Agenția Națională Antidoping - ANAD

Ordinul nr. 7/2018 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale Anti-Doping nr. 230/2015 pentru aprobarea documentelor oficiale pe care le folosește ofițerul de control doping în timpul desfășurării controlului doping, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 244/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și desfășurarea controlului doping

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 58 din 19 ianuarie 2018.

În vigoare de la 19 ianuarie 2018 până la 22 februarie 2018, fiind abrogat prin Ordin 69/2018.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 29 alin. (2) și (3) din Normele metodologice privind organizarea și desfășurarea controlului doping, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 244/2015, cu modificările și completările ulterioare,

Adresa nr. 27 din 9.01.2018 emisă de Direcția generală de testare, anti-trafic substanțe interzise, relații publice și internaționale din cadrul Agenției Naționale Anti-Doping,

în temeiul art. 13 alin. (2) și din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările ulterioare,

președintele Agenției Naționale Anti-Doping emite prezentul ordin.

Art. I. -

Anexa nr. 3 la Ordinul președintelui Agenției Naționale Anti-Doping nr. 230/2015 pentru aprobarea documentelor oficiale pe care le folosește ofițerul de control doping în timpul desfășurării controlului doping, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 244/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și desfășurarea controlului doping, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 4 noiembrie 2015, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. -

Agenția Națională Anti-Doping va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Președintele Agenției Naționale Anti-Doping,
Graziela Elena Vâjială

București, 11 ianuarie 2018.

Nr. 7.

ANEXĂ (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 230/2015)

FORMULAR DE CONTROL DOPING

PAȘAPORTUL BIOLOGIC AL SPORTIVULUI

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...