Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la introducerea pe piață și supravegherea explozivilor de uz civil
Număr celex: 31993L0015

Modificări (...), Referințe (4)

În vigoare de la 15 mai 1993

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI 93/15/CEE
din 5 aprilie 1993
privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la
introducerea pe piață și supravegherea explozivilor de uz civil

CONSILIUL COMUNITĂȚII EUROPENE

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 100a,

având în vedere propunerea Comisiei1,

în cooperare cu Parlamentul European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât art. 8a din Tratat prevede instituirea pieței interne nu mai târziu de 31 decembrie 1992;

___________

1 JO C 121, 13.05.1992, p. 19.

2 JO C 305, 23.11.1992, p. 128 și JO C 115, 26.04.1993.

3 JO C 313, 30.11.1992, p. 13.

întrucât piața internă trebuie să cuprindă o zonă fără frontiere interne, în care să fie asigurată libera circulație a mărfurilor, persoanelor, serviciilor și capitalului, conform dispozițiilor Tratatului,

întrucât art. 100a alin. (3) din Tratat prevede că, în propunerile sale privind siguranța, Comisia trebuie să ia ca bază un nivel ridicat de protecție;

întrucât libera circulație a bunurilor presupune îndeplinirea anumitor condiții de bază; întrucât în special libera circulație a explozivilor presupune armonizarea legilor privind introducerea pe piață a acestora;

întrucât explozivii de uz civil sunt sub incidența unor reglementări de drept intern detaliate, în special privind normele de siguranță și de securitate; întrucât astfel de regulamente de drept intern stabilesc, în special, faptul că autorizațiile de comercializare se emit doar după ce explozivii au trecut cu bine o serie de teste;

întrucât armonizarea dispozițiilor care reglementează introducerea pe piață a acestor explozivi presupun armonizarea reglementărilor de drept intern divergente, pentru a asigura libera circulație a acestor produse fără scăderea nivelurilor optime de siguranță și de securitate;

întrucât prezenta directivă definește doar cerințele fundamentale care trebuie respectate de testele de conformitate pentru explozivi; întrucât, pentru facilitarea procesului de demonstrare a respectării cerințelor fundamentale, ar fi foarte folositoare aplicarea unor standarde armonizate la nivel european privind, inter alia, metode de testare a explozivilor; întrucât în prezent nu există astfel de standarde;

întrucât standardele armonizate pe plan european sunt întocmite de organisme private și trebuie să își mențină statutul de texte neobligatorii; întrucât, în legătură cu acestea, Comitetul European de Standardizare (CEN) a fost recunoscut ca una dintre cele două organisme competente să adopte standarde armonizate în concordanță cu regulile generale de cooperare între Comise, CEN și Cenelec, ratificate la 13 noiembrie 1984; întrucât, în scopul prezentei directive, "standard armonizat" reprezintă un text ce stabilește specificațiile tehnice adoptate de CEN în temeiul unui mandat conferit de Comisie, conform Directivei Consiliului 83/189/CEE din 28 martie 1983, care stabilește o procedură pentru furnizarea informațiilor în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice1 și respectând orientările generale menționate mai sus;

întrucât Consiliul, prin Decizia 90/683/CEE din 13 decembrie 1990, referitoare la modulele diferitelor faze ale procedurilor de evaluare a conformității destinate utilizării în directivele care vizează armonizarea tehnică2, a introdus mijloace armonizate de aplicare a procedurilor pentru evaluarea conformității; întrucât aplicarea acestor module pentru explozivi face posibilă determinarea responsabilității producătorilor și organismelor responsabile pentru aplicarea procedurilor de evaluare a conformității, prin luarea în considerare a naturii explozivilor în cauză;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...