Consiliul de Securitate O.N.U.

Rezoluția 2383 (2017) adoptată de către Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 8088 ședințe din 7 noiembrie 2017

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 59 din 19 ianuarie 2018.

În vigoare de la 19 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
ORGANIZAȚIA NAȚIUNILOR UNITE Traducere din limba engleză
S/RES/2383(2017)
Consiliul de Securitate Distribuire: generală
7 noiembrie 2017
Consiliul de Securitate,

amintind propriile rezoluții precedente referitoare la situația din Somalia, în mod special rezoluțiile 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008), 1844 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008), 1897 (2009), 1918 (2010), 1950 (2010), 1976 (2011), 2015 (2011), 2020 (2011), 2077 (2012), 2125 (2013), 2184 (2014), 2246 (2015) și 2316 (2016), ca și declarațiile Președintelui (S/PRST/2010/16) din 25 august 2010 și (S/PRST/2012/24) din 19 noiembrie 2012,

salutând raportul Secretarului General (S/2017/859), solicitat prin Rezoluția 2316 (2016), privind aplicarea acelei rezoluții și privind situația referitoare la piraterie și jaf armat pe mare în largul coastei Somaliei,

reconfirmând respectul său pentru suveranitatea, integritatea teritorială, independența politică și unitatea Somaliei, inclusiv drepturile suverane ale Somaliei conform dreptului internațional, referitoare la resursele naturale din larg, inclusiv pescuitul,

notând că eforturile conjugate de a contracara pirateria ale statelor, regiunii, organizațiilor, industriei maritime, sectorului privat, grupurilor de experți și ale societății civile au condus la un declin considerabil al atacurilor piraților și al deturnărilor încă din 2011 și exprimându-și îngrijorarea cu privire la incidentele recente de piraterie care au avut loc de-a lungul anului 2017 și având în vedere amenințările continue pe care pirateria și jafurile armate pe mare în revenire le reprezintă pentru livrarea promptă, sigură și efectivă a ajutorului umanitar către Somalia și regiune, pentru siguranța navigatorilor și a altor persoane, pentru navigația internațională și pentru siguranța rutelor maritime comerciale și a altor nave, inclusiv a vaselor de pescuit care operează conform dreptului internațional, lăudând forțele navale chineze și indiene pentru dejucarea unui atac asupra OS-35, soldaților chinezi pentru capturarea a trei pirați și Forțelor Navale ale Uniunii Europene (EU NAVFOR) și Chinei pentru prevenirea unui atac asupra MV Al Heera și lăudând în continuare țările care au desfășurat forțe navale în Golful Aden și în bazinul Somaliei pentru descurajarea rețelelor de pirați de la acțiunile lor de piraterie,

susținând rezultatele Conferinței de la Londra privind Somalia care a avut loc la 11 mai 2017 și angajamentul Guvernului Federal și al Statelor Membre Federale ale Somaliei de a-și dezvolta capacitățile de securitate maritimă,

reafirmând în continuare că dreptul internațional, după cum este reflectat în Convenția Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării din 10 decembrie 1982 (Convenția), stabilește cadrul legal aplicabil activităților din ocean, inclusiv combaterea actelor de piraterie și de jaf armat pe mare,

recunoscând nevoia de a investiga și de a-i urmări în justiție nu doar pe suspecții capturați pe mare, dar și pe oricine care incită sau facilitează intenționat operațiunile de piraterie, inclusiv personajele-cheie din rețelele criminale implicate în piraterie care planifică, organizează, facilitează sau finanțează ilicit sau profită de pe urma unor astfel de atacuri și reiterând îngrijorarea sa că persoane suspectate de piraterie au fost eliberate fără a fi prezentate justiției, reafirmând că eșuarea în urmărirea în justiție a persoanelor responsabile pentru acte de piraterie și jaf armat pe mare, în largul coastei Somaliei, subminează eforturile antipiraterie,

