Instituție bugetară

Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc, Miercurea-Ciuc, județul Harghita, obiectul concesiunii: teren în suprafață totală de 4.174 mp

În vigoare de la 19 ianuarie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

ACHIZIȚIE DE BUNURI

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc, Piața Cetății nr. 1, Miercurea-Ciuc, județul Harghita, telefon 0266.315.120, fax 0266.37.116, e-mail: social@szereda.ro.

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Municipiul Miercurea-Ciuc organizează licitație publică în vederea concesionării terenului, în suprafață totală de 4.174 mp, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Iancu de Hunedoara fnr., aflat în domeniul public al municipiului, înscris în Cartea Funciară nr. 64556 a localității Miercurea-Ciuc, identificat prin nr. cadastral 8335, pe o perioadă de 49 de ani, pentru realizarea unei parcări, conform PUZ "Csiki Plaza", strada Iancu de Hunedoara nr. 26 din municipiul Miercurea-Ciuc, proiect nr. 717/2007, elaborat de S.C. ARHITECTURA - S.R.L., în vederea realizării unui centru comercial, prin schimbarea destinației inițiale a terenului prevăzut în P.U.G. pentru unități indrustriale - în zonă pentru instituții publice și servicii, aprobat prin Hotărârea nr. 9/2008.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...