Parlamentul României

Legea nr. 41/2018 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2017 privind formarea inițială a ofițerilor în activitate din Ministerul Apărării Naționale în instituții de învățământ superior militar din străinătate

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 67 din 23 ianuarie 2018.

În vigoare de la 26 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 24 din 30 august 2017 privind formarea inițială a ofițerilor în activitate din Ministerul Apărării Naționale în instituții de învățământ superior militar din străinătate, adoptată în temeiul art. 1 pct. X. 4 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 31 august 2017, cu următoarele modificări:

1. La articolul 2 alineatul (1), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) să fie elevi ai clasei a XII-a;

b) să se situeze între primii 10% dintre elevi, în ierarhia mediilor de absolvire a claselor IX-XI;".

2. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) Studenții care nu respectă obligațiile contractuale prevăzute la art. 3 alin. (2), precum și în situația exmatriculării din motive imputabile lor restituie cheltuielile efectuate de Ministerul Apărării Naționale.

(2) Absolvenții de studii în străinătate care nu respectă obligațiile înscrise în contractul prevăzut la art. 4 restituie Ministerului Apărării Naționale, potrivit prevederilor art. 411 alin. 6 și 7 din Legea nr. 80/1995, cu modificările și completările ulterioare, cheltuielile efectuate pe timpul studiilor, proporțional cu perioada de contract rămasă neexecutată."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
PETRU-GABRIEL VLASE
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 19 ianuarie 2018.

Nr. 41.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...