Consiliul de Securitate O.N.U.

Rezoluția 2385 (2017) adoptată de către Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 8099-a reuniuni din data de 14 noiembrie 2017

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 75 din 25 ianuarie 2018.

În vigoare de la 25 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Traducere din limba engleză

ORGANIZAȚIA NAȚIUNILOR UNITE
Consiliul de Securitate
S/RES/2385 (2017)
Distribuire: generală
14 noiembrie 2017
Consiliul de Securitate,

amintind rezoluțiile anterioare și declarațiile președintelui acestuia privind situația din Somalia și Eritreea, în special rezoluțiile 733 (1992), 1844 (2008), 1907 (2009), 2036 (2012), 2023 (2011), 2093 (2013), 2111 (2013), 2124 (2013), 2125 (2013), 2142 (2014), 2182 (2014), 2244 (2015) și 2317 (2016),

luând notă de rapoartele finale ale Grupului de monitorizare pentru Somalia și Eritreea (SEMG) privind Somalia (S/2017/924) și Eritreea (S/2017/925), precum și de concluziile acestora privind situațiile din Somalia și Eritreea,

reafirmând respectul său pentru suveranitatea, integritatea teritorială, independența politică și unitatea Somaliei, Djibouti și, respectiv, Eritreei și subliniind importanța de a lucra în scopul prevenirii răspândirii efectelor destabilizante ale crizelor și conflictelor regionale în Somalia,

condamnând orice flux de aprovizionare cu arme și muniții către și prin Somalia, cu încălcarea embargoului asupra armelor impus asupra Somaliei, inclusiv situațiile de subminare a suveranității și integrității teritoriale a Somaliei, și către Eritreea, cu încălcarea embargoului asupra armelor impus asupra Eritreei, ca o amenințare gravă la adresa păcii și stabilității din regiune,

exprimând îngrijorare că Al-Shabaab continuă să reprezinte o amenințare serioasă la adresa păcii și stabilității din Somalia și din regiune și exprimând îngrijorare în privința apariției și amenințării sporite a persoanelor afiliate ISIS (cunoscut și ca Da'esh),

reafirmând nevoia de a combate, prin toate mijloacele, conform Cartei Organizației Națiunilor Unite și dreptului internațional, inclusiv dreptul internațional al drepturilor omului aplicabil, dreptul internațional privind refugiații, și dreptul internațional umanitar, amenințările la adresa păcii și securității internaționale cauzate de acte teroriste,

salutând relația îmbunătățită dintre Guvernul Federal al Somaliei (FGS), Statele Membre Federale (FMS) și SEMG și subliniind importanța îmbunătățirii și consolidării în continuare a acestor relații, în viitor,

salutând acordul politic dintre FGS și FMS, încheiat la 16 aprilie 2017, cu privire la o Arhitectură de Securitate Națională, pentru integrarea forțelor regionale și federale, Pactul de Securitate, încheiat la Conferința de la Londra, și așteptând cu nerăbdare Conferința de Securitate care se va organiza în Mogadishu în decembrie 2017,

salutând eforturile FGS pentru îmbunătățirea notificărilor transmise Comitetului creat în baza rezoluțiilor 751 (1992) și 1907 (2009) privind Somalia și Eritreea (Comitetul), încurajând progresul viitor, în special în ceea ce privește notificările postlivrare, și reamintind că administrarea îmbunătățită a armelor și munițiilor în Somalia este o componentă fundamentală, esențială pentru pacea și stabilitatea sporită în regiune,

luând act de eforturile depuse de FGS pentru restabilirea instituțiilor economice și financiare esențiale, creșterea veniturilor interne și implementarea reformelor de administrație financiară și structurale; salutând adoptarea unei legi de referință în sectorul telecomunicațiilor, împreună cu progresul făcut cu privire la legea anticorupție și reiterând importanța progresului continuu în aceste domenii,

subliniind importanța proprietății financiare în construirea stabilității și prosperității și punând accent pe nevoia unei abordări de zero toleranță față de corupție în scopul promovării transparenței și creșterii răspunderii reciproce în Somalia,