salutând urmărirea în justiție cu succes a cazurilor de piraterie în Belgia, India, Mauritius și în Insulele Seychelles, de anul trecut, observând, în același timp, cu îngrijorare, că posibilitățile limitate în continuare și legislația locală de facilitare a custodiei și urmăririi în justiție a piraților suspecți după ce au fost capturați au întârziat acțiunile internaționale mai ample împotriva piraților în largul coastei Somaliei, fapt ce a condus, în multe cazuri, la eliberarea piraților fără a fi aduși în fața justiției, indiferent dacă existau destule dovezi în susținerea acuzării și reafirmând că, în concordanță cu prevederile Convenției privind reprimarea pirateriei, Convenția pentru suprimarea actelor ilegale împotriva siguranței navigației maritime din 1988 (Convenția SUA) permite părților să creeze capete de acuzare, să stabilească jurisdicția și să accepte predarea persoanelor responsabile pentru sau suspectate de capturare sau de exercitarea controlului asupra unei nave, cu forța sau prin amenințare sau prin orice altă formă de intimidare,

subliniind responsabilitatea primordială a autorităților din Somalia în lupta împotriva pirateriei și a jafurilor armate pe mare în largul coastei Somaliei, luând notă de solicitările autorităților somaleze pentru asistență internațională pentru a contracara pirateria din largul coastei sale, inclusiv scrisoarea din 2 noiembrie 2017 de la Reprezentantul Permanent al Misiunii Permanente a Somaliei pe lângă Organizația Națiunilor Unite, exprimând aprecierea autorităților somaleze către Consiliul de Securitate pentru ajutorul acordat, exprimându-și disponibilitatea de a coopera cu alte state și organizații regionale pentru a combate pirateria și jafurile armate pe mare în largul coastei Somaliei, solicitând statelor membre și organizațiilor internaționale să susțină Guvernul Federal din Somalia în eforturile sale de a stopa pescuitul ilegal, neraportat și nereglementat în zona sa economică exclusivă și solicitând ca prevederile Rezoluției 2316 (2016) să fie reînnoite pentru încă 12 luni,

salutând participarea Guvernului Federal al Somaliei și a partenerilor regionali la cea de-a 20-a sesiune plenară a Grupului de contact privind pirateria în largul coastei Somaliei (CGPCS) ce a avut loc în Mauritius între 5 și 7 iulie 2017, găzduit în cooperare cu Comisia pentru Oceanul Indian prezidată de Republica Seychelles,

recunoscând munca CGPCS și a Grupului operativ de aplicare a legii pentru a facilita punerea sub acuzare a piraților suspectați și intențiile Grupului de lucru regional pentru consolidarea capabilității de a identifica prioritățile regionale și de a coordona activitățile de consolidare a capabilității și a responsabilităților regionale,

salutând finanțarea oferită de Fondul de Investiții pentru susținerea inițiativelor statelor care combat pirateria în largul coastei Somaliei (Fondul) pentru a întări capacitatea regională de a pune sub acuzare pirații suspectați și de a-i încarcera pe cei condamnați conform dreptului internațional al drepturilor omului aplicabil, notând cu apreciere sprijinul oferit de Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC), Programul infracționalitate maritimă și stabilindu-se continuarea eforturilor pentru a se asigura că pirații sunt trași la răspundere,

apreciind eforturile operațiunii EUNAVFOR ATALANTA, Task Force 151 al Forțelor Maritime Combinate, activitățile de contracarare a pirateriei ale Uniunii Africane desfășurate la mal, în Somalia și acțiunile navale ale Comunității de dezvoltare a Africii de Sud și a altor state care acționează la nivel național în cooperare cu autoritățile somaleze și fiecare în parte pentru a suprima pirateria și a proteja navele care tranzitează prin apele din largul coastei Somaliei și salutând Inițiativa de Dezamorsare a Conflictelor și Vigilență Comună (SHADE) și eforturile țărilor individuale, inclusiv China, India, Republica Islamică Iran, Japonia, Republica Coreea și Federația Rusă, care au alocat misiuni de contracarare a pirateriei în regiune,

luând act de eforturile statelor de pavilion pentru luarea unor măsuri pentru a permite vaselor care navighează sub pavilionul lor să tranziteze zona cu risc ridicat (HRA), pentru îmbarcarea unor detașamente de protecție a vaselor și contractarea de personal înarmat de securitate (PCASP) și permiterea curselor speciale charter care favorizează aranjamentele care utilizează astfel de măsuri, în timp ce îndeamnă statele să reglementeze astfel de activități în conformitate cu dreptul internațional aplicabil,

