Guvernul României

Hotărârea nr. 14/2018 privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 70 din 23 ianuarie 2018.

În vigoare de la 23 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile:

- art. 21 și art. 22 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare;

- pct. 2 alin. (3) din anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile înregistrate în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene cu nr. MFP 120861, 62597, 149190 din anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a reevaluării acestor bunuri, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică, iar Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene împreună cu Ministerul Finanțelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU, INTERIMAR,
MIHAI-VIOREL FIFOR

Contrasemnează:
p. Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale,
administrației publice
și fondurilor europene,
Sirma Caraman,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Ionuț Mișa

București, 17 ianuarie 2018.

Nr. 14.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE ACTUALIZATE
ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorități ale administrației publice centrale) 26369185 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terțiar de credite
4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare, care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 25/1995, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările și completările ulterioare
Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosință Valoarea de inventar (în lei) Situația juridică Situația juridică Tip/Bun
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăți (după caz, pe scurt) Adresa Baza Legală În administrare/ concesiune concesiune închiriat/ dat cu titlu gratuit
120861 8.29.06 Clădire administrativă - sediul administrativ al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene Clădire beton armat Tronson 1 (P+M+4 E) Suprafață utilă totală = 3.947,17 mp, din care: Sutilă parter = 645,57 mp, Sutilă mezanin = 636,98 mp, Sutilă etaj 1 = 756,11 mp, Sutilă etaj 2 = 614,67 mp, Sutilă etaj 3 = 630,06 mp, Sutilă etaj 4 = 663,78 mp, St parter = 684,46 mp, St mezanin = 673,87 mp, St etaj 1 = 791,62 mp, St etaj 2 = 650,64 mp, St etaj 3 = 666,23 mp, St etaj 4 = 699,86 mp Nr. CF 227909-C1-U2 UAT București, sectorul 5 Ministerul Finanțelor Publice Țara: România, municipiul București, sectorul 5, Bulevardul Libertății nr. 16 2001 8.444.687,00 Hotărârea Guvernului nr. 119/1993, Hotărârea Guvernului nr. 337/1996, Hotărârea Guvernului nr. 520/2001, Hotărârea Guvernului nr. 911/2010, Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 În administrare imobil
62597 8.29.06 Clădire administrativă - sediul administrativ al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene Clădire beton armat Tronson 5-6 (etaje 4, 5) Suprafață utilă totală = 1.442,50 mp, din care: Sutilă etaj 4 = 689,65 mp Sutilă etaj 5 = 752,85 mp Nr. CF 218037-C1-U2 UAT București, sectorul 5 Ministerul Mediului Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale Țara: România, municipiul București, sectorul 5 Bulevardul Libertății nr. 14 2003 3.101.558,00 Hotărârea Guvernului nr. 911/2010, Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 În administrare imobil
149190 8.29.06 Clădire administrativă - sediul administrativ al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene Clădire beton armat Tronson 5-6 (Etaje 4,5) Suprafața utilă totală = 1.128,31 mp, din care: Sutilă etaj 4 = 105,25 mp, Sutilă etaj 5 = 1.023,06 mp Nr. CF 227909-C1-U3 UAT București, sectorul 5 Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției ANAF Țara: România, municipiul București, sectorul 5, Bulevardul Libertății nr. 16 2013 2.427.526,00 Hotărârea Guvernului nr. 846/2013; Hotărârea Guvernului nr. 1.163/2013, Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 În administrare imobil

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...