rămânând extrem de îngrijorat privind raportările cu privire la pescuitul ilegal, neraportat și neregulat în ape asupra cărora Somalia deține jurisdicția, subliniind importanța reținerii de la pescuitul ilegal, neraportat și neregulat, salutând raportările ulterioare cu privire la această chestiune și încurajând FGS să se asigure, cu ajutorul comunității internaționale, că permisele de pescuit sunt emise într-o manieră responsabilă și conform cadrului legal corespunzător din Somalia,

rămânând extrem de îngrijorat de dificultățile continue privind livrarea ajutorului umanitar în Somalia și condamnând în cei mai duri termeni toate părțile care împiedică livrarea asistenței umanitare, precum și deturnarea și devierea oricăror fonduri sau provizii umanitare,

reamintind că FGS deține responsabilitatea principală de a-și proteja populația și recunoscând responsabilitatea FGS, cooperarea cu FMS pentru a consolida capacitatea forțelor sale de securitate națională, ca măsură prioritară,

luând act de cele trei întâlniri dintre reprezentantul Guvernului din Eritreea și SEMG, exprimând îngrijorare că SEMG nu a avut posibilitatea de a vizita Eritreea din 2011 și de a-și duce la bun sfârșit mandatul, și subliniind că o cooperare aprofundată va ajuta Consiliul de Securitate să evalueze complet conformitatea Eritreei cu rezoluțiile relevante ale Consiliului de Securitate,

rămânând îngrijorat de rapoartele SEMG privind susținerea continuă a Eritreei pentru anumite grupuri armate regionale și încurajând SEMG să furnizeze în continuare rapoarte detaliate și dovezi privind susținerea grupurilor armate din regiune,

salutând eliberarea a patru prizonieri de război de către Eritreea, în martie 2016, rămânând îngrijorat cu privire la rapoartele asupra combatanților din Djibouti pierduți în acțiune, de la ciocnirile din 2008, solicitând Eritreei și Djibouti să continue să se angajeze în soluționarea problemelor combatanților, și îndemnând Eritreea să împărtășească orice alte informații suplimentare disponibile cu privire la combatanți, inclusiv către SEMG,

salutând cumpătarea de care au dat dovadă Eritreea și Djibouti în privința situației de la granița comună, ca urmare a retragerii forțelor qatariene, reamintind de desfășurarea unei misiuni de investigare de către Uniunea Africană la granița cu Djibouti, ca urmare a retragerii forțelor qatariene, luând act de faptul că misiunea de investigare a vizitat Djibouti și nu a vizitat încă Asmara și salutând solicitarea Adunării Uniunii Africane din iulie 2017 de a încuraja președintele Comisiei să continue eforturile depuse înspre normalizarea relațiilor și bunei vecinătăți dintre Djibouti și Eritreea, cu asistență necesară din partea celor două țări,

subliniind importanța atribuită tuturor statelor membre care se conformează cu termenii embargoului asupra armelor impus Eritreii prin Rezoluția 1907 (2009),

stabilind că situația din Somalia, precum și conflictul dintre Djibouti și Eritreea continuă să reprezinte o amenințare la adresă păcii și securității internaționale din regiune,

acționând în temeiul capitolului VII din Carta Organizației Națiunilor Unite,

Embargoul asupra armelor

1. Reafirmă embargoul asupra armelor împotriva Somaliei, impus prin paragraful 5 din Rezoluția 733 (1992) și elaborat, în continuare, în paragrafele 1 și 2 din Rezoluția 1425 (2002) și modificat prin paragrafele 33 la 38 din Rezoluția 2093 (2013) și paragrafele 4 la 17 din Rezoluția 2111 (2013), paragraful 14 din Rezoluția 2125 (2013), paragraful 2 din Rezoluția 2142 (2014), paragraful 2 din Rezoluția 2244 (2015) și paragraful 2 din Rezoluția 2317 (2016) (denumit, în continuare, "embargoul asupra armelor împotriva Somaliei").