salutând și încurajând eforturile de creștere a capacităților din regiune depuse de Codul de conduită Djibouti finanțat de Organizația Maritimă Internațională (IMO), Fondul de Investiții și activitățile Uniunii Europene prin intermediul Misiunii de creștere a capacității UE în Somalia (EUCAP Somalia) care ajută Somalia în întărirea capacității de asigurare a securității sale maritime, pentru a-i permite să își pună în aplicare dreptul maritim într-un mod mai eficient, și recunoscând nevoia tuturor organizațiilor internaționale și regionale implicate de a se coordona și a coopera pe deplin,

susținând dezvoltarea unei paze de coastă la nivel federal și a unei poliții de coastă la nivelul statelor membre federale, luând notă cu apreciere de eforturile depuse de IMO și de industria transportului naval de a dezvolta și actualiza linii directoare, practici de bună gestiune și recomandări pentru asistarea navelor în prevenirea și suprimarea atacurilor de piraterie în largul coastei Somaliei, inclusiv în Golful Aden și în părți importante din Oceanul Indian care sunt încă în zona cu risc ridicat, și recunoscând munca IMO și a CGPCS în această privință, luând notă de eforturile Organizației Internaționale pentru Standardizare, care a dezvoltat standarde pentru industrie, de instruire și certificare pentru companii private de securitate maritimă atunci când oferă PCASP la bordul navelor din zonele cu risc ridicat și salutând, în continuare, EUCAP Somalia a Uniunii Europene care lucrează pentru dezvoltarea capacităților de securitate maritimă ale Somaliei,

subliniind importanța de a continua sporirea colectării, păstrării și transmiterii către autoritățile competente a dovezilor de acte de piraterie și jaf armat pe mare în largul coastei Somaliei și salutând munca continuă a IMO, INTERPOL și a grupurilor din mediul de afaceri, pentru dezvoltarea unor linii directoare pentru navigatori în vederea conservării locului infracțiunilor după un act de piraterie și luând notă de importanța facilitării oferirii de probe de către navigatori în procedurile de urmărire în justiție a actelor de piraterie,

recunoscând în continuare că rețelele de pirați continuă să se bazeze pe răpiri și luarea de ostatici pentru a ajuta la generarea finanțării pentru achiziționarea de arme, câștigarea de noi recruți și continuarea activităților operaționale, prin acestea periclitând siguranța și securitatea civililor și restricționând desfășurarea comerțului și salutând eforturile internaționale de coordonare a muncii investigatorilor și a procurorilor, printre altele, prin Grupul operativ de aplicare a legii, și de colectare și împărtășire a informațiilor pentru destabilizarea organizării piraților, după cum este exemplificat în baza de date globală privind Pirateria maritimă a INTERPOL, și aplaudând constituirea Centrului Regional pentru Coordonare Operațională (RCOC) în Seychelles, la 1 iulie 2017, care va opera împreună cu centrul său înrudit, și apreciind constituirea Centrului regional de fuziune a informației maritime (RMIFC) în Madagascar, inclusiv constituirea Planului de aplicare pentru urmărirea în justiție a pirateriei, care, sub auspiciile UNODC și în parteneriat cu NAVFOR al UE, va dezvolta în continuare capacitatea regiunii de a urmări în justiție pirateria,

reafirmând condamnările internaționale ale actelor de răpire și luare de ostatici, inclusiv delictele din Convenția internațională împotriva luării de ostatici, condamnând puternic practica continuă de luare de ostatici de către pirații care operează pe coasta Somaliei, exprimându-și îngrijorarea serioasă asupra condițiilor inumane pe care le suportă ostaticii în captivitate, recunoscând impactul advers asupra familiilor lor, cerând eliberarea imediată a tuturor ostaticilor rămași și luând notă de importanța cooperării între statele membre pe tema luării de ostatici și urmăririi în justiție a piraților suspectați de luare de ostatici,

apreciind Kenya, Mauritius, Tanzania și Seychelles pentru eforturile lor de a urmări în justiție pirații suspecți, în instanțele de judecată naționale, și luând notă cu apreciere de sprijinul oferit de Programul infracțiuni maritime al UNODC, Fondul de garantare și alte organizații internaționale și donatori, în coordonare cu CGPCS, de sprijinire a Kenyei, Mauritius, Seychelles, Tanzaniei, Somaliei și altor state din regiune în eforturile lor de a trimite în justiție sau de a încarcera într-un stat terț, după condamnarea în alt loc, pirații, inclusiv facilitatorii și finanțatorii de pe țărm, în conformitate cu dreptul internațional al drepturilor omului aplicabil, și subliniind nevoia ca statele și organizațiile internaționale să consolideze în continuare eforturile internaționale în această privință,

