Agenția Națională Antidoping - ANAD

Ordinul nr. 3/2018 privind aprobarea cuantumului taxei de prelevare a probelor de control doping

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 49 din 18 ianuarie 2018.

În vigoare de la 18 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- dispozițiile art. 3 pct. 62, art. 7 pct. 8 și art. 30 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- dispozițiile art. 3 alin. (2) lit. a) și c) din Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției Naționale Anti-Doping, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Referatul nr. 5.378 din 22.12.2017 al Direcției generale de testare, anti- trafic substanțe interzise, relații publice și internaționale,

în temeiul art. 13 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale Anti-Doping emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă cuantumul taxei de prelevare a probelor de control doping în valoare de 900 lei/probă.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale Anti-Doping nr. 101/2017 privind aprobarea cuantumului taxelor de prelevare a probelor de control doping, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 11 mai 2017.

Art. 3. -

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale Anti-Doping,
Graziela Elena Vâjială

București, 8 ianuarie 2018.

Nr. 3.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...