Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

Ordinul nr. 1594/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 24 de unități administrativ-teritoriale din județul Teleorman

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 24 de unități administrativ-teritoriale din județul Teleorman, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Beuca - sectorul cadastral nr. 19;

b) unitatea administrativ-teritorială Bujoreni - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 14 și 15;

c) unitatea administrativ-teritorială Călmățuiu - sectoarele cadastrale nr. 3, 4, 31 și 32;

d) unitatea administrativ-teritorială Călmățuiu de Sus - sectoarele cadastrale nr. 1 și 31;

e) unitatea administrativ-teritorială Crângeni - sectoarele cadastrale nr. 27, 28 și 38;

f) unitatea administrativ-teritorială Gălăteni - sectoarele cadastrale nr. 2, 3, 4, 20, 21, 22 și 32;

g) unitatea administrativ-teritorială Gratia - sectoarele cadastrale nr. 6, 21, 22 și 23;

h) unitatea administrativ-teritorială Lisa - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3 și 18;

i) unitatea administrativ-teritorială Lunca - sectoarele cadastrale nr. 1 și 2;

j) unitatea administrativ-teritorială Măgura - sectoarele cadastrale nr. 14 și 16;

k) unitatea administrativ-teritorială Mereni - sectoarele cadastrale nr. 7, 36, 37, 38 și 42;

l) unitatea administrativ-teritorială Necșești - sectoarele cadastrale nr. 1, 11, 12, 31 și 32;

m) unitatea administrativ-teritorială Purani - sectoarele cadastrale nr. 6, 8, 9, 11 și 17;

n) unitatea administrativ-teritorială Salcia - sectoarele cadastrale nr. 3, 4, 15, 18, 19 și 20;

o) unitatea administrativ-teritorială Săceni - sectoarele cadastrale nr. 2, 3, 15, 16, 17, 21, 23 și 24;

p) unitatea administrativ-teritorială Scrioaștea - sectoarele cadastrale nr. 18, 19, 20, 21, 41 și 44;

q) unitatea administrativ-teritorială Sfințești - sectoarele cadastrale nr. 2, 7, 8, 15, 18 și 21;

r) unitatea administrativ-teritorială Siliștea - sectoarele cadastrale nr. 16, 17, 18, 19 și 31;

s) unitatea administrativ-teritorială Siliștea-Gumești - sectoarele cadastrale nr. 4, 5, 12, 14 și 22;

t) unitatea administrativ-teritorială Sârbeni - sectoarele cadastrale nr. 2, 3 și 6;

u) unitatea administrativ-teritorială Troianul - sectoarele cadastrale nr. 19 și 28;

v) unitatea administrativ-teritorială Uda-Clocociov - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 22, 23 și 24;

w) unitatea administrativ-teritorială Vitănești - sectoarele cadastrale nr. 43, 45 și 46;

x) unitatea administrativ-teritorială Vârtoape - sectoarele cadastrale nr. 1, 22 și 36.

Art. 2. -

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfășoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-24 la prezentul ordin.

Art. 3. -

Anexele nr. 1-24 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
Radu-Codruț Ștefănescu

București, 18 decembrie 2017.

Nr. 1.594.

ANEXA Nr. 1

ANEXA Nr. 2

ANEXA Nr. 3

ANEXA Nr. 4

ANEXA Nr. 5

ANEXA Nr. 6

ANEXA Nr. 7 Modificări (1)

ANEXA Nr. 8

ANEXA Nr. 9

ANEXA Nr. 10

ANEXA Nr. 11

ANEXA Nr. 12

ANEXA Nr. 13 Modificări (1)

ANEXA Nr. 14

ANEXA Nr. 15

ANEXA Nr. 16

ANEXA Nr. 17

ANEXA Nr. 18 Modificări (1)

ANEXA Nr. 19

ANEXA Nr. 20 Modificări (1)

ANEXA Nr. 21

ANEXA Nr. 22

ANEXA Nr. 23

ANEXA Nr. 24

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...