Instituție bugetară

Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Comuna Rădești, județul Alba, obiectul concesiunii: imobil teren, în suprafață de 13.350 mp

În vigoare de la 18 ianuarie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

ACHIZIȚIE DE BUNURI

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Rădești, cu sediul în comuna Rădești, satul Rădești, strada Principală, numărul 260, județul Alba, cod fiscal: 4562281, telefon: 0258.879.300, fax: 0258.879.491, e-mail: primaria.radesti@yahoo.ro.

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: imobil teren, situat în localitatea Rădești, comuna Rădești, județul Alba, înscris în CF număr 283, cu număr top. 602/1; 602/2 în suprafață de 13.350 mp.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...