeniş, satul Augustin Braşov
e)7. Davă dacică (în punctul "Cetăţuie") Comuna Verneşti, satul Cârlomăneşti Buzău
e)8. Cetate şi aşezare dacică (în punctul "Grad") Comuna Pojejena, satul Divici Caraş-Severin
e)9. Davă getică (în punctul "Valea lui Voicu") Comuna Oltina, satul Satu Nou Constanţa
e)10. Davă getică (în punctul "Vadul Vacilor") Comuna Oltina, satul Satu Nou Constanţa
e)11. Fortificaţie dacică cu ziduri din piatră (în punctul "Verele") Comuna Sânzieni, satul Caşinu Mic Covasna
e)12. Fortificaţie dacică cu 3 terase împrejmuite cu ziduri din piatră (în punctul "Valea Zânelor" - Dealul Florilor) Oraşul Covasna Covasna
e)13. Cetate dacică Comuna Coţofenii din Dos, satul Coţofenii din Dos Dolj
e)14. Cetate dacică (în punctul "La Cucuioara") Comuna Calopăr, satul Bâzdana Dolj
e)15. Aşezare fortificată geto-dacică; necropolă tumulară (în punctul "La Nucet") Comuna Mihăileşti, satul Popeşti Giurgiu
e)16. Fortificaţie geto-dacică; aşezare (în punctul "Crucea lui Ursache") Oraşul Polovragi, satul Polovragi Gorj
e)17. Cetate dacică cu zid din piatră, 3 şanţuri şi valuri de pământ (în punctul "Dealul Desag") Comuna Zetea, satul Sub Cetate Harghita
e)18. Fortificaţie dacică complexă, cu val de pământ, ziduri şi turnuri din piatră ecarisată; sanctuare de tip aliniament Comuna Orăştioara de Sus, satul Costeşti Hunedoara
e)19. Fortificaţie dacică cu ziduri şi turnuri din piatră ecarisată (în punctul "Cetăţuia Înaltă") Comuna Orăştioara de Sus, satul Costeşti Hunedoara
e)20. Fortificaţie dacică formată din două incinte cu ziduri şi turnuri din piatră ecarisată (în punctul "Blidaru") Comuna Orăştioara de Sus, satul Costeşti Hunedoara
e)21. Capitala politică, culturală şi religioasă a Daciei, Sarmizegetusa (în punctul "Dealul Grădiştii") Comuna Orăştioara de Sus, satul Grădiştea de Munte Hunedoara
e)22. Fortificaţie dacică cu ziduri şi turnuri de veghe din blocuri de piatră ecarisată (în punctul "Vârful lui Hulpe") Comuna Orăştioara de Sus, satul Grădiştea de Munte Hunedoara
e)23. Aşezare dacică fortificată cu blocuri de piatră ecarisată (în punctul "Feţele Albe") Comuna Orăştioara de Sus, satul Grădiştea de Munte Hunedoara
e)24. Fortificaţie dacică cu incinta şi turnurile din piatră ecarisată; incintă medievală din piatră legată cu pământ Comuna Boşorod, satul Luncani Hunedoara
e)25. Fortificaţie dacică cu ziduri şi turnuri din piatră ecarisată, platforme de luptă, sanctuar (în punctul "Piatra Cetăţii") Comuna Băniţa, satul Băniţa Hunedoara
e)26. Cetate traco-getică (în punctul "Dealul Cătălina") Comuna Cotnari, satul Cotnari Iaşi
e)27. Cetate dacică (în punctul "Dealul Cozla") Municipiul Piatra-Neamţ Neamţ
e)28. Aşezare fortificată dacică (în punctul "Dealul Bâtca Doamnei") Municipiul Piatra-Neamţ Neamţ
e)29. Cetate dacică cu două turnuri- locuinţă (în punctul "Dealul Cătinaş") Comuna Tilişca, satul Tilişca Sibiu
e)30. Cetate geto-dacică Oraşul Zimnicea Teleorman
e)31. Necropolă tumulară şi plană; necropolă epoca bronzului; aşezare şi necropolă medievală (în punctul "Câmpul morţilor") Oraşul Zimnicea Teleorman
e)32. Cetate getică Comuna Mahmudia, satul Beştepe Tulcea
e)33. Cetate traco-getică (în punctul "Cetăţuia Mogoşeşti") Comuna Arsura, satul Arsura Vaslui
e)34. Cetate traco-getică (în punctul "Dealul Bobului") Comuna Buneşti-Avereşti, satul Buneşti Vaslui
e)35. Buridava antică, complex de aşezări civile aflate în jurul unor înălţimi fortificate, cu terase, palisade şi turnuri de apărare (în punctul "Cosota") Oraşul Ocnele Mari, localitatea Ocniţa Vâlcea

