Parlamentul României

Legea nr. 43/2018 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Odobești, județul Vrancea, în domeniul public al statului și în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, județul Ilfov

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 69 din 23 ianuarie 2018.

În vigoare de la 26 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Prin derogare de la prevederile art. 31 alin. (2) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă transmiterea unui teren situat în orașul Odobești, județul Vrancea, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Odobești, județul Vrancea, în domeniul public al statului și în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, județul Ilfov, în vederea extinderii Rețelei Seismice Naționale.

Art. 2. -

Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 3. -

Numărul curent 19 și totalul din anexa nr. 3 și anexa nr. 3.25 la Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Art. 4. -

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Cercetării și Inovării împreună cu Ministerul Finanțelor Publice vor supune spre adoptare Guvernului un proiect de hotărâre pentru modificarea în consecință a anexelor nr. 3 și 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
PETRU-GABRIEL VLASE
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 19 ianuarie 2018.

Nr. 43.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
a suprafeței de teren care se transmite din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Odobești, județul Vrancea, în domeniul public al statului și în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, județul Ilfov

Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Poziția din inventarul bunurilor aparținând domeniului public al statului
Orașul Odobești, județul Vrancea Statul român, din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Odobești, județul Vrancea Statul român, în administrarea Institutului Național
de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului Măgurele, județul Ilfov
T 96,
1. P 2672-0,16 ha
2. P 2683-0,03 ha
Total 0,19 ha
MFP 107930 "parțial"

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...