salutând disponibilitatea Guvernului Federal al Somaliei și a statelor federale membre de a coopera între ele și cu alte state care au trimis în justiție pirați suspectați, în sensul facilitării repatrierii în Somalia a piraților condamnați, în condițiile aranjamentelor de transfer ale prizonierilor potrivite, compatibile cu dreptul internațional aplicabil, inclusiv dreptul internațional al drepturilor omului, și recunoaște repatrierea din Seychelles în Somalia a prizonierilor condamnați doritori și eligibili pentru executarea pedepsei în Somalia,

salutând munca Comitetului de Coordonare a Securității Maritime (MSCC), mecanismul central pentru dezvoltarea capabilității și identificarea și canalizarea sprijinului, după cum s-a subliniat în cadrul Conferinței de la Londra privind Somalia din luna mai 2017, și încurajând administrația regională și națională somaleză să își asume o responsabilitate mai mare pentru inițiativele de diminuare a pirateriei,

exprimând o îngrijorare serioasă privind raportările de pescuit ilegal, nedeclarat și nereglementat (IUU) în zona economică exclusivă a Somaliei (EEZ) și luând notă de relația complexă dintre pescuitul IUU și piraterie, recunoscând că pescuitul IUU determină pierderea a milioane de dolari din venituri pentru Somalia, în fiecare an, și poate contribui la destabilizarea comunităților de pe coastă,

notând aderarea Somaliei la Acordul FAO privind măsurile luate de statele portuare pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, neraportat și nereglementat, recunoscând proiectele susținute de FAO și UNODC cu scopul de a crește capacitatea Somaliei de a combate astfel de activități și subliniind nevoia statelor și a organizațiilor internaționale de a-și intensifica în continuare sprijinul pentru Guvernul Federal al Somaliei, la solicitarea lui, în creșterea capacității Somaliei de a combate astfel de activități,

recunoscând eforturile continue ale Guvernului Federal al Somaliei pentru dezvoltarea unui regim legal de distribuire a licențelor de pescuit, apreciind, în această privință, implementarea unei componente a Programului finanțat de UE pentru promovarea securității maritime regionale (CCAP) împreună cu FAO care are scopul de a promova pescuitul reglementat și licențiat, corespunzător și transparent, în rândul statelor din regiune și încurajând eforturile continue în această privință, cu susținerea comunității internaționale,

reamintind rapoartele Secretarului General care ilustrează seriozitatea pirateriei și a jafurilor armate pe mare în largul coastei Somaliei și care oferă îndrumare utilă pentru investigarea și urmărirea în justiție a piraților, inclusiv instanțele de judecată specializate în combaterea pirateriei,

apreciind Parteneriatul pentru susținerea ostaticilor (HSP) pentru eliberarea a 26 de navigatori în 2016, dar rămânând îngrijorat că opt navigatori iranieni de pe FV Siraj au rămas ostatici în Somalia în condiții îngrozitoare și salutând munca Rețelei internaționale pentru bunăstarea și asistența navigatorilor (ISWAN) și a Programului de răspuns umanitar la pirateria maritimă (MPHRP) în furnizarea intervenției posttraumatice și susținerii financiare pentru victimele pirateriei și a familiilor lor; la fel ca și Fondul CGPCS pentru familiile supraviețuitorilor pirateriei (PSFF), care oferă fonduri pentru supraviețuitorii pirateriei somaleze și pentru familiile lor, o gamă de ajutoare în timpul și după captivitate, și recunoscând nevoia de a continua sprijinirea acestor inițiative și contribuțiilor la fonduri,

recunoscând progresul înregistrat de CGPCS și UNODC în folosirea instrumentelor de informare publică pentru a mări gradul de conștientizare al pericolelor pirateriei și a evidenția bunele practici pentru eradicarea acestui fenomen infracțional,

luând notă de eforturile UNODC și UNDP și finanțarea oferită de fondul de investiții, Uniunea Europeană, Marea Britanie, Statele Unite și alți donatori pentru dezvoltarea capacității judiciare și de aplicare a legii a regiunii, de a investiga, aresta și pune sub acuzare pirații suspectați și de a încarcera pirații condamnați, în concordanță cu dreptul internațional aplicabil al drepturilor omului,