2. Decide să reînnoiască prevederile enunțate în paragraful 2 din Rezoluția 2142 (2014) până la data de 15 noiembrie 2018 și, în contextul respectiv, reiterează că embargoul asupra armelor împotriva Somaliei nu se va aplica asupra livrărilor de arme, muniții sau echipament militar sau furnizării de consultanță, asistență sau instruire, destinate exclusiv în scopul dezvoltării Forțelor de Securitate Națională Somaleze, pentru asigurarea securității poporului somalez, cu excepția livrărilor de articole enunțate în anexa la Rezoluția 2111 (2013).

3. Reafirmă că accesul în porturile somaleze, în scop de vizite temporare, al navelor care transportă arme și materiale asociate în scopuri defensive nu reprezintă o livrare a acestor articole cu încălcarea embargoului asupra armelor împotriva Somaliei, cu condiția ca aceste articole să rămână, în permanență, la bordul respectivelor nave.

4. Reiterează că armele sau echipamentele militare vândute sau furnizate exclusiv în scopul dezvoltării Forțelor de Securitate Națională Somaleze nu pot fi revândute, transferate sau puse la dispoziție pentru utilizare către orice persoană sau entitate care nu se află în slujba Forțelor de Securitate Națională Somaleze și subliniază responsabilitatea FGS de a asigura administrarea, stocarea și securizarea sigură și eficientă a stocurilor acestora.

5. Salută, în acest sens, îmbunătățirile inițiale aduse de FGS privind o procedură mai riguroasă pentru înregistrare, consemnare și marcare, notează cu îngrijorare rapoartele privind detunările continue de arme din FGS și FMS, încurajează îmbunătățările continue, ia act de faptul că administrarea îmbunătățită a armelor este esențială pentru a împiedica deturnarea armelor și reiterează faptul că Consiliul de Securitate este angajat să monitorizeze și să evalueze îmbunătățirile în scopul revizuirii embargoului asupra armelor în momentul în care toate condițiile enunțate în cadrul rezoluțiilor Consiliului de Securitate vor fi întrunite.

6. Salută eforturile FGS pentru dezvoltarea Procedurilor Operaționale Standard pentru administrarea armelor și muniției, inclusiv un sistem de emisie și recepție pentru a urmări toate armele în stadiul postdistribuire, și îndeamnă FGS să finalizeze și să implementeze aceste proceduri în cel mai scurt timp posibil.

7. Salută, în continuare, eforturile FGS de stabilire a Echipei Comune de Verificare (JVT) și îndeamnă statele membre să sprijine administrarea îmbunătățită a armelor și muniției pentru a îmbunătăți capacitatea FGS de a administra armele și muniția.

8. Salută îmbunătățirile în procesul de raportare a FGS către Consiliul de Securitate, în baza paragrafului 9 din Rezoluția 2182 (2014), și, după cum s-a solicitat în paragraful 7 din Rezoluția 2244 (2015), face apel la FGS și FMS să implementeze Arhitectura de Securitate Națională și Pactul de Securitate convenit la Conferința de la Londra privind Somalia, care a stabilit să ofere siguranță și protecție, cu forțe somaleze, poporului somalez, și solicită FGS să raporteze Consiliului de Securitate, conform paragrafului 9 din Rezoluția 2182 (2014) și conform solicitării din paragraful 7 din Rezoluția 2244 (2015) privind structura, compoziția, puterea și dispunerea Forțelor de Securitate, inclusiv statutul forțelor regionale și de miliție, până la 30 martie 2018 și apoi până la 30 septembrie 2018.

9. Amintește că FGS are responsabilitatea principală de a notifica Comitetul, în baza paragrafelor 3 până la 8 din Rezoluția 2142 (2014), salută eforturile depuse de FGS pentru îmbunătățirea notificărilor sale către Comitet.

10. Solicită FGS să îmbunătățească celeritatea și conținutul notificărilor privind finalizarea livrărilor, conform celor enunțate în paragraful 6 din Rezoluția 2142 (2014), și unitatea de destinație, după distribuirea armelor și munițiilor importate, conform celor enunțate în paragraful 7 din Rezoluția 2142 (2014).

