TITLUL II Completarea registrului agricol - CAPITOLUL VI Modul de completare a cap. IV: a) "Suprafața arabilă situată pe raza localității - culturi în câmp" din registrul agricol -
← Art 26
TITLUL II Completarea registrului agricol - CAPITOLUL VIII Modul de completare a cap. IV: b1) "Suprafața cultivată în sere pe raza localității" din registrul agricol -
Art 28 →

Art. 27. -

Pentru înregistrarea suprafețelor arabile ce fac obiectul acestui capitol se respectă prevederile art. 26 alin. (1) lit. a):

a) pe rândul "Culturi succesive în câmp cod (02 +. . . + 09)" - cod rând 01 - se înregistrează date cu privire la suprafețele ocupate de culturile care se însămânțează după o cultură principală care ocupă terenul o perioadă mai îndelungată; de obicei aceste culturi, legumicole ori furajere, au ciclul de vegetație scurt; dacă aceeași cultură se însămânțează după două sau mai multe culturi principale, se vor însuma toate suprafețele ocupate de această cultură. Nu se includ suprafețele ocupate de culturile succesive din sere și din grădinile familiale;

b) pe rândul "Culturi intercalate - total cod (11 + 12 + 16 +. . . + 22)" - cod rând 10 - se înscriu date privitoare la culturile însămânțate pe/între rândurile de culturi în ogor propriu (culturi principale), suprafața lor estimându-se a fi 1/3 din suprafața totală a culturii principale;

c) pe rândul "Culturi modificate genetic cod (24 + 25)" - cod rând 23 - se înregistrează, pentru evidențiere distinctă, suprafața ocupată de culturi modificate genetic - CMG, așa cum sunt definite în art. 2 din Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului: "«Organism» înseamnă orice entitate biologică capabilă de reproducere sau de transfer de material genetic; «organism modificat genetic» înseamnă orice organism, cu excepția ființelor umane, în care materialul genetic a fost modificat printr-o modalitate ce nu se produce natural prin împerechere și/sau recombinare naturală."

Acesta este un fragment din Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, din 17.08.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...