Ministerul Transporturilor - MT

Ordinul nr. 1836/2017 pentru aprobarea Normelor privind protecția mediului ca urmare a impactului drum-mediu înconjurător

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 59 din 19 ianuarie 2018.

În vigoare de la 19 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Referatul Direcției investiții, reglementări tehnice și autorizații de construire nr. 37.876 din 28.11.2017, prin care se propune aprobarea Normelor privind protecția mediului ca urmare a impactului drum-mediu înconjurător,

în conformitate cu prevederile art. VII din Legea nr. 198/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele privind protecția mediului ca urmare a impactului drum-mediu înconjurător, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 44/1998 pentru aprobarea Normelor privind protecția mediului ca urmare a impactului drum- mediu înconjurător, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 bis din data de 6 aprilie 1998, se abrogă.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor,
Felix Stroe

București, 22 decembrie 2017.

Nr. 1.836.

ANEXĂ

NORME
privind protecția mediului ca urmare a impactului drum-mediu înconjurător

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...