11. Accentuează obligațiile statelor membre, în baza procedurilor de notificare enunțate în paragraful 11 (a) din Rezoluția 2111 (2013), subliniază nevoia ca statele membre să respecte, cu strictețe, procedurile de notificare pentru furnizarea asistenței în dezvoltarea instituțiilor somaleze din sectorul de securitate, și încurajează statele membre să ia în considerare Înștiințarea de asistență la implementare din 14 martie 2016 drept ghid.

12. Amintește paragraful 2 din Rezoluția 2142 (2014) și notează că susținerea dezvoltării Forțelor de Securitate Națională Somaleze poate include, printre altele, construcția de infrastructură și furnizarea salariilor și burselor exclusiv pentru Forțele de Securitate Națională Somaleze.

13. Încurajează cooperarea sporită din partea Misiunii Uniunii Africane în Somalia (AMISOM), conform celor enunțate în paragraful 6 din Rezoluția 2182 (2014), documentarea și înregistrarea tuturor echipamentelor militare capturate în urma operațiunilor ofensive sau pe durata îndeplinirii mandatelor acestora, implicând alte Forțe de Securitate Națională Somaleze, după caz.

14. Solicită FGS și FMS să intensifice supravegherea civilă a forțelor sale de securitate, să adopte și să implementeze proceduri corespunzătoare de verificare în ceea ce privește întreg personalul de apărare și securitate, inclusiv verificarea în materia drepturilor omului, în special prin investigarea și urmărirea penală a persoanelor responsabile pentru încălcări ale dreptului internațional, inclusiv dreptul internațional umanitar, și, în acest context, amintește de importanța politicii secretarului general privind drepturile omului și verificarea prealabilă în ceea ce privește sprijinul furnizat de Organizația Națiunilor Unite Armatei Naționale Somaleze.

15. Solicită SEMG să își continue investigațiile privind exportul către Somalia al substanțelor chimice care ar putea fi folosite drept oxidanți în producția de dispozitive explozive improvizate, cum ar fi precursorii nitrat de amoniu, clorură de potasiu, nitrat de potasiu și clorat de sodiu, în scopul întreprinderii unor acțiuni ulterioare, și solicită statelor membre și FGS să coopereze cu SEMG în acest sens.

16. Subliniază importanța plății salariilor realizate la timp și predictibile către forțele de securitate somaleze și solicită FGS să implementeze sisteme pentru îmbunătățirea celerității și răspunderii pentru plățile și aprovizionarea forțelor de securitate somaleze.

17. Subliniază nevoia de întărire a capacităților Forțelor de Securitate Națională Somaleze, în special furnizarea de echipamente, instruire și mentorat, în scopul dezvoltării unor forțe de securitate credibile, profesioniste și reprezentative pentru a permite predarea treptată a responsabilităților de securitate de la AMISOM către forțele de securitate somaleze, și încurajează susținerea și coordonarea continuă a donatorilor, conform celor enunțate în Pactul de Securitate.

18. Amintește OP16 și OP17 din Rezoluția 1907 (2009) și recunoaște că, pe durata mandatului curent și a celorlalte trei mandate anterioare, SEMG nu a descoperit dovezi concluzive în ceea ce privește sprijinul Eritreei pentru Al-Shabaab.

19. Reamintește, în continuare, embargoul asupra armelor împotriva Eritreei, impus prin paragrafele 5 și 6 din Rezoluția 1907 (2009) (denumit, în continuare, "embargoul asupra armelor împotriva Eritreei").

Amenințări la adresa păcii și securității

20. Notează cu îngrijorare raportările permanente privind corupția și deturnările de resurse publice care reprezintă un risc pentru eforturile de reconstruire a statului, notează cu adâncă îngrijorare rapoartele de abuz financiar ale membrilor FGS, FMS și Parlamentului Federal, care prezintă un risc pentru eforturile de reconstruire ale statului, și, în acest context, subliniază că persoanele angajate în acțiuni care amenință procesul de pace și reconciliere din Somalia ar putea fi supuse unor sancțiuni țintite.

