Parlamentul României

Legea nr. 26/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2017 pentru înființarea Centrului Național de Management al Apei Grele

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 50 din 18 ianuarie 2018.

În vigoare de la 21 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 29 din 30 august 2017 pentru înființarea Centrului Național de Management al Apei Grele, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 31 august 2017, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Se înființează Centrul Național de Management al Apei Grele, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, finanțat integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Energiei, specializat în managementul apei grele, material de interes nuclear."

2. La articolul 3, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

"

e) întocmește și transmite Ministerului Energiei, până la data de 1 martie a anului următor, raportul anual de activitate care va conține modul de îndeplinire a obligațiilor ce îi revin conform prevederilor prezentei ordonanțe."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
PETRU-GABRIEL VLASE
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 15 ianuarie 2018.

Nr. 26.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...