Ministerul Transporturilor - MT

Ordinul nr. 1835/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind condițiile de proiectare și amplasare a construcțiilor, instalațiilor și a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum și amenajarea căilor de acces la drumurile publice

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 71 din 23 ianuarie 2018.

În vigoare de la 23 ianuarie 2018 până la 25 iulie 2018, fiind abrogat prin Ordin 1170/2018.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Referatul Direcției investiții, reglementări tehnice și autorizații de construire nr. 38.026 din 28.11.2017, prin care se propune aprobarea Normelor tehnice privind condițiile de proiectare și amplasare a construcțiilor, instalațiilor și a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum și amenajarea căilor de acces la drumurile publice,

în conformitate cu prevederile art. VII din Legea nr. 198/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele tehnice privind condițiile de proiectare și amplasare a construcțiilor, instalațiilor și a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum și amenajarea căilor de acces la drumurile publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 571/1997 pentru aprobarea Normelor tehnice privind condițiile de proiectare și amplasarea construcțiilor, instalațiilor și a panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din data de 19 ianuarie 1998, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor,
Felix Stroe

București, 22 decembrie 2017.

Nr. 1.835.

ANEXĂ

NORME TEHNICE
privind condițiile de proiectare și amplasarea construcțiilor, instalațiilor și a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum și amenajare a căilor de acces la drumurile publice

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...