Guvernul României

Hotărârea nr. 17/2018 privind modificarea anexei nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 70 din 23 ianuarie 2018.

În vigoare de la 23 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Anexa nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Administrației Prezidențiale:

a) Se modifică descrierea tehnică și se actualizează valoarea de inventar pentru bunul imobil cu nr. M.F. 159300 "Complex Palat Cotroceni: teren și amenajări la teren", astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 1;

b) Se actualizează valoarea de inventar pentru bunul imobil cu nr. M.F. 159301 "Complex Palat Cotroceni: imobil - corpuri clădiri administrative și anexe", astfel cum este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. II. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU, INTERIMAR,
MIHAI-VIOREL FIFOR

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Ioana-Andreea Lambru
Ministrul finanțelor publice,
Ionuț Mișa

București, 17 ianuarie 2018.

Nr. 17.

ANEXA Nr. 1

DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilului "Complex Palat Cotroceni: teren și amenajări la teren", aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Prezidențiale, a cărui descriere tehnică se modifică și a cărui valoare de inventar se actualizează

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorități ale administrației publice centrale) 4283732 ADMINISTRAȚIA PREZIDENȚIALĂ
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terțiar de credite
4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare, care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării activității de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările și completările ulterioare, și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. M.F. Codul de clasificare Denumirea Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosință Valoarea de inventar (în lei) Situația juridică Situația juridică actuală Tip bun
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăți (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală în administrare/ concesiune concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit
159300 8.29.02 COMPLEX PALAT COTROCENI: teren și amenajări la teren Include:
A. Teren intravilan Zona Cotroceni, în suprafață de 186.783 mp
B. Amenajări la teren, compuse din:
- albie pârâu artificial și 2 lacuri artificiale, în suprafață de 2.576 mp;
- amenajare peisagistică- grădină, în suprafață de8.500 mp
N: Șos. Cotroceni V: Bd. Geniului S-V: Șos. Panduri S, S-E: Str. Ana Davila E: Bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu Țara: România; județul: municipiul București; sectorul 5; Bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 953.292.361 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare CF nr. 58949 Încheiere nr. 440753/07.12.2010 la OCPI București Sectorul 5 Conversie în CF nr. 217584/07.05.2012 imobil
TOTAL 953.292.361 lei

ANEXA Nr. 2

DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilului "Complex Palat Cotroceni: imobil - corpuri clădiri administrative și anexe, împrejmuiri, instalații aferente construcțiilor, drumuri, alei, rețele, terase, gradene și alte elemente de construcții", aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Prezidențiale a cărui valoare de inventar se actualizează

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorități ale administrației publice centrale) 4283732 ADMINISTRAȚIA PREZIDENȚIALĂ
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terțiar de credite
4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de cercetare- dezvoltare, care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării activității de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările și completările ulterioare și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. M.F. Codul de clasificare Denumirea Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosință Valoarea de inventar (în lei) Situația juridică Situația juridică actuală Tip bun
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăți (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală în administrare/concesiune concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit
159301 8.29.02 COMPLEX PALAT COTROCENI: imobil - corpuri clădiri administrative și anexe, împrejmuiri, instalații aferente construcțiilor, drumuri, alei, rețele, terase, gradene și alte elemente de construcții Construcții cu subsol parțial, parter, P+1E, P+2E sau P+3E, cu structuri din beton armat monolit, structuri zidărie din BCA și construcții parțiale din lemn; Sc = 11.053 mp, Sd = 32.026 mp; Corpuri de clădiri C4, C5, C6, C7, C8, C9, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23 și C24 Țara: România; județul: municipiul București; sectorul 5; Bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 401.694.513 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 În administrare CF nr. 58949 Încheiere nr. 440753/07.12.2010 la OCPI București Sectorul 5 Conversie în CF nr. 217584/07.05.2012 imobil
TOTAL 401.694.513 lei

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...