Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 5675/2017 privind corelarea prin transfer a numărului de locuri între cicluri de studii universitare și numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanțate de la bugetul de stat din instituțiile de învățământ superior de stat, pentru anul universitar 2017-2018

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 55 din 18 ianuarie 2018.

În vigoare de la 18 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În vederea punerii în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 136/2017 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2017-2018, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.279/2017 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2017,

în baza prevederilor:

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanțate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare;

- Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat;

- Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 119 alin. (1), art. 140 alin. (41) și (42), art. 150 alin. (5), art. 155 alin. (4), art. 160 alin. (2) și (3) și art. 222 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și al Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

(1) Se aprobă corelarea prin transfer a locurilor - granturilor de studii disponibile de la ciclul de studii universitare de licență, după cum urmează:

a) 604 locuri - granturi de studii de la ciclul de studii universitare de licență se transformă în 121 de locuri - granturi de studii pentru ciclul de studii universitare de doctorat fără bursă pentru formele de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă;

b) 42 de locuri - granturi de studii de la ciclul de studii universitare de master se transformă în 17 locuri - granturi de studii pentru ciclul de studii universitare de doctorat fără bursă pentru formele de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă.

(2) Transformarea se realizează raportat la costul mediu per student echivalent pe cicluri și domenii de studii.

Art. 2. -

(1) Numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanțate de la bugetul de stat pentru studii universitare de licență, la forma de învățământ cu frecvență, din instituțiile de învățământ superior de stat, pentru anul universitar 2017-2018, este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanțate de la bugetul de stat pentru studii universitare de master, la forma de învățământ cu frecvență, din instituțiile de învățământ superior de stat, pentru anul universitar 2017-2018, este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanțate de la bugetul de stat pentru studii universitare de doctorat, cu bursă pentru forma de învățământ cu frecvență și fără bursă pentru formele de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă, din instituțiile de învățământ superior de stat, pentru anul universitar 2017-2018, este prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

Direcția generală învățământ universitar, Direcția generală economică și Direcția generală relații internaționale și afaceri europene din cadrul Ministerului Educației Naționale, precum și toate instituțiile de învățământ superior de stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,
Liviu-Marian Pop

București, 18 decembrie 2017.

Nr. 5.675.

ANEXA Nr. 1

Numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanțate de la bugetul de stat pentru studii universitare de licență, la forma de învățământ cu frecvență, din instituțiile de învățământ superior de stat, pentru anul universitar 2017-2018

