Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

Ordinul nr. 1586/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 22 de unități administrativ-teritoriale din județul Brăila

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 75 din 25 ianuarie 2018.

În vigoare de la 25 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 22 de unități administrativ-teritoriale din județul Brăila, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Bordei Verde - sectoarele cadastrale nr. 3, 4, 17, 18, 19 și 20;

b) unitatea administrativ-teritorială Chișcani - sectoarele cadastrale nr. 23, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 37 și 38;

c) unitatea administrativ-teritorială Dudești - sectoarele cadastrale nr. 2, 5, 7 și 11;

d) unitatea administrativ-teritorială Făurei - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 15;

e) unitatea administrativ-teritorială Galbenu - sectoarele cadastrale nr. 1, 2 și 4;

f) unitatea administrativ-teritorială Gradiștea - sectoarele cadastrale nr. 1, 2 și 18;

g) unitatea administrativ-teritorială Gropeni - sectorul cadastral nr. 14;

h) unitatea administrativ-teritorială Ianca - sectoarele cadastrale nr. 30, 33, 35 și 38;

i) unitatea administrativ-teritorială Însurăței - sectoarele cadastrale nr. 20, 43, 46 și 47;

j) unitatea administrativ-teritorială Jirlău - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 5, 7, 10, 13, 14, 15, 19, 22, 23 și 25;

k) unitatea administrativ-teritorială Mircea Vodă - sectoarele cadastrale nr. 10 și 22;

l) unitatea administrativ-teritorială Racovița - sectoarele cadastrale nr. 2, 3, 4 și 19;

m) unitatea administrativ-teritorială Râmnicelu - sectoarele cadastrale nr. 1, 3, 4, 5 și 29;

n) unitatea administrativ-teritorială Roșiori - sectoarele cadastrale nr. 8 și 18;

o) unitatea administrativ-teritorială Scorțaru Nou - sectoarele cadastrale nr. 3, 11, 17, 22, 23, 24 și 25;

p) unitatea administrativ-teritorială Surdila-Găiseanca - sectoarele cadastrale nr. 5, 6, 10 și 12;

q) unitatea administrativ-teritorială Surdila-Greci - sectoarele cadastrale nr. 17, 18, 19, 21, 22 și 45;

r) unitatea administrativ-teritorială Șuțești - sectoarele cadastrale nr. 5, 6 și 19;

s) unitatea administrativ-teritorială Tichilești - sectoarele cadastrale nr. 3, 4, 5, 10 și 13;

t) unitatea administrativ-teritorială Unirea - sectoarele cadastrale nr. 11, 14, 15, 16, 17, 18 și 19;

u) unitatea administrativ-teritorială Vișani - sectorul cadastral nr. 21;

v) unitatea administrativ-teritorială Zăvoaia - sectoarele cadastrale nr. 11, 12, 13, 14 și 15.

Art. 2. -

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfășoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-22 la prezentul ordin.

Art. 3. -

Anexele nr. 1-22 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
Vasile Marcel Grigore

București, 15 decembrie 2017.

Nr. 1.586.

ANEXA Nr. 1

ANEXA Nr. 2

ANEXA Nr. 3

ANEXA Nr. 4

ANEXA Nr. 5

ANEXA Nr. 6

ANEXA Nr. 7

ANEXA Nr. 8

ANEXA Nr. 9

ANEXA Nr. 10

ANEXA Nr. 11

ANEXA Nr. 12

ANEXA Nr. 13

ANEXA Nr. 14

ANEXA Nr. 15

ANEXA Nr. 16

ANEXA Nr. 17

ANEXA Nr. 18

ANEXA Nr. 19

ANEXA Nr. 20

ANEXA Nr. 21

ANEXA Nr. 22

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...