Guvernul României

Hotărârea nr. 16/2018 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică a Județului Suceava, instituție aflată în subordinea Ministerului Sănătății

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 867 alin. (1) și art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică a Județului Suceava, instituție aflată în subordinea Ministerului Sănătății, imobilul având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Ministerul Sănătății își va actualiza datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU, INTERIMAR,
MIHAI-VIOREL FIFOR

Contrasemnează:
Ministrul sănătății,
Florian-Dorel Bodog
Ministrul finanțelor publice,
Ionuț Mișa

București, 17 ianuarie 2018.

Nr. 16.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și se dă în administrarea Ministerului Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică a Județului Suceava, instituție aflată în subordinea Ministerului Sănătății

Nr. M.F.P. Cod clasificare Denumirea bunului care face obiectul actului normativ Datele de identificare a imobilului Valoarea de inventar (lei)
Descrierea tehnică Adresa
1 2 3 4 5 6
Administrator: Direcția de Sănătate Publică a Județului Suceava, CIF 4244920
Nr. nou 8.29.11 Clădire "Igiena radiațiilor" C2 = P,
Sc = 180 mp, Sd = 180 mp,
Regimul de înălțime = P, CF nr. 38019 Suceava
România, județul Suceava, municipiul Suceava, Str. Scurtă nr. 1A 200.000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...