Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 19/2018 privind aplicarea pentru anul 2017 a prevederilor art. 21 alin. (2) și art. 27 din Regulamentul de calificare a producției de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență și de verificare și monitorizare a consumului de combustibil și a producțiilor de energie electrică și energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficiență, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013, și a prevederilor art. 21-23 din Regulamentul privind stabilirea modului de colectare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2013

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 61 din 19 ianuarie 2018.

În vigoare de la 19 ianuarie 2018 până la 24 ianuarie 2019, fiind înlocuit prin Ordin 4/2019;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 72 și art. 177 alin. (33) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 6 lit. b), i) și j) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. II din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2017 pentru modificarea și completarea Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015, prevederile art. 15 alin. (2) din Metodologia de determinare și monitorizare a supracompensării activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. -

Pentru anul 2017, în cazul producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare care utilizează combustibil majoritar gaze naturale, prevederile art. 21 alin. (2) și art. 27 din Regulamentul de calificare a producției de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență și de verificare și monitorizare a consumului de combustibil și a producțiilor de energie electrică și energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficiență, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 și 820 bis din 21 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se aplică astfel:

a) documentația de calificare pentru anul 2017, prevăzută la art. 21 alin. (2), va cuprinde și anexa care face parte integrantă din prezentul ordin;

b) decizia anuală de calificare pentru anul 2017, prevăzută la art. 27, va conține și Energia electrică ce beneficiază de Schema de sprijin pentru semestrul I al anului 2017 - EESSsem. I și, respectiv, Energia electrică ce beneficiază de Schema de sprijin pentru semestrul II al anului 2017 - EESSsem. II, pentru fiecare configurație.

Art. 2. -

Pentru anul 2017, în cazul producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare care utilizează combustibil majoritar gaze naturale, prevederile art. 21-23 din Regulamentul privind stabilirea modului de colectare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 23 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la regularizarea plăților corespunzătoare bonusului de către administratorul schemei, respectiv de către producător, după caz, se aplică pentru fiecare semestru din anul 2017. Contravaloarea cantității de energie electrică aferentă anului 2017, pentru care respectivul producător a beneficiat de bonus necuvenit/neacordat și în baza căreia se întocmește factura de regularizare, rezultă după însumarea algebrică a contravalorilor determinate pentru fiecare semestru al anului 2017.

Art. 3. -

(1) Producătorii de energie electrică și termică în cogenerare care au accesat schema de sprijin și utilizează combustibil majoritar gaze naturale și Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

(2) Entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Dumitru Chiriță

București, 17 ianuarie 2018.

Nr. 19.

ANEXĂ

Configurația de producție în cogenerare/rezultat calcul Configurația nr. . . . . . . Configurația nr. . . . . . . Total configurații supuse calificării
Energie electrică livrată (vândută), diminuată cu cantitatea de energie electrică livrată din configurație care a fost vândută la prețuri mai mici decât zero (tranzacționată la prețuri negative), în anul 2017 - EV2017 [MWh] conform datelor de exploatare înregistrate în anul 2017 (preluată din tabelul 6 al anexei nr. 3 la Regulamentul de calificare, pentru configurația . . . . ) conform datelor de exploatare înregistrate în anul 2017 (preluată din tabelul 6 al anexei nr. 3 la Regulamentul de calificare, pentru configurația . . . . ) ∑config
Energie electrică livrată (vândută), diminuată cu cantitatea de energie electrică livrată din configurație care a fost vândută la prețuri mai mici decât zero (tranzacționată la prețuri negative), în semestrul I al anului 2017 - EVsem. I-2017[MWh] conform datelor de exploatare înregistrate în semestrul I al anului 2017 conform datelor de exploatare înregistrate în semestrul I al anului 2017 ∑config
Energie electrică livrată (vândută), diminuată cu cantitatea de energie electrică livrată din configurație care a fost vândută la prețuri mai mici decât zero (tranzacționată la prețuri negative), în semestrul II al anului 2017 - EVsem. II-2017 [MWh] conform datelor de exploatare înregistrate în semestrul II al anului 2017 conform datelor de exploatare înregistrate în semestrul II al anului 2017 ∑config
Energie electrică ce beneficiază de Schema de sprijin ESS pentru anul 2017 [MWh] preluată din tabelul 6 al anexei nr. 3 la Regulamentul de calificare, pentru configurația . . . . preluată din tabelul 6 al anexei nr. 3 la Regulamentul de calificare, pentru configurația . . . . ∑config
Energie electrică ce beneficiază de Schema
de sprijin pentru semestrul I al anului 2017 - EESS sem. I [MWh]

∑config
Energie electrică ce beneficiază de Schema
de sprijin pentru semestrul II al anului 2017 - EESS sem. II [MWh]
∑config

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...