Nr. crt. Instituția de învățământ superior pentru tineri cu cetățenie română, UE și SEE pentru tineri de origine română din Republica Moldova, țări învecinate și diasporă și cetățeni străini, conform documentelor unilaterale și cooperare bilaterală
TOTAL, din care: romi TOTAL, din care: cu bursă
1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI 4.608 8 98 51
2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII DIN BUCUREȘTI 834 1 30 21
3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREȘTI 287 1 10 8
4. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI 1.290 5 10 10
5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 4.310 61 114 111
6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCUREȘTI 1.028 8 70 47
7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI 2.770 27 112 98
8. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREȘTI 160 4 11 6
9. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI 200 2 9 6
10. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ȘI CINEMATOGRAFICĂ "I. L. CARAGIALE" DIN BUCUREȘTI 160 2 4 3
11. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN BUCUREȘTI 200 3 9 9
12. ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREȘTI 750 10 31 22
13. UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA 660 10 50 50
14. UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD 520 25 26 21
15. UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU 575 15 59 42
16. UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAȘOV 2.807 18 56 32
17. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA 3.220 10 51 45
18. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA 838 1 26 13
19. UNIVERSITATEA "BABEȘ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA 4.819 60 130 67
20. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "IULIU HAȚIEGANU" DIN CLUJ-NAPOCA 600 5 9 1
21. ACADEMIA DE MUZICĂ "GHEORGHE DIMA" DIN CLUJ-NAPOCA 160 1 9 5
22. UNIVERSITATEA DE ARTĂ ȘI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA 150 1 6 6
23. UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANȚA 1.315 19 80 79
24. UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANȚA 130 1 63 31
25. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 2.872 33 176 160
26. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN CRAIOVA 347 4 36 26
27. UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAȚI 1.627 20 460 390
28. UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI 2.501 1 229 160
29. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IAȘI 700 3 35 30
30. UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAȘI 3.425 25 243 243
31. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "GR. T. POPA" DIN IAȘI 700 6 20 12
32. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE "GEORGE ENESCU" DIN IAȘI 264 2 42 25
33. UNIVERSITATEA DIN ORADEA 1.615 30 30 18
34. UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI 610 0 68 52
35. UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 840 46 21 14
36. UNIVERSITATEA "PETROL-GAZE" DIN PLOIEȘTI 915 15 33 28
37. UNIVERSITATEA "EFTIMIE MURGU" DIN REȘIȚA 230 12 7 7
38. UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU 1.670 3 49 29
39. UNIVERSITATEA "ȘTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA 1.123 10 247 247
40. UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TÂRGOVIȘTE 955 10 5 4
41. UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" DIN TÂRGU JIU 420 20 26 18
42. UNIVERSITATEA "PETRU MAIOR" DIN TÂRGU MUREȘ 430 28 26 19
43. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN TÂRGU MUREȘ 550 10 30 19
44. UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREȘ 71 2 0 0
45. UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA 2.240 4 38 29
46. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI "REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI" DIN TIMIȘOARA 630 1 16 15
47. UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA 2.115 30 157 153
48. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "VICTOR BABEȘ" DIN TIMIȘOARA 560 5 35 32
49. ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ DIN BUCUREȘTI 325 0 0 0
50. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE APĂRARE "CAROL I" DIN BUCUREȘTI 6 0 0 0
51. ACADEMIA NAȚIONALĂ DE INFORMAȚII "MIHAI VITEAZUL" DIN BUCUREȘTI 83 0 0 0
52. ACADEMIA DE POLIȚIE "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN BUCUREȘTI 640 13 10 10
53. ACADEMIA FORȚELOR AERIENE "HENRI COANDĂ" DIN BRAȘOV 171 0 0 0
54. ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" DIN CONSTANȚA 70 0 0 0
55. ACADEMIA FORȚELOR TERESTRE "NICOLAE BĂLCESCU" DIN SIBIU 250 0 0 0
56. INSTITUTUL MEDICO-MILITAR 50 0 0 0
TOTAL 61.396 631 3.112 2.524

ANEXA Nr. 2

Numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanțate de la bugetul de stat pentru studii universitare de master, la forma de învățământ cu frecvență, din instituțiile de învățământ superior de stat, pentru anul universitar 2017-2018

