Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 289/147/7325/2017/434/1136/2018/1588/2017/3/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 62 din 22 ianuarie 2018.

În vigoare de la 22 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 289/147/7.325/2017 / 437/1.136/2018 / 1.588/2017 / 3/ 2018

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ministerul Afacerilor Interne

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

Ministerul Finanțelor Publice

Institutul Național de Statistică

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Văzând Referatul de aprobare nr. 259.426 din 4 august 2017 al Direcției generale politici agricole din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,

având în vedere prevederile art. II din Legea nr. 54/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol coroborat cu art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019,

în temeiul prevederilor:

- art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare;

- art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, ministrul afacerilor interne, viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, ministrul finanțelor publice, președintele Institutului Național de Statistică, directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emit următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Ministerul Finanțelor Publice, Institutul Național de Statistică, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, precum și autoritățile administrației publice locale ale comunelor, ale orașelor, ale municipiilor și ale sectoarelor municipiului București duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului finanțelor publice și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 734/480/1.003/3.727/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 4 septembrie 2015.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Petre Daea
Ministrul afacerilor interne,
Carmen-Daniela Dan
p. Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale,
administrației publice
și fondurilor europene,
Sirma Caraman,
secretar de stat
p. Ministrul finanțelor publice,
Daniela Pescaru,
secretar de stat
Președintele Institutului Național de Statistică,
Tudorel Andrei
Directorul general al Agenției Naționale
de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
Radu-Codruț Ștefănescu
p. Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și
pentru Siguranța Alimentelor,
Csutak-Nagy Laszlo

ANEXĂ

NORME TEHNICE
privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...