Comisia Comunităților Europene

Directiva nr. 105/1993 de stabilire a anexei VII D care conține informațiile necesare pentru dosarul tehnic menționat la art. 12 din cea de-a șaptea modificare a Directivei Consiliului 67/548/CEE
Număr celex: 31993L0105

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 30 noiembrie 1993

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DIRECTIVA COMISIEI
din 25 noiembrie 1993
de stabilire a anexei VII D care conține informațiile necesare pentru
dosarul tehnic menționat la art. 12 din cea de-a șaptea modificare a
Directivei Consiliului 67/548/CEE

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva Consiliului 67/548/CEE din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase1, modificată ultima dată de Directiva Comisiei 93/72/CEE2, în special art. 12,

întrucât, în conformitate cu dispozițiile Directivei 67/548/CEE, introducerea pe piață a oricărei noi substanțe trebuie anunțată autorităților competente din statele membre prin intermediul unei notificări conținând anumite informații, inclusiv un dosar tehnic; întrucât art. 12 din directiva menționată prevede adoptarea unor dispoziții specifice privind dosarele tehnice pentru polimeri;

întrucât este necesar ca dosarul tehnic să conțină un pachet de teste pentru polimeri care să furnizeze informațiile necesare la evaluarea riscurilor previzibile pentru om și mediu;

întrucât se impune gruparea polimerilor în familii pentru a evita teste suplimentare, fiind astfel necesară doar testarea membrilor reprezentativi ai unei familii; întrucât astfel de teste reprezentative trebuie să asigure un grad ridicat de protecție;

întrucât, pentru anumiți polimeri cu masă moleculară ridicată, se justifică din punct de vedere științific și se impune definirea unui pachet de teste redus (PTR);

întrucât trebuie definite anumite criterii pentru identificarea polimerilor cu masă moleculară ridicată pentru care se consideră că este suficient un pachet de teste redus;

întrucât aceste criterii trebuie să asigure un grad ridicat de protecție pentru om și mediu, garantând în același timp că industria va fi în continuare stimulată să investească în elaborarea de polimeri noi și de calitate mai bună;

întrucât experiența în ceea ce privește notificarea polimerilor este limitată, iar cunoașterea riscurilor asociate acestor substanțe este incompletă, s-ar putea impune, în consecință, revizuirea criteriilor stricte pentru polimeri PTR pe baza experienței acumulate cu ocazia notificărilor efectuate în conformitate cu noile cerințe specifice prevăzute de prezenta directivă;

întrucât măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt în conformitate cu avizul comitetului instituit în temeiul art. 29 din Directiva 67/548/CEE,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

1 JO 196, 16.8.1967, p. 1.

2 JO L 258, 16.10.1993, p. 29.

Articolul 1

Anexa la prezenta directivă se inserează în anexa VII la Directiva 67/548/CEE sub forma anexei VII D.

Articolul 2

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...