ținând seama de Codul de conduită Djibouti referitor la represiunea pirateriei și a jafurilor armate asupra navelor din Oceanul Indian de Vest și din Golful Aden, luând notă de operațiunile centrelor de diseminare a informațiilor din Yemen, Kenya și Tanzania, recunoscând eforturile statelor semnatare de a dezvolta cadrul de reglementare și legislativ adecvat pentru combaterea pirateriei, de a le crește capacitatea de a patrula apele din regiune, de a pune sub interdicție vasele suspecte și a pune sub acuzare pirații suspecți,

subliniind că pacea și stabilitatea în Somalia, întărirea instituțiilor statului, dezvoltarea economică și socială și respectul pentru drepturile omului și statul de drept sunt necesare pentru crearea condițiilor pentru o eradicare durabilă a pirateriei și a jafurilor armate pe mare în largul coastei Somaliei și subliniind în continuare că securitatea pe termen lung a Somaliei depinde de dezvoltarea efectivă de către autoritățile somaleze a Gărzii de coastă somaleze și a Unităților de Poliție Maritimă, Armatei Naționale Somaleze și a Forțelor de Poliție Somaleze,

salutând Comunicatul Padang și Declarația de cooperare maritimă adoptată de Asociația Malul Oceanului Indian (IORA) la cea de-a 15-a reuniune a Consiliului de Miniștri, care fac apel la membrii săi să susțină și să întărească cooperarea în adresarea provocărilor maritime, inclusiv pirateria și traficul ilegal de droguri,

recunoscând că instabilitatea continuă din Somalia și actele de piraterie și de jaf armat pe mare în largul coastei sale sunt fără îndoială interconectate și subliniind nevoia de a continua răspunsul comprehensiv din partea comunității internaționale pentru a reprima pirateria și jaful armat pe mare și a suprima cauzele lor fundamentale,

determinând că incidentele de piraterie și jaf armat pe mare în largul coastei Somaliei, la fel ca și activitatea grupurilor de pirați în Somalia, sunt un factor important care exacerbează situația din Somalia, care continuă să constituie o amenințare asupra păcii și securității internaționale în regiune,

acționând în baza capitolului VII al Cartei Organizației Națiunilor Unite,

1. reiterează că va condamna și deplora toate actele de piraterie și de jaf armat pe mare în largul coastei Somaliei;

2. în timp ce notează îmbunătățiri în Somalia, recunoaște că pirateria exacerbează instabilitatea în Somalia prin introducerea de sume mari de numerar ilicit care alimentează infracționalitatea, corupția și terorismul adiționale;

3. subliniază nevoia unui răspuns comprehensiv pentru prevenirea și suprimarea pirateriei și pentru zădărnicirea cauzelor ei de bază, prin comunitatea internațională;

4. subliniază responsabilitatea principală a autorităților somaleze în lupta împotriva pirateriei și a jafului armat pe mare în largul coastei Somaliei, salută proiectul de lege privind paza de coastă pe care autoritățile somaleze, cu sprijinul Forțelor Navale ale Uniunii Europene (EUNAVFOR), Operațiunea Atalanta și EUCAP Somalia, au transmis-o către Consiliul de Miniștri pentru aprobarea Parlamentului și îndeamnă autoritățile somaleze să continue munca lor pentru a adopta un set comprehensiv de legi maritime și antipiraterie fără întârziere și să stabilească forțe de securitate cu roluri și jurisdicții clare pentru aplicarea acestor legi și continuarea dezvoltării, cu susținere internațională adecvată, capacitatea instanțelor Somaliei de a investiga și urmări în justiție persoanele responsabile pentru acte de piraterie și jaf armat, inclusiv figurile principale ale rețelelor infracționale implicate în piraterie care planifică, organizează, facilitează sau finanțează ilicit sau profită de pe urma unor astfel de atacuri;

5. recunoaște nevoia de a continua investigarea sau punerea sub acuzare a celor care planifică, organizează sau finanțează ilicit sau profită de pe urma atacurilor piraților în largul coastei Somaliei, inclusiv a persoanelor-cheie din rețelele infracționale implicate în piraterie, îndeamnă statele care lucrează în cooperare cu organizațiile internaționale relevante să adopte legislație care să faciliteze punerea sub acuzare a suspecților de piraterie în largul coastei Somaliei;

