Guvernul României

Hotărârea nr. 13/2018 privind modificarea anexei nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 21 și 22 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Valoarea de inventar și elementele-cadru de descriere tehnică ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Înaltei Curți de Casație și Justiție, înregistrate în anexa nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Înalta Curte de Casație și Justiție, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU, INTERIMAR,
MIHAI-VIOREL FIFOR

Contrasemnează:
Ministrul justiției,
Tudorel Toader
Ministrul finanțelor publice,
Ionuț Mișa

București, 17 ianuarie 2018.

Nr. 13.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor aflate în domeniul public al statului și în administrarea Înaltei Curți de Casație și Justiție care își actualizează valoarea de inventar și își modifică elementele-cadru de descriere tehnică

Nr. crt. Nr. M.F. Cod de clasificație Denumirea imobilului Adresa imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul (CUI) Elemente-cadru de descriere tehnică Valoarea de inventar actualizată - lei -
1. 155378 8.29.09 Teren aferent clădire sediu Înalta Curte de Casație și Justiție România, municipiul București, sectorul 2, Str. Batiștei nr. 25 Înalta Curte de Casație și Justiție
CUI-4340587
- Teren în suprafață totală de 2.843 mp
C.F. nr. 218746
15.750.624
2. 37261 8.29.09 Clădire sediu România, municipiul București, sectorul 2, Str. Batiștei nr. 25 Înalta Curte de Casație și Justiție
CUI-4340587
C1 - Clădire principală cu arie construită la sol de 989 mp și arie construită desfășurată de 8.236 mp (2S + P + M + 5E)
C.F. nr. 218746
13.595.316
3. 155379 8.29.09 Clădire secundară România, municipiul București, sectorul 2, Str. Batiștei nr. 25 Înalta Curte de Casație și Justiție
CUI-4340587
C2 - Clădire secundară cu arie construită la sol de 172 mp și arie construită desfășurată de 309 mp (S + P + 1E)
C.F. nr. 218746
269.088
4. 155380 8.29.09 Clădire garaj și atelier România, municipiul București, sectorul 2, Str. Batiștei nr. 25 Înalta Curte de Casație și Justiție
CUI-4340587
C3 - Clădire garaj și atelier cu arie construită la sol de 194 mp
C.F. nr. 218746
232.799
5. 155382 8.29.09 Platformă betonată România, municipiul București, sectorul 2, Str. Batiștei nr. 25 Înalta Curte de Casație și Justiție
CUI-4340587
Platformă betonată cu arie construită de 1.161 mp 103.733
6. 155383 8.29.09 Împrejmuire România, municipiul București, sectorul 2, Str. Batiștei nr. 25 Înalta Curte de Casație și Justiție
CUI-4340587
Împrejmuire cu lungime totală de 111 m (din fier forjat lungime 20 m, din zidărie cărămidă lungime 91 m) 30.005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...