Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

Ordinul nr. 34/2018 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 71 din 23 ianuarie 2018.

În vigoare de la 23 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Văzând Referatul de aprobare nr. D.G. 79 din 11 ianuarie 2018 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere art. 51 alin. (1) și (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018,

în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. -

Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 și 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La capitolul II articolul 21 alineatul (4), litera c) se abrogă.

2. La capitolul VIII, după tabelul "Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru trimestrul I an 2018" se introduce un nou tabel, cu următorul cuprins:

"

Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru anul 2018*

* Sumele includ valoarea creditelor de angajament și bugetare aferente trimestrului I 2018.

- mii lei -
Denumire program de sănătate Credite de angajament an 2018 Credite bugetare an 2018
Programul național de oncologie, din care: 1.489.225,00 1.488.456,00
Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice (adulți și copii)** 1.291.527,00 1.291.087,00
Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET - CT 28.832,00 28.754,00
Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare 412,00 378,00
Subprogramul de diagnostic și de monitorizare a bolii reziduale a bolnavilor cu leucemie acută prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologie moleculară la copii și adulți 2.882,00 2.746,00
Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi (adulți și copii) 165.476,00 165.408,00
Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți 96,00 83,00
Programul național de diabet zaharat 999.708,00 1.002.700,00
Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană 45.325,00 45.603,00
Programul național de tratament pentru boli rare** 190.583,00 185.721,00
Programul național de tratament al bolilor neurologice 117.290,00 122.761,00
Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei 188.897,00 187.416,00
Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive) 18.506,00 18.526,00
Programul național de boli endocrine 2.198,00 2.292,00
Programul național de ortopedie 68.931,00 67.796,00
Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice 510,00 531,00
Programul național de boli cardiovasculare 127.508,00 128.552,00
Programul național de sănătate mintală 1.525,00 1.454,00
Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță, din care: 22.863,00 21.261,00
Subprogramul de radiologie intervențională 13.685,00 12.990,00
Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos 8.131,00 6.987,00
Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil 322,00 302,00
Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular 725,00 982,00
Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică 867.015,00 867.015,00
Total 4.140.084,00 4.140.084,00
Cost volum 807.282,00 807.282,00
Total general 4.947.366,00 4.947.366,00"

** Sumele nu includ valoarea creditelor de angajament și bugetare aferente contractelor cost-volum. Valoarea acestora este prevăzută distinct.

3. La capitolul IX, titlul "Programul național de tratament pentru boli rare", subtitlul "Unități care derulează programul", punctul 1 "boli neurologice degenerative/inflamator-imune, forme cronice", după litera p) se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins:

"

r) Spitalul Județean de Urgență «Sf. Ioan cel Nou» Suceava."

4. La capitolul IX, titlul "Programul național de tratament pentru boli rare", subtitlul "Unități care derulează programul", punctul 2 "boli neurologice degenerative/inflamator-imune, forme acute - urgențe neurologice", după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:

"

o) Spitalul Județean de Urgență «Sf. Ioan cel Nou» Suceava."

Art. II. -

Direcțiile de specialitate din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Laurențiu-Teodor Mihai

București, 11 ianuarie 2018.

Nr. 34.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...