6. solicită autorităților somaleze să interzică și, ca urmare a interdicției, să creeze mecanisme pentru a returna bunuri sechestrate de pirați, să investigheze și să pună sub acuzare pirații și să patruleze apele în largul coastei Somaliei pentru a preveni și a suprima actele de piraterie și jaf armat pe mare;

7. solicită autorităților somaleze să depună toate eforturile pentru a-i aduce în fața justiției pe aceia care folosesc teritoriul somalez pentru a planifica, facilita sau a întreprinde acte infracționale de piraterie și de jaf armat pe mare și apelează la statele membre să sprijine Somalia, la cererea autorităților somaleze și cu notificare către Secretarul General, să întărească capacitatea maritimă în Somalia, inclusiv a autorităților regionale, și subliniază că orice măsuri luate în baza acestui paragraf trebuie să fie conforme cu dreptul internațional aplicabil, în particular cu dreptul internațional al drepturilor omului;

8. solicită statelor să coopereze, de asemenea, după cum este adecvat, pe tema luării de ostatici și pentru punerea sub acuzare a piraților suspectați de luare de ostatici;

9. solicită eliberarea imediată și necondiționată a tuturor navigatorilor care sunt ținuți ostatici de pirații somalezi și solicită în continuare autorităților somaleze și tuturor persoanelor relevante să își dubleze eforturile de a le asigura eliberarea imediată și în siguranță;

10. salută inițiativa autorităților din Seychelles de a înființa o instanță pentru piraterie și infracțiuni maritime și salută, în continuare, cazurile de urmărire, cu succes, în justiție, pe care această instituție le-a întreprins;

11. recunoaște nevoia statelor, a organizațiilor internaționale și regionale și a altor parteneri corespunzători de a face schimb de dovezi și informații în scopul aplicării legislației antipiraterie pentru a asigura urmărirea efectivă în justiție a piraților suspectați și încarcerarea celor condamnați și, în scopul arestării și punerii sub acuzare a persoanelor-cheie din rețelele infracționale implicate în piraterie, care planifică, organizează, facilitează sau finanțează ilicit și profită de pe urma operațiunilor de piraterie și are în vedere posibilitatea de a aplica sancțiuni individuale împotriva persoanelor fizice sau entităților care planifică, organizează, facilitează sau finanțează ilicit sau profită de pe urma operațiunilor de piraterie, dacă îndeplinesc criteriile de listare stabilite în paragraful 43 al Rezoluției 2093 (2013) și cere tuturor statelor să coopereze în totalitate cu Grupul de monitorizare pentru Somalia și Eritreea, inclusiv în ce privește împărtășirea informațiilor referitoare la posibile încălcări ale embargoului de arme sau a interdicției asupra comerțului cu lignit;

12. reînnoiește cererea sa către statele și organizațiile regionale care pot face aceasta, de a lua parte în lupta împotriva pirateriei și a jafului armat pe mare în largul coastei Somaliei, în particular, în concordanță cu această rezoluție și cu dreptul internațional, prin trimiterea unor nave, arme și aeronave, prin furnizarea de baze și suport logistic pentru forțele de contracarare a pirateriei și prin capturarea și eliminarea de bărci, nave, arme și alte echipamente conexe folosite în comiterea de piraterie și jafuri armate pe mare în largul coastei Somaliei, sau pentru care există motive suficiente pentru a se suspecta o astfel de folosire;

13. subliniază importanța coordonării între state și organizații internaționale pentru a descuraja actele de piraterie și jaf armat pe mare în largul coastei Somaliei, apreciază munca CGPCS de a facilita o astfel de coordonare în cooperare cu IMO, statele de pavilion și autoritățile somaleze și solicită sprijinirea, în continuare, a acestor eforturi;

14. încurajează statele membre să continue cooperarea cu autoritățile somaleze în lupta împotriva pirateriei și a jafului armat pe mare, notează rolul primordial al autorităților somaleze în lupta împotriva pirateriei și a jafului armat în largul coastei Somaliei și decide ca, pentru o perioadă de 12 luni de la data acestei rezoluții, să reînnoiască autorizațiile stabilite potrivit paragrafului 14 al Rezoluției 2316 (2016), acordate statelor și organizațiilor regionale care cooperează cu autoritățile somaleze în lupta împotriva pirateriei și a jafului armat pe mare în largul coastei Somaliei, pentru care autoritățile somaleze au transmis notificare prealabilă Secretarului General;

