Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

Ordinul nr. 1589/2017 pentru abrogarea unor dispoziții cuprinse în ordinele directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.112/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unități administrativteritoriale și nr. 1.138/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unități administrativ-teritoriale din județele Bihor, Buzău, Călărași și Neamț și abrogarea ordinelor directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.195/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unități administrativ-teritoriale din județul Neamț și nr. 1.198/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Neamț

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 61 din 19 ianuarie 2018.

În vigoare de la 19 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare,

directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) poziția nr. 14 din anexa nr. 1 și anexa nr. 15 la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.112/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unități administrativ-teritoriale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 27 septembrie 2016, cu modificările ulterioare;

b) poziția nr. 15 din anexa nr. 1 și anexa nr. 16 la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.138/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unități administrativ-teritoriale din județele Bihor, Buzău, Călărași și Neamț, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 27 septembrie 2016, cu modificările ulterioare;

c) Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.195/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unități administrativ- teritoriale din județul Neamț, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 795 din 10 octombrie 2016, cu modificările ulterioare;

d) Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.198/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unități administrativ- teritoriale din județul Neamț, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 10 octombrie 2016, cu modificările ulterioare.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
Radu-Codruț Ștefănescu

București, 18 decembrie 2017.

Nr. 1.589.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...