Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1164/1994 de creare a Fondului de coeziune
Număr celex: 31994R1164

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 25 mai 1994

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 1164/94 din 16 mai 1994
de creare a Fondului de coeziune

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 130d al doilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul conform al Parlamentului European(2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(3),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(4),

___________

(1) JO C 39, 09.02.1994, p. 6.

(2) Aviz emis la 5 mai 1994 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3) JO C 133, 16.05.1994.

(4) Aviz emis la 5 mai 1994 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

întrucât art. 2 din Tratat include sarcina de promovare a coeziunii economice și sociale și a solidarității între statele membre, ca obiective esențiale pentru dezvoltarea și succesul Comunității; întrucât întărirea acestei coeziuni este menționată la art. 3 lit. (j) din Tratat drept una dintre activitățile Comunității în sensul arătat la art. 2 din Tratat;

întrucât, potrivit art. 130a din Tratat, Comunitatea trebuie să dezvolte și să urmărească acțiunile care conduc la întărirea coeziunii sale economice și sociale și, în special, să reducă diferențele între nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni și rămânerea în urmă a regiunilor celor mai defavorizate; întrucât acțiunile Comunității prin intermediul Fondului de coeziune trebuie să susțină atingerea obiectivelor stabilite la art. 130a;

întrucât Concluziile Consiliului European de la Lisabona, din 26 și 27 iunie 1992, și de la Edinburgh, din 11 și 12 decembrie 1992, cu privire la crearea Fondului de coeziune, au trasat principiile care îl reglementează;

întrucât promovarea coeziunii economice și sociale necesită ca acțiunea Fondului de coeziune să se adauge acțiunilor întreprinse prin intermediul Fondurilor structurale, al Băncii Europene de Investiții și al altor instrumente financiare în domeniile mediului și infrastructurii transporturilor de interes comun;

întrucât Protocolul privind coeziunea economică și socială, anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene, reafirmă sarcina Comunității de a promova coeziunea economică și socială și solidaritatea între statele membre și precizează că un Fond de coeziune va contribui la susținerea financiară a proiectelor din domeniul mediului înconjurător și rețelelor transeuropene din statele membre, dacă se îndeplinesc două condiții: în primul rând ca acestea să aibă un produs național brut (PNB) pe cap de locuitor de mai puțin de 90% din media comunitară și, în al doilea rând, să aibă un program care să conducă la îndeplinirea condițiilor de convergență economică, așa cum se menționează în art. 104c din Tratat; întrucât prosperitatea relativă a statelor membre este cel mai bine evaluată pe baza PNB pe cap de locuitor, măsurat pe baza parităților puterii de cumpărare;

întrucât satisfacerea criteriilor de convergență, care reprezintă o condiție prealabilă pentru trecerea la cea de-a treia etapă a uniunii economice și monetare, presupune un efort susținut din partea statelor membre interesate; întrucât, în acest context, toate statele membre beneficiare urmează să prezinte Consiliului un program de convergență proiectat în acest scop și să evite deficitele guvernamentale excesive;

întrucât art. 130d al doilea paragraf din Tratat menționează instituirea de către Consiliu a unui Fond de coeziune înainte de 31 decembrie 1993, pentru a oferi o susținere financiară a proiectelor din domeniul mediului și al rețelelor trans-europene de infrastructură a transporturilor;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...