Nr. crt. Instituția de învățământ superior pentru tineri cu cetățenie română, UE și SEE pentru tineri de origine română din Republica Moldova, țări învecinate și diasporă și cetățeni străini, conform documentelor unilaterale și cooperare bilaterală
TOTAL, din care: romi TOTAL, din care: cu bursă
1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI 3.787 4 23 7
2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII DIN BUCUREȘTI 678 0 17 2
3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREȘTI 48 1 3 3
4. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI 820 0 2 2
5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 3.200 28 28 20
6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCUREȘTI 60 0 0 0
7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI 1.770 3 28 15
8. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREȘTI 81 1 2 2
9. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI 150 2 7 6
10. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ȘI CINEMATOGRAFICĂ "I. L. CARAGIALE" DIN BUCUREȘTI 107 2 4 2
11. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN BUCUREȘTI 130 0 4 2
12. ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREȘTI 885 5 22 18
13. UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA 230 5 19 7
14. UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD 260 5 7 0
15. UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU 325 5 35 11
16. UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAȘOV 1.300 8 22 8
17. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA 1.915 3 16 8
18. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA 416 0 7 3
19. UNIVERSITATEA "BABEȘ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA 3.500 25 57 51
20. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "IULIU HAȚIEGANU" DIN CLUJ-NAPOCA 60 0 0 0
21. ACADEMIA DE MUZICĂ "GHEORGHE DIMA" DIN CLUJ-NAPOCA 75 1 2 2
22. UNIVERSITATEA DE ARTĂ ȘI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA 90 0 0 0
23. UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANȚA 600 4 24 5
24. UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANȚA 100 0 4 3
25. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 1.654 14 24 24
26. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN CRAIOVA 40 0 0 0
27. UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAȚI 849 11 467 303
28. UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI 1.747 1 52 15
29. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IAȘI 390 0 6 2
30. UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAȘI 2.159 5 270 270
31. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "GR. T. POPA" DIN IAȘI 110 3 1 1
32. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE "GEORGE ENESCU" DIN IAȘI 150 1 15 7
33. UNIVERSITATEA DIN ORADEA 768 20 13 3
34. UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI 190 0 28 8
35. UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 445 29 15 3
36. UNIVERSITATEA "PETROL-GAZE" DIN PLOIEȘTI 300 7 8 5
37. UNIVERSITATEA "EFTIMIE MURGU" DIN REȘIȚA 205 3 3 2
38. UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU 920 0 15 3
39. UNIVERSITATEA "ȘTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA 540 10 113 105
40. UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TÂRGOVIȘTE 415 6 5 0
41. UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" DIN TÂRGU JIU 125 8 7 1
42. UNIVERSITATEA "PETRU MAIOR" DIN TÂRGU MUREȘ 225 13 4 1
43. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN TÂRGU MUREȘ 60 5 0 0
44. UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREȘ 60 1 0 0
45. UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA 1.515 4 3 1
46. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI "REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI" DIN TIMIȘOARA 350 1 4 4
47. UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA 1.207 12 69 66
48. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "VICTOR BABEȘ" DIN TIMIȘOARA 30 1 0 0
49. ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ DIN BUCUREȘTI 79 0 0 0
50. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE APĂRARE "CAROL I" DIN BUCUREȘTI 148 0 0 0
51. ACADEMIA NAȚIONALĂ DE INFORMAȚII "MIHAI VITEAZUL" DIN BUCUREȘTI 160 0 0 0
52. ACADEMIA DE POLIȚIE "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN BUCUREȘTI 110 0 0 0
53. ACADEMIA FORȚELOR AERIENE "HENRI COANDĂ" DIN BRAȘOV 0 0 0 0
54. ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" DIN CONSTANȚA 0 0 0 0
55. ACADEMIA FORȚELOR TERESTRE "NICOLAE BĂLCESCU" DIN SIBIU 20 0 0 0
TOTAL 35.558 257 1.455 1.001

ANEXA Nr. 3

Numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanțate de la bugetul de stat pentru studii universitare de doctorat, cu bursă pentru forma de învățământ cu frecvență și fără bursă pentru formele de învățământ cu frecvență redusă, din instituțiile de învățământ superior de stat, pentru anul universitar 2017-2018