15. afirmă că autorizațiile reînnoite prin această rezoluție se aplică doar în legătură cu situația din Somalia și nu vor afecta drepturile, obligațiile sau responsabilitățile statelor membre conform dreptului internațional, inclusiv orice drepturi sau obligații care reies din Convenție, referitoare la orice altă situație, și subliniază, în particular, că această rezoluție nu va fi considerată ca stabilind drept cutumiar internațional; și afirmă, în continuare, că astfel de autorizații au fost reînnoite ca răspuns la scrisoarea din 2 noiembrie 2017 prin care s-a transmis cererea autorităților somaleze;

16. decide că embargoul de arme împotriva Somaliei impus prin paragraful 5 al Rezoluției 733 (1992) și extins prin paragrafele 1 și 2 ale Rezoluției 1425 (2002) și modificat prin paragrafele 33 până la 38 ale Rezoluției 2093 nu se aplică furnizării de arme și echipament militar sau furnizării de asistență destinată exclusiv utilizării de către statele membre, organizațiile internaționale, regionale și subregionale care întreprind măsuri în conformitate cu paragraful 14 de mai sus;

17. solicită ca statele cooperante să ia măsurile necesare pentru a se asigura că activitățile pe care le întreprind în baza autorizațiilor din paragraful 14 nu au efectul practic de a nega sau prejudicia dreptul de tranzit liber al navelor oricărui stat terț;

18. solicită tuturor statelor și, în mod special, statelor de pavilion, de port și riverane, statelor ai căror resortisanți sunt victime și autori ai pirateriei și jafului armat și altor state cu jurisdicție relevantă conform dreptului internațional și legislației naționale, să coopereze în determinarea jurisdicției și în investigarea și punerea sub acuzare a tuturor persoanelor responsabile de acte de piraterie și de jaf armat în largul coastei Somaliei, inclusiv a persoanelor-cheie din rețelele infracționale implicate în piraterie care planifică, organizează, facilitează sau finanțează ilicit sau profită de pe urma unor astfel de atacuri, în conformitate cu dreptul internațional aplicabil, inclusiv dreptul internațional al drepturilor omului, să se asigure că toți pirații predați către autoritățile judiciare sunt supuși unui proces judiciar și să acorde asistență, printre altele, prin oferirea asistenței logistice și dispozitive referitoare la persoanele sub jurisdicția și controlul lor, precum victimele, martorii și persoanele reținute în urma operațiunilor întreprinse în baza acestei rezoluții;

19. solicită tuturor statelor să incrimineze pirateria prin legile lor naționale și să ia în considerare posibilitatea punerii sub acuzare a suspecților de piraterie și încarcerarea piraților condamnați, capturați în largul coastei Somaliei, și a facilitatorilor și finanțatorilor de pe uscat, în conformitate cu dreptul internațional aplicabil, inclusiv dreptul internațional al drepturilor omului, și decide să mențină aceste problematici în atenție, inclusiv, după caz, înființarea instanțelor specializate în lupta împotriva pirateriei în Somalia, cu participare și/sau susținere internațională substanțială, după cum se stabilește în Rezoluția 2015 (2011), și încurajează CGPCS să își continue discuțiile în această privință;

20. salută, în acest context, colaborarea continuă a Programului pentru infracțiuni maritime al UNODC cu autoritățile din Somalia și din statele învecinate pentru a se asigura că cei suspectați de piraterie sunt urmăriți penal și cei condamnați sunt încarcerați într-o manieră conformă cu dreptul internațional, inclusiv dreptul internațional al drepturilor omului;

21. încurajează Guvernul Federal al Somaliei să acceadă la Convenția Națiunilor Unite împotriva crimei organizate transnaționale, ca parte a eforturilor sale de a contracara spălarea de bani și structurile de sprijin financiar prin care supraviețuiesc rețelele de piraterie;

22. îndeamnă toate statele să întreprindă măsuri potrivite, în baza legislației lor naționale existente, pentru a preveni finanțarea ilicită a actelor de piraterie și a spălării veniturilor obținute;