21. Salută eforturile depuse de FGS în scopul îmbunătățirii procedurilor sale de management financiar, inclusiv relaționarea continuă dintre FGS și Fondul Monetar Internațional (IMF), încurajează FGS și FMS să mențină ritmul reformelor și să continue implementarea reformelor recomandate de IMF în scopul susținerii continuării unui program monitorizat de personal și unei transparențe, răspunderi, unui caracter comprehensiv și unei predictibilități sporite în colectarea veniturilor și alocărilor bugetare, și se declară îngrijorat de generarea și distribuirea valutei somaleze contrafăcute.

22. Recunoaște că adresarea problemelor constituționale nesoluționate din jurul distribuirii puterii și resurselor între FGS și FMS sunt cruciale pentru stabilitatea Somaliei, pune accent pe importanța adresării acestor probleme de către conducerea Somaliei, într-o manieră incluzivă, cu FGS și FMS lucrând constructiv împreună, și încurajează FGS și FMS să implementeze elementele nesoluționate ale acordului cu privire la Arhitectura pentru Securitate Națională, inclusiv decizii privind constituirea, distribuirea și comanda și controlul asupra forțelor de securitate și distribuirii resurselor.

23. Reafirmă suveranitatea Somaliei asupra resurselor sale naturale.

24. Își reiterează îngrijorarea profundă că segmentul petrolier din Somalia ar putea fi un conductor pentru întețirea conflictelor și, în acest context, subliniază importanța vitală a instituirii de către FGS, fără întârziere, a acordurilor de împărțire a resurselor și cadrului legal credibil pentru a se asigura că segmentul petrolier din Somalia nu generează tensiuni crescânde.

25. Exprimă adâncă îngrijorare vizavi de dependența crescândă a Al-Shabaab de veniturile din resurse naturale, inclusiv din taxarea comerțului ilegal cu zahăr, producției agricole și șeptelului și își exprimă, în continuare, îngrijorarea privind implicarea grupului în comerțul ilegal cu lignit și așteaptă cu nerăbdare rapoartele ulterioare ale SEMG privind această problemă.

Interdicția asupra lignitului

26. Reafirmă interdicția asupra importului și exportului de lignit din Somalia, conform celor exprimate în paragraful 22 din Rezoluția 2036 (2012) ("interdicția asupra lignitului"), salută eforturile statelor membre pentru a împiedica importul de lignit de origine somaleză, reafirmă faptul că FGS și FMS vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni exportul de lignit din Somalia și îndeamnă statele membre să își continue eforturile pentru a asigura o implementare completă a interdicției.

27. Reiterează solicitarea sa din paragraful 18 din Rezoluția 2111 (2013) ca AMISOM să susțină și să asiste FGS și FMS în implementarea interdicției totale asupra exporturilor de lignit din Somalia și solicită AMISOM să faciliteze accesul regulat pentru SEMG la porturile de export de lignit.

28. Salută eforturile depuse de Forțele Maritime Combinate (CMF) în tentativa lor de a întrerupe exportul și importul de lignit către și dinspre Somalia și salută, în continuare, cooperarea dintre SEMG și CMF în ceea ce privește informarea Comitetului cu privire la comerțul cu lignit.

29. Exprimă îngrijorare cu privire la faptul că activitățile comerciale cu lignit oferă finanțare semnificativă pentru Al-Shabaab și, în acest context, reiterează paragrafele 11 până la 21 din Rezoluția 2182 (2014) și decide, în continuare, să reînnoiască prevederile enunțate în paragraful 15 din Rezoluția 2182 (2014) până la data de 15 noiembrie 2018.

30. Condamnă exportul neîntrerupt de lignit din Somalia, cu încălcarea interdicției totale privind exporturile de lignit, solicită statelor membre să distribuie informații către SEMG, solicită SEMG să se concentreze asupra acestui aspect în cadrul următorului raport emis de acesta și să propună măsuri, ținând cont de îngrijorările legate de drepturile omului, și își exprimă intenția de a lua în considerare măsuri ulterioare dacă încălcările continuă.

31. Încurajează Oficiul Națiunilor Unite contra Drogurilor și Crimei să își continue munca, împreună cu FGS, în cadrul mandatului său actual, în baza Forumului Oceanului Indian împotriva Crimelor Maritime, să aducă laolaltă statele membre și organizațiile internaționale relevante pentru dezvoltarea de strategii pentru întreruperea comerțului cu lignit somalez.

