Comisia Comunităților Europene

Directiva nr. 46/1994 de modificare a Directivei 88/301/CEE și a Directivei 90/388 CEE în special cu privire la comunicațiile prin satelit
Număr celex: 31994L0046

Modificări (...), Reviste (2)

În vigoare de la 19 octombrie 1994

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DIRECTIVA COMISIEI
din 13 octombrie 1994
de modificare a Directivei 88/301/CEE și a Directivei 90/388 CEE
în special cu privire la comunicațiile prin satelit
(94/46/CE)

COMISIA COMUNITĂȚII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 90 alin. (3),

întrucât:

1. Cartea verde, adoptată de Comisie în noiembrie 1990, privind o abordare comună în domeniul comunicațiilor prin satelit în Comunitatea Europeană, a stabilit principalele modificări ale cadrului de reglementare în vederea exploatării potențialului acestor mijloace de comunicații. Această Carte verde privind sateliții a reclamat, inter alia, liberalizarea totală a serviciilor prin satelit și a sectoarelor de echipamente, inclusiv eliminarea tuturor drepturilor speciale sau exclusive în acest domeniu supuse procedurilor de autorizare, precum și accesul liber și nerestricționat la capacitatea segmentului de spațiu.

2. Rezoluția Consiliului din 19 decembrie 1991 privind dezvoltarea pieței comune a serviciilor și echipamentelor de comunicații prin satelit(1) a venit în sprijinul hotărârilor luate de Comisie cu privire la Cartea verde privind sateliții și a considerat ca principale scopuri următoarele: armonizarea și liberalizarea pieței pentru stații de sol pentru comunicații prin satelit adecvate, inclusiv, când este cazul, eliminarea drepturilor speciale sau exclusive în acest domeniu, în special sub rezerva condițiilor necesare pentru îndeplinirea cerințelor esențiale.

3. Parlamentul European, în rezoluția privind dezvoltarea pieței comune a serviciilor și echipamentelor de comunicații prin satelit(2), solicită Comisiei adoptarea legislației necesare în vederea creării cadrului pentru a permite îndepărtarea constrângerilor existente și dezvoltarea unor activități noi în domeniul comunicațiilor prin satelit, accentuând nevoia armonizării și liberalizării piețelor serviciilor prin satelit și a echipamentelor corespunzătoare.

4. Câteva state membre au deschis deja concurenței anumite servicii de comunicații prin satelit și au introdus programe de autorizare. Cu toate acestea, acordarea autorizațiilor în anumite state membre nu se bazează încă pe criterii obiective, proporționale și nediscriminatorii, sau, în cazul operatorilor care concurează cu organizațiile de telecomunicații, este supusă unor restricții tehnice cum ar fi interzicerea conectării echipamentelor lor la rețea cu centrale de comutare administrată de organizațiile de telecomunicații. Alte state membre mențin drepturi exclusive acordate întreprinderilor publice naționale.

5. Directiva Comisiei 88/301/CEE din 16 mai 1988 cu privire la concurența pe piața echipamentelor terminale de telecomunicații(3), modificată de Acordul privind Spațiul Economic European, prevede eliminarea drepturilor speciale sau exclusive în ce privește importul, comercializarea, conectarea, punerea în funcțiune și întreținerea echipamentelor terminale de telecomunicații. Aceasta directivă nu se referă la toate tipurile de echipamente pentru stații de sol pentru comunicații prin satelit.

___________

1 JO C 8, 14.1.1992, p. 1.

2 JO C 42, 15.2.1993, p. 30.

3 JO L 131, 27.5.1988, p. 73.

6. În hotărârea pronunțată în cazul C-202/88, Franța împotriva Comisiei(1), Curtea de Justiție a Comunităților Europene a confirmat valabilitatea Directivei Comisiei 88/301/CEE pe 19 martie 1991. Cu toate acestea, în ceea ce privește drepturile speciale, directiva a fost declarată nulă pe motiv că nici dispozițiile directivei, nici preambulul nu specifică concret tipul de drepturi la care se face referire și măsura în care existența acestor drepturi contravine multor dispoziții din Tratat. În ceea ce privește importul, comercializarea, conectarea, punerea în funcțiune și întreținerea echipamentelor de telecomunicații, drepturile speciale sunt de fapt drepturile acordate de un stat membru unui număr limitat de întreprinderi, prin orice instrument legislativ, de reglementare sau administrativ, care, pe un teritoriu geografic dat,

- limitează la două sau mai multe numărul acestor întreprinderi, conform altor criterii decât criteriile obiective, proporționale și nediscriminatorii

sau

- desemnează, altfel decât conform acestor criterii, câteva întreprinderi concurente

sau

- conferă uneia sau mai multor întreprinderi, conform altor criterii decât cele menționate anterior, avantaje legale sau de reglementare care afectează substanțial capacitatea oricărei alte întreprinderi să se angajeze în oricare dintre activitățile menționate mai sus pe același teritoriu geografic în condiții substanțial echivalente.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...