Nr. crt. Instituția de învățământ superior pentru tineri cu cetățenie română, UE și SEE pentru tineri de origine română din Republica Moldova, țări învecinate și diasporă și cetățeni străini, conform documentelor unilaterale și cooperare bilaterală
TOTAL, din care: romi Doctorat cu frecvență Doctorat cu frecvență redusă, fără bursă TOTAL, din care: fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă
cu bursă de la bugetul de stat fără bursă de la bugetul de stat
1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI 442 5 200 242 0 1 1 0
2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII DIN BUCUREȘTI 52 0 22 30 0 2 0 2
3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREȘTI 16 1 8 4 4 3 2 1
4. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI 83 0 42 0 41 2 2 0
5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 354 0 175 179 0 10 9 1
6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCUREȘTI 105 0 50 55 0 1 0 1
7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI 110 0 55 55 0 2 2 0
8. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREȘTI 16 0 8 8 0 0 0 0
9. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI 15 1 8 7 0 2 1 1
10. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ȘI CINEMATOGRAFICĂ "I. L. CARAGIALE" DIN BUCUREȘTI 16 1 8 8 0 0 0 0
11. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN BUCUREȘTI 12 1 6 6 0 0 0 0
12. ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREȘTI 60 2 30 30 0 1 1 0
13. UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA 16 2 7 9 0 4 3 1
14. UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD 6 0 3 3 0 0 0 0
15. UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU 4 0 1 0 3 1 0 1
16. UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAȘOV 60 0 30 14 16 0 0 0
17. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ- NAPOCA 205 0 100 105 0 1 1 0
18. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA 81 0 41 0 40 0 0 0
19. UNIVERSITATEA "BABEȘ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA 334 9 165 108 61 12 11 1
20. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "IULIU HAȚIEGANU" DIN CLUJ-NAPOCA 75 0 36 0 39 1 1 0
21. ACADEMIA DE MUZICĂ "GHEORGHE DIMA" DIN CLUJ-NAPOCA 16 0 7 9 0 1 1 0
22. UNIVERSITATEA DE ARTĂ ȘI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA 13 0 7 6 0 1 1 0
23. UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANȚA 23 2 12 0 11 2 2 0
24. UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANȚA 3 0 1 0 2 0 0 0
25. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 51 3 23 28 0 2 2 0
26. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN CRAIOVA 27 0 12 5 10 1 1 0
27. UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAȚI 74 0 27 0 47 6 6 0
28. UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI 141 5 70 71 0 3 3 0
29. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IAȘI 40 0 15 0 25 0 0 0
30. UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAȘI 166 8 80 72 14 1 1 0
31. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "GR. T. POPA" DIN IAȘI 59 0 31 28 0 0 0 0
32. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE "GEORGE ENESCU" DIN IAȘI 18 0 9 0 9 4 4 0
33. UNIVERSITATEA DIN ORADEA 20 2 8 12 0 0 0 0
34. UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI 7 1 4 3 0 4 3 1
35. UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 13 2 6 7 0 0 0 0
36. UNIVERSITATEA "PETROL-GAZE" DIN PLOIEȘTI 11 1 2 0 9 2 2 0
37. UNIVERSITATEA "EFTIMIE MURGU" DIN REȘIȚA 3 0 2 1 0 0 0 0
38. UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU 43 0 20 23 0 2 2 0
39. UNIVERSITATEA "ȘTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA 45 2 17 25 3 9 9 0
40. UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TÂRGOVIȘTE 12 2 6 6 0 2 1 1
41. UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" DIN TÂRGU JIU 0 0 0 0 0 0 0 0
42. UNIVERSITATEA "PETRU MAIOR" DIN TÂRGU MUREȘ 12 2 6 6 0 0 0 0
43. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN TÂRGU MUREȘ 28 2 12 16 0 0 0 0
44. UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREȘ 4 0 2 2 0 1 1 0
45. UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA 90 2 46 44 0 0 0 0
46. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI "REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI" DIN TIMIȘOARA 25 1 13 12 0 1 1 0
47. UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA 85 3 43 42 0 7 4 3
48. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "VICTOR BABEȘ" DIN TIMIȘOARA 24 0 12 12 0 0 0 0
49. ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ DIN BUCUREȘTI 14 0 0 4 10 0 0 0
50. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE APĂRARE "CAROL I" DIN BUCUREȘTI 7 0 0 0 7 0 0 0
51. ACADEMIA NAȚIONALĂ DE INFORMAȚII "MIHAI VITEAZUL" DIN BUCUREȘTI 2 0 2 0 0 0 0 0
52. ACADEMIA DE POLIȚIE "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN BUCUREȘTI 0 0 0 0 0 1 1 0
53. ACADEMIA FORȚELOR AERIENE "HENRI COANDĂ" DIN BRAȘOV 0 0 0 0 0 0 0 0
54. ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" DIN CONSTANȚA 0 0 0 0 0 0 0 0
55. ACADEMIA FORȚELOR TERESTRE "NICOLAE BĂLCESCU" DIN SIBIU 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3.138 60 1.490 1.297 351 93 79 14

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...