Accesul umanitar

32. Notează cu adâncă îngrijorare situația umanitară acută din Somalia și riscul de foamete, salută eforturile Organizației Națiunilor Unite, comunității internaționale și a FGS pentru evitarea foametei, condamnă, în cei mai duri termeni, atacurile din ce în ce mai dese împotriva actorilor umanitari și orice utilizare necorespunzătoare a asistenței donatorilor și împiedicarea livrărilor de ajutor umanitar, reiterează solicitarea sa ca toate părțile să permită și să faciliteze accesul complet, sigur și neîngrădit, în scopul livrării, în timp util, de ajutoare către persoanele nevoiașe din Somalia, și încurajează FGS să îmbunătățească cadrul de reglementare pentru donatorii de ajutoare.

33. Decide că, până la 15 noiembrie 2018 și fără a prejudicia programele de asistență umanitară întreprinse în altă locație, măsurile impuse prin paragraful 3 din Rezoluția 1844 (2008) nu se vor aplica plăților de fonduri, altor active financiare sau resurse economice necesare asigurării unei livrări, în timp util, a asistenței umanitare necesare în Somalia, de către Organizația Națiunilor Unite, agențiile sau programele sale specializate, organizațiile umanitare cu rol de observator în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite care furnizează asistență-umanitară și partenerii de implementare ai acestora, inclusiv organizații nonguvernamentale cu finanțare bilaterală sau multilaterală și care participă la Planul de răspuns umanitar al Organizației Națiunilor Unite pentru Somalia.

34. Solicită Coordonatorului ajutoarelor de urgență să raporteze Consiliului de Securitate, până la data de 15 octombrie 2018, în ceea ce privește livrarea asistenței umanitare către Somalia și orice impedimente afectând livrarea de asistență umanitară în Somalia, și solicită agențiilor relevante ale Organizației Națiunilor Unite și organizațiilor umanitare cu rol de observator în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite și partenerilor săi de implementare să ofere asistență umanitară în Somalia pentru a spori cooperarea și dorința acestora de a împărtăși informații cu Organizația Națiunilor Unite.

Eritreea

35. Salută eforturile continue și semnificative ale SEMG pentru stabilirea unor relații cu guvernul din Eritreea și, în acest context, amintește cele trei întâlniri dintre Reprezentantul Guvernului din Eritreea și SEMG, reiterează așteptările sale conform cărora Guvernul din Eritreea trebuie să faciliteze accesul SEMG în Eritreea, pentru îndeplinirea completă a mandatului său, în baza solicitărilor sale repetate, inclusiv din paragraful 52 al Rezoluției 2182 (2014).

36. Salută eforturile recente ale Guvernului din Eritreea de cooperare cu comunitatea internațională, subliniază că o cooperare aprofundată va ajuta Consiliul de Securitate să fie mai bine informat în legătură cu conformarea Eritreei cu rezoluțiile relevante ale Consiliului de Securitate și va permite o revizuire a măsurilor impuse Eritreei.

37. Îndeamnă Guvernul din Eritreea să faciliteze vizitele SEMG în Eritreea, recunoaște disponibilitatea, conform celor exprimate de Guvernul din Eritreea, de a facilita vizita președintelui și îndeamnă Guvernul să convină o dată, în cel mai scurt timp posibil.

38. Solicită Eritreei să coopereze în întregime cu SEMG, conform mandatului SEMG cuprins în paragraful 13 din Rezoluția 2060 (2012) și actualizat prin paragraful 41 din Rezoluția 2093 (2013).

39. Îndeamnă Eritreea și Djibouti să intre în contact în ce privește problema combatanților djiboutieni dispăruți în acțiune și îndeamnă Eritreea să pună la dispoziție orice alte informații detaliate inclusiv către SEMG.

40. Îndeamnă cele două părți să continue să mențină o atmosferă de calm și cumpătare și solicită acestora să caute toate soluțiile posibile pentru soluționarea pașnică a conflictului lor privind frontiera, într-o manieră care respectă dreptul internațional.

