Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

Ordinul nr. 15/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unități administrativ-teritoriale din județul Galați

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 15 unități administrativ- teritoriale din județul Galați, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Barcea - sectoarele cadastrale nr. 3, 4, 13, 14, 15 și 17;

b) unitatea administrativ-teritorială Berești - sectoarele cadastrale nr. 3, 4, 11, 13 și 14;

c) unitatea administrativ-teritorială Buciumeni - sectoarele cadastrale nr. 6, 7, 21, 22, 26 și 28;

d) unitatea administrativ-teritorială Brăhășești - sectoarele cadastrale nr. 9, 14, 15, 23 și 27;

e) unitatea administrativ-teritorială Corni - sectoarele cadastrale nr. 8, 23, 24, 25, 29, 30, 36 și 38;

f) unitatea administrativ-teritorială Cosmești - sectoarele cadastrale nr. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 17, 19 și 22;

g) unitatea administrativ-teritorială Costache Negri - sectoarele cadastrale nr. 1, 8, 9, 10, 11 și 12;

h) unitatea administrativ-teritorială Drăgușeni - sectoarele cadastrale nr. 23, 24, 27, 37, 38, 39, 40, 41 și 45;

i) unitatea administrativ-teritorială Gohor - sectoarele cadastrale nr. 39 și 40;

j) unitatea administrativ-teritorială Ivești - sectoarele cadastrale nr. 10, 11 și 14;

k) unitatea administrativ-teritorială Movileni - sectoarele cadastrale nr. 16, 17 și 18;

l) unitatea administrativ-teritorială Nicorești - sectoarele cadastrale nr. 58, 60, 61 și 62;

m) unitatea administrativ-teritorială Smulți - sectoarele cadastrale nr. 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31 și 32;

n) unitatea administrativ-teritorială Tudor Vladimirescu - sectoarele cadastrale nr. 5, 6, 7, 29, 30 și 31;

o) unitatea administrativ-teritorială Vlădești - sectoarele cadastrale nr. 16, 19, 21, 25, 29, 30, 38, 48, 53 și 60.

Art. 2. -

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfășoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-15 la prezentul ordin.

Art. 3. -

Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
Ileana Spiroiu

București, 5 ianuarie 2018.

Nr. 15.

ANEXA Nr. 1

ANEXA Nr. 2

ANEXA Nr. 3

ANEXA Nr. 4

ANEXA Nr. 5

ANEXA Nr. 6

ANEXA Nr. 7

ANEXA Nr. 8

ANEXA Nr. 9

ANEXA Nr. 10

ANEXA Nr. 11

ANEXA Nr. 12

ANEXA Nr. 13

ANEXA Nr. 14

ANEXA Nr. 15

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...