Guvernul României

Hotărârea nr. 18/2018 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației Naționale, pentru Inspectoratul Școlar Județean Timiș

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Educației Naționale, pentru Inspectoratul Școlar Județean Timiș, a unui imobil, construcție și teren aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 329 din 31 iulie 2015.

Art. 2. -

Ministerul Educației Naționale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera completările și modificările corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU, INTERIMAR,
MIHAI-VIOREL FIFOR

Contrasemnează:
Ministrul educației naționale,
Liviu-Marian Pop
p. Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale, administrației publice
și fondurilor europene,
Sirma Caraman,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Ionuț Mișa

București, 17 ianuarie 2018.

Nr. 18.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrare a Ministerului Educației Naționale, pentru Inspectoratul Școlar Județean Timiș

Codul fiscal Denumirea
Ordonator principal de credite 13729380 Ministerul Educației Naționale
Nr. MF Codul de clasificație Denumirea bunului imobil care face obiectul actului normativ Adresa Elemente-cadru de descriere tehnică Persoana juridică care administrează imobilul Baza legală Valoarea de inventar - lei -
Se atribuie de către Ministerul Finanțelor Publice. 8.26.03 Imobil - sediu pentru Inspectoratul Școlar Județean Timiș Județul Timiș, municipiul Timișoara, Calea Aradului nr. 56 Clădire - Corpul A, regim de înălțime: S tehnic parțial + P + 2E, Sc = 1.031 mp, nr. cadastral 444738-C1, S teren = 4.314 mp, nr. cadastral 444738, CF nr. 444738 Inspectoratul Școlar Județean Timiș
CUI 2613597
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 329 din 31 iulie 2015 3.904,169

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...