41. Exprimă intenția sa de a revizui constant măsurile împotriva Eritreei, în lumina viitoarei actualizări semestriale a SEMG, cu termen 30 aprilie 2018, luând în considerare rezoluțiile relevante ale Consiliului de Securitate și paragrafele 35 până la 40 anterioare.

Somalia

42. Reamintește Rezoluția 1844 (2008) care a impus sancțiuni țintite și rezoluțiile 2002 (2011) și 2093 (2013) prin care au fost extinse criteriile de listare și notează că unul dintre criteriile de listare din Rezoluția 1844 (2008) este angrenarea în sau furnizarea de susținere pentru acțiuni care amenință pacea, securitatea sau stabilitatea Somaliei.

43. Reiterează disponibilitatea sa de a adopta măsuri țintite împotriva persoanelor și entităților, în baza criteriilor menționate anterior.

44. Amintește paragraful 2 (c) din Rezoluția 2060 (2012) și accentuează că delapidarea resurselor financiare este un criteriu pentru listare și se aplică delapidărilor de la orice nivel.

45. Reiterează solicitarea ca statele membre să ofere asistență SEMG în investigațiile întreprinse, reiterează că împiedicarea investigațiilor sau lucrărilor SEMG este un criteriu de listare în baza paragrafului 15 (e) din Rezoluția 1907 (2009) și solicită, în continuare, FGS, FMS și AMISOM să facă schimb de informații cu SEMG, în privința activităților Al-Shabaab.

46. Decide să prelungească, până la 15 decembrie 2018, mandatul deținut de SEMG pentru Somalia și Eritreea, conform celor enunțate în paragraful 13 din Rezoluția 2060 (2012) și actualizate prin paragraful 41 din Rezoluția 2093 (2013), și exprimă intenția sa de a analiza mandatul și de a lua măsurile corespunzătoare privind prelungirea ulterioară, nu mai târziu de 15 noiembrie 2018.

47. Solicită Secretarului general să ia măsurile administrative necesare, cât mai rapid posibil, pentru a reconstitui SEMG, în consultare cu Comitetul, până la data de 15 decembrie 2018, apelând, după caz, la expertiza membrilor SEMG stabilit în baza rezoluțiilor anterioare, și solicită, în continuare, ca susținerea administrativă pentru SEMG să fie ajustată, în limita resurselor existente, pentru a facilita ducerea la bun sfârșit a mandatului lui.

48. Solicită SEMG să furnizeze actualizări lunare către Comitet și o actualizare semestrială extinsă, precum și să depună, în atenția Consiliului de Securitate, prin intermediul Comitetului, două rapoarte finale. unul focusat asupra Somaliei, celălalt, asupra Eritreei, până la data de 15 octombrie 2018, acoperind toate sarcinile menționate în paragraful 13 din Rezoluția 2060 (2012) și actualizate prin paragraful 41 din Rezoluția 2093 (2013) și paragraful 15 din Rezoluția 2182 (2014).

49. Solicită Comitetului, în conformitate cu mandatul său și în consultare cu SEMG și cu alte entități relevante ale Organizației Națiunilor Unite, să ia în considerare recomandările cuprinse în cadrul rapoartelor SEMG și să recomande Consiliului de Securitate modalități pentru îmbunătățirea implementării și conformării cu embargourile asupra armelor împotriva Somaliei și Eritreei, măsurile privind importul și exportul de lignit din și în Somalia, precum și implementarea măsurilor impuse prin paragrafele 1, 3 și 7 din Rezoluția 1844 (2008) și paragrafele 5, 6, 8, 10, 12 și 13 din Rezoluția 1907 (2009), ca răspuns la încălcările repetate.

50. Solicită Comitetului să ia în considerare, unde și când este necesar, vizite în statele selectate de către președinte și/sau membrii Comitetului în scopul consolidării implementării complete și efective a măsurilor menționate anterior, în scopul încurajării statelor să se conformeze în totalitate cu această rezoluție.

51. Decide să rămână sesizat cu privire la această situație.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...