Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 16/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului "N. N. Săveanu" Vidra

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 59 din 19 ianuarie 2018.

În vigoare de la 19 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Direcției management și structuri sanitare nr. F.B. 121 din 9 ianuarie 2018;

- Adresa Spitalului "N. N. Săveanu" Vidra nr. 35.587/2017,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) și art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului "N. N. Săveanu" Vidra, conform anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 bis.

Art. 2. -

Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății și Spitalul "N. N. Săveanu" Vidra vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Florian-Dorel Bodog

București, 9 ianuarie 2018.

Nr. 16.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...