TITLUL II Completarea registrului agricol - CAPITOLUL XV Modul de completare a cap. VI: "Suprafețele efectiv irigate^1 în câmp, situate pe raza localității" din registrul agricol -
← Art 35
TITLUL II Completarea registrului agricol - CAPITOLUL XVII Modul de completare a cap. VIII: "Evoluția efectivelor de animale în cursul anului, aflate în proprietate" din registrul agricol -
Art 37 →

Art. 36. -

(1) Se completează pentru toate categoriile de deținători, indiferent de titlul în baza căruia dețin animalele ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol.

(2) Se înscriu date cu privire la efectivele de animale, pe total specie și pe principalele grupe de vârstă și de sex, existente pe raza localității.

(3) În localitățile de unde în mod obișnuit pleacă animalele la iernat în alte localități, în sălașuri la munte sau în bălți se înscriu, pe baza declarației capului gospodăriei ori a unui membru major al acesteia, și animalele respective. În cazul în care un animal aparține mai multor proprietari, acesta se înscrie la gospodăria unde se găsește animalul în momentul înregistrării/declarării.

(4) Înregistrarea familiilor de albine se face în registrul agricol deschis pentru localitatea unde proprietarul deține vatra de stupină permanentă. Proprietarul stupilor are obligația de a depune și înregistra la primărie o declarație cu privire la perioada în care se desfășoară stupăritul pastoral.

(5) Înregistrarea datelor pentru speciile de pește se face la terminarea campaniei de primăvară (martie-aprilie) pentru semestrul I și la terminarea campaniei de toamnă (noiembrie- decembrie) pentru semestrul II.

(6) Completarea acestui capitol se face astfel:

a) rândul "Bovine - total cod (02 + 08 + 13 + 26)" - cod rând 01 - cuprinde toate animalele din speciile taurine și bubaline, indiferent de sex, vârstă sau destinația economică;

b) rândul "Ovine - total cod (31 +. . .+ 35)" - cod rând 30 - reprezintă totalitatea ovinelor existente, indiferent de sex, de vârstă, de destinația economică și de locul unde se află;

c) pe rândul "Caprine - total cod (37 +. . .+ 40)" - cod rând 36 - se înscrie totalitatea caprinelor existente, indiferent de sex, de vârstă, de destinația economică și de locul unde se află;

d) pe rândul "Capre" - cod rând 37 - se înscrie totalitatea femelelor care au fătat cel puțin o dată, indiferent de vârstă;

e) pe rândul "Țapi" - cod rând 38 - se înscrie numărul de masculi din turmă;

f) pe rândul "Porcine - total cod (42 + 43 + 45 + 49)" - cod rând 41 - se înscriu toate animalele din specia porcine, indiferent de sex, de vârstă și de destinația economică;

g) rândul "Cabaline - total" - cod rând 56 - reprezintă totalitatea cabalinelor de muncă, de reproducție, atât armăsari, cât și iepe, de sport, de agrement etc.;

h) rândul "Măgari" - cod rând 59 - reprezintă totalitatea animalelor din specia măgar, indiferent de vârstă, sex și destinația economică;

i) rândul "Catâri" - cod rând 60 - reprezintă totalitatea animalelor rezultate prin încrucișarea dintre iapă și măgar (catâr) ori dintre măgăriță și armăsar (bardou), indiferent de vârstă, sex și destinația economică;

j) pe rândul "Iepuri total din care:" - cod rând 61 - se înregistrează numărul total al iepurilor din rasele de carne, de blană, de păr etc.; se evidențiază separat iepurii femele pentru reproducție - cod rând 62;

k) pe rândul "Animale de blană - total, cod (64 +. . .+ 67)" - cod rând 63 - se înregistrează animalele crescute cu această destinație, indiferent de categoria de deținători;

l) pe rândul "Păsări - total, cod (69 +. . .+ 74)" - cod rând 68 - se cuprinde efectivul total de păsări adulte și tinere, masculi și femele, din toate speciile; din acest cod se evidențiază "Total păsări adulte ouătoare" - cod rând 75, din care se evidențiază "Găini ouătoare" - cod rând 76;

m) pe cod rând 77 se înscriu "Alte animale domestice și/sau sălbatice crescute în captivitate, în condițiile legii, ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol";

n) pe rândul "Familii albine1" - cod rând 78 - se cuprinde numărul total al familiilor de albine; în cazul în care stupii au mai multe familii se înscrie numărul total al familiilor existente în stupii respectivi;

o) în cuprinsul formularelor registrului agricol pentru perioada 2015-2019 sintagma "Familii albine1" se citește "Familii albine";

p) pentru rândurile 82, 88, 94, 100, 106, 112 și 118, unde se evidențiază puietul alevin, datele se înscriu în milioane bucăți;

q) rândurile "Ciprinide - total cod (81 +. . .+ 85)", "Salmonide - total cod (87 +. . .+ 91)", "Sturioni - total cod (93 +. . .+ 97)", "Esocide - total cod (99 +. . .+ 103)", "Percide - total cod (105 +. . .+ 109)", "Siluride - total cod (111 +. . .+ 115)", "Alți pești - total cod (117 +. . .+ 121)" se vor citi respectiv: "Ciprinide - total cod (81 + 83 + 84 + 85)", "Salmonide - total cod (87 + 89 + 90 + 91)", "Sturioni - total cod (93 + 95 + 96 + 97)", "Esocide - total cod (99 + 101 + 102 + 103)", "Percide - total cod (105 + 107 + 108 + 109)", "Siluride - total cod (111 + 113 + 114 + 115)", "Alți pești - total cod (117 + 119 + 120 + 121)".

Acesta este un fragment din Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, din 17.08.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...