f) Necropole și zone sacre - epoca fierului

Nr. Denumirea Unitatea administrativ-teritorială Judeţul
f)1. Necropolă tumulară de incineraţie de tip Ferigile-Tigveni (în punctul "Topliţa") Comuna Poiana Lacului, satul Cepari Argeş
f)2. Necropolă tumulară de incineraţie (în punctul "Bălteni") Comuna Tigveni, satul Tigveni Argeş
f)3. Zonă de tumuli funerari; mormânt tumular Comuna Cucuteni, satul Cucuteni Iaşi
f)4. Zonă sacră - gropi rituale; aşezare dacică (în punctul "Dealul Turcului") Municipiul Sighişoara Mureş
f)5. Zonă de gropi rituale dacice; incintă fortificată cu val şi şanţ (în punctul "Dealul Măgura") Comuna Mirşid, satul Moigrad Sălaj
f)6. Aliniamente de tumuli funerari şi tumuli izolaţi Comuna Valea Nucarilor, satul Agighiol Tulcea
f)7. Necropolă tumulară de incineraţie - staţiune eponimă pentru grupul Ferigile - Bârseşti Comuna Costeşti, satul Costeşti Vâlcea
f)8. Necropolă tumulară de incineraţie - staţiune eponimă pentru grupul Bârseşti - Ferigile (în punctul "Lacul Dumbrăvii") Comuna Bârseşti, satul Bârseşti Vrancea