23. îndeamnă statele, în cooperare cu INTERPOL și Europol, să investigheze în continuare rețelele infracționale internaționale implicate în piraterie în largul coastei Somaliei, inclusiv pe cele responsabile de facilitare și finanțare ilicită;

24. îndeamnă toate statele să se asigure că activitățile de combatere a pirateriei, în mod particular activitățile întreprinse pe uscat, iau în considerare nevoia de protejare a femeilor și a copiilor împotriva exploatării, inclusiv împotriva exploatării sexuale;

25. îndeamnă toate statele să disemineze informații către INTERPOL pentru utilizare în baza de date globală împotriva pirateriei, prin canalele de comunicare adecvate;

26. apreciază contribuțiile fondului de investiții și ale Codului de conduită Djibouti finanțat de IMO și îndeamnă atât statele, cât și actorii nonstatali afectați de piraterie, mai ales comunitatea internațională de transport maritim, să contribuie la acestea;

27. îndeamnă statele părți la Convenție și Convenția SUA să implementeze în totalitate obligațiile lor relevante conform acestor convenții și conform dreptului internațional cutumiar și să coopereze cu UNODC, IMO și cu alte state și organizații internaționale pentru a crea capacitatea de judecată pentru urmărirea penală cu succes a persoanelor suspectate de piraterie și jaf armat pe mare în largul coastei Somaliei;

28. confirmă recomandările și îndrumările date de IMO pentru prevenirea și suprimarea pirateriei și a jafului armat pe mare; și îndeamnă statele, în colaborare cu industria de transport maritim și de asigurări și cu IMO, să continue să dezvolte și să implementeze bune practici și avertizări de evitare, evaziune și apărare care trebuie aplicate în cazul unui atac sau în cazul navigării în apele din largul coastei Somaliei și îndeamnă, în continuare, statele să își pună la dispoziție cetățenii și navele pentru investigații criminalistice, în mod corespunzător, în primul port disponibil imediat după un act sau a unei tentative de piraterie sau jaf armat pe mare sau după ce au fost eliberați din captivitate;

29. încurajează statele de pavilion și portuare să ia în considerare, în continuare, dezvoltarea măsurilor de securitate și siguranță la bordul navelor, inclusiv, unde este cazul, să dezvolte regulamente pentru folosirea PCASP la bordul navelor, cu scopul de a preveni și a suprima pirateria în largul coastei Somaliei, printr-un proces consultativ, inclusiv prin IMO și ISO;

30. invită IMO să își continue contribuția la prevenirea și suprimarea actelor de piraterie și jaf armat împotriva navelor, în coordonare, în particular, cu UNODC, cu Programul global pentru alimentație (WFP), cu industria de transport maritim și cu toate celelalte părți implicate, și recunoaște rolul IMO în ceea ce privește contractarea de personal privat de securitate la bordul navelor în zonele cu risc ridicat;

31. ia notă de importanța securizării livrării în siguranță a asistenței WFP pe mare și salută munca continuă a WFP Operațiunii EUNAVFOR Atalanta și a statelor de pavilion, în ceea ce privește detașamentele de protecție a navelor de pe vasele WFP;

32. solicită statelor și organizațiilor regionale care cooperează cu autoritățile somaleze să informeze Consiliul de Securitate și Secretarul General peste nouă luni cu privire la progresul acțiunilor întreprinse în exercitarea autorizațiilor acordate în paragraful 14 de mai sus și solicită, în continuare, tuturor statelor care contribuie prin CGPCS la lupta împotriva pirateriei în largul coastei Somaliei, inclusiv Somaliei și altor state din regiune, să raporteze, în același termen-limită, cu privire la eforturile lor de a stabili jurisdicția și cooperarea în investigarea și punerea sub acuzare a pirateriei;

33. solicită Secretarului General să raporteze Consiliului de Securitate în termen de 11 luni de la adoptarea acestei rezoluții cu privire la implementarea acesteia și la situația referitoare la piraterie și jaf armat pe mare în largul coastei Somaliei;

34. își exprimă intenția de a revizui situația și de a lua în considerare, după cum este cazul, reînnoirea autorizațiilor acordate în paragraful 14 de mai sus pentru perioade suplimentare, la cererea autorităților somaleze;

35. decide să rămână sesizat cu privire la subiect.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...