Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

Ordinul nr. 21/2018 pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 11 unități administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) și art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se declară închise vechile evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 11 unități administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru și deschiderii noilor cărți funciare, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Bistrița Bârgăului - sectoarele cadastrale nr. 1 și 2;

b) unitatea administrativ-teritorială Cetate - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 7 și 9;

c) unitatea administrativ-teritorială Ciceu-Mihăiești - sectoarele cadastrale nr. 14 și 15;

d) unitatea administrativ-teritorială Dumitra - sectoarele cadastrale nr. 9, 10, 11, 15 și 16;

e) unitatea administrativ-teritorială Dumitrița - sectorul cadastral nr. 1;

f) unitatea administrativ-teritorială Nimigea - sectorul cadastral nr. 4;

g) unitatea administrativ-teritorială Prundu Bârgăului - sectoarele cadastrale nr. 1 și 2;

h) unitatea administrativ-teritorială Rebrișoara - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3 și 7;

i) unitatea administrativ-teritorială Șieu - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 5 și 6;

j) unitatea administrativ-teritorială Șieu-Măgheruș - sectoarele cadastrale nr. 5 și 10;

k) unitatea administrativ-teritorială Tiha Bârgăului - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7.

Art. 2. -

(1) De la data deschiderii cărților funciare din oficiu orice alte evidențe de cadastru și publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru sectoarele din unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, cu planul cadastral și noile cărți funciare.

(2) Vechile evidențe se păstrează în arhiva biroului teritorial și pot fi consultate pentru istoric.

(3) Identificarea și numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri și alte evidențe cadastrale și de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului și deschiderii noilor cărți funciare, pe sectoarele din unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, își pierd valabilitatea.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
Ileana Spiroiu

București, 8 ianuarie 2018.

Nr. 21.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...