Guvernul României

Hotărârea nr. 15/2018 pentru modificarea și completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al județului Gorj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Gorj

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

La anexa nr. 6 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Rovinari" la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al județului Gorj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Gorj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 și 668 bis din 9 septembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, Secțiunea I - "Bunuri imobile" se modifică și se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele poziții:

- la poziția nr. 38, coloana 3 va avea următorul cuprins: "oraș Rovinari, Str. Florilor nr. 2, județul Gorj; sediu Primărie Rovinari, P + 2, suprafață construită: 748 mp, suprafață desfășurată: 2.244 mp; teren intravilan în suprafață de 2.321 mp; vecinătăți: N - statul român, S - Strada Florilor, E - statul român, V - statul român; împrejmuire: 198,61 m"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "1969"; coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.986.803 lei", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "domeniul public al orașului Rovinari, conform H.C.L. nr. 60/2000, modificată prin H.C.L. nr. 285/2017, CF 36251, număr cadastral 36251, număr cadastral 36251-C1";

- la poziția nr. 42, coloana 3 va avea următorul cuprins: "oraș Rovinari, Aleea Macului nr. 1, județul Gorj; Grădinița cu program prelungit, P + 1; suprafață construită: 510 mp, suprafață desfășurată: 1.020 mp; împrejmuire 196,509 m; teren intravilan în suprafață de 2.190 mp; vecinătăți: N - orașul Rovinari, nr. cadastral 35039, S - orașul Rovinari, nr. cadastral 921, bl. A1, V - orașul Rovinari, Școala Generală nr. 3 Rovinari, E - orașul Rovinari, nr. cadastral 35040, tarla 22, parcela 144"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "1985"; coloana 5 va avea următorul cuprins: "947.068 lei", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "domeniul public al orașului Rovinari, conform H.C.L. nr. 60/2000, modificată prin H.C.L. nr. 285/2017, CF 36290, număr cadastral 36290, număr cadastral 36290-C1".

b) după poziția nr. 73 se introduce o nouă poziție, poziția nr. 74, conform anexei la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU, INTERIMAR,
MIHAI-VIOREL FIFOR

Contrasemnează:
p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
administrației publice și fondurilor europene,
Sirma Caraman,
secretar de stat

București, 17 ianuarie 2018.

Nr. 15.

ANEXĂ

COMPLETĂRI
la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Rovinari

Secțiunea 1 - Bunuri imobile

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință Valoarea de inventar - lei - Situația juridică actuală
74 1.6.2. Bloc A1 - Clădire de birouri și apartamente Orașul Rovinari, județul Gorj, Str. Prieteniei nr. 5 C1 - Bloc A1 - clădire de birouri și apartamente, P + 2, teren aferent - intravilan; vecinătăți: N - Primăria Orașului Rovinari, S - Primăria Orașului Rovinari, E - Primăria Orașului Rovinari, V - Strada Prieteniei Suprafață construită: 522 mp Suprafață desfășurată: 1.566 mp Suprafață teren = 818 mp 2003 44.374,00 Domeniul public al orașului Rovinari, conform H.C.L. nr. 285/15.10.2017, Contract vânzare- cumpărare nr. 6.651/26.11/2003 încheiat la notar public Silvia Badea, CF nr. 35564, CF 35564-C1, Nr. cadastral - 35564, 35564-C1

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...