Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 63/2018 / 1309/2017pentru modificarea și completarea anexei nr 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 63/2018 / 1.309/2017

Ministerul Sănătății

Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 531/2018 al Ministerului Sănătății și nr. D.G. 2.969 din 29.12.2017 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere:

- art. 58 alin. (4) și (5), art. 221 alin. (1) lit. k) și art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. -

Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările si completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La secțiunea P1 "Programul național de boli transmisibile" litera A) "Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere", poziția 309 se modifică și va avea următorul cuprins:

"309 W08947008 J02AC03 VORICONAZOLUM** VFEND 200 mg COMPR. FILM. 200 mg PFIZER LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE X 28 COMPR. FILM. (BLIST. PVC/AL) P-RF 28 86,722800 96,054000 35,948857"

2. La secțiunea P1 "Programul național de boli transmisibile" litera B) "Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză", după poziția 102, se introduce o nouă poziție, poziția 103, cu următorul cuprins:

"103 W55916001 J04AD01 PROTIONAMIDUM PETEHA 250 mg COMPR. FILM. 250 mg S.C. PHARMA - S.A. ROMÂNIA CUTIE X 10 BLISTERE X 10 COMPRIMATE FILMATE PR 100 1,022700 1,248500 0,000000"

3. La secțiunea P3 "Programul național de oncologie", pozițiile 14, 21, 34, 123, 125 și 498 se abrogă.

4. La secțiunea P3 "Programul național de oncologie", pozițiile 294 și 301 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"294 W59500004 L01XE01 IMATINIBUM**1 IMATINIB ZENTIVA 100 mg COMPR. FILM. 100 mg ZENTIVA, K.S. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU 12 BLIST. PVC- PE-PVDC/AL X 10 COMPR. FILM. PR 120 4,491799 5,483599 32,424734
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
301 W59501001 L01XE01 IMATINIBUM**1 IMATINIB ZENTIVA 400 mg COMPR. FILM. 400 mg ZENTIVA, K.S. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU 3 BLIST. PVC-PE- PVDC/AL X 10 COMPR. FILM. PR 30 34,800000 39,457999 136,486334"

5. La secțiunea P3 "Programul național de oncologie", după poziția 546 se introduc două noi poziții, pozițiile 547 și 548, cu următorul cuprins:

"547 W62602001 L01BA01 METHOTREXATUM METHOT REXATE 2,5 mg COMPR. FILM. 2,5 mg CN UNIFARM - S.A. ROMÂNIA CUTIE CU 10 BLIST. X 10 COMPR. FILM. PR 100 0,249900 0,337700 0,000000
548 W60493001 L01XX02 ASPARAGINAZUM ERWINASE 10.000 unități/ flacon PULB. PT. SOL. INJ. 10.000 U.I. HUMANAE VERITAS - S.R.L. ROMÂNIA CUTIE X 5 FLAC. DIN STICLĂ NEUTRĂ CU 10.000 U.I./ FLACON PR 5 2.783,756000 3.041,928000 0,000000"

6. La secțiunea P5 "Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat", pozițiile 97, 108 și 115 se abrogă.

7. La secțiunea P6 "Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever" subprogramul P6.2 "Epidermoliza buloasă", poziția 5 se abrogă.

8. La secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" subprogramul P9.1 "Transplant medular", poziția 96 se modifică și va avea următorul cuprins:

"96 W08947008 J02AC03 VORICONAZOLUM** VFEND 200 mg COMPR. FILM. 200 mg PFIZER LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE X 28 COMPR. FILM. (BLIST. PVC/AL) P-RF 28 86,722800 96,054000 35,948857"

9. La secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" subprogramul P9.1 "Transplant medular", după poziția 305 se introduc două noi poziții, pozițiile 306 și 307, cu următorul cuprins:

"306 W54011001 B02AA02 ACIDUM TRANEXAMICUM 4) EXACYL 0,5 g/5 ml SOL. INJ. 0,5g/ 5 ml CN UNIFARM - S.A. ROMÂNIA CUTIE X 5 FIOLE X 5 ML SOL. INJ. PR 5 1,712000 2,314000 0,000000
307 W62602001 L01BA01 METHOTREXATUM METHOT REXATE 2,5 mg COMPR. FILM. 2,5 mg CN UNIFARM - S.A. ROMÂNIA CUTIE CU 10 BLIST. X 10 COMPR. FILM. PR 100 0,249900 0,337700 0,000000"

10. La secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" subprogramul P9.2 "Transplant de cord", poziția 73 se modifică și va avea următorul cuprins:

"73 W08947008 J02AC03 VORICONAZOLUM** VFEND 200 mg COMPR. FILM. 200 mg PFIZER LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE X 28 COMPR. FILM. (BLIST. PVC/AL) P-RF 28 86,722800 96,054000 35,948857"

11. La secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" subprogramul P9.3 "Transplant hepatic", poziția 45 se modifică și va avea următorul cuprins:

"45 W08947008 J02AC03 VORICONAZOLUM** VFEND 200 mg COMPR. FILM. 200 mg PFIZER LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE X 28 COMPR. FILM. (BLIST. PVC/AL) P-RF 28 86,722800 96,054000 35,948857"

12. La secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" subprogramul P9.3 "Transplant hepatic", după poziția 119 se introduce o nouă poziție, poziția 120, cu următorul cuprins:

"120 W54011001 B02AA02 ACIDUM TRANEXAMICUM 4) EXACYL 0,5 g/5 ml SOL. INJ. 0,5 g/ 5 ml CN UNIFARM - S.A. ROMÂNIA CUTIE X 5 FIOLE X 5 ML SOL. INJ. PR 5 1,712000 2,314000 0,000000"

13. La secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" subprogramul P9.4 "Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas", poziția 92 se modifică și va avea următorul cuprins:

"92 W08947008 J02AC03 VORICONAZOLUM** VFEND 200 mg COMPR. FILM. 200 mg PFIZER LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE X 28 COMPR. FILM. (BLIST. PVC/AL) P-RF 28 86,722800 96,054000 35,948857"

14. La secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" subprogramul P9.5 "Transplant celule pancreatice", poziția 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

"11 W08947008 J02AC03 VORICONAZOLUM** VFEND 200 mg COMPR. FILM. 200 mg PFIZER LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE X 28 COMPR. FILM. (BLIST. PVC/AL) P-RF 28 86,722800 96,054000 35,948857"

15. La secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" subprogramul P9.6 "Transplant pulmonar", poziția 69 se modifică și va avea următorul cuprins:

"69 W08947008 J02AC03 VORICONAZOLUM** VFEND 200 mg COMPR. FILM. 200 mg PFIZER LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE X 28 COMPR. FILM. (BLIST. PVC/AL) P-RF 28 86,722800 96,054000 35,948857"

16. La secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" subprogramul P9.6 "Transplant pulmonar", după poziția 155 se introduce o nouă poziție, poziția 156, cu următorul cuprins:

"156 W54011001 B02AA02 ACIDUM TRANEXAMICUM 4) EXACYL 0,5 g/5 ml SOL. INJ. 0,5 g/ 5 ml CN UNIFARM - S.A. ROMÂNIA CUTIE X 5 FIOLE X 5 ML SOL. INJ. PR 5 1,712000 2,314000 0,000000"

17. La secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" subprogramul P9.7 "Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați", poziția 62 se modifică și va avea următorul cuprins:

"62 W08947008 J02AC03 VORICONAZOLUM** VFEND 200 mg COMPR. FILM. 200 mg PFIZER LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE X 28 COMPR. FILM. (BLIST. PVC/AL) P-RF 28 86,722800 96,054000 35,948857"

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu luna ianuarie 2018.

Ministrul sănătății,
Florian-Dorel Bodog
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Laurențiu-Teodor Mihai

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...