Ministerul Apărării Naționale - MApN

Ordinul nr. 12/2018 pentru modificarea Instrucțiunilor privind transferul studenților înmatriculați în cadrul programelor de studii universitare de licență în instituțiile de învățământ superior militar, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.144/2012

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 176 alin. (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului educației naționale nr. 651/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenților,

pentru aplicarea dispozițiilor art. 85 alin. (1) lit. h) și ale art. 88 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 25 alin. 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată,

ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.

Art. I. -

Instrucțiunile privind transferul studenților înmatriculați în cadrul programelor de studii universitare de licență în instituțiile de învățământ superior militar, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.144/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 5 decembrie 2012, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

Instituțiile de învățământ superior militar nu pot primi prin transfer studenți din instituții civile de învățământ superior, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 5."

2. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Studenții înmatriculați în instituții civile de învățământ superior acreditate se pot transfera la aceeași specializare/același program de studii universitare de licență din instituțiile de învățământ superior militar, în limita cifrei de școlarizare aprobate, astfel:

a) la Institutul Medico-Militar - dacă sunt înmatriculați la instituții civile de învățământ superior medical;

b) la alte instituții de învățământ superior militar, mai puțin la cele care organizează specializări universitare pentru arma aviație, specialitatea naviganți - dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 42 alin. (1) și (11) din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Transferul studenților înmatriculați în instituții civile de învățământ superior acreditate se poate realiza, cel mai târziu, la sfârșitul anului III de studii, în cazul transferului prevăzut la alin. (1) lit. a), respectiv cu respectarea condițiilor stabilite la art. 3 alin. (1) și (2), în cazul transferului prevăzut la alin. (1) lit. b)."

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apărării naționale,
Mihai-Viorel Fifor

București, 17 ianuarie 2018.

Nr. M.12.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...