Ministerul Afacerilor Externe - MAE

Ordinul nr. 2324/2017 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaționale

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 64 din 22 ianuarie 2018.

În vigoare de la 22 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art. 25 alin. (9) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, constatând că au fost îndeplinite condițiile pentru intrarea în vigoare a tratatelor internaționale enumerate mai jos,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Art. 1. -

La data de 1 octombrie 2016 a intrat în vigoare Acordul-cadru global de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2012, ratificat prin Legea nr. 58/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 15 mai 2014.

Art. 2. -

La data de 29 martie 2017 a intrat în vigoare Acordul încheiat prin schimb de note verbale între Guvernul României și Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului pentru a facilita desfășurarea de activități lucrative de către membrii de familie ai personalului misiunilor diplomatice și posturilor consulare, semnat la București la 9 aprilie 2013, publicat prin Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 944/2017 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 7 iulie 2017.

Art. 3. -

La data de 1 aprilie 2017 a intrat în vigoare Acordul de modificare pentru a doua oară a Acordului de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg la 25 iunie 2005, deschis spre semnare la Ougadougou la 21 iunie 2010, semnat de România la Bruxelles la 9 septembrie 2010, ratificat prin Legea nr. 73/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 13 iunie 2012.

Art. 4. -

La data de 28 august 2017 a intrat în vigoare Înțelegerea dintre Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare din România și Comisia pentru Reglementări Nucleare din Statele Unite ale Americii privind schimbul de informații tehnice și cooperarea în domeniul securității nucleare, semnată la București la 2 martie 2017 și la Rockville, Maryland, la 16 martie 2017, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 504/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 27 iulie 2017.

Art. 5. -

La data de 22 septembrie 2017 a intrat în vigoare Programul de cooperare culturală dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Chineze pentru anii 2017-2022, semnat la Hangzhou la 22 septembrie 2017, publicat prin Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.943/2017 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 17 noiembrie 2017.

Art. 6. -

La data de 25 septembrie 2017 a intrat în vigoare Convenția dintre România și Republica Italiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale, semnată la Riga la 25 aprilie 2015, ratificată prin Legea nr. 28/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 24 martie 2016.

Art. 7. -

La data de 25 octombrie 2017 a intrat în vigoare Protocolul de amendare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chișinău la 20 aprilie 2012, ratificat prin Legea nr. 202/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 829 din 19 octombrie 2017.

Art. 8. -

La data de 26 octombrie 2017 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka cu privire la eliminarea obligației vizei pentru titularii de pașapoarte diplomatice, semnat la București la 29 iunie 2017, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 663/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 19 septembrie 2017.

Art. 9. -

La data de 27 octombrie 2017 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 14 decembrie 2016, ratificat prin Legea nr. 200/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 24 octombrie 2017.

Art. 10. -

La data de 1 noiembrie 2017 a intrat în vigoare Acordul-cadru global de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Mongolia, pe de altă parte, semnat la Ulan Bator la 30 aprilie 2013, ratificat prin Legea nr. 60/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 7 mai 2014.

Art. 11. -

La data de 6 noiembrie 2017 a intrat în vigoare Protocolul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind interzicerea și prevenirea importului, exportului, tranzitului și transferului ilicit de proprietate a bunurilor culturale, semnat la Ankara la 19 septembrie 2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.022/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 19 decembrie 2013.

Art. 12. -

La data de 8 noiembrie 2017 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea și combaterea infracțiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C., ratificat prin Legea nr. 189/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 28 iulie 2017.

Art. 13. -

La data de 13 noiembrie 2017 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 4 august 2016, ratificat prin Legea nr. 201/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 24 octombrie 2017.

Art. 14. -

La data de 20 noiembrie 2017 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică privind participarea României, în calitate de stat membru, la Agenția pentru Energia Nucleară din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și la baza de date a acesteia, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Paris la 30 mai 2017 și la București la 31 mai 2017, ratificat prin Legea nr. 214/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 din 17 noiembrie 2017.

Art. 15. -

La data de 1 decembrie 2017 a intrat în vigoare Acordul multilateral dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, Republica Albania, Bosnia și Herțegovina, Republica Bulgaria, Republica Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Islanda, Republica Muntenegru, Regatul Norvegiei, România, Republica Serbia și Misiunea Administrației Interimare a Organizației Națiunilor Unite în Kosovo privind înființarea unei zone europene comune de aviație, adoptat la Luxemburg la 9 iunie 2006, ratificat prin Legea nr. 328/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 22 ianuarie 2008.

Art. 16. -

La data de 1 ianuarie 2018 va intra în vigoare cel de-al treilea Protocol adițional la Convenția europeană privind extrădarea, deschisă spre semnare la Strasbourg la 10 noiembrie 2010, ratificat prin Legea nr. 101/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 15 mai 2017.

Art. 17. -

Articolul 2 din Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 945/2017 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaționale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 11 iulie 2017, se abrogă.

Ministrul afacerilor externe,
Teodor-Viorel Meleșcanu

București, 27 decembrie 2017.

Nr. 2.324.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...