Ministerul Afacerilor Externe - MAE

Ordinul nr. 2323/2017 privind ieșirea din vigoare a unor tratate internaționale

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art. 38 alin. (4) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

constatând că părțile au îndeplinit procedurile legale necesare pentru ieșirea din vigoare a tratatelor internaționale enumerate mai jos,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Art. 1. -

La data de 24 iulie 2017 a ieșit din vigoare Acordul dintre România și Teritoriul de peste mări Montserrat al Regatului Unit privind impunerea veniturilor din economii, convenit prin schimb de scrisori, semnate la București la 7 octombrie 2006 și la Brades la 1 decembrie 2006, ratificat prin Legea nr. 134/2007 pentru ratificarea unor convenții și acorduri privind impunerea veniturilor din economii și schimbul automat de informații referitoare la astfel de venituri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 7 iunie 2007.

Art. 2. -

La data de 24 iulie 2017 a ieșit din vigoare Acordul dintre România și Insulele Turks și Caicos privind impunerea veniturilor din economii, convenit prin schimb de scrisori semnate la București la 7 octombrie 2006 și la Grand Turk la 7 decembrie 2006, ratificat prin Legea nr. 134/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 7 iunie 2007.

Art. 3. -

(1) La data de 19 august 2017 a ieșit din vigoare, prin acordul părților, cu efecte depline, Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Danemarcei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor și încheierea acestuia, semnat la Copenhaga la 14 iunie 1994, ratificat prin Legea nr. 7/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 17 ianuarie 1995.

(2) Textul Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Danemarcei privind încetarea valabilității Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Danemarcei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Copenhaga la 14 iunie 1994, acord prin schimb de note verbale semnat la Copenhaga la 17 ianuarie 2017 și, respectiv, la 16 mai 2017, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

La data de 1 ianuarie 2018 va ieși din vigoare pentru Antilele Olandeze, respectiv Insulele Bonaire, Sint Eustatius și Saba, Convenția dintre România și Regatul Țărilor de Jos pentru Antilele Olandeze privind schimbul automat de informații referitoare la veniturile din economii sub forma plăților de dobânzi, convenită prin schimb de scrisori, semnate la București la 7 octombrie 2006 și la Willemstad la 20 octombrie 2006, ratificată prin Legea nr. 134/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 7 iunie 2007.

Ministrul afacerilor externe,
Teodor-Viorel Meleșcanu

București, 27 decembrie 2017.

Nr. 2.323.

ANEXĂ

Ministerul Afacerilor Externe

Document nr. 402.E.3

Notă verbală*)

*) Traducere.

Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Danemarcei prezintă salutul său Ambasadei României la Copenhaga și are onoarea să comunice următoarele:

Guvernul Regatului Danemarcei propune ca Acordul dintre Guvernul Regatului Danemarcei și Guvernul României privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Copenhaga la 14 iunie 1994, să își înceteze valabilitatea. De asemenea, Danemarca propune ca prevederile articolului 16 paragraful 2 al acordului menționat să nu se mai aplice în continuare.

Cu condiția ca Guvernul României să fie de acord cu această propunere, Danemarca propune ca această notă și nota de răspuns din partea României să constituie Acordul dintre Guvernul Regatului Danemarcei și Guvernul României privind amendarea Acordului dintre Guvernul României privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Copenhaga la 14 iunie 1994, și încetarea valabilității acestuia.

Prezentul acord face obiectul procedurilor interne din partea părților și părțile se informează reciproc cu privire la finalizarea procedurii lor pentru intrarea în vigoare a prezentului acord. Prezentul acord va intra în vigoare la 30 de zile de la data ultimei dintre cele două notificări.

Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Danemarcei folosește acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei României la Copenhaga asigurările înaltei sale considerații.

Copenhaga, 17 ianuarie 2017

Ambasada României la Copenhaga

Ambasada României la Copenhaga

Nr. 756

Ambasada României la Copenhaga prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Danemarcei, Departamentul legislația Uniunea Europeană, și, cu referire la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Danemarcei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Copenhaga la 14 iunie 1994, are onoarea de a confirma primirea notei verbale nr. 402 E.3 din 17 ianuarie 2017 privind modificarea propusă a acordului.

Ambasada României la Copenhaga are onoarea de a informa că Guvernul României a fost de acord cu propunerea menționată și, în consecință, nota verbală daneză împreună cu prezenta nota verbală vor constitui un acord între Guvernul României și Guvernul Regatului Danemarcei pentru încetarea valabilității Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Danemarcei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Copenhaga la 14 iunie 1994.

Având în vedere că România a îndeplinit procedura internă necesară, Acordul de încetare a valabilității va intra în vigoare în a 30-a zi după primirea notificării prin care partea daneză informează partea română în ceea ce privește îndeplinirea procedurilor interne.

Ambasada României la Copenhaga folosește acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Danemarcei, Departamentul legislația Uniunea Europeană, asigurările înaltei sale considerații.

Copenhaga, 16 mai 2017

Departamentul legislația Uniunea Europeană

Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Danemarcei

CC: Departamentul politici europene

Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Danemarcei

Consiliul comercial

Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Danemarcei

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...