g) Castre și așezările civile aferente; fortificații romano-bizantine

Nr. Denumirea Unitatea administrativ-teritorială Judeţul
g)1. Castrul roman al Legiunii a XIII-a Gemina Municipiul Alba Iulia Alba
g)2. Castrul de piatră Jidava; canabae; castrul de pământ Municipiul Câmpulung Argeş
g)3. Castrul de piatră; canabae (în punctul "Peste ziduri") Municipiul Caransebeş, satul Jupa Caraş-Severin
g)4. Municipiul roman Tibiscum (în punctul "Iaz") Municipiul Caransebeş Caraş-Severin
g)5. Castrul roman; canabae (în punctul "Cetate") Municipiul Turda Cluj
g)6. Oraşul roman Potaissa Municipiul Turda Cluj
g)7. Castrul roman Gilău Comuna Gilău, satul Gilău Cluj
g)8. Castrul roman Căşeiu Comuna Căşeiu, satul Căşeiu Cluj
g)9. Fortificaţie romană şi romano- bizantină; instalaţii portuare; aşezare civilă; castru militar roman Comuna Topalu, satul Capidava Constanţa
g)10. Castrul roman Sacidava (în punctul "Bratca") Comuna Aliman, satul Dunăreni Constanţa
g)11. Cetate getică; cetate medievală timpurie (în punctul "Dealul Muzait") Comuna Aliman, satul Dunăreni Constanţa
g)12. Cetatea romană Axiopolis Oraşul Cernavodă Constanţa
g)13. Cetatea romană Carsium Oraşul Hârşova Constanţa
g)14. Cetatea romană Sucidava Comuna Lipniţa, satul Izvoarele Constanţa
g)15. Cetatea romano-bizantină Cius Comuna Gârliciu, satul Gârliciu Constanţa
g)16. Castrul şi aşezarea civilă de la Tirighina Bărboşi Municipiul Galaţi Galaţi
g)17. Castru roman, aşezare civilă, terme, amfiteatru, temple, punct vamal, zonă de necropole, locuire postromană Comuna Veţel, satul Veţel Hunedoara
g)18. Ruinele oraşului roman cu rang de municipiu şi apoi de colonia Municipiul Drobeta-Turnu Severin Mehedinţi
g)19. Ruinele podului lui Traian, ale castrului roman şi ale termelor Municipiul Drobeta-Turnu Severin Mehedinţi
g)20. Ruinele bisericii medievale Municipiul Drobeta-Turnu Severin Mehedinţi
g)21. Ansamblul arheologic Porolissum: două castre, oraşul roman Porolissum, sanctuare, amfiteatru; sistem defensiv de turnuri de observaţie (în punctul "Pomet", "Citera", "Dealul Fericirii", "La Poiana") Comuna Mirşid, satul Moigrad-Porolissum Sălaj
g)22. Castrul roman Buciumi Comuna Buciumi, satul Buciumi Sălaj
g)23. Cetatea romano-bizantină Dinogetia; aşezarea civilă de pe insulă; cetate medievală (în punctul "Bisericuţa") Comuna Jijila, satul Garvăn Tulcea
g)24. Cetatea romană Noviodunum, aşezare getică, aşezare medievală (în punctul "La Pontonul Vechi") Oraşul Isaccea Tulcea
g)25. Cetatea romană Salsovia Comuna Mahmudia, satul Mahmudia Tulcea
g)26. Cetatea Halmyris Comuna Murighiol, satul Murighiol Tulcea
g)27. Cetatea Zaporojeni Comuna Murghiol, satul Dunavăţu de Jos Tulcea
g)28. Cetatea romană Arrubium Oraşul Măcin Tulcea
g)29. Cetatea romană Beroe (în punctul "Piatra-Frecăţei") Comuna Ostrov, satul Ostrov Tulcea
g)30. Cetatea romană şi romano-bizantină Ibida (Libida); bazilică creştină; mănăstire (în punctul "Cetatea Fetei") Comuna Slava Cercheză, satul Slava Rusă Tulcea
g)31. Cetatea romană Aegyssus Municipiul Tulcea Tulcea
g)32. Cetate traco-getică; oraş roman; două cetăţi romano-bizantine (în punctul "Igliţa") Comuna Turcoaia, satul Turcoaia Tulcea
g)33. Castrul roman Arutela (în punctul "Poiana Bivolari") Oraşul Călimăneşti, localitatea Căciulata Vâlcea

h) Orașe antice

Nr. Denumirea Unitatea administrativ-teritorială Judeţul
h)1. Apulum; oraşele romane Colonia Nova Apulensis şi Colonia Aurelia Apulensis (în punctul "Partoş") Municipiul Alba Iulia Alba
h)2. Vestigii ale oraşului antic Napoca - zidul de incintă, locuinţe, cartier de locuinţe romane, forumul roman Municipiul Cluj-Napoca Cluj
h)3. Oraşul antic Tomis Municipiul Constanţa Constanţa
h)4. Tropaeum Traiani - cetate romană şi romano-bizantină Comuna Adamclisi, satul Adamclisi Constanţa
h)5. Cetatea şi aşezarea civilă Histria Comuna Istria, satul Istria Constanţa
h)6. Oraşul antic Callatis Oraşul Mangalia Constanţa
h)7. Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa - capitala provinciei romane Dacia Comuna Sarmizegetusa, satul Sarmizegetusa Hunedoara
h)8. Oraşul antic Sucidava, pe locul aşezării geto-dacice Oraşul Corabia Olt
h)9. Oraşul roman Romula, capitală a Daciei Malvensis, pe locul aşezării geto-dacice Comuna Dobrosloveni, satul Reşca Olt
h)10. Cetatea antică Orgame/Argamum - colonie grecească şi, ulterior, oraş roman şi romano-bizantin, (în punctul "Capul Dolojman") Comuna Jurilovca, satul Jurilovca Tulcea

i) Edificii

Nr. Denumirea Unitatea administrativ-teritorială Judeţul
i)1. Monumentul triumfal "Tropaeum Traiani" Comuna Adamclisi, satul Adamclisi Constanţa
i)2. Cavou cu pictură Municipiul Constanţa Constanţa
i)3. Edificiu cu mozaic Tomis Municipiul Constanţa Constanţa
i)4. Complexul de băi romane cu apă termală Germisara Comuna Geoagiu, satul Geoagiu Hunedoara
i)5. Basilica paleo-creştină cu criptă Comuna Niculiţel, satul Niculiţel Tulcea
i)6. Biserica medievală timpurie treflată Comuna Niculiţel, satul Niculiţel Tulcea

j) Monumentele medievale identificate pe baza cercetărilor arheologice

Nr. Denumirea Unitatea administrativ-teritorială Judeţul
j)1. Vestigiile reşedinţei familiei Borşa; complex monastic (în punctul "Dealul Boţocana") Comuna Şoimi, satul Sânnicolau de Beiuş Bihor
j)2. Biserică fortificată şi necropolă (în punctul "Dealul Cetate") Comuna Ciclova Română, satul Ilidia Caraş-Severin
j)3. Ansamblu arhitectural medieval: biserică de tip rotondă; locuinţă fortificată; necropolă (în punctul "Dealul Obliţa") Comuna Ciclova Română, satul Ilidia Caraş-Severin
j)4. Complex medieval fortificat (în punctul "Cetate") Comuna Dăbâca, satul Dăbâca Cluj
j)5. Cetate bizantină (în punctul "Păcuiul lui Soare") Comuna Ostrov, satul Ostrov Constanţa
j)6. Complex rupestru format din 6 bisericuţe, galerii, cavouri, morminte Oraşul Basarabi Constanţa
j)7. Vestigiile oraşului medieval "Târgul de Floci" (în punctul "La mănăstire") Comuna Giurgeni, satul Giurgeni Ialomiţa
j)8. Ansamblul de vestigii medievale din vatra oraşului Municipiul Iaşi Iaşi
j)9. Fundaţiile bisericii cneziale a lui Dragoş Vodă Comuna Giuleşti, satul Giuleşti Maramureş
j)10. Cetatea Nouă a Romanului Comuna Sagna, satul Gâdinţi Neamţ
j)11. Curte boierească cu biserică şi necropolă (în punctul "Brătuleţ") Comuna Grumăzeşti, satul Netezi Neamţ
j)12. Cetate (în punctul "La Ciugă") Comuna Ceraşu, satul Slon Prahova
j)13. Cetatea de la Tabla Buţii Comuna Ceraşu, satul Slon Prahova
j)14. Cetatea Şcheia Municipiul Suceava Suceava
j)15. Ruinele bisericii şi curţii boiereşti (în punctul "Silişte") Comuna Volovăţ, satul Volovăţ Suceava

k) Rezervații arheologice cuprinzând situri cu niveluri de locuire pe perioade îndelungate - așezări și necropole

Nr. Denumirea Unitatea administrativ-teritorială Judeţul
k)1. Fortificaţie şi aşezare geto-dacică; fortificaţie medievală, aşezare şi vestigii provenind de la 3 biserici (în punctul "Cetăţuia") Comuna Cetăţeni, satul Cetăţeni Argeş
k)2. Aşezare şi necropole (în punctul "Dealul Viilor") Municipiul Sighişoara, localitatea Viilor Mureş
k)3. Rezervaţia arheologică Târgşor - aşezări din epoca neolitică, fier, castru şi terme romane, necropola Sântana - Cerneahov, vestigii medievale (în punctul "La Mânăstire") Comuna Târgşoru Vechi, satul Târgşoru Vechi Prahova
k)4. 31 de situri din epocile: neolitică, bronzului, dacică; complexe daco- romane, important centru meşteşugăresc, aşezări Ipoteşti-Cândeşti, vestigii medievale (în punctele "La Silişte", "Rulă", "La Puţul lui Buroiu") Comuna Fântânele, satul Vadu Săpat Prahova
k)5. Aşezări şi necropole Comuna Brăteiu, satul Brăteiu Sibiu
k)6. Vestigii arheologice din diverse epoci: aşezare de tip "Cucuteni A", necropolă bastarnică; necropolă getică; necropolă carpică: morminte sarmatice şi aşezare de tip "Sântana de Mureş - Cerneahov" (în punctul "Dealul Teilor") Comuna Poieneşti, satul Poieneşti Vaslui

II. UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE CU CONCENTRARE FOARTE MARE A
PATRIMONIULUI CONSTRUIT CU VALOARE CULTURALĂ DE INTERES NAȚIONAL

Județul Unitatea administrativ-teritorială
ALBA Municipii Alba Iulia, Aiud, Blaj
Orașe Abrud, Câmpeni, Cugir, Sebeș, Teiuș, Zlatna
Comune Avram Iancu, Berghin, Bucium, Câlnic, Cetatea de Baltă, Ciugud, Cricău, Daia Română, Fărău, Galda de Jos, Gârbova, Ighiu, Jidvei, Lupșa, Lopadea Nouă, Meteș, Mihalț, Pianu, Ponor, Rădești, Râmeț, Roșia Montană, Săliștea, Săsciori, Sântimbru, Stremț, Șona, Vadu Moților, Vidra, Vințu de Jos.
ARAD Municipii Arad
Orașe Lipova, Nădlac, Pâncota
Comune Brazii, Fântânele, Gurahonț, Hălmagiu, Pecica, Pleșcuța, Sântana, Șeitin, Zăbrani.
ARGEȘ Municipii Pitești, Câmpulung, Curtea de Argeș
Comune Aninoasa, Arefu, Băiculești, Bălilești, Brăduleț, Budeasa, Cetățeni, Corbi, Coșești, Cotmeana, Dâmbovicioara, Domnești, Mălureni, Moșoaia, Mușătești, Pietroșani, Poiana Lacului, Rucăr, Ștefănești, Tigveni, Țițești.
BACĂU Municipii Bacău, Onești
Orașe Comănești, Moinești, Târgu Ocna
Comune Bârsănești, Berești-Tazlău, Berzunți, Bogdănești, Cașin, Căiuți, Corbasca, Gura Văii, Horgești, Livezi, Mărgineni, Negri, Nicolae Bălcescu, Poduri, Sănduleni, Săucești, Ștefan cel Mare, Târgu Trotuș, Traian.
BIHOR Municipii Oradea
Orașe Beiuș
Comune Biharia, Derna, Drăgănești, Girișu de Criș, Pomezeu, Răbăgani, Remetea, Rieni, Sălacea, Sâmbăta, Sântandrei, Șoimi, Țețchea, Uileacu de Beiuș.
BISTRIȚA-NĂSĂUD Municipii Bistrița
Orașe Beclean
Comune Budacu de Jos, Cetate, Dumitra, Galații Bistriței, Livezile, Mărișelu, Milaș, Șieu-Măgheruș, Șieu-Odorhei, Teaca.
BOTOȘANI Municipii Botoșani, Dorohoi
Comune Bălușeni, Brăești, Bucecea, Corni, Curtești, Frumușica, Leorda, Mihai Eminescu, Mitoc, Ripiceni, Văculești, Vârfu Câmpului, Vlădeni.
BRAȘOV Municipii Brașov, Făgăraș
Orașe Codlea, Râșnov, Rupea, Săcele, Zărnești
Comune Beclean, Bod, Bran, Bunești, Cața, Cincu, Dumbrăvița, Feldioara, Hălchiu, Hărman, Homorod, Jibert, Lisa, Moieciu, Ormeniș, Prejmer, Sânpetru, Șercaia, Șoarș, Voila, Vulcan.
BRĂILA Municipii Brăila
Comune Măxineni.
BUZĂU Municipii Buzău, Râmnicu Sărat
Comune Bozioru, Merei, Tisău, Vernești.
CARAȘ-SEVERIN Municipii Reșița, Caransebeș
Orașe Anina, Băile Herculane, Bocșa, Moldova Nouă, Oravița
Comune Bănia, Berzasca, Bozovici, Carașova, Ciclova Română, Eftimie Murgu, Păltiniș, Coronini, Pojejena, Prigor, Sichevița, Târnova.
CĂLĂRAȘI Municipii Oltenița
Comune Plătărești.
CLUJ Municipii Cluj-Napoca, Dej, Turda
Orașe Gherla, Huedin
Comune Aghireșu, Aiton, Apahida, Baciu, Bobâlna, Bonțida, Căianu, Căpușu Mare, Cășeiu, Câțcău, Chinteni, Ciucea, Ciurila, Dăbâca, Feleacu, Florești, Gârbău, Gilău, Iara, Izvoru Crișului, Mănăstireni, Mica, Mintiu Gherlii, Petreștii de Jos, Poieni, Săvădisla, Sânpaul, Sic, Tureni, Vad.
CONSTANȚA Municipii Constanța, Mangalia, Medgidia
Orașe Basarabi, Cernavodă, Eforie, Hârșova, Techirghiol
Comune Adamclisi, Aliman, Gârliciu, Independența, Istria, Lipnița, Mircea Vodă, Oltina, Ostrov, Poarta Albă, Rasova, Topalu, Tuzla, Valu lui Traian.
COVASNA Municipii Sfântu Gheorghe
Orașe Covasna, Târgu Secuiesc
Comune Brăduț, Ghelința, Ilieni, Sânzieni, Turia.
DÂMBOVIȚA Municipii Târgoviște
Orașe Fieni, Pucioasa
Comune Aninoasa, Bărbulețu, Brănești, Buciumeni, Cândești, Cobia, Doicești, Glodeni, Gura Ocniței, Malu cu Flori, Moroeni, Moțăieni, Ocnița, Pietroșița, Potlogi, Pucheni, Răzvad, Runcu, Șotânga, Voinești, Vulcana-Băi.
DOLJ Municipii Craiova, Calafat
Comune Almăj, Brabova, Calopăr, Cernătești, Coțofenii din Dos, Podari, Șimnicu de Sus, Sopot, Țuglui.
GALAȚI Municipii Galați.
GIURGIU Municipii Giurgiu
Orașe Mihăilești
Comune Comana, Florești-Stoenești, Hotarele.
GORJ Municipii Târgu Jiu
Orașe Bumbești-Jiu
Comune Alimpești, Aninoasa, Arcani, Baia de Fier, Bălănești, Bălești, Bengești-Ciocadia, Bumbești-Pițic, Crușeț, Glogova, Lelești, Padeș, Peștișani, Polovragi, Prigoria, Roșia de Amaradia, Runcu, Samarinești, Săcelu, Schela, Scoarța, Slivilești, Stănești, Telești, Tismana, Turcinești.
HARGHITA Municipii Miercurea-Ciuc, Odorheiu Secuiesc
Orașe Borsec, Cristuru Secuiesc, Gheorgheni, Toplița
Comune Bilbor, Brădești, Ciucsângeorgiu, Cârța, Dârjiu, Ditrău, Feliceni, Gălăuțaș, Lăzarea, Mugeni, Sărmaș, Sândominic, Suseni, Ulieș, Zetea.
HUNEDOARA Municipii Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad
Orașe Călan, Hațeg, Simeria
Comune Baia de Criș, Baru, Bănița, Boșorod, Cârjiți, Crișcior, Densuș, Geoagiu, Ghelari, Gurasada, Hărău, Orăștioara de Sus, Peștișu Mic, Pui, Răchitova, Rapoltu Mare, Râu de Mori, Ribița, Sarmizegetusa, Sălașu de Sus, Sântămăria-Orlea, Teliucu Inferior, Toplița, Unirea, Vața de Jos, Vețel.
IALOMIȚA Comune Giurgeni.
IAȘI Municipii Iași, Pașcani
Orașe Hârlău, Târgu Frumos
Comune Bârnova, Ciurea, Cotnari, Cucuteni, Deleni, Dobrovăț, Dumești, Heleșteni, Lețcani, Miroslava, Miroslovești, Ruginoasa, Strunga.
ILFOV Comune Mogoșoaia, Snagov.
MARAMUREȘ Municipii Baia Mare, Sighetu Marmației
Orașe Baia Sprie, Borșa, Cavnic, Târgu Lăpuș, Vișeu de Sus
Comune Bârsana, Bogdan Vodă, Botiza, Budești, Călinești, Cernești, Copalnic-Mănăștur, Cupșeni, Desești, Dumbrăvița, Giulești, Groși, Ieud, Lăpuș, Mireșu Mare, Ocna Șugatag, Poienile Izei, Remetea Chioarului, Rozavlea, Săcălășeni, Săcel, Strâmtura, Suciu de Sus, Șișești, Șomcuta Mare, Ulmeni, Vadu Izei, Vișeu de Jos.
MEHEDINȚI Municipii Drobeta-Turnu Severin
Orașe Baia de Aramă, Strehaia
Comune Balta, Breznița-Ocol, Broșteni, Butoiești, Gârla Mare, Izvoru Bârzii, Ponoarele, Șimian, Șișești, Tâmna.
MUREȘ Municipii Târgu Mureș, Reghin, Sighișoara, Târnăveni
Orașe Iernut, Luduș
Comune Acățari, Adămuș, Apold, Ațintiș, Bahnea, Batoș, Băgaciu, Bălăușeri, Bichiș, Bogata, Brâncovenești, Ceuașu de Câmpie, Cucerdea, Cuci, Daneș, Gălești, Gornești, Lunca, Nadeș, Pănet, Păsăreni, Saschiz, Sărmașu, Sâncraiu de Mureș, Suseni, Vânători.
NEAMȚ Municipii Piatra-Neamț, Roman
Orașe Târgu-Neamț
Comune Agapia, Bălțătești, Bârgăuani, Bodești, Borlești, Crăcăoani, Dobreni, Dragomirești, Fărcașa, Girov, Grumăzești, Pângărați, Piatra Șoimului, Războieni, Roznov, Sagna, Săvinești, Ștefan cel Mare, Tazlău, Vânători-Neamț, Viișoara, Zănești.
OLT Municipii Slatina, Caracal
Orașe Corabia
Comune Brâncoveni, Curtișoara, Dobrosloveni, Gârcov, Giuvărăști, Leleasca, Oboga, Priseaca, Strejești.
PRAHOVA Municipii Ploiești, Câmpina
Orașe Azuga, Breaza, Bușteni, Comarnic, Sinaia, Slănic, Vălenii de Munte
Comune Apostolache, Brebu, Cerașu, Cornu, Drajna, Fântânele, Filipeștii de Târg, Izvoarele, Măneciu, Posești, Starchiojd, Teișani, Târgșoru Vechi.
SATU MARE Municipii Satu Mare, Carei
Comune Acâș, Călinești-Oaș, Medieșu Aurit, Socond.
SĂLAJ Municipii Zalău
Orașe Cehu Silvaniei, Jibou, Șimleu Silvaniei
Comune Agrij, Almașu, Bălan, Buciumi, Crasna, Creaca, Cuzăplac, Dragu, Fildu de Jos, Hida, Horoatu Crasnei, Letca, Meseșenii de Jos, Mirșid, Năpradea, Românași, Sălățig, Sânmihaiu Almașului, Someș-Odorhei.
SIBIU Municipii Sibiu, Mediaș
Orașe Agnita, Avrig, Cisnădie, Dumbrăveni, Ocna Sibiului, Tălmaciu
Comune Alțâna, Apoldu de Jos, Arpașu de Jos, Ațel, Axente Sever, Bazna, Bârghiș, Biertan, Brăteiu, Brădeni, Bruiu, Cârța, Chirpăr, Cristian, Dârlos, Gura Râului, Hoghilag, Iacobeni, Laslea, Marpod, Merghindeal, Micăsasa, Miercurea Sibiului, Mihăileni, Moșna, Nocrich, Poplaca, Porumbacu de Jos, Racoviță, Rășinari, Roșia, Sadu, Săliște, Slimnic, Șeica Mare, Șelimbăr, Șura Mare, Șura Mică, Tilișca, Turnu Roșu, Valea Viilor, Vurpăr.
SUCEAVA Municipii Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Fălticeni, Rădăuți
Orașe Gura Humorului, Siret, Solca, Vatra Dornei
Comune Arbore, Baia, Bălcăuți, Botoșana, Breaza, Broșteni, Cacica, Cajvana, Calafindești, Dărmănești, Dolhasca, Dolhești, Drăgușeni, Milișăuți, Grămești, Grănicești, Horodnic, Marginea, Mănăstirea Humorului, Mitocu Dragomirnei, Moldovița, Pătrăuți, Preutești, Putna, Râșca, Satu Mare, Slatina, Sucevița, Șcheia, Todirești, Udești, Valea Moldovei, Vatra Moldoviței, Volovăț, Vulturești.
TELEORMAN Municipii Alexandria, Roșiori de Vede, Turnu Măgurele
Orașe Zimnicea
Comune Buzescu, Islaz, Mavrodin, Măgura, Nanov, Peretu, Plosca, Vitănești, Putineiu, Salcia, Troianul.
TIMIȘ Municipii Timișoara, Lugoj
Orașe Făget
Comune Banloc, Gătaia, Margina.
TULCEA Municipii Tulcea
Orașe Babadag, Isaccea, Măcin, Sulina
Comune Baia, Beidaud, Carcaliu, Ceamurlia de Jos, Crișan, Frecăței, Jijila, Jurilovca, Mahmudia, Mihai Bravu, Mihail Kogălniceanu, Murighiol, Nalbant, Niculițel, Nufăru, Ostrov, Sarichioi, Slava Cercheză, Turcoaia, Valea Nucarilor.
VASLUI Municipii Vaslui, Bârlad, Huși
Comune Arsura, Bogdana, Boțești, Bunești-Averești, Codăești, Duda-Epureni, Gherghești, Lipovăț, Poienești, Puiești, Solești, Ștefan cel Mare, Tanacu.
VÂLCEA Municipii Râmnicu Vâlcea
Orașe Băile Govora, Băile Olănești, Brezoi, Călimănești, Horezu, Ocnele Mari
VRANCEA Comune Municipii Alunu, Bărbătești, Berislăvești, Boișoara, Budești, Bujoreni, Bunești, Câineni, Costești, Dăești, Frâncești, Golești, Goranu, Lungești, Mateești, Măldărești, Mihăești, Perișani, Pietrari, Racovița, Runcu, Sălătrucel, Slătioara, Stoenești, Ștefănești, Tomșani, Vaideeni, Vlădești, Voicești. Focșani
Orașe Mărășești, Odobești, Panciu
Comune Bârsești, Bolotești, Broșteni, Câmpineanca, Cârligele, Cotești, Dumbrăveni, Jariștea, Mera, Ruginești, Țifești, Urechești, Valea Sării.
MUNICIPIUL București Municipii BUCUREȘTI.

NOTĂ:

- Unitățile administrativ-teritoriale cu concentrare foarte mare a patrimoniului construit cu valoare culturală de interes național din prezenta anexă cuprind fie o complexitate de valori culturale, fie monumente istorice izolate, de valoare națională excepțională.

- Concentrarea în teritoriu a patrimoniului construit cu valoare culturală de interes național se regăsește în anexa nr. IV.

ANEXA Nr. IV


A TERITORIULUI NAȚIONAL SECȚIUNEA A III - A - ZONE PROTEJATE
ZONE CONSTRUITE

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...