Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

Norma nr. 1/2018 privind completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 57 alin. (5) și (6) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 15 alin. (5), (6) și (7) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 20 din Legea nr. 187/2011 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private,

în temeiul dispozițiilor art. 24 lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) și (2) și ale art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 10.01.2018,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

Art. I. -

Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 și 706 bis din 21 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1A "Planul de conturi aplicabil fondurilor de pensii administrate privat și fondurilor de pensii facultative", la clasa a 5-a Conturi de trezorerie, după contul 51214. Conturi la bănci în lei - cont DIP (A) se introduc două noi conturi, conturile 512141 și 512142, cu următorul cuprins:

"

- contul 512141. Conturi la bănci în lei - cont DIP plată unică (A);

- contul 512142. Conturi la bănci în lei - cont DIP plată eșalonată (A)."

2. La anexa nr. 1A "Planul de conturi aplicabil fondurilor de pensii administrate privat și fondurilor de pensii facultative", la clasa a 5-a Conturi de trezorerie, după contul 51254. Sume în curs de decontare - cont DIP (A) se introduc două noi conturi, conturile 512541 și 512542, cu următorul cuprins:

"

- contul 512541. Sume în curs de decontare - cont DIP plată unică (A);

- contul 512542. Sume în curs de decontare - cont DIP plată eșalonată (A)."

Art. II. -

Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Leonardo Badea

București, 12 ianuarie 2